А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Приклад - завдання

Приклад завдання про найкраще наближення х, запропонованої Балі Пуссеном, дає ще одне підтвердження того факту, що добре поставлений приватний питання здатний бути відправною точкою для далекосяжних теорій.

Приклад завдання нелінійного програмування, яка може розглядатися як завдання оптимального управління з дискретним часом.

Прикладом завдання, для якої рівняння швидкісного прикордонного шару не буде автономним, а виявиться пов'язаним з рівнянням температурного прикордонного шару, може служити задача про вільну ламінарною конвекції нестисливої рідини поблизу поверхні вертикальної пластинки нескінченної довжини, але обмеженою нижньою крайкою.

Прикладом завдань, де здійснюється розглянуте напружений стан, є завдання про навантаженні клина або трикутної пластини в вершині зосередженою силою, про навантаженні полуплоскости або краю полубесконечной пластини зосередженої силою. 
Прикладами завдань, де здійснюється дане напружений стан, є завдання про кручении товстостінної труби і кільця.

Прикладом завдання третьої групи складності може бути проектування функціональної схеми РЕУ, перелік використовуваних елементів - якого може бути досить великий, а також можливо незліченна безліч варіантів пристрою, що розрізняються між собою кількістю елементів і їх структурними зв'язками між собою.

Прикладами завдань, розв'язуваних в процесі проектування за допомогою послідовних алгоритмів, є завдання трасування, розміщення і компонування РЕУ.

Прикладом завдання такого роду може служити порівняння рівня і розкиду показника якості - вмісту компонента в двох (або більше) множинах партій речовини, виготовлених різними підприємствами. Різниця полягає в тому, що випадкова похибка загальної середньої зменшена в порівнянні з її значенням для приватного середнього в fm раз (для нормального закону розподілу), де т - число партій. Друга частина - порівняння розкиду (розсіювання) змістів - вирішується методом дисперсійного аналізу[28, 36, 4 § ]з виділенням із загальної дисперсії її складових, обумовлених варіацією самих змістів і похибок аналізу. Надалі зазначена завдання не розглядається.

Прикладом завдання про нестійкість швидкості течії може служити задача, вирішена Боллом[217], Який досліджував перенесення речовини через кордон газ - рідина з урахуванням як потоку рідини, так і дифузійного переносу речовини. Обидва ці процесу, а саме дифузія і конвекція, бралися до уваги і в класичній задачі Бе-нара (див., Наприклад, монографію Чандрасекара[213]; Див. Також гол. Прикладом завдання про оптимальне управління, яка зручно інтерпретується в термінах описаної вище загальної проблеми і яка дозволяється ефективно описаним алгоритмом, є наступне завдання.

Прикладом завдання про програмне оптимальне управління може служити наступна проблема.

Прикладом завдання, коли граничні умови задані тільки в переміщеннях, є випадок скручування резінометалліче-ського шарніра, кінці якого закриті. На рис. 6 показано поперечний переріз такого шарніра. Гума до металу прівулканізо-вана, тому внутрішня поверхня гуми повертається разом з валиком 1 на заданий кут пор. На поверхні гуми, яка прикріплена до обойми 2 ніяких переміщень не може бути. Видно, що на всіх поверхнях гуми значення переміщень відомі.

Схеми ультразвукових рівнемірів. Прикладом завдань цього типу є визначення рівня рідини в закритій посудині, наприклад бензосховище. У деяких випадках виявляється більш зручною установка ехолота не так на дні, а навпаки, на кришці сховища.

Прикладом завдання, для якої рівняння швидкісного прикордонного шару не буде автономним, а виявиться пов'язаним з рівнянням температурного прикордонного шару, може служити задача про вільну ламінарною конвекції нестисливої рідини поблизу поверхні вертикальної пластини нескінченної довжини, але обмеженою нижньою крайкою.

Прикладами завдань про підрахунок графів із заданими властивостями є завдання про знаходження кількостей неізоморфних графів з однаковим числом вершин і (або) ребер. Для числа неізоморфних дерев з п вершинами була отримана асімптотнч.

Прикладом завдання, для якої рівняння швидкісного прикордонного шару НЕ буде автономним, а виявиться пов'язаним з рівнянням температурного прикордонного шару, може служити задача про вільну ламінарною конвекції нестисливої рідини поблизу поверхні вертикальної пластини нескінченної довжини, але обмеженою нижньою крайкою.

Прикладом завдань цього типу є раціональний розкрій матеріалу, оскільки листовий матеріал може мн. Завдання цього типу також зустрічаються при переробці іолімсталліч.

Прикладом завдання, в якій число Вебера є визначальним параметром, може служити задача про форму і стійкості струменя рідини, яка витікає з відцентрової форсунки.

Прикладом завдання про розшук умовного екстремуму функціоналу є наступна задача Лагранжа.

Прикладом завдання на складання теплового балансу може служити розрахунок підвищення температури стали в конверторі, що продувається киснем, за даними про теплотах реакцій окислення заліза, вуглецю, кремнію і теплоємності металу.

Прикладом завдання, в якої може спостерігатися стану природно представляються точками, є задача про розподіл влучень в мішень у разі, коли по мішені робиться кілька пострілів і потрібно заздалегідь вказати ймовірну кучність кульових отворів. З іншого боку, в завданню про розлітаються з вулика бджіл або, ще краще, про блукання п'яної людини, що вибирає напрямок кожного свого кроку без будь-якого зв'язку з попереднім, доводиться говорити про ймовірності різних шляхів. Припустимо, наприклад, що наш п'яниця знаходиться в центрі квадратного поля заданих розмірів; як в такому випадку розрахувати, скільки в середньому знадобиться йому часу, щоб вибратися з цього поля.

Прикладом завдання, в якій число Вебера є визначальним параметром, може служити задача про форму і стійкості струменя рідини, яка витікає з відцентрової форсунки.

Прикладом завдань другої групи є побудова правила прийняття рішень для державного або приватного фонду, що розподіляє ресурси на наукові дослідження. Проекти проведення досліджень ще не надійшли, але критерії оцінки і вирішальне правило повинні бути визначені заздалегідь. Зазвичай таких проектів багато, і можна припустити, що вони будуть досить різноманітні за оцінками. Критерії і вирішальне правило визначає ОПР. Потім вже надходять проекти, які оцінюються експертами за заданими критеріями. Вирішальне правило дозволяє відразу ж отримати цілісну оцінку проекту.

Прикладами завдань такого типу є: визначення доцільних термінів розробки вироби; вибір оптимального ряду виробів; вибір найкращого поєднання проектних параметрів вироби; порівняння варіантів вигляду створюваного вироби; порівняння двох стратегій пошуку несправностей у схемі; вибір з кількох структурних схем надійності схеми, що забезпечує працездатність при найбільшій кількості відмов будь-яких з її елементів. Словом, до цього типу належать завдання порівняння, упорядкування, оптимізації, причому останні завжди припускають загальну постановку.

Прикладом завдання групи А може служити вимірювання молярної частки оксиду вуглецю (II) в вихлопних. Для вимірювань застосовують газоаналізатори, якими оснащені автопідприємства і органи ДАІ.

Прикладом завдання групи В може служити вимірювання масової концентрації амідол в повітрі. Цю задачу вирішують за допомогою обмеженого парку газоаналізаторів низької та середньої точності, для повірки яких використовують зразкові генератори 2-го і 1-го розрядів. 
Прикладом завдання групи Г може служити вимірювання вмісту формальдегіду в повітрі робочої зони виробничих приміщень.

В. Типи експортної кооперації. Прикладом вузьких завдань при вільному контракті може бути участь в промислових ярмарках і виставках, або в спеціальних заходах, як наприклад, видання в Норвегії якогось торгового журналу. Для дрібних експортерів така діяльність може мати велике значення з точки зору встановлення ринкових контактів, але діючи поодинці, окремо взята фірма не зможе в значній мірі зацікавити клієнтуру внаслідок своєї малої величини. Норвезькі власті, які займаються сприянням експорту, розглядають подібні заходи як спосіб залучення невеликих фірм до здійснення експортних операцій та їх підготовки до виконання програм зі співробітництва. Тому частина витрат може покриватися за рахунок громадських фондів, а Норвезький Експортний Рада може надати допомогу в плануванні і розміщенні стендів.

Прикладом коректної задачі може бути задача інтегрування, а прикладом некоректної задачі - задача диференціювання.

Прикладами завдань управління запасами при дослідженні виробничих процесів на нафтогазовидобувних підприємствах може служити визначення обсягу запасів устаткування па базах комплектації і визначення обсягів запасу запасних частин в ремонтно-механічних цехах заводів.

Прикладами завдань управління запасами при дослідженні виробничих процесів на нафтогазовидобувних підприємствах може служити визначення обсягу запасів обладнання на базах комплектації і визначення обсягів запасу запасних частин в ремонтно-механічних цехах заводів.

Прикладом завдання кореляційного аналізу може служити пошук статистичних зв'язків між різними хімічними елементами в геохімії. Різноманітність умов виникнення тих чи інших гірських порід настільки велике, що навіть для близьких за властивостями елементів (наприклад, калію і рубідію) знайти геохімічну зв'язок можна тільки статистичними методами.

Прикладом завдання виявлення закономірності служить відома гра Хто зайвий. Полягає вона в наступному.

Прикладами завдань другого типу можуть служити всі розглянуті в пп.

Прикладами завдань лінійного програмування можуть бути: завдання про завантаження устаткування, завдання про розподіл ресурсів, завдання про виробництво складного обладнання, транспортна задача.

Прикладом завдання першого класу може бути задача управління, літаком як єдиним цілим; другого - завдання управління військами, які займають певну територію. Досить часто математична модель в цьому випадку описується диференціальними рівняннями в приватних похідних.

Прикладом завдань першої групи є багатокритеріальна оцінка наявних у продажу товарів, наприклад телевізорів або пральних машин. Тут всі можливі альтернативи задані, критерії визначені ЛПР; оцінки реальних альтернатив за критеріями дають, як правило, експерти.

Наведемо приклад завдання, вирішення якої стає простіше при додатковому побудові окружності.

Розглянемо приклади завдань, для яких застосування такого підходу ефективно.

Наведіть приклади завдань і факторних моделей, до яких застосовується кожен з методів детермінованого факторного аналізу.

Наведемо приклад завдання, яка може бути сформульована у вигляді задачі рішення теоретико-категорного рівняння.

Це приклад завдання, коли звичайна функція зростання не допомагає. Необхідно скористатися теоремою 5.2 у всій її спільності.

Як приклад завдання приводить до латинських квадратах, розглянемо школу, в якій чотири викладача гь Т2 Tz і Т4 протягом дня проводять заняття з чотирма класами С, С2 С3 і С4 що починаються відповідно на годину, два, три і чотири години. Припустимо, що кожен викладач повинен дати урок в кожному класі один раз протягом дня.

Розглянемо приклад завдання, де сам факт необхідності її розв'язання може бути поставлений під сумнів.

Ось приклад завдання, в якій правильну відповідь отримали майже всі, - і тим не менш через логічних вад рішення багатьом зараховано не було.

Наведемо приклад завдання, вирішення якої стає простіше 1ри додатковому побудові окружності.

Розгляньте приклад завдання про запаси з розд.

Наведіть приклади завдань і факторних моделей, до яких застосовується кожен з методів детермінованого факторного аналізу.

Розглянемо приклад завдання, де сам факт необхідності її розв'язання може бути поставлений під сумнів.

Розглянемо приклад завдання з нерівною граничними умовами.