А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Застосовуваний ефір

Застосовуваний ефір не повинен містити спирту. Для цього звичайний ефір очищають багаторазовим промиванням водою і залишають стояти на кілька днів над хлористим кальцієм і потім переганяють. Для видалення, залишків вологи ефір залишають на кілька днів над натрієвої дротом, після чого додають кілька шматків металевого натрію і відганяють ефір. Безпосередньо перед вживанням ефір ще раз переганяють над невеликою кількістю фосфорного ангідриду.

Застосовуваний ефір не повинен містити спирту. Для цього звичайний, ефір очищають багаторазовим промиванням водою і залишають стояти на кілька днів над хлористим кальцієм і потім переганяють. Для видалення, залишків вологи ефір залишають на кілька днів над натрієвої дротом, після чого додають кілька шматків металевого натрію і відганяють ефір. Безпосередньо перед вживанням ефір ще раз переганяють над невеликою кількістю фосфорного ангідриду.
 Застосовуваний ефір не повинен містити спирту. Для цього звичайний, ефір очищають багаторазовим промиванням водою і залишають стояти на кілька днів над хлористим кальцієм і потім переганяють. Для видалення, залишків вологи ефір залишають иа кілька днів над натрієвої дротом, після чого додають кілька шматків металевого натрію і відганяють ефір. Безпосередньо перед вживанням ефір ще раз переганяють над невеликою кількістю фосфорного ангідриду.

У практиці отримання ефіроцеллюлозних плівок застосовуються ефіри целюлози, головним чином ацетати целюлози, є аморфними речовинами. З ацетатів целюлози лише повністю заміщений триацетат целюлози, іноді використовується в невеликих кількостях як плівкоутворювальний полімер, задовольняє основним умовам, які визначають можливість здійснення в ньому кристалізаційних процесів.

На властивості Етроли впливає природа застосовуваного ефіру целюлози (сполучного) і співвідношення між пластифікаторами, сполучною і наповнювачем. Так, для АЦ потрібна більша кількість пластифікатора, ніж для інших ефірів целюлози.

Нітрати целюлози є одними з найбільш широко застосовуваних ефірів целюлози.

Нітрат целюлози є одним з найбільш широко застосовуваних ефірів целюлози, виробництво якого в великих промислових масштабах почалося набагато раніше, ніж інших ефірів целюлози.

Істотний вплив на швидкість реакції надає склад застосовуваного ефіру ароматичної сульфокислоти.

Вплив хімічного складу каталізатора на швидкість реакції переетерифікації іметилтерефталату р Істотний вплив на швидкість процесу переетерифікації має характер застосовуваного ефіру терефталевой кислоти. Так, наприклад, за даними Гриля і Шнеля13 процес переетерифікації диметилового ефіру терефталевой кислоти протікає значно швидше, ніж диметилового ефіру м - і о-фталевих кислот. При заміні диметилового ефіру терефталевой кислоти на днзтіловий ефір тій же кислоти процес переетерифікації значно сповільнюється.

Істотний вплив на швидкість процесу переетеріфікащпг надає характер застосовуваного ефіру терефталевой кислоти.

Вплив хімічного складу каталізатора на швидкість реакції переетерпфпкацпп діметплтсрефталата. Істотний вплив на швидкість процесу переетерпфпкацпп має характер застосовуваного ефіру терсфталевой кислоти. Так, наприклад, за даними Гриля і Шнока13 процес переетері-фпкаціі днметілового ефіру терефталевоп кислоти протікає значно швидше, ніж дпметілового ефіру м - і о-фталевих кислот. При заміні дпметілового ефіру терефталевоп кислоти па діетіловин ефір тій же кислоти процес переетеріфпкаціп значно сповільнюється.

У табл. 25 наведені фізичні константи деяких найбільш часто вживаних ефірів неорганічних кислот.

Що стосується галоідірованних ефірів, то в цьому розділі згадані також і рідко застосовуються ефіри а-иодированная кислот, а-галоідірованних двоосновний кислот і у галоіДіР ванних ненасичених кислот.

Переміщення ацильного Сватка може відбуватися в орт і - і чи пара - положення. Співвідношення орто - і пара-паомеров залежить від структури застосовуваного ефіру фенолу, однак па нього в певних межах можна впливати за допомогою зміни ТР. С) сприяють перегрупування в пара-положення, більш високі - в орто-но-ження. Однак полупсапс бажаного наіиора полможно по в усі. Поділ обох ізомерних феполкетонов часто можна провести перігопком з водяною парою. Як правило, з йодяним даром перегоняются тільки орто-іаол: рри, пара-ізомери не летючий.

Негативний просторовий ефект ефірної реакційного середовища може бути компенсований вибором металу. Хоча органічні похідні лужних металів більш реакційноздатні, ніж похідні лужноземельних металів, широко застосовуються тільки літієві з'єднання, так як з'єднання інших лужних металів занадто швидко розкладають зазвичай застосовуються ефіри. Тенденція литийорганических похідних до розщеплення ефіру не є перешкодою, тому що останні реагують багато швидше, ніж магнійорганіческіе з'єднання. З іншого боку, різниця в поведінці літій - і магній-органічних сполук при додаванні їх до а р-ненасичених потопів показує помітне просторовий вплив. Так, Колер[7]знайшов, що співвідношення 1 2 - і 1 4-приєднання метального, етільний і фенильного гріньяровскіх реагентів до а, 3-ненасичений-ним карбонільним системам не можна віднести тільки на рахунок відносної полярності цих груп. Таким чином, тут, мабуть, має місце просторовий ефект, однак вирішити це питання буде набагато легше після порівняння структури і складу одновалентних і полівалентних металоорганічнихз'єднань. Гриньяр спочатку позначив відкриті ними сполуки як RMgX, проте незабаром було знайдено, що вони багато складніше.

Напівпрозорі плівки для виготовлення екранного матеріалу зазвичай отримують нанесенням розчину пленкообразующего речовини, наприклад ефіру целюлози на будь-яку плоску гладку тверду поверхню. Кількість ефіру целюлози в розчині не повинна перевищувати 3 - 3 5% від ваги всього розчину. Як розчинники використовується їх суміш, що забезпечує повну розчинність застосовуваного ефіру целюлози і поступове випаровування її при формуванні плівки. Використання одного будь-якого легколетучего розчинника призводить до швидкого випаровування його при Пленкообразование, значного охолодження навколишнього повітря і в результаті цього до можливої конденсації вологи, що призводить до коагуляції (побілінню) ефіру целюлози на поверхні утворюється плівки. Так як цей процес нерегуліруем і залежить від ряду умов, різна каламутність плівки не дає можливості отримати задану величину такої каламутності, що призводить до утворення плівок з різним коефіцієнтом розсіювання світла не тільки в кожному плівковому шарі, але навіть по різних ділянках однієї й тієї ж плівки .