А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Правильний вибір - частота

Правильний вибір частоти забезпечує необхідну чутливість ультразвукового контролю.

Правильний вибір частоти опитування зменшує похибка у визначенні значень сигналів на інтервалах між моментами часу опитування.

Правильний вибір частоти прозвучиванія має велике значення для отримання необхідної чутливості при проведенні ультразвукового контролю.

При правильному виборі частоти струму глибина проникнення його в метал, нагрітий до температури вище магнітних перетворень, в 2 - 3 рази більше товщини стінки трубної заготовки. Таке співвідношення глибини проникнення струму і товщини стінки дозволяє нагрівати метал практично без перепаду температури по перетину трубної заготовки і з цієї точки зору обмежувати час нагрівання немає необхідності, враховуючи, що зменшення часу нагріву призводить до збільшення питомої потужності і сили струму в індукторі.

глибина проникнення струму в метал при різних частотах струму, мм. Це досягається правильним вибором частоти струму, а також такої інтенсивності нагріву, при якій нагрів на задану глибину досягається за мінімально можливий час.

Важливе значення при цьому має правильний вибір частоти ультразвукових коливань. Це викликано тим, що при низьких частотах малий хвильової розмір дефекту, а при високих основна частина енергії поверхонь хвилі поширюється над дефектом.
 Цілісність системи після запуску забезпечується правильним вибором частоти і глибини тестування. Але найголовніше - кваліфікованим персоналом.

Дуже важливим є питання про правильний вибір частоти. Для того щоб зменшити поглинання звуку при передачі звукових сигналів по повітрю, слід брати якомога меншу частоту. Однак для того, щоб запобігти розсіювання звуку і, отже, передавати звукову хвилю у вигляді спрямованого променя з плоским фронтом, необхідно використовувати різного роду звукові концентратори, такі, як рупори, Параболоїд і звукові лінзи.

Схеми розділових фільтрів. Важливим параметром будь-акустичної системи є правильний вибір частоти поділу. Існує думка, що головки гучномовців в акустичній системі повинні працювати в межах області поршневого дії дифузора. Однак при такому підході акустична система повинна буде мати багато частот поділу (і відповідно головою гучномовців), що значно підвищить вартість такої акустичної системи.

Дослідження ефективного часу контакту зуба долота з породою важливо для правильного вибору частоти обертання долота, кроку зубів на вінцях і взаємного розташування зубів на шарошки. Вважається[4, 107], Що при недостатньому часу контакту зуба в породі не встигають створитися напруги, достатні для виколи породи, і велика частина механічної енергії, переда.

Спрощена структурна схема варіанту побудови проміжній станції ТРРЛ. ТРРЛ призводить до необхідності захисту від місцевих перешкод, що досягається правильним вибором частот апаратури стовбурів.

Міцна зв'язок наплавленого матеріалу з поверхнею заготовки та рівномірне його розподіл забезпечуються правильним вибором частоти обертання деталі, що залежить від діаметра деталі.

При організації дефектоскопічного контролю елементів бурильної колони особливу увагу слід приділити обґрунтуванню і правильному вибору частоти проведення цих операцій.

При організації дефектоскопічного контролю елементів бурильної колони особливу увагу слід приділяти обгрунтуванню і правильному вибору частоти проведення цих операцій. Різноманіття факторів, що впливають на пошкоджуваність бурильних труб і їх з'єднань в процесі експлуатації, не дозволяє жорстко регламентувати терміни і періодичність виконання робіт з їх неруйнівного контролю. Разом з тим узагальнення досвіду експлуатації окремих елементів бурильної колони, особливості їх конструкції та матеріалу, з якого вони виготовлені, та режимно-технологічні особливості окремих етапів буріння свердловини можуть дати необхідний вихідний матеріал для встановлення орієнтовних термінів контролю. Так, при переході з турбінного способу буріння на роторний слід інтервали між контрольними перевірками колони скоротити в 2 - 3 рази.

При зарезонансного налаштування зміна обох параметрів знижує амплітуду коливань. Для правильного вибору частоти про необхідно знати вплив навантаження - збільшення напору на затухання системи, що буде показано при розрахунку електромагнітного приводу насосу. Збільшення маси коливається тіла призводить до зниження частоти власних коливань, а підвищивши жорсткість пружин, можна збільшити частоту.

Завдяки тому, що при високочастотному нагріванні інтенсивний нагрів поверхневого шару відбувається тільки до температури, при якій сталь втрачає магнітні властивості, після чого швидкість нагріву різко знижується і область інтенсивного нагріву переміщається до більш глибоких шарів, поверхневий шар охороняється від значного перегріву. Тому при правильному виборі частоти можна уникнути значного перегріву поверхні, що виходить в тих випадках, коли нагрів носить поверхневий характер, як, наприклад, при використанні газового полум'я або при нагріванні в електроліті. З огляду на великій швидкості нагріву (кілька секунд), він протікає практично без освіти окалини і деформації нагрівається вироби.

Таким чином, експериментальні дані дозволяють зробити висновок про можливість контролю товщини шарів тришарового вироби із заданими толщинами і електропровідність. Найважливішими проблемами такого контролю є придушення впливу зазору і правильний вибір частоти для розподілу впливу товщини кожного з шарів.

У будь-якому випадку завдання полягає в зміні розімкнутої системи з метою досягти задовільних характеристик замкнутої системи. Як повідомлялося в розділі 6 результат корекції залежить повністю від правильного вибору частот в точках сполучення асимптотических характеристик загасання. Аналогічно в цій главі буде показано, що розрахунок ефективної корекції в площині s також залежить від належного розташування полюсів і нулів. Вибір полюсів передавальної функції розімкнутої ланцюга повинен бути таким, щоб сприятливо впливати на форму годографа скоригованої системи; цим шляхом можна змінювати в потрібному напрямку переважають коріння характеристичного рівняння системи.

Схема однокаьалиюго підсилювача низької частоти для приймачів з акустичною системою об'ємного звучання. У високоякісних пристроях застосовують двох-канальні підсилювачі низької частоти з поділом звукових частот на вході підсилювача або після каскадів попереднього посилення. Такі підсилювачі в порівнянні з одноканальним і широкосмуговим підсилювачами мають ряд переваг. По-перше, при двох-канальному посилення в кожному каналі є самостійний крайовий каскад, а це при акустичній системі об'ємного звучання дозволяє добитися не тільки найкращого узгодження між кінцевим каскадом і акустичною системою, але і підібрати найбільш підходящу частотну характеристику каналу шляхом введення частотно-залежною негативного зворотного зв'язку. По-друге, поділ смуги частот, відтворюваних підсилювачем, на канали і правильний вибір частоти розділу між ними (граничної частоти в межах 800 - 1500 гц) різко знижують інтермодуляційні спотворення, які неминуче виникають в широкосмугових підсилювачах низької частоти. По-третє, найбільш відчутний ефект об'ємності звучання може бути досягнутий в тому випадку, коли правильно вибрані потужності, що підводиться до окремих груп гучномовців, а це найлегше здійснити саме в двухк-ному підсилювачі. Нарешті, по-четверте, в двухканаль-ном підсилювачі низької частоти регулювання тембру може бути здійснено шляхом простої зміни посилення відповідного каналу.

На рис. 1 б приведена схема чотиритактного інвертора, що дозволяє збільшити час, що відводиться на відновлення керуючих властивостей тиристора, на половину періоду робочої частоти, що дозволяє значно підвищити робочу частоту схеми. Схема чотиритактного інвертора складається з двох послідовних двотактних інверторів, які працюють на загальне навантаження. Для нормальної роботи чотиритактного інвертора тиристори в схемі повинні працювати в такій послідовності: У Hi, УД2 УДЗ УД & УД1 н т - Д - Це визначає необхідний зрушення в полперіода робочої частоти, що збільшує час, що відводиться на відновлення керуючих властивостей тиристорів і, отже, підвищує робочу частоту схеми. При фазировке первинних обмоток трансформатора, зазначеної на рис. 1 б, і правильному виборі частоти проходження імпульсів через опір навантаження R H тече синусоїдальний струм необхідної частоти.