А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Застосування - підхід

Застосування організаційно-ієрархічного підходу була проілюстрована раніше при описі видів систем, що розрізняються перш за все в організаційному сенсі.

Зазначенням на застосовність підходу може служити складний характер траєкторій, зближуючись реагують частинок.

Застосування частотного підходу обмежена припущенням регулярності сітки галсів зйомки. Тому більш універсальним є побудова карти в просторової області. Це завдання вирішується ітераційним (за номером додається галс) методом найменших квадратів. Специфічною особливістю застосовуваного тут підходу є явний облік алгоритму оцінювання аномалії на галсі.

Формально розширення області застосування іонного підходу можна досягти, доповнюючи отримані з його допомогою результати разл. Прикладом такого підходу може служити полуемпіріч.

Це дозволяє сподіватися, що аналогічна модель повинна виявитися придатною і в разі іншого типу процесів з асинхронним зміною стану зв'язків, а саме в разі 5 2-заміщення. Подальша частина нашої роботи буде присвячена аналізу застосовності підходу ОФерралак реакцій бімолекулярного нуклео-фвльного заміщення.

Як вже зазначалося вище, теорія Ньютона добре описує властивості реального потоку безпосередньо за ударною хвилею, тому в (24.6) повинна фактично входити форма ударної хвилі. Природно припустити, що і поза умов застосовності граничного підходу характеристики ударної хвилі можуть служити масштабами течії в усьому ударному шарі.

Ширини фронту сильних поперечних ударних хвиль в замагні. Штрихові-криві на рис. 311 представляють відношення відстані від початку ударної труби до місця розташування датчиків до ширини ударного фронту за формулою (469) і вказують межі області застосовності стаціонарної теорії. Якісне згоду цих розрахунків з даними вимірів підтверджує придатність навье-стоксовского підходу.

Вище деформаційно-кінетичні критерії малоциклового руйнування розглянуті та обґрунтовані для дуже різних умов ізотермічного та неізотермічного навантаження як в області помірних, так і високих температур, в тому числі при програмному зміни напруг і деформацій. Разом з тим найбільш загальним випадком є нерегулярне навантаження, і перевірка застосовності деформаційно-кінетичних підходів до оцінки міцності в таких умовах представляє істотний інтерес.

Зазвичай прийнято вважати, що співвідношення лінійної механіки руйнування справедливі аж до напруги в нетто-перетині, що становить - 0 8 Від межі текучості матеріалу при одноосьовому розтягуванні. Однак, як показав аналіз контурів пластичних зон з використанням методу скінченних елементів[34], Межі застосовності підходів лінійної механіки руйнування сильно залежать від ступеня стиснення пластичної деформації і тому визначення критичних значень Klt відповідають досягненню граничного стану при пружно поведінці матеріалу з тріщиною, вимагає врахування ступеня стиснення пластичної деформації. Це можливо при використанні критеріїв подібності локального руйнування з визначенням граничних або критичних значень /(, що відповідають реалізації різних мікромеханізм руйнування на стадії локального і глобального руйнування. Важливим є виділення наступних параметрів на стадії нестабільності руйнування: До з критичне значення. Для деяких донорів рівняння Чартона виконується добре, однак є також приклади поганих кореляцій[648], що не дивно в світлі сказаного вище про можливість застосування однопараметрового підходу до Льюісовского кислотно-основного взаємодії.

Нагадаємо, що при низьких температурах в системі можуть народжуватися лише вихрові молекули, що складаються з зарядів протилежних знаків. Умова появи одиночних вихорів було знайдено Костерліц і Таулеса (гл. Залишається однак, питання про можливість застосування підходу, заснованого на поданні про майже не взаємодіють вихрових молекулах, при температурах порядку Ті. У цьому параграфі методом ренормгруппи буде показано, що аж до точки переходу середня відстань між молекулами заданого розміру R набагато більше цього розміру.