А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Передмашинних формат

Передмашинних формат являє собою робочий лист документа (РЛ), розбитий на окремі поля відповідно до певними характеристиками документа.

Запропоновано передмашинних формат уявлення фактографічної інформації, правила заповнення якого систематизовано та описано в термінах металінгвістичних формул Бекуса-Наура, тобто представлені в формі спеціалізованого мови записи даних. Правила дозволяють референту самостійно вибрати оптимальну структуру запису даних.

Пропонований в даній роботі передмашинних формат уявлення фактографічної інформації вигідно відрізняється від усіх попередніх - розробок тим, що правила його заповнення систематизовані і представлені у формі деякого спеціалізованої мови записи даних. Таким чином вдається істотно скоротити обсяг викладу правил заповнення формату, досягнувши одночасно строгості і конкретності опису, що є найважливішою вихідною передумовою для успішної розробки програм читання і обробки фактографічної інформації на ЕОМ.

Ключові сло ва: СУБД, передмашинних формат, мова формальний, процесор, інтерпретатор, контроль синтаксичний, контроль семантичний, кінцевий автомат, програма, надійність, лексема.

Технологічний розділ містить відомості, необхідні для організації обліку передмашинних форматів і контролю за послідовністю їх технологічної обробки. Записи в розділі виробляються на полях фіксованої довжини з зазначеними найменуваннями заноситься інформації. Решта розділів записуються на стандартних бланках, аналогічних використовуваним при написанні програм на мові ФОРТРАН.

Документи, що підлягають введенню в АСНТИ, проходять передмашинних обробку, яка полягає в заповненні передмашинних формату документа.

Нижче пропонуються правила кодування і запису інформації про вхідних і вихідних характеристиках модуля розрахунку теплофізичних властивостей на передмашинних формат, який в подальшому буде називатися паспорт модуля.

Першим кроком при створенні подібного блоку є кодування інформації про вхідних і вихідних характеристиках модуля і подальша запис уже переробленої інформації на передмашинних формат, який є проміжним носієм інформації між описом модуля на звичному мовою і пам'яттю ЕОМ.

Фактографічна інформація, що обирається, з літературних джерел і призначена для введення в базу даних системи АВЕСТА-2 повинна бути перероблена і представлена на так званих передмашинних форматах, які є проміжним носієм інформації між першоджерелом і пам'яттю ЕОМ. При розробці формату необхідно забезпечити можливість подання даних у вигляді, зручному для читання і подальшої обробки в ЕОМ. З іншого боку формат повинен бути простий і зручний з точки зору його заповнення даними з літературного джерела і повинен володіти великою інформативною ємністю.

Передмашинних формат опису pat тного модуля ще більш потребує такого підходу, тому що необхпдкчо мати спосіб опису модулів не тільки існуючих в д к.

Кожні запис має свій ідентифікаційний ключ - унікальне /неповторяющееся в межах набору даних /ім'я. Імена записів, що відображають один і той же джерело, мають однаковий корінь і розрізняються приставками. Записи першого і другого типу та їх імена формуються в процесі автоматичної обробки текстів передмашинних форматів[3], Що заповнюються для введення інформації в базу даних системи АВЕСТА. Записи третього типу готуються до введення в набори даних в процесі ручної /не автоматичне /обробки джерела і припускають складання і налагодження алгоритму і фортран-програми розрахункової методики. Четвертий тип запису - завантажувальний модуль, який реалізує конкретну розрахункову методику, формується автоматично в процесі трансляції та редагування фортран-програми.

Вхідний формат завантаження є машинно-орієнтованим поданням інформації. Він складається з окремих елементів - логічних записів. Логічна запис включає описову частину /характеристики записи, довідники інформаційних полів і підло-лей /і власне інформаційну. Одна логічна запис містить інформацію з однієї таблиці даних передмашинних формату. При цьому в процесі аналізу таблиці даних наводяться до розгорнутій формі з однаковим числом елементів в кожному стовпці. Крім того, здійснюється привласнення таблиць унікальних шифрів, кодування речовин і параметрів, проведення значень до єдиної системи вимірювання.