А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Гранично допустима концентрація - токсична речовина

Гранично допустимі концентрації токсичних речовин використовуються на практиці для оцінки санітарної обстановки на виробництві, ефективності оздоровчих заходів, наприклад вентиляції, а також при проектуванні нових цехів і ін. Список ГДК шкідливих речовин безперервно розширюється, а величини ГДК переглядаються в міру накопичення нових даних в гігієнічної науці і практиці.

гранично допустимі концентрації токсичних речовин підлягають періодичному перегляду. Зіставлення встановлених величин з концентраціями, які виявляються в повітрі робочого приміщення, з одного боку, і зі станом здоров'я працюючих - з іншого, дають підставу для зміни гранично допустимої концентрації, а в ряді випадків вказують на недосконалість технологічного процесу з гігієнічної точки зору.

Гранично допустима концентрація токсичної речовини, при якій не порушується нормальна робота споруд біохімічної счісткі, залежить від типу очисної споруди.

Гранично допустимі концентрації токсичних речовин підлягають періодичному перегляду. Зіставлення встановлених величин з концентраціями, які виявляються в повітрі робочого приміщення, з одного боку, і зі станом здоров'я працюючих - з іншого, дають підставу для зміни гранично допустимої концентрації, а в ряді випадків вказують на недосконалість технологічного процесу з гігієнічної точки зору.

Гранично допустимою концентрацією токсичної речовини в повітрі вважається концентрація, при якій не виникає ніяких змін в організмі в умовах щоденного контакту з токсичною речовиною протягом необмеженого часу.

Встановлена гранично допустима концентрація токсичної речовини в повітрі промислових підприємств є необхідною частиною санітарно-гігієнічного контролю за виробничим середовищем. Крім того, вона враховується при проектуванні технологічних процесів, виробничого обладнання, розрахунку вентиляційних пристроїв і проведення інших оздоровчих заходів.

Величини гранично допустимих концентрацій токсичних речовин в повітрі встановлено на підставі численних досліджень науково-дослідних установ і статистичних медичних даних.

У списку гранично допустимих концентрацій токсичних речовин в повітрі значне місце займають речовини, що відносяться до різних класів органічних сполук - вуглеводні, складні ефіри, спирти, хлорорганічні сполуки. Тому, поряд з методами визначення індивідуальних речовин, в книзі наводяться чутливі групові методи.

У списку гранично допустимих концентрацій токсичних речовин в повітрі значне місце займають речовини, що відносяться до різних класів органічних сполук-вуглеводні, складні ефіри, спирти, хлорорганічні з'єднання. Тому, поряд з методами визначення індивідуальних речовин, в книзі наводяться чутливі групові методи.

Практика гігієнічного нормування гранично допустимих концентрацій токсичних речовин вимагає систематичного контролю виробничої повітряного середовища, а отже, і наявності чутливих і, по можливості, виборчих методів аналізу.

Практика гігієнічного нормування гранично допустимих концентрацій токсичних речовин вимагає систематичного контролю виробничої повітряного середовища, а отже, і наявності чутливих і, по можливості, виборчих методів аналізу.

Для цілей гігієнічного нормування необхідне знання гранично допустимої концентрації токсичної речовини в повітрі робочих приміщень.

Розробка методів визначення токсичних хімічних продуктів в повітрі становить єдине ціле з системою нормування в Радянському Союзі гранично допустимих концентрацій токсичних речовин в повітрі промислових підприємств. Без адекватних методів визначення неможливі ні встановлення гранично допустимої концентрації, ні наступний контроль в умовах виробництва.

У 1943 р ці правила були замінені ГОСТ 1324 - 43 в якому вперше було додано вимогу про дотримання гранично допустимих концентрацій токсичних речовин промислових стоків.

Найчастіше для аналізу микроконцентраций агресивних газів в атмосферному або виробничому повітрі використовують електронозахватний детектор, за допомогою якого можна безпосередньо визначати гранично допустимі концентрації токсичних речовин. За допомогою електронозахватного детектора можна визначати в повітрі нанограммових кількості хлорциана, а також C2F4 C3F6 CC12F2 і інших хлорфторуглеводородов (фреонів), розділяючи їх на колонці з пористим тефлоном і перфторірованний мастилом як рідкої фази.

З 9 по 11/11964 в Москві в Інституті гігієни праці та профзахворювань АМН СРСР відбулося засідання комісії зі встановлення гранично допустимих концентрацій токсичних речовин в повітрі примушує - - ленних приміщень, де були рекомендовані наступні гранично допустимі концентрації шкідливих газів, парів, пилу п інших аерозолів в повітрі робочої зони виробничих приміщень.

Повинен знати: будову шлюзових завантажувальних пристроїв і розвантажувальних затворів; технологічний процес транспортування і зберігання губчастого заліза; способи регулювання тиску і норми витрат інертного газу; комунікації газопідвідної і газовідводом-щей арматури; методику виміру температури і регулювання газового режиму; фізичні і хімічні властивості губчастого заліза; гранично допустимі концентрації вибухонебезпечних і токсичних речовин.

Повинен знати: будову шлюзових завантажувальних пристроїв і розвантажувальних затворів; технологічний процес транспортування і зберігання губчастого заліза; способи регулювання тиску і норми витрат інертного газу; комунікації газопідвідної і газовідвідної арматури; методику виміру температури і регулювання газового режиму; фізичні і хімічні властивості губчастого заліза; гранично допустимі концентрації вибухонебезпечних і токсичних речовин.

Повинен знати: будову шлюзових завантажувальних пристроїв і розвантажувальних затворів; технологічний процес транспортування і зберігання губчастого заліза; способи регулювання тиску і норми витрат інертного газу; комунікації газопідвідної і газовідводом-щей арматури; методику виміру температури до регулювання газового режиму; фізичні і хімічні властивості губчастого заліза; гранично допустимі концентрації вибухонебезпечних і токсичних речовин.

Повинен знати: будову шлюзових завантажувальних пристроїв і розвантажувальних затворів; технологічний процес транспортування і зберігання губчастого заліза; способи регулювання тиску і норми витрат інертного газу; комунікації газопідвідної і газовідвідної арматури; методику виміру температури і регулювання газового режиму; фізичні і хімічні властивості губчастого заліза; гранично допустимі концентрації вибухонебезпечних і токсичних речовин.

Повинен знати: будову шлюзових завантажувальних пристроїв і розвантажувальних затворів; технологічний процес транспортування і зберігання губчастого заліза; способи регулювання тиску і норми витрат інертного газу; комунікації газопідвідної і газовідводом-щей арматури; методику виміру температури і регулювання газового режиму; фізичні і хімічні властивості губчастого заліза; гранично допустимі концентрації вибухонебезпечних і токсичних речовин.

Продукти полімеризації і кополімеризації стиролу знаходять все більше застосування в різних галузях народного господарства і в побуті, тому і виробництво їх з кожним роком значно зростає. В даний час в нашій країні створюється ряд заводів з виробництва різних видів полістиролів, зростає виробництво бутадієну каучуків і склопластиків. У зв'язку з цим оздоровлення умов праці і встановлення гранично допустимих концентрацій токсичних речовин в повітрі приділяється велика увага.

В результаті багаторічних спостережень і спеціальних досліджень співробітниками Уфимського НДІ гігієни та профзахворювань встановлено, що організм жінок більш чутливий до дії продуктів переробки нафти. У жінок в 2 5 разу частіше, ніж у чоловіків, виявляється хронічна інтоксикація вуглеводнями; клінічна картина інтоксикації більш виражена і не схильна до зворотного розвитку. Хронічні інтоксикації нафтопродуктами або окремі синдроми можуть розвиватися у жінок при тривалій дії малих, близьких до гранично допустимих концентрацій токсичних речовин. Це особливо стало очевидним в останні роки, коли в результаті науково-технічного прогресу на НПЗ значно знизилася ступінь впливу токсичного чинника.