А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Застосування - деталь

Застосування деталі, зазначеної на схемі пунктиром, не обов'язково; необхідність в ній встановлюється при налагодженні схеми.

Застосування деталей з пластмас в різних конструкціях дозволяє отримати якісно нові параметри при вдневременном зниженні собівартості і трудомісткості виготовлення машин і приладів, зменшенні маси і прфявленіі ряду інших переваг. Однак специфіка пластмас як конструкційних матеріалів змушує конструктора по-новому підходити до вирішення найважливіших проблем проектування: вибору конкретного типу матеріалу, розрахунками та обґрунтуванню конструктивних параметрів і технологічності деталі, економічного аналізу. Всі ЕТВ чітко проявляється при розрахунку і виборі посадок, призначення допусків на сполучаються і неспряжуваних розміри. У машино - і приладі-стреешш все більше освоюється виготовлення різноманітних точних (умова - до /743) деталей з пластмас, причому навіть без подальшої механічної обробки. Приклади застосування пластмас для виготовлення деталей і вузлів машин і технологічного оснащення наведені в табл. 6.1 Найбільш поширені деталі з розмірами до 500 мм.

Застосування деталей з пластмас в різних конструкціях дозволяє отримати якісно нові параметри при одночасному зниженні собівартості і трудомісткості виготовлення машин і приладів, зменшенні маси і прояві ряду інших переваг. Однак специфіка пластмас як конструкційних матеріалів змушує конструктора по-новому підходити до вирішення найважливіших проблем проектування: вибору конкретного типу матеріалу, розрахунками та обґрунтуванню конструктивних параметрів і технологічності деталі, економічного аналізу. Все це чітко проявляється при розрахунку і виборі посадок, призначення допусків на сполучаються і неспряжуваних розміри. У машино - і приладобудуванні все більше освоюється виготовлення різноманітних точних (умовно - до IT 13) деталей з пластмас, причому навіть без подальшої механічної обробки.

Застосування деталей, виготовлених з дюралюмінію або інших алюмінієвих сплавів, в конструкціях машин і механізмів сприяє значному полегшенню їх ваги і зниження трудомісткості виготовлення.

Застосування деталей з пластмас в різних кбйструкціях дозволяє отримати якісно нові параметри при одночасному зниженні собівартості і трудомісткості виготовлення, машин і приладів, зменшенні маси і прояві ряду інших переваг. Однак специфіка пластмас як конструкційних матеріалів змушує конструктора по-новому підходити до per шению найважливіших проблем проектування: вибору конкретного типу матеріалу, розрахунками та обґрунтуванню конструктивних пара-ме. Все це чітко проявляється при розрахунку і виборі посадок, призначення допусків на сполучаються і неспряжуваних розміри. У машино-і приладобудуванні все більше освоюється виготовлення різноманітних точних (умовно - до IT 13) деталей з пластмас, причому навіть без подальшої механічної обробки.

Застосування деталей з високоміцного чавуну замість сталевого лиття дозволить значно знизити не тільки вагу машини, але і зменшити витрату сталевого лиття.

Застосування деталей управління і захисних пристроїв з пластмас покращує зовнішній вигляд верстатів, зменшує їх вагу, знижує вібрації і шум, що виникають в процесі роботи.

Застосування холодногнутих деталей з листової сталі дає велику економію у вазі, значне зниження трудомісткості і спрощення технології - холодна гнучка однієї деталі замість складання і зварювання складеного перерізу.

Застосування заимствуемого деталі або складальної одиниці вважається узгодженим, якщо підприємство (організація) - власник оригіналу креслення видає запозичують підприємству (організації) дублікат креслення і надалі висилає йому Повідомлення про зміну в установленому порядку.

Застосування корозійно-стійких деталей і обладнання покращує Експлуатаційні характеристики свердловин і забезпечує їх тривалу роботу без ремонту.

Застосування спеціальних декоративних деталей, які не виконують ніяких робочих функцій, технологічно не виправдано. Для декоративного оформлення в деяких випадках має сенс використовувати кришки, таблиці, рукоятки, товарні знаки та інші аналогічні деталі.

Застосування деталей радіальних опор, що були у роботі і мають радіальний знос, рекомендується в комплекті з турбінами, також були у роботі і мають збільшений радіальний зазор.

Допускається застосування деталей для трубопроводів систем водопостачання, каналізації, технологічних трубопроводів.

Область застосування деталей повинна відповідати трубах тих же розмірів, марок сталей і типів (безшовних або електросварньгх), з яких вони виготовлені.

Область застосування деталей по температурі дотжна відповідати трубах тих же марок сталі і типів, з яких вони виготовлені.

необхідність застосування деталі, зазначеної на схемі штриховий лінією, встановлюється при налагодженні апаратури.

Проблеми застосування деталей з листових неметалевих матеріалів тісним чином пов'язані з проблемами їх раціональної переробки методами листового штампування.

Параметри застосування деталей трубопроводів, підконтрольних органам нагляду, не повинні перевищувати граничних значень, встановлених в правилах і нормах органів нагляду.

Доцільність застосування сілонових деталей визначається відмінними фізико-механічними властивостями цього матеріалу, а також ефективністю методів переробки його.

Перевага застосування деталей, а не вузлів для складання.

Графік коефі - g g ціента тертя для ДСП і бронзи в залежності від навантаження, швидкості ковзання та мастила. При застосуванні деталей з ДСП можна користуватися діаграмою (рис. 3), яка орієнтовно вказує області найбільш сприятливих умов застосування різних видів і типів мастил.

Чи виправдане застосування деталей, які важко піддаються механічній обробці, або використання дорогих матеріалів.

У разі застосування деталей, нормалізованих в системі МВН або ГОСТ, робочі креслення не розробляються, а в специфікації складального креслення вказується номер ра - Оочего креслення по МВН або по ГОСТ.

Після погодження застосування запозичених деталі підприємство (організація) відкриває на неї карту вживаності, в якій робить позначку про запозичення. Відповідну відмітку робить у своїй карті вживаності і підприємство (організація) - власник оригіналу креслення.

Доцільність виробництва і застосування метал-локераміческіх деталей в кінцевому рахунку визначається собівартістю їх виготовлення і ефективністю в експлуатації.

При ремонті забороняється застосування некомплектних деталей і вузлів, які не відповідають даним типорозміру обладнання, а також порушення допусків, встановлених для ремонтується агрегату. Забороняється установка елементів обладнання, які не відповідають за типом і розмірами із затвердженим проектом.

Запозичення - як застосування раніше розроблених деталей, вузлів, елементів, технологічних процесів в нових розробках.

Технічними умовами допускається застосування водогазопровод-них деталей замість вибухонепроникних фітингів, ніж повністю порушується основний принцип дії щілинний захисту від передачі вибуху.

 Відновлення посадки із застосуванням деталей ремонтних розмірів полягає в тому, що найбільш дорогу і відповідальну деталь обробляють під ремонтний розмір, а пов'язану деталь заміняють нової. Наприклад, при ремонті шийок колінчастого вала їх діаметри обробляють під ремонтний розмір, а вкладиші підбирають нові (ремонтного розміру), забезпечуючи відповідний зазор між даними деталями. Таким чином, ремонтний розмір - це найближчий розмір від номінального, який при обробці деталі забезпечує необхідну геометричну форму і шорсткість поверхні. Розрізняють стандартні, регламентовані і вільні ремонтні розміри.

Відновлення посадки із застосуванням деталей ремонтних розмірів полягає в тому, що найбільш дорогу і відповідальну деталь обробляють під ремонтний розмір, а пов'язану деталь заміняють нової. Наприклад, при ремонті шийок колінчастого вала їх діаметри обробляють під ремонтний розмір, а вкладиші підбирають нові (ремонтного розміру), забезпечуючи відповідний зазор між даними деталями. Таким чином, ремонтний розмір - це найближчий розмір від номінального, який при обробці деталі забезпечує необхідну геометричну форму і шорсткість поверхні.

Структурна діаграма для чавуну, що показує, яка повинна виходити структура в литві (з товщиною стінки 50 мм в залежності від вмісту в чавуні кремнію і вуглецю. | Структурна діаграма для чавуну, що показує, яка повинна виходити структура в литві в залежності від суми вмісту вуглецю і кремнію, а також товщини виливки. У ряді випадків знаходять застосування деталі, виготовлені з чавуну з вибіленої поверхнею. Основна маса металу в таких деталях має структуру сірого чавуну і тільки в поверхневому шарі майже весь вуглець знаходиться у формі цементиту.

Ще більші переваги дає застосування деталей з пластмас, які можуть бути значно легше алюмінієвих і магнієвих сплавів і приблизно в 5 - 10 раз легше стали. Деталі з пластмаси не піддаються корозії і не потребують декоративній обробці.

Вид зрощування залежить від застосування деталей. Деталі, які не відчувають навантаження (плінтуси), зрощують на вус під кутом 45 застосовуючи при цьому стусло. Найбільшого поширення набуло зрощування на клиновидний або зубчастий шип, при якому утворюється велика площа склеювання полуторцов, що забезпечує міцне з'єднання і більш економне використання деревини. клиновидное з'єднання м ожет виконуватися як по ширині деталі, так і по її товщині.

Розвиток сучасної техніки вимагає застосування деталей, виготовлених з поєднання кількох різних за своїми фізико-хімічними властивостями матеріалів, наприклад міді з тугоплавкими металами - вольфрамом і титаном.

У ряді випадків знаходять застосування деталі, виготовлені з чавуну з вибіленої поверхнею. Основна маса металу в таких деталях має структуру сірого чавуну і тільки в поверхневому шарі майже весь вуглець знаходиться у формі цементиту. Типовим прикладом є прокатні валки для холодної прокатки листів. Наявність великої кількості цементиту надає валянням високу поверхневу твердість і високий опір зносу, що сприяє отриманню листів з чистою поверхнею.

Залежно від характеру застосування волоконних деталей до них пред'являють той чи інший комплекс вимог.

Велика ефективність досягається за рахунок застосування деталей, вузлів і виробів, виготовлених на спеціалізованих заводах.

При конструюванні вузлів тертя з застосуванням деталей із силицированного графіту необхідно мати на увазі, що його коефіцієнт розширення набагато менше, ніж у сталей і металевих сплавів. З'єднання зі значним натягом деталей (втулок, кілець) із силицированного графіту з металевими деталями (вал, обойма) може викликати руйнування через нагрівання в результаті виділення теплоти при терті. Деталі з силицированного графіту повинні запресовуються і вклеюватиметься тільки по зовнішньому діаметру.

Усунення зазначених недоліків металургійного устаткування сприяє застосування деталей, які при достатній міцності і жорсткості мали б можливість пружно деформуватися на значну величину в певних напрямках. Вони повинні працювати при значних навантаженнях, гасити вібрації і удари і бути досить довговічними.

При конструюванні вузлів - тертя із застосуванням деталей із силицированного графіту необхідно мати на увазі, що його коефіцієнт розширення набагато менше, ніж у сталей і металевих сплавів. З'єднання зі значним натягом деталей (втулок, кілець) із силицированного графіту з металевими деталями (вал, обойма) може викликати руйнування через нагрівання в результаті виділення теплоти при терті. Деталі з силицированного графіту повинні запресовуються і вклеюватиметься тільки по зовнішньому діаметру.

Відносна вартість механічної обробки. З наведених прикладів можна зробити висновок: застосування деталей і елементів, що мають низькі класи точності, дозволяє знизити вартість виробу. Однак якщо цим правилом керуватися без ретельного аналізу схеми і конструкції, куди ці елементи входять, то можна отримати протилежний результат: застосування окремих елементів з необгрунтовано низькими класами точності може привести до підвищення вартості або навіть до того, що виріб не буде виконувати свої функції.

При роботі з поштовхами і ударами можливе застосування деталей, наплавлених сормайтом № 2 без термічної обробки. У цьому випадку використовується інша властивість сормайт № 2-його висока в'язкість.

При роботі з поштовхами і ударами можливе застосування деталей, наплавлених сормайтом № 2 без термічної обробки.

Не менший економічний ефект досягається в результаті застосування деталей з деревинно-шаруватих пластиків. Оптова ціна ваговій одиниці ДСП приблизно така ж, як бронзи, верб 3 - 5 разів вище ціни чорних металів. Ціна ж одиниці об'єму ДСП, питома вага яких в 5 - 6 разів менше питомої ваги металів, наближається до цін одиниці об'єму чорних металів і в 5 - 7 разів нижче ціни одиниці об'єму бронзи.

Економія металу досягається головним чином за рахунок застосування прокатних деталей з більш тонкими стінками, ніж у сталевих виливків.

Нарізним називають з'єднання складових частин виробу із застосуванням деталі, що має різьбу.

Відносна вартість механічної обробки. З наведених вище прикладів можна зробити висновок: застосування деталей і елементів, що мають низькі класи точності, дозволяє знизити вартість виробу. Однак якщо цим правилом керуватися без ретельного аналізу схеми і конструкції, куди ці елементи входять, то можна отримати протилежний результат: застосування окремих елементів з необгрунтовано низькими класами, точності може привести до підвищення вартості або навіть до того, що виріб не буде виконувати свої функції.