А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Предметний каталог

Предметний каталог - перелік бібліотечних джерел, систематизованих в предметному (тобто значно більше диференційованому в порівнянні з тематичним каталогом) порядку. При цьому відомості про предмети, безпосередньо не пов'язаних між собою, систематизували за абеткою, що дає право розглядати предметний каталог як різновиду алфавітного, але аж ніяк не тематичного.

Предметні каталоги особливо зручні для відображення літератури з прикладних наук - технічним, сільськогосподарським і медичним. Тому вони поширені головним чином в спеціальних бібліотеках. Наукові універсальні бібліотеки зазвичай ведуть предметні каталоги тільки на частину своїх фондів, а масові бібліотеки - взагалі не складають предметних каталогів. Особливого поширення набули предметні каталоги в радянських медичних бібліотеках, які відображають в них і вітчизняну і зарубіжну літературу і включають в ці каталоги, поряд з описами книг, також і опису журнальних статей.

Предметний каталог є головним для багатьох бібліотек. Він являє собою алфавітний список різних понять, подібний предметному покажчику в книгах. Предметний каталог використовується при підборі матеріалів по вузькоспеціальних питань.

Предметний каталог складений за принципом слово за словом, проте абсолютно покладатися на збіг підходу упорядника рубрики і читача не можна.
 Предметний каталог є головним для багатьох бібліотек. Він являє собою алфавітний список різних понять, подібний предметному покажчику в книгах. Предметний каталог використовується при підборі матеріалів по вузькоспеціальних питань. Він простий у використанні і нагадує за структурою енциклопедичний словник.

Предметний каталог складений за принципом слово за словом, проте абсолютно покладатися на збіг підходу упорядника рубрики і читача не можна.

предметний каталог - каталог документальних матеріалів, що містить відомості про предмети (факти, події, географічні назви) та осіб, які згадуються в документах, розташованих в алфавітному порядку.

Предметний каталог, як і систематичний, складається відповідно до змісту книг. Але якщо в систематичному каталозі записи розташовані за принципом розчленування кожної науки на ряд підлеглих їй наукових дисциплін і питань, то в предметному каталозі книги вказуються в алфавіті предметів (питань), про які йдеться в книгах.

Предметний каталог зручний для отримання довідок про те, які книги є в бібліотеці за певним, найчастіше вузького питання, позабезпосереднього його зв'язки зі спорідненими йому питаннями.

Предметний каталог для радянських бібліотек не є основним. Він зустрічається головним чином в державних публічних і спеціальних бібліотеках (технічних, медичних та ін.) І використовується як довідковий апарат переважно по вузьких питань. Завданням пропаганди книг і керівництва читанням більш відповідає систематичний каталог, забезпечений алфавітно-предметний покажчик.

Такі предметні каталоги складалися ентузіастами своєї справи, яким допомагала хороша пам'ять (їх зусилля так і не були гідно оцінені), і чимало сприяли великотрудні підйому людини до вершин науки. Мимохідь слід зазначити, що при складанні покажчиків робилося багато похвальних спроб уніфікувати, зробити універсальними ключові слова, використовувані в таких каталогах. Оскільки наукові статті стають все більш змішаними в сенсі поєднання різних дисциплін, доводиться шукати не тільки головну тему, але також відповідну практику і обгрунтовує аргументацію. Подібна постановка роботи може виявитися корисною згодом, при інших обставинах.

Такі предметні каталоги складалися ентузіастами своєї справи, яким допомагала хороша пам'ять (їх зусилля так і не були гідно оцінені), і чимало сприяли великотрудні підйому людини до вершин науки. Мимохідь слід зазначити, що при складанні покажчиків робилося багато похвальних спроб уніфікувати, зробити універсальними ключові слова, використовувані в таких каталогах. Оскільки наукові статті стають все більш змішаними в сенсі поєднання різних дисциплін, при-ходиться шукати не тільки головну-тему, але також відповідну практику і обгрунтовує аргументацію. Подібна постановка роботи може виявитися корисною згодом, при інших обставинах.

Якщо предметний каталог має обмежене поширення, то цього не можна сказати про сам метод предме-тизации творів друку. Шляхом предметизации створюються предметний покажчик (ключ) до систематичного каталогу і різні картотеки в бібліотеках, не кажучи вже про численні предметних покажчиках в бібліографічних довідниках.

В предметний каталог можна включати аналітичні картки на окремі особливо важливі статті з журналів і збірників, враховуючи при цьому потреби читачів даної бібліотеки.

Ефективність предметного каталогу в значній мірі залежить від правильного формулювання предметних рубрик. Тому важливо, щоб усі словосполучення, використовувані в якості предметних рубрик, починалися зі слів, які є найбільш істотними в даних конкретних умовах. Для цього при формулюванні рубрик часто вдаються до інверсії, тобто до відповідної перестановці слів в рубриці.

Розмежування предметного каталогу з систематичним слід проводити з урахуванням профілю бібліотеки, предмети-Зіру спеціальну літературу з максимальною конкретизацією і відмовляючись від предметизации непрофільної літератури. Однак при цьому не слід уникати узагальнюючих рубрик за профілем бібліотеки, яким в систематичному каталозі відповідають рубрики з назвами відділів, підвідділів і великих розділів.

У предметному каталозі, як і в систематичному, розташування матеріалу визначається вмістом документів. При цьому під одним і тим же заголовком збираються документи, які стосуються різними галузями знання.

У предметному каталозі всі предметні рубрики розташовуються в загальному алфавітному порядку. Предметні рубрики можуть бути простими і складними.

У предметному каталозі матеріал розподіляється відповідно до алфавіту. Він більш зручний для довідок по вузьким, конкретних питань, ніж для обозреванія бібліотечного фонду по галузях знання. Завданням пропаганди книг і керівництва читанням більш відповідає систематичний каталог, доповненням до якого і може бути предметний каталог.

Фрагмент предметного каталогу. У предметному каталозі твори також розкриваються по їх утриманню, але опису творів групуються за ознакою предмета, про який в них йдеться.

У предметному каталозі картки стоять в порядку алфавіту предметних рубрик, то.

За своєю побудовою предметний каталог нагадує енциклопедичний словник (илл. За своєю структурою предметний каталог того часу збивався на предметно-тематичний, в якому поряд з вузькими існували і широкі рубрики. Допоміжний апарат до предметного каталогу, що містить алфавітний перелік предметних підрубрик з зазначенням предметних рубрик, до яких вони приписані.

Як вже говорилося, предметний каталог зустрічається майже виключно в спеціальних бібліотеках, а тому необхідно в плакаті, котрий пояснює предметний каталог, дати приклади карток, роздільників, рубрик і посилань відповідно до профілю бібліотеки безпосередньо з її каталогу.

Опис книг на картках предметного каталогу те ж саме, що і в алфавітному каталозі, тобто застосовується єдина картка. Додаткові і посилальні картки, прийняті в алфавітному каталозі, не складаються.

Значну допомогу в складанні предметного каталогу надають картотеки підрубрик і інверсій.

Щоб вибирати книги за предметним каталогом, читачеві не доводиться рахуватися з системою класифікації. У цьому випадку читач має справу тільки з назвою цікавить його теми або питання і з алфавітом.

Спосіб угруповання літератури в предметному каталозі, при якому в предметних рубриках многоаспектно збирається література про предмет (теми, явище), незалежно від галузі знання або дисципліни.

З истем а тическими - предметний каталог також комбінований. Він будується як систематичний, але без особливої деталізації.

Таким чином, як і систематичний, предметний каталог відображає зміст бібліотечного фонду, але виконує це завдання по-іншому. Алфавіт - ось те організуючий початок, яке лежить в його основі і з яким пов'язані як силь ні, так і слабкі сторони цього каталогу.

У розділі XVI розглядається складання предметного каталогу, що має істотне значення для працівників спеціальних бібліотек. Крім того, викладена тут методика предметизации повинна полегшити складання предметного покажчика (ключа) до систематичного каталогу.

У перші ж роки ведення предметного каталогу в масових бібліотеках практика показала, що складання цього каталогу складніше складання систематичного каталогу і по суті недоступно рядовий масовій бібліотеці, де при великому обсязі роботи і нечисленності штату каталог доводиться вести між справою.

Книги з деяких питань в предметному каталозі можуть бути знайдені швидше, ніж в систематичному. Звичайно, при роботі з систематичним каталогом в разі утруднення можна звернутися до предметного покажчику і знайти індекс цікавить нас, але такий прийом кілька ускладнює підбір книг, створюючи двоступенева. Крім того, поки такі покажчики є не у всякій бібліотеці.

У масових бібліотеках, де відсутня предметний каталог, предметизации творів художньої літератури з чітко висловленої тематикою можна застосувати для складання спеціальної картотеки.

Без системи посилань неможливо правильно складати предметний каталог і користуватися ним.

Що стосується довідкового апарату для ведення предметного каталогу, то він значною мірою збігається з підсобним апаратом для класифікації книг.

Треба сказати, що словник рубрик для складання предметного каталогу має менше значення, ніж таблиці класифікації для складання систематичного каталогу. Сутність предметного каталогу така, що він менш стабільний, ніж систематичний каталог. Він не може мати заздалегідь обумовленої кількості предметних рубрик. Кількість їх постійно змінюється у зв'язку зі зростанням книжкового фонду бібліотеки; нові поняття вимагають введення нових і перегляду старих формулювань, введення нових і перегляду старих посилань.

Деякі наукові та рідше масові бібліотеки замість систематичного вводили предметний каталог, інші намагалися одночасно складати два реальних каталогу, що було важко здійснити.

Кілька наступних методичних вказівок стосуються найбільш складного питання складання предметного каталогу - формулювання предметних рубрик.

Співробітник бібліотеки, який здійснює предметизации творів друку та організовує предметний каталог.

Всі номери робляться тільки в тому випадку, коли в предметному каталозі є відповідні рубрики.

Якщо для складання систематичного каталогу потрібні таблиці класифікації, то для предметного каталогу потрібні словники (списки) предметних рубрик. У двадцятих роках було видано кілька таких словників предметних рубрик, але вони будувалися на різної методичної основі.

Предметизація широко використовується в бібліотечній і видавничій справі, на її основі складаються бібліотечні предметні каталоги, алфавітно-предметні покажчики до систематичних каталогах, бібліографічні покажчики, предметні покажчики до змісту книг, енциклопедій і довідників з систематичним розташуванням. Разом з тим теорія предме-тизации розроблена виключно слабо, а методика враховує лише окремі конкретні області її застосування. Не можна не відзначити, що в даний час, при створенні теорії інформаційно-пошукових мов, багато питань предметизации, які не отримали наукового рішення і обґрунтування, можуть бути по-новому висвітлено в рамках теорії наукової інформації. Такі проблеми координатного індексування, як встановлення різних видів зв'язків між дескрипторами (родо-видових, асоціативних), усунення синонімії і омонімії мають пряме відношення до предметизации. Хоча між традиційною предме-зації і координатним індексуванням не було спадкоємного зв'язку, їх спільність не підлягає сумніву.

Довідкові картки роз'яснюють, як відображений матеріал з того чи іншого питання в предметному каталозі і які відомості про літературу містяться в даній рубриці. Вони розташовуються відразу за роздільником. Довідкові відомості можуть бути записані і безпосередньо на роздільник.

Попередньо складений і постійно доповнюється перелік предметних рубрик, під-рубрик, посилань і довідок предметного каталогу, розташованих за алфавітом.

Твори основоположників марксизму-ленінізму Постанови і директиви партії і уряду Загальний алфавіт авторів і назв творів Користуючись предметним каталогом, слід звертати увагу на посилання.

Планування і видача операторам змінних завдань на обробку виробляється керівником робіт на основі відбору бібліографічних карток з предметного каталогу або масиву записів з бази бібліографічних записів, призначеної для більш детального опрацювання.