А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Наведений висновок

Наведений висновок, зрозуміло, не відрізняється строгістю. Ми не будемо зупинятися на аналогічному простому вьтводе форму-ли (613) для випадку, коли В змінюється з часом.

Наведений висновок цікавий, як логічний наслідок теорії зіткнень газових молекул і як обгрунтування ймовірного сенсу //- функції.

Наведений висновок має лише відносне значення, так як вже на початку сорокових років XX ст.
 Наведений висновок дозволив чітко виявити ряд необхідних припущень, при яких виявляється можливим отримати інтеграл зіткнень Больцмана. У той же час ясно, що повинен існувати шлях для отримання кінетичних рівнянь і в умовах, коли припущення, покладені в основу виведення рівняння Больцмана, не виконуються. Ряд таких завдань ми розглянемо в наступних розділах, де ми вийдемо за рамки проблеми обґрунтування звичайної кінетичної теорії газів.

наведений висновок допускає деякі узагальнення.

Наведений висновок викликає певні заперечення. На наш погляд, відсилання, яка міститься у правовій нормі, не може розглядатися як аналогія закону, оскільки родовою ознакою цієї останньої є те, що вона покликана заповнювати виявляється в законі прогалину. Крім того, при іншому рішенні, тобто визнаючи, що мова йде про дію аналогії закону, довелося б керуватися ст. 6 ПС (Застосування цивільного законодавства за аналогією) в її повному обсязі.

Наведений висновок може бути зроблений і на основі окремих статей ПС. Крім тих, про які йшла мова вище, можна послатися і на інші.

Наведений висновок, крім того, що він підтверджує справедливість рівняння (34), показує, що рівняння швидкості двухсубстратной реакції можна отримати абсолютно таким же лутем, як і рівняння для односубстратной реакції. Лише викладки стають значно більш громіздкими.

наведений висновок належить М. І. Тьомкіну[12]; рівняння (125) було раніше запропоновано І. Р. Кричевським та Я. С. Казарновського[13], Які показали його застосовність до всіх відомих даними Р - v - Т - N в широкому інтервалі температур і тисків. Виявилося, що значення величини а в більшості випадків не змінюється з температурою, а саме рівняння (125) справджується і при таких високих тисках, коли вихідне рівняння (115) вже несправедливо. Це змушує з відомою обережністю оцінювати результати, одержувані за допомогою рівняння Кричевського - Казарновского при високому тиску, особливо при наявності в суміші сильно полярних компонентів.

Наведений висновок непридатний до диспергирующим середах, феромагнетика і сегнетоелектриків. Однак остаточне вираз (5.2) для вектора Умова - Пойнтінга вірно і в цих випадках, а вираз для щільності електромагнітної енергії повинно бути змінено.

Наведений висновок показує, зокрема, як можна будувати на різноманітті диференціальні форми.

Наведений висновок справедливий в припущенні, що відображенням (розсіюванням) світла від полум'я можна знехтувати. Якщо коефіцієнт віддзеркалення слід врахувати, то потрібно ввести поправку наступного виду.

Наведений висновок належить М. І. Тьомкіну[14]; рівняння (125) було раніше запропоновано І. Р. Кричевським та Я. С. Казарновського[15], Які показали його застосовність до даних Р-v-Т-N для ряду сумішей в широкому інтервалі температур і тисків. Виявилося, що значення величини а в більшості випадків не змінюється з температурою, а саме рівняння (125) справджується і при таких високих тисках, коли вихідне рівняння (115) вже несправедливо. Це змушує з відомою обережністю оцінювати результати, одержувані за допомогою рівняння Кричевського-Казарновского при високому тиску, особливо при наявності в суміші сильно полярних компонентів.

Наведений висновок належить Толмену.
 Наведений висновок для прямого провідника легко може бути узагальнений і для будь-якого криволинейного провідника, а також і для неоднорідного магнітного поля. Справді, кожен криволінійний провідник можна вважати як би складеним з великого числа малих прямих відрізків, поступово змінюють свій напрямок. Точно так само і неоднорідне поле можна вважати складеним з вельми велике число елементів малого об'єму, в кожному з яких поле вже буде однорідним. Підсумовуючи електрорушійні сили, наведені в усіх відріз ках замкнутого контуру, ми знайдемо спільну електрорушійну силу, наведену в ланцюзі. При обчисленні цієї алгебраїчної суми всі складові, спрямовані навколо контура в одному циклічному напрямку (наприклад по стрілці годинника), слід вважати позитивними, спрямовані в зворотному циклічному напрямку - негативними.

Наведений висновок непридатний до диспергирующим середах, феромагнетика і сегнетоелектриків. Однак остаточне вираз (5.2) для вектора Умова-Пойнтінга вірно і в цих випадках, а вираз для щільності електромагнітної енергії повинно бути змінено.

Наведений висновок служить тільки для ілюстрації; для отримання точних результатів необхідно застосування кінетичної теорії Чепмена - енського.

Наведений висновок відповідає Закону про підприємство. При цьому передбачається, що підприємство переводить на підрядну форму ділянки, цехи та інші підрозділи. У зв'язку з цим цілком закономірно, що відповідні норми включені до статті Закону, присвячену праці і заробітної плати. З аналогічних позицій підходить до вирішення того ж самого питання Закон про кооперацію, в якому передбачено, що організація і оплата праці будуються, як правило, на принципах колективного, сімейного або індивідуального підряду

Наведений висновок, зроблений на підставі розгляду взаємин миттєвих значень струмів і напруг трифазної системи, є найбільш загальним і дає доказ правильності вимірювання потужності в ланцюзі трифазного струму без нульового проводу за схемами рис. 8 - 22 у всіх випадках незалежно від характеру навантаження (рівномірна або нерівномірна), а також і незалежно від симетричності линів - них і фазових напруг.

Наведений висновок відображає той факт, що витяг квадратного кореня з комплексного дискримінанту з нульовою головною частиною можливо лише тоді, коли і момент-ва частина дискримінанту дорівнює нулю.

Наведений висновок був зроблений нами в припущенні, що робоче тіло являє собою ідеальний газ.

Наведений висновок називають початком Д Аламбера (або принципом Германа - - Ейлера - Д Аламбера); він може бути застосований не лише до матеріальної точці, а й до твердого тіла або до системи тел. Рис]84 В останньому випадку він формулюється так: якщо до всіх реально діючим силам, прикладеним до рухомого тіла або системі тіл, докласти зусиль інерції, то отриману систему сил можна розглядати як що знаходиться в рівновазі.

Наведений висновок зроблений для передачі з ведучим довгим конусом. Формула (165) написана для загального випадку, причому знак плюс відповідає парі з ведучим довгим, знак мінус - парі з ведучим коротким конусом. У першому випадку полюс кочення зміщується від середини лінії контакту в напрямку від вершини конуса, у другому випадку - до його вершині.

Наведений висновок зроблений у припущенні, що напруга на конденсаторі є аналогом напруги на вході заряд-но-розрядної схеми. Справедливість такого становища визначається постійної часу по ланцюгу заряду, яка обумовлюється опором випрямляча і вище не бралася до уваги.

Наведений висновок справедливий лише в разі постійного коефіцієнта розподілу, що не залежить від концентрації екстрагуються з'єднання. У загальному випадку цей висновок не можна поширювати на системи зі змінним коефіцієнтом розподілу, так як навіть якщо С2г 7гСн то qi qC2 /Ci, так як концентрації C2i і Сі не рівні концентрацій С2 і GI, а коефіцієнти розподілу залежать від концентрацій.

Наведений висновок був зроблений нами в припущенні, що робочим тілом є ідеальний таз.

Наведений висновок заснований на припущенні, що рамка при своїх коливаннях не відчуває ніяких гальмують впливів. Практично це не зовсім так, тому зв'язок між q і ат насправді трохи складніше.

наведений висновок показує, що уявлення про квазічастинки, в даному випадку фонони, дозволяє користуватися поняттями і математичними прийомами, виробленими для реальних частинок. Однак звідси не слід робити висновок, що квазічастинки існують в тому ж сенсі, в якому існують реальні частки. Наприклад, у наведеному вище виведення формули теплоємності ми зверталися з фотоном точно так же, як в § 28 з фотоном при виведенні формули абсолютно чорного тіла. Проте не можна назвати Фонола елементарної часткою в тому ж сенсі, в якому фотон є однією з фундаментальних елементарних частинок фізики.

Наведений висновок містить також припущення про те, що h не надто велике. В іншому випадку охр (- iph) швидко осциллирует і інтеграл стає чутливим до малих відхилень А (р) від гауссова форми.

Наведений висновок намічає шляхи вивчення поведінки бульбашок, утворених декількома компонентами. Такий стан майже завжди має місце при Обезуглероживание стали. Тут, крім СО, в пляшечку переходять також і інші речовини, наприклад водень і азот, розчинені в металі.

Наведений висновок відноситься до точкового предмету, розташованому на осі.

Наведений висновок є кілька формальним.

Наведений висновок не є цілком точним, так як деяка частина утворився туману зазвичай абсорбується поглиначем.

Наведений висновок може бути порівняно просто повторений для більш загального випадку двох - або тривимірного температурного поля, в тому числі неоднорідного і з внутрішніми джерелами або стоками тепла.

Значення Bi2 для деяких газових сумішей при 25. Наведений висновок належить М. І. Тьомкіну[15]; рівняння (125) було раніше запропоновано І. Р. Кричевським та Я. С. Казарновського[16], Які показали його застосовність до даних Р - v - Т - N для ряду сумішей в широкому інтервалі температур і тисків.

Наведений висновок насамперед роз'яснює, що різниці потенціалів між сусідніми фазами, неодноразово згадані в попередніх параграфах, вимірні не чергою, а тільки в комбінації у відповідній гальванічної ланцюга.

Наведений висновок дозволяє зрозуміти механізм дифузії: незважаючи на хаотичний характер руху частинок, перенесення речовини відбувається внаслідок того, що з області з більш високою концентрацією в область з більш низькою концентрацією рухається більше число частинок, ніж у зворотному напрямку.

Наведений висновок дозволив чітко виявити ряд необхідних припущень, при яких виявляється можливим отримати інтеграл зіткнень Больцмана. У той же час ясно, що повинен існувати шлях для отримання кінетичних рівнянь і в умовах, коли припущення, покладені в основу виведення рівняння Больцмана, не виконуються. Ряд таких завдань ми розглянемо в наступних розділах, де ми вийдемо за рамки проблеми обґрунтування звичайної кінетичної теорії газів.

Наведений висновок справедливий для гомогенних реакцій, але також докладемо до гетерогенним каталітичним перетворенням.

Наведений висновок показує, що середня товщина плівки рідини визначається витратою рідини, її властивостями і не залежить від протяжності цієї поверхні, отже, не залежить від діаметра труб. Це положення підтверджується описаними вище дослідами автора, в яких мала місце зміна (збільшення) діаметра труб в 2 5 разу.

Наведений висновок показує, що ці два інваріанта є єдиними незалежними. Будь-який інший інваріант може бути написаний як функція цих двох.

Наведений висновок належить Нуссельта і відноситься до чисто ламінарному режиму течії плівки.

Наведений висновок є спростуванням для безлічі Д, так як безліч, що складається з бескванторних пропозицій в рядках 3 і 5 неможливо. Оскільки пропозиції з безлічі Д є препекснимі еквівалентами посилки і заперечення укладення цього прямування, знайдене спростування для Д встановлює, що дане проходження має місце.

Наведений висновок (8.1) в рафінованому вигляді відтворює міркування Шеннона[30], Найбільш просто виражають суть справи. Але при першому знайомстві все ж відчувається певна натяжка, позбутися від якої можна лише розширивши базу вихідних прикладів і ситуацій.

Наведений висновок відноситься до мембран з ідеальною селективність. У більшості випадків селективність реальних мембран обмежена. Приймемо, для простоти, що зарядність іонів N - і М 4 однакова.

Наведений висновок рівності (6.6) потребує деяких доповнень і застережень.

Наведений висновок вираження (242.2) не строгий, так як ми всюди припускали, що фазова швидкість поширення хвиль v збігається зі швидкістю руху енергії. Однак в загальному випадку це свідомо не так.

Наведений висновок вираження (271.2) не є строгим, так як ми всюди припускали, що фазова швидкість поширення хвиль v збігається зі швидкістю руху енергії. Проте вираз (271.2), отримане нами шляхом нестрогих міркувань, виявляється справедливим для всіх випадків.

Наскільки наведений висновок, зроблений на підставі запропонованих мною схем, справедливий, покаже більш детальне дослідження механізму реакції і будови отриманої кислоти, яке в даний час проводиться.

Наведений висновок виразів для фазних напруг на приймачі через фазні або лінійні напруги генератора справедливий для загального випадку несиметричних систем фазних і лінійних напруг.