А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Велична програма

Велична програма, намічена партією на нове п'ятиріччя, охоплює всі сторони життя Радянської держави, викликає новий приплив сил і надихає всіх нас на ще більш наполеглива і наполеглива праця в ім'я будівництва комунізму.

Велична програма творення, яка буде прийнята на з'їзді надихає радянських людей на нові трудові подвиги. Створений волею партії і народу потужний науковий і економічний потенціал і самовіддану працю радянських людей, згуртованих навколо ленінського ЦК нашої партії, є надійною гарантією успішного виконання грандіозної програми розвитку народного господарства, зміцнення оборонної могутності створення матеріально-технічної бази комунізму.

Велична програма шостий п'ятирічки одностайно і гаряче схвалюється всіма трудящими нашої країни. Вона відповідає життєвим інтересам партії і всього народу, забезпечує неухильне рух нашої Батьківщини по шляху будівництва комунізму.

Велична програма побудови комунізму в нашій країні викладена в доповіді товариша Хрущова, є програма здійснення ленінського плану в сучасних умовах. Ця програма розрахована на підвищення життєвого рівня нашого народу і мощі нашої держави і безумовно, буде виконана достроково. Здійснюючи її, Комуністична партія і весь радянський народ, ще тісніше згуртувавшись під великим прапором Леніна, твердою ходою підуть по шляху до комунізму, змітаючи на своєму шляху все старе, в тому числі розкольницьку антипартійну групу.

Велична програма розгорнутого будівництва комунізму, прийнята XXII з'їздом КПРС, передбачає подальший безприкладний розквіт електроенергетики, що є стрижнем будівництва економіки комуністичного суспільства.

Велична програма подальшого підйому економіки і культури, передбачена семирічним планом, викликає у радянських людей новий приплив сил, гордості творчої ініціативи. І можна не сумніватися в тому, що партійні та радянські органи, трудящі всіх націй і народностей нашої великої Батьківщини, безумовно, забезпечать повне втілення в життя програми комуністичного будівництва.

Велична програма подальшого розвитку економіки нашої країни потребує вдосконалення форм і методів роботи партійних організацій, мобілізації зусиль всіх трудящих на боротьбу за успішне виконання завдань п'ятирічки. цьому багато в чому сприятимуть заходи, розроблені і одностайно схвалені справжнім з'їздом, щодо подальшого поліпшення організаційно-партійної та ідеологічної роботи. Працювати з напругою, з повною віддачею сил, відповідати за доручену справу, вести господарство на науковій основі розумно, виважено - така вимога часу.

Велична програма розгорнутого будівництва комуністичного суспільства в СРСР передбачає одночасно з розвитком всього народного господарства швидкий зростання машинобудування.

Велична програма розгорнутого будівництва комуністичного суспільства в СРСР яскраво відображає бурхливе зростання економіки і культури всіх союзних республік. Контрольними цифрами семирічного плану передбачається зростання промислового виробництва Вірменської РСР в 2 2 рази при середньорічному прирості промислової продукції близько 12 відсотків, зростання виробництва продуктів сільського господарства в 1 7 рази.

Велична програма підвищення життєвого рівня радянського народу насичена величезною соціальним змістом. Вона яскраво розкриває благородні риси нашого народного ладу і викликає захоплення найширших верств населення земної кулі. Західна буржуазна пропаганда, визнаючи здійсненність висунутих в проекті Програми цілей, вбачає в цьому головний виклик західним державам.

Велична програма подальшого потужного підйому господарського і культурного будівництва нашої країни, яку намічено проектом Директив по шостому п'ятирічному плану розвитку народного господарства СРСР, з новою силою демонструє перед усім людством миролюбну політику нашої держави.

Величну програму подальшого розвитку нашої країни намітив історичний XXII з'їзд КПРС.

Вся велична програма розгорнутого будівництва комунізму в нашій країні розроблена з позицій творчого марксизму-ленінізму і викладена в доповіді товариша М. С. Хрущова, пройнята турботою партії про новий розквіті сил і могутності Радянської держави, про поліпшення життя народу.

Здійснення величної програми, наміченої на семирічку, є кровною справою всієї нашої партії, всього радянського народу.

Виконання величної програми нового потужного підйому народного господарства нашої країни, наміченої Комуністичною партією і гаряче схваленої всім радянським народом, з новою силою підтвердить величезну життєву силу великих ідей ленінізму. Весь наш народ, тісно згуртований навколо Комуністичної партії і її ленінського Центрального Комітету, здійснить великі завдання, які стоять перед нашою країною, що йде до комунізму.

У величною програмою побудови комуністичного суспільства в нашій країні прийнятої XXII з'їздом КПРС, поставлена головне економічне завдання - створення протягом двох десятиліть матеріально-технічної бази комунізму.

Доповідь містить величну програму, спрямовану на створення матеріально-технічної бази комунізму, програму розгорнутого будівництва комунізму в нашій країні.

КПРС прийняв величну програму будівництва і реконструкції промисловості і сільського господарства СРСР на дев'яте п'ятиріччя 1971 - 1975 рр., Успішно втілюються в життя.

КПРС намітив величну програму розвитку економіки нашої країни в 10 п'ятирічці. Планів, затверджених з'їздом, передбачено гармонійний розвиток соціалістичного господарства нашої країни, його основи - важкою індустрії, в тому числі стрімке зростання паливної промисловості. Західна Сибір знову висувається як головний нафтовидобувний район країни. Такі грандіозні завдання стали можливі в результаті все зростаючих обсягів видобутку, що забезпечуються геологами, успіхів нафтовиків і газовидобувників у виконанні завдань дев'ятої п'ятирічки, який накопичився величезного досвіду і багатьох інженерних рішень, які стали основою нафтовидобувного центру країни.

КПРС, який прийняв величну програму розгорнутого будівництва комуністичного суспільства, визнав головною практичним завданням цього періоду рішення основного економічного завдання СРСР - наздогнати і перегнати найбільш розвинуті капіталістичні країни по виробництву продукції на душу населення.

Центрального Комітету, дана велична програма подальшого потужного підйому всіх галузей народного господарства, культури, науки, величезного зростання добробуту радянського народу, розкриті перспективи розгорнутого будівництва комуністичного суспільства.

Прийнята XXI з'їздом КПРС велична програма розгорнутого будівництва комуністичного суспільства передбачає збільшення видобутку і виробництва газу в 1965 р до 150 млрд. М3 проти 30 млрд. М3 в 1958 р, або приблизно в 5 разів.

Партія і народ озброєні величної програмою комуністичного творення, розробленої XXIII-XXVI з'їздами КПРС. Ця програма неухильно втілюється в життя.

У доповіді товариша Н. С. Хрущова викладена велична програма боротьби за подальше зміцнення могутності нашої Батьківщини, за значне підвищення добробуту радянських людей, за нові успіхи комуністичного будівництва. Повністю схвалюючи намічувану програму, кожен з нас відчуває почуття великої гордості за наш Центральний Комітет і його Президія, які непохитно ведуть нашу партію за ленінським шляху.

У нашій країні успішно здійснюється велична програма побудови матеріально-технічної бази комунізму.

Позачерговий XXI з'їзд КПРС прийняв величну програму розгорнутого комуністичного будівництва в нашій країні. Здійснення цієї програми, що включає грандіозний план створення матеріально-технічної бази комунізму, вимагає рішучого поліпшення всієї роботи по вихованню радянських людей, підвищення їх комуністичної свідомості і активності оволодіння науковими знаннями і високим виробничим майстерністю.

XXI з'їзд нашої партії обговорює величну програму розвитку народного господарства СРСР на майбутнє семиріччя. Він увійде в історію нашої партії як одна з яскравих її сторінок, що знаменує собою початок нового періоду в житті нашої країни - періоду розгорнутого будівництва комунізму.

У доповіді Микити Сергійовича Хрущова викладена велична програма побудови комуністичного суспільства.

З'їзд приймає саму грандіозну, найвеличнішу Програму, який ніколи ще не мала жодна партія в світі.

Дійсно, товариші маючи таку величну програму діяльності викладену в звітній доповіді і такого випробуваного керівника, як ленінський Центральний Комітет нашої партії, кожному з нас хочеться працювати ще краще, вносити ще більш вагомий внесок у будівництво комунізму.

У доповідях товаришів Брежнєва і Косигіна викладена велична програма боротьби за побудову комуністичного суспільства.

немає сумніву в тому, що XXI з'їзд одностайно затвердить величну програму розгорнутого будівництва комунізму в нашій країні.

Звітна доповідь Центрального Комітету озброює партію і весь радянський народ величної програмою боротьби за подальше зростання могутності Радянської держави, за побудову комуністичного суспільства.

У проекті Директив XX з'їзду партії по шостому п'ятирічному плану намічена велична програма подальшого потужного розвитку продуктивних сил нашої країни.

XXI з'їзді КПРС і в рішеннях грудневого Пленуму ЦК КПРС намічена велична програма подальшого могутнього підйому сільського господарства.

Історичний XXII з'їзд Комуністичної партії Радянського Союзу висунув перед радянським народом величну програму побудови комуністичного суспільства.

У доповіді Генерального секретаря Центрального Комітету партії товариша Леоніда Ілліча Брежнєва викладена велична програма будівництва матеріально-технічної бази комунізму.

Ніхто не може сумніватися, що Партія і Уряд, котрі висунули таку величну Програму, глибоко зацікавлені у збереженні миру. Проект Програми є виключно яскравим доказом прагнення КПРС зробити все можливе для збереження миру.

З глибокою вдячністю ми відзначаємо, що, послідовно і наполегливо здійснюючи величну Програму світу, прийняту XXIV з'їздом КПРС, мудра ленінська партія комуністів і Радянське соціалістичну державу, Політбюро ЦК КПРС на чолі з товаришем Л. І. Брежнєвим гідно виконують свій інтернаціональний обов'язок, ще вище піднімають на світовій арені авторитет великого Радянського Союзу і всієї соціалістичної співдружності - провідною революційної сили сучасності і основного оплоту антиімперіалістичного руху.

Ми повністю схвалюємо чудовий і глибоко повчальний доповідь товариша Хрущова, який є величною програмою світу і комуністичного будівництва. Він завдає нового нищівного удару збанкрутілої буржуазної ідеології, всім збоченим теоріям реформізму і ревізіонізму, всім сподіванням класового ворога на розлад в нашому світовому комуністичному русі. Це величний гімн марксизму-ленінізму, пролетарському інтернаціоналізму, він кличе в променисте майбутнє людства.

Ленінградці як і всі радянські люди, твердо впевнені що ця велична Програма буде успішно виконана, як були виконані дві перші Програми партії.

Шляхи подальшого розвитку курортів санаторіїв і закладів оздоровчого відпочинку на найближчі роки визначені величної Програмою Комуністичної партії Радянського Союзу, прийнятої XXII з'їздом КПРС.

У змістовному і глибоко аргументовано доповіді Голови Ради Міністрів СРСР товариша Олексія Миколайовича Косигіна викладена велична програма розвитку народного господарства країни в дев'ятій п'ятирічці.

Я безмежно радий, що мені довелося дожити до такого світлого свята, коли обговорюється і приймається велична програма будівництва комуністичного суспільства в нашій країні.

В історичних рішеннях XIX з'їзду партії та в геніальній праці товариша І. В. Сталіна Економічні проблеми соціалізму в СРСР розгорнута велична програма нового потужного підйому економіки і культури, подальшого підвищення добробуту народних мас, переможного комуністичного будівництва в нашій країні.

Хрущов і Н. А. Булганін в своїх доповідях з'їзду показали чудові результати виконаної радянським народом великої творчої роботи і намітили величну програму розвитку народного господарства, подальшого зростання матеріального добробуту і культурного рівня трудящих нашої країни.

Викладені в доповіді Леоніда Ілліча Брежнєва надихаючі підсумки виконаної роботи, всебічно представлені в ньому глибокі узагальнення і висновки, велична програма подальшого соціально-економічного розвитку Країни Рад викликають почуття законної гордості за нашу ленінську партію і її Центральний Комітет, за наш працьовитий, безмежно відданий ідеалам комунізму радянський народ.

Про завдання професійних спілок щодо виконання рішень XXII з'їзду КПРС, VIII пленум ВЦРПС цілком і повністю схвалює історичні рішення і величну Програму партії, прийняті XXII з'їздом КПРС. Розглядаючи матеріали і рішення з'їзду як основу всієї діяльності професійних спілок, пленум приймає їх до неухильного керівництва та виконання.

Завдання з розвитку народного господарства СРСР на 1959 - 1965 рр., Висунуті в доповіді товариша Хрущова на з'їзді є величною програмою розгорнутого будівництва комунізму в СРСР. Вони вселяють упевненість в світле майбутнє всього прогресивного людства.