А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Прийомна сім'я

Прийомна сім'я утворюється на підставі договору про передачу дитини (дітей) на виховання в сім'ю.

Прийомна сім'я є однією з форм влаштування на виховання дітей, які залишилися без піклування батьків. Громадяни (подружжя або окремі громадяни), які бажають взяти на виховання дитину (дітей), що залишився без піклування батьків, іменуються прийомними батьками; дитина (діти), що передається на виховання в прийомну сім'ю, іменується прийомною дитиною, а така сім'я - прийомною сім'єю.

Прийомна сім'я утворюється на підставі договору про передачу дитини (дітей) на виховання в сім'ю.

Прийомна сім'я користується переважним правом на отримання путівок для дітей, в тому числі безкоштовних, в санаторії, оздоровчі табори, а також будинки відпочинку, санаторії для спільного відпочинку і лікування прийомних батьків з дітьми.

Прийомна сім'я утворюється на підставі договору про передачу дитини (дітей) на виховання в сім'ю.

Існування прийомної сім'ї для людини похилого віку (літньої подружньої пари) можливо тільки за умови суворої законодавчої регламентації всіх дій сторін і контролю з боку уповноважених на те державних органів.

Розвиток інституту прийомної сім'ї дозволить значно поліпшити соціальне самопочуття людей похилого віку, зміцнити зв'язок поколінь, підтримати соціальну мобілізацію суспільства.

Передача в приймальню родину дитини (дітей), яка досягла віку 10 років, здійснюється тільки з його згоди.

Положення про прийомну сім'ю затверджується Кабінетом Міністрів України.

J) батькам-вихователям прийомних сімей, що взяли на виховання не менше 5 дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, встановлюється щомісячне грошове утримання в розмірі не менше максимальної ставки, передбаченої для виховання дитячих будинків.

На виховання в прийомну сім'ю передається дитина (діти), який не досяг повноліття, на термін, передбачений зазначеним договором.

На виховання в прийомну сім'ю передається дитина (діти), яка залишилася без піклування батьків, в тому числі що знаходиться у виховному закладі, лікувальному закладі, установі соціального захисту населення або іншому аналогічному закладі.

Влаштування дітей у прийомну сім'ю не тягне за собою виникнення між прийомними батьками і прийомними дітьми аліментних та спадкових правовідносин, що випливають із законодавства Російської Федерації.

На виховання в прийомну сім'ю передається дитина (діти), який не досяг повноліття, на термін, передбачений зазначеним договором.

Які пільги надаються прийомній сім'ї.

Для придбання продуктів харчування прийомна сім'я прикріплюється органом місцевого самоврядування безпосередньо до баз, магазинів, які постачають освітні установи.

літній людина входить в прийомну сім'ю з наміром подолати самотність, отримати необхідний догляд, зберегти відчуття корисності для оточуючих. На іншому полюсі знаходиться сім'я, готова прийняти літню людину і забезпечити йому необхідну підтримку і догляд на договірних засадах.

На утримання кожної дитини прийомній сім'ї щомісяця виплачуються грошові кошти в порядку і розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Загальна кількість дітей у прийомній сім'ї, разом з рідними і усиновлених, не повинно перевищувати, як правило, 8 осіб.

Дитина (діти) в прийомну сім'ю має право на підтримку особистих контактів з кровними батьками, родичами, якщо це не суперечить інтересам дитини (дітей), його нормальному розвитку, вихованню. Контакти батьків з дитиною (дітьми) допускаються за згодою прийомних батьків. У спірних випадках порядок спілкування між дитиною (дітьми), його батьками, родичами та прийомними батьками визначається органами опіки та піклування.

Передача дитини (дітей) в прийомну сім'ю здійснюється з урахуванням його думки. Дитина (діти), що досяг віку десяти років, може бути переданий у прийомну сім'ю тільки з його згоди.

Передача дитини (дітей) в прийомну сім'ю здійснюється з урахуванням його думки і за згодою адміністрації виховного та лікувально-профілактичного установ, закладів соціального захисту населення та іншого аналогічного закладу, в якому знаходиться дитина.

Для усиновлення дітей, які перебувають в прийомних сім'ях, необхідна згода в письмовій формі прийомних батьків.

Дитина (діти), переданий у прийомну сім'ю, зберігає право на належні йому аліменти, пенсію, допомогу і інші соціальні виплати, а також право власності на житлове приміщення або право користування житловим приміщенням; при відсутності житлового приміщення має право на надання йому жилого приміщення відповідно до житловим законодавством.

Дитина (діти), переданий у прийомну сім'ю, має також правами, передбаченими статтями 55 - 57 цього Кодексу.

Дитина (діти), переданий у прийомну сім'ю, зберігає право на належні йому аліменти, пенсію (у зв'язку з втратою годувальника, інвалідності) та інші соціальні виплати і компенсації, які перераховуються відповідно до законодавства Російської Федерації на рахунки, що відкриваються на ім'я дитини (дітей ) в банківському установі.

Які діти можуть бути передані на виховання в прийомну сім'ю.

На утримання кожну прийомну дитину (дітей) прийомній сім'ї виплачуються щомісячно грошові кошти на харчування, придбання одягу, взуття і м'якого інвентарю, предметів господарського вжитку, особистої гігієни, ігор, іграшок, книг і надаються пільги, встановлені законодавством Російської Федерації для вихованців освітніх установ для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків.

Попередній вибір дитини (дітей) для передачі в прийомну сім'ю здійснюється особами, які бажають взяти дитину (дітей) у сім'ю, за погодженням з органом опіки та піклування.

При передачі дитини (дітей) на виховання в прийомну сім'ю орган опіки та піклування керується інтересами дитини.

При передачі дитини (дітей) на виховання в прийомну сім'ю на строк до досягнення нею повноліття прийомним батькам виплачуються грошові кошти до досягнення дитиною (дітьми) віку 18 років.

Розмір оплати праці прийомних батьків і пільги, що надаються прийомній сім'ї в залежності від кількості прийнятих на виховання дітей, встановлюються законами суб'єктів Російської Федерації.

Розмір оплати праці прийомних батьків і пільги, що надаються прийомній сім'ї в залежності від кількості взятих на виховання дітей, встановлюються законами суб'єктів Російської Федерації.

Договір про передачу дитини (дітей) на виховання в прийомну сім'ю укладається між органом опіки та піклування за місцем проживання (перебування) дитини та прийомними батьками.

Договір про передачу дитини (дітей) на виховання в прийомну сім'ю повинен передбачати строк, на який він поміщається в прийомну сім'ю, умови утримання, виховання та освіти дитини (дітей), права і обов'язки прийомних батьків, обов'язки по відношенню до прийомної сім'ї органу опіки та піклування, а також підстави та наслідки припинення такого договору.

На дитину (дітей), переданого на виховання в прийомну сім'ю на один рік і більше, виділяються кошти на придбання меблів.

Особи, які бажають взяти дитину (дітей) на виховання в прийомну сім'ю, подають до органу опіки та піклування за місцем свого проживання заяву з проханням дати висновок про можливість бути прийомними батьками.

Органи місцевого самоврядування виходячи з прийнятих ними рішень виділяють кошти прийомним сім'ям на опалення, освітлення, поточний ремонт житла, придбання меблів та оплату послуг побутового обслуговування.

Порядок огляду стану здоров'я осіб, які бажають взяти дитину на виховання в прийомну сім'ю, визначає Міністерство охорони здоров'я і медичної промисловості Російської Федерації.

Підставою для укладення договору про передачу дитини (дітей) на виховання в прийомну сім'ю є заява осіб (особи), які бажають взяти дитину (дітей) на виховання, з проханням про передачу їм на виховання конкретної дитини, яка подається до органу опіки та піклування за місцем проживання (перебування) дитини.

У цій моделі держава, як правило, не бере участі у відшкодуванні витрат прийомної сім'ї і виступає як гарант прав сторін, що не виключає за певних обставин відшкодування родині частини витрат, пов'язаних з обслуговуванням літньої людини.

Діти, що знаходяться у родинних стосунках між собою, як правило, передаються в одну прийомну сім'ю, за винятком випадків, коли за медичними показаннями або інших причин вони не можуть виховуватися разом.

В основі відносин між сторонами лежить принцип відстроченої оплати наданих літній людині послуг, яку отримує прийомна сім'я (перехід права власності на рухоме і нерухоме майно, наприклад, житло), а також принцип взаємності, який дозволяє забезпечити нормальні умови життя для всіх учасників. В даному випадку відповідальна особа в прийомній сім'ї буде захищати права, розпоряджатися рухомим і нерухомим майном літньої людини, здійснюючи дії, прийняті в звичайному сімейному побуті, і не отримуючи за це винагороду.

Висновок про можливість бути прийомними батьками є підставою для підбору дитини з метою передачі його в прийомну сім'ю.

Негативний висновок і заснований на ньому відмову в укладанні договору про передачу дитини на виховання в прийомну сім'ю орган опіки та піклування доводить до відома заявника у 5-денний термін з дня прийняття рішення. Одночасно заявнику повертаються всі документи і роз'яснюється порядок оскарження рішення.

Для підбору, навчання осіб (особи), які бажають взяти дитину (дітей) на виховання в прийомну сім'ю, а також здійснення контролю за виконанням покладених на них обов'язків орган опіки та піклування, органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації можуть створювати відділи по влаштуванню дітей на виховання в прийомну сім'ю.

За бажанням осіб (особи), що мають на те необхідні умови, можлива передача їм на виховання в прийомну сім'ю дитини (дітей) з ослабленим здоров'ям, хворої дитини (дітей), дитини (дітей) з відхиленнями у розвитку, дитини (дітей) - інваліда .

Договір про передачу дитини (дітей) на виховання в прийомну сім'ю повинен передбачати строк, на який він поміщається в прийомну сім'ю, умови утримання, виховання та освіти дитини (дітей), права і обов'язки прийомних батьків, обов'язки по відношенню до прийомної сім'ї органу опіки та піклування, а також підстави та наслідки припинення такого договору.

Перелік захворювань, при наявності яких особа не може усиновити дитину, взяти її під опіку (піклування), взяти в прийомну сім'ю, встановлюється Кабінетом Міністрів України.