А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Застосування - вибухозахищене електрообладнання

Застосування вибухозахищеного електрообладнання, призначеного для роботи в середовищах вибухонебезпечних сумішей газів і парів з повітрям, і електрообладнання загального призначення з відповідним ступенем захисту оболонки допускається за умови, якщо температура поверхні електрообладнання, на яку можуть осісти горючі пил або волокна (при роботі електроустаткування з номінальним навантаженням і без нашарування пилу), буде не менш ніж на 50 С нижче температури тління пилу для тліючих пилу або не більше двох третин температури самозаймання для нетлеющіх пилу.

Застосування вибухозахищеного електрообладнання, призначеного для роботи в середовищах вибухонебезпечних сумішей газів і парів з повітрям, і електрообладнання загального призначення з відповідним ступенем захисту оболонки допускається за умови, що температура поверхні електрообладнання, на яку можуть осісти горючі пилу чи волокна (при роботі електроустаткування з номінальним навантаженням і без нашарування пилу), буде не менше ніж на 50 С нижче температури тління пилу для тліючих пилу або не більше 2/3 температури самозаймання для нетлеющіх пилу.

Допустимі рівень вибухозахисту або ступінь захисту оболонки електричних машин (стаціонарних і пересувних залежно від класу вибухонебезпечної зони. Застосування вибухозахищеного електрообладнання, призначеного для роботи в середовищах вибухонебезпечних сумішей газів і парів з повітрям, і електрообладнання загального призначення з відповідним ступенем захисту оболонки допускається за умови, що температура поверхні, на яку можуть осісти горючі пил або волокна (при роботі електроустаткування з номінальним навантаженням і без нашарування пилу), буде не менше ніж на 50 С нижче температури тління пилу для тліючих пилу або не більше 2/3 температури самозаймання для нетлеющіх пилу.

застосування вибухозахищеного електрообладнання нерозривно пов'язане з зіставленням максимальної температури його частин, які стикаються із зовнішнім середовищем, з температурою самозаймання газопароповітряних сумішей, в яких передбачається його установка. Зазвичай обладнання розраховується для застосування не в одній якійсь суміші (крім рудникового електрообладнання), а в групі сумішей. Тому всі вибухонебезпечні суміші в залежності від величини температури самозаймання поділяються на групи.

допустимий рівень вибухозахисту або ступінь захисту. Застосування вибухозахищеного електрообладнання, призначеного для роботи в середовищах вибухонебезпечних сумішей газів і парів з повітрям, і електрообладнання загального призначення з відповідним ступенем захисту оболонки допускається за умови, якщо температура поверхні електрообладнання, на яку можуть осісти горючі пил або волокна (при роботі електроустаткування з номінальним навантаженням і без нашарування пилу), буде не менше ніж на 50 С нижче температури тління пилу для тліючих пилу або не більше двох третин температури самозаймання для нетлеющіх пилу.

Застосування вибухозахищеного електрообладнання, призначеного для роботи в середовищах вибухонебезпечних сумішей газів і парів з повітрям, і електрообладнання загального призначення з відповідним ступенем захисту оболонки допускається за умови, що температура поверхні електрообладнання, на яку можуть осісти горючі пил або волокна (при роботі електрообладнання з номінальним навантаженням і без нашарування пилу), буде не менше ніж на 50 С нижче температури тління пилу для тліючих пилу або не більше а /з температури самозаймання для нетлеющіх пилу.

Безпека застосування вибухозахищеного електрообладнання забезпечується якістю його виготовлення, установкою за призначенням, правильно виконаними монтажними роботами і строгим дотриманням вимог при експлуатації і ремонті.

У практиці застосування вибухозахисту електрообладнання велике значення мають особливості процесу горіння вибухонебезпечних сумішей в закритих судинах (замкнутих обсягах) - оболонках, так як поширення полум'я в них супроводжується зростанням тиску і вибухом.

У правилах застосування вибухозахищеного електрообладнання є вказівка про те, що цей вид використовується для окремого і спеціального за призначенням електрообладнання.

Ці дані регламентують застосування вибухозахищеного електрообладнання.

Іншою найважливішою сферою застосування вибухозахищеного електрообладнання є хімічна, нафтова і газова промисловість. У цій області вибухозахищене електрообладнання застосовується для механізації і автоматизації, головним чином, допоміжних для хімічного підприємства, але також дуже важливих технологічних процесів: для перекачування рідких продуктів в процесі їх транспортування і хімічної обробки, стиснення і передачі по трубопроводах газових продуктів, переміщення при механічної, фізичної і хімічної обробки волокнистих, плівкових та інших твердих продуктів, провітрювання виробничих приміщень і освітлення виробничих зон, а також для автоматизації основних хімічних, технологічних процесів. Для цього застосовуються вибухо- захищені електричні датчики і вибухозахищені електричні виконавчі механізми.

У вибухонебезпечних приміщеннях допускається застосування тільки вибухозахищеного електрообладнання, виконання якого відповідає категорії та групі вибухонебезпечної суміші, що може виникнути в даному приміщенні. Для електрообладнання необхідно мати знаки вибухозахисту.

Питання конструювання, виготовлення і застосування вибухозахищеного електрообладнання висвітлені в спеціальних нормативних документах і технічній літературі. Асортимент і обсяг виробництва вибухозахищеного електрообладнання безперервно ростуть, проте можливості його широкого застосування поки вельми обмежені, особливо по магнітних пускачів і розподільних пристроїв.

Рівень вибухозахисту характеризує ступінь забезпечення безпеки застосування даного вибухозахисту електрообладнання у вибухонебезпечних зонах того чи іншого класу.

У вибухонебезпечних зонах приміщень і зовнішніх установок допускається застосування вибухозахищеного електрообладнання, яке за рівнем вибухозахисту, ступеня захисту оболонки і способу монтажу відповідають класові вибухонебезпечної зони, категорії і групі вибухонебезпечної суміші.

У табл. 7 наведені основні умови для вибору і застосування вибухозахищеного електрообладнання в залежності від класу вибухонебезпечних приміщень і зовнішніх установок.

У розділі Призначення і область застосування необхідно вказати область застосування вибухозахищеного електрообладнання; класи вибухонебезпечних приміщень і зовнішніх установок, категорії і групи вибухонебезпечних сумішей газів і парів з повітрям або найменування таких сумішей, в яких допустима експлуатація електроустаткування; найменшу і найвищу температури і величину відносної вологості навколишнього середовища, при яких можлива нормальна робота; найменування агресивних середовищ, які впливають негативно на матеріали, застосовані в конструкції електрообладнання.

Широкий розвиток економічних зв'язків Радянського Союзу з зарубіжними країнами вимагає хорошого знайомства з основними даними діючих в цих країнах правил і норм виготовлення і застосування вибухозахищеного електрообладнання.

Вибір і застосування закордонного вибухозахисту електрообладнання повинен здійснюватися відповідно до остом, в якому наведені класифікація вибухонебезпечних сумішей і установок, маркування і область застосування вибухозахищеного електрообладнання за стандартами інших країн. У ньому ж є порівняльні таблиці по маркувань прийнятим в СРСР і за кордоном, за якими можна визначити, якої марки по вітчизняним правилам відповідає вибухозахист пропонованого імпортного обладнання. Цим остом дозволяється використання електрообладнання, виготовленого і змонтованого за стандартами і нормами інших країн і поставляється в комплекті з технологічним обладнанням.

Вибір і застосування закордонного вибухозахисту електрообладнання повинен здійснюватися відповідно до остом, в якому наведені класифікація вибухонебезпечних сумішей і установок, маркування і область застосування вибухозахищеного електрообладнання за стандартами інших країн. У ньому ж є порівняльні таблиці по маркувань, прийнятим в СРСР і за кордоном, за якими можна визначити, якої марки по вітчизняним правилам відповідає вибухозахист пропонованого імпортного обладнання. Цим остом дозволяється використання електрообладнання, виготовленого і змонтованого за стандартами і нормами інших країн і поставляється в комплекті з технологічним обладнанням.

Нарада просить Центральні інститути технічної інформації вугільної і металургійної промисловості та ЦБТІ хімічної та електротехнічної промисловості, а також галузеві видавництва ширше висвітлювати питання виготовлення, проектування і застосування вибухозахищеного електрообладнання.

У разі використання насосної станції каналізаційних вод для промислових стоків з можливим вмістом в них вибухонебезпечних речовин приміщення насосної станції повинні бути віднесені до вибухонебезпечних класу B-Ia - Т із застосуванням відповідного вибухозахисту електрообладнання.

Якщо концентрація газів або парів при несправності, аварійних і нормальних режимах роботи не може перевищити 60 від нижньої межі взривазмості, об'єкти відносяться до невибухонебезпечним і відпадає необхідність у застосуванні спеціального вибухозахисту електрообладнання.

Якщо знайдено, що концентрація газу при аварійних і нормальних режимах роботи не може перевищити 60% від нижньої межі займання, то об'єкт відносять до невибухонебезпечним і відпадає необхідність у застосуванні спеціального вибухозахисту електрообладнання. Якщо ж концентрація газу може становити понад вказану межу займання, то необхідно застосовувати вибухозахищені електрообладнання та апаратуру.

З наведених даних видно, наскільки різні класифікації вибухонебезпечних приміщень, прийняті в різних країнах. Це серйозно ускладнює вибір і застосування вибухозахищеного електрообладнання, що закуповується за кордоном. В окремих випадках простору (приміщення), віднесені до невибухонебезпечним за класифікацією однієї країни, відносяться до вибухонебезпечних за класифікацією іншої країни.

Вибухобезпека ПО повинна забезпечуватися засобами, що виключають утворення вибухонебезпечного середовища і виникнення джерела ініціювання вибуху. До основних засобів вибухобезпеки ПО відносяться герметизація устаткування; застосування робочої та аварійної вентиляції; відведення вибухонебезпечного середовища; обмеження нагріву обладнання до температури нижче температури самозаймання середовища; застосування вибухозахищеного електрообладнання та інші спеціальні засоби, передбачені ГОСТ 121010 - 76 і приємним в залежності від специфічних особливостей обладнання і умов його експлуатації.

Якщо вибухонебезпечне середовище є сумішшю декількох компонентів, наприклад нафту, коксовий газ, нафтовий попутний газ, гази піролізу і інші суміші газів, парів і рідин, що виходять при технологічному процесі, то інститут Гіпро-ніселектрошахт виробляє віднесення таких сумішей до відповідних категорій і груп після їх випробування. У разі, якщо виявиться, що в названій таблиці не вказані потрібні вибухонебезпечні речовини, то їх слід направляти на випробування в інститут Гіпроніселектрошахт, на який покладено обов'язок визначення категорій і груп вибухонебезпечних сумішей. Умови застосування вибухозахищеного електрообладнання викладені в ПУЕ. У табл. 21 наводиться вибір виконань електрообладнання.

Порівнюючи таблиці класифікації вибухонебезпечних сумішей, легко помітити, що суміші розподіляються по одним і тим же категоріям (класах) і групам. Це пояснюється тим, що класифікація, прийнята в більшості країн світу, однакова. Це спрощує умови застосування вибухозахищеного електрообладнання, виготовленого в різних країнах.

У вибухонебезпечних приміщеннях класу B-I допускається застосування обладнання у взривонепроніцаємой-мом виконанні, маслонаполненного і іскробезпечного зі вибухонепроникними елементами, що продувається під надлишковим тиском, і спеціального. У вибухонебезпечних приміщеннях класу В-I a допускається застосування вибухозахищеного електрообладнання в будь-якому виконанні відповідно до категорії та групі вибухонебезпечної середовища. У приміщеннях класу В - П допускається застосування вибухонепроникної-мого і продувається під надлишковим тиском електрообладнання, а також спеціального або з масляним наповненням. У приміщеннях класу В-Па допускається установка вибухозахисту електрообладнання в будь-якому виконанні.