А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Правильний вибір - мастильний матеріал

Правильний вибір мастильних матеріалів, своєчасна та якісна мастило устаткування є одним з основних умов, що дозволяють збільшити його довговічність, підвищити працездатність і зберегти на тривалий період технологічну точність машин. Зразкова організація мастильного господарства і раціональна мастило зменшують знос деталей обладнання, здешевлюють їх ремонт, скорочують простої та сприяють зниженню собівартості продукції, що випускається.

Вибір типу мастильного матеріалу для вузлів тертя в залежності від співвідношення швидкості V відносного переміщення і питомого навантаження р на вузол тертя (напрямок стрілок відповідає збільшенню параметрів V і р - поданням 18. Правильний вибір мастильного матеріалу по його агрегатному стані ще не забезпечує повної відповідності його властивостей умовами роботи вузла тертя. Промисловість випускає широкий асортимент мастильних матеріалів, склад і характеристики яких визначаються їх призначенням.

Правильний вибір мастильного матеріалу (мастила), способу подачі та дозування його є вирішальними факторами, що забезпечують нормальну роботу машини або механізму. Вони залежать від діапазону швидкостей, навантажень і температур, при яких повинні працювати труться пари.

Правильний вибір мастильного матеріалу з урахуванням всіх умов експлуатації є досить важливим фактором і повинен бути теоретично і експериментально обгрунтований. Ось чому не тільки для кожного виду обладнання, а й для кожного вузла слід застосовувати тільки той мастильний матеріал, який рекомендований в паспорті даного обладнання або в експлуатаційній карті.

Характеристики мастил. Надійність змащення забезпечується правильним вибором мастильних матеріалів і мастильних пристроїв для конкретних умов роботи вузлів устаткування.

Успішна робота ліфта багато в чому визначається правильним вибором мастильних матеріалів, своєчасністю подачі її до поверхонь, що труться ліфтових механізмів і своєчасністю заміни відпрацьованого мастильного матеріалу свіжим.

Масляний насос шестеренчатого типу. Висока зносостійкість тертьових деталей преса забезпечується правильним вибором мастильних матеріалів, відповідної своєчасної мастилом. Загальні відомості про мастило наведені в гл.

Особливу значущість для якості виробів і збереження форм мають правильний вибір мастильних матеріалів, що перешкоджають зчепленню бетону з матеріалом форми. Мастило повинна добре утримуватися на поверхні форми в процесі всіх технологічних операцій, забезпечувати можливість її механізованого нанесення (розпиленням), повністю виключати зчеплення бетону вироби з формою і не повинна псувати зовнішнього вигляду виробів. Цим вимогам в значній мірі задовольняють мастильні матеріали наступних складів: масляні емульсії з добавкою кальцинованої соди; масляні мастила - суміш солярового (75%) і веретенного (25%) масел або машинного масла (50%) і гасу (50%); мильно-глиняні, мильно-цементні та інші водні суспензії тонкодисперсних матеріалів, наприклад, крейди, графіту.

Для надання допомоги працівникам мастильного господарства в підвищенні кваліфікації, у вивченні основ змащення обладнання, в правильному виборі мастильних матеріалів, систем змащення і мастильних пристроїв підготовлена справжня книга. У ній містяться необхідні відомості про причини зносу деталей машин, про вплив мастила на їх довговічність, а також узагальнено наявний досвід в області мастила найбільш поширених типів заводського обладнання.

Найбільш досконала і економічна мастило металургійних машин досягається при застосуванні найбільш досконалого мастильного обладнання, наявності належних мастильних канавок, при правильному розташуванні отворів для підведення і відведення мастила і правильному виборі мастильного матеріалу.

З огляду на різні профілі металургійних заводів, різноманіття технологічних процесів і типорозмірів технологічного обладнання, ми визнали за необхідне дати короткий опис основних технологічних процесів і конструкцій відповідного обладнання; привести основні параметри устаткування і робочих органів, їх технічні та експлуатаційні характеристики, вказати основні вимоги правил технічної експлуатації, ремонтні нормативи; представити рекомендації по мастилі і правильному вибору мастильного матеріалу, підвищенню зносостійкості робочих вузлів і деталей; привести граничні допуски при складанні нового і відремонтованого основного обладнання.

Робочий межах гнучкого колеса.

Змазування вузлів редукторів загального застосування зменшує знос його деталей, забезпечує відведення тепла і продуктів зносу від тертьових поверхонь, а також захищає від корозії. Від правильного вибору мастильних матеріалів, методів змащування і способів ущільнення залежить працездатність і довговічність передач.

Велике значення для тривалої і безперебійної роботи верстата має своєчасна і правильна його мастило. Правильна мастило верстата забезпечується правильним вибором мастильних матеріалів, дотриманням термінів змащення, знанням схеми змащення верстата. Мастило верстата є прямим обов'язком токаря.

Позитивний вплив мастила на роботу машин величезне. Але найбільший корисний ефект досягається лише при правильному виборі мастильних матеріалів, способів і режимів змащування, відповідно до умов роботи і зберігання машин.

Абразивні частки не тільки порушують захисну плівку, призвести до пошкодження поверхні, але і можуть привести до схоплювання поверхонь. Тому велике значення для виключення схоплювання і заїдання має правильний вибір мастильного матеріалу.

При виконанні щозмінного ТО перевіряється дію пускових пристроїв, фрикційних і гальмівних механізмів, проводяться контрольно-регулювальні роботи, мастило машини, огляд стану приводних пристроїв, з'єднань збірних одиниць, усуваються дрібні несправності, виявлені під час огляду. Особлива увага повинна бути приділена дотриманню режиму змащення машини, правильному вибору мастильних матеріалів і подачі їх у встановлені терміни і в належних кількостях до поверхонь, що труться. Виконання робіт, передбачених щозмінним обслуговуванням, обов'язково і тому не планується.

Тим часом у багатьох випадках оцінка цих властивостей для конкретних сортів і марок масел могла б істотно полегшити правильний вибір мастильного матеріалу для сучасних машин і механізмів. Раніше вже вказувалося, що правильний вибір в'язкості масла може сприяти зниженню зносів в вузлах тертя.

Довговічність вузлів тертя в найбільшою мірою залежить від герметичності. При цьому негативний вплив зниження герметичності вузлів тертя перевершує сумарний позитивний ефект від підвищення зносостійкості деталей за сучасних умов їх виготовлення, правильному виборі мастильного матеріалу і періодичності змащування.

При виборі мастильних матеріалів для обробки металів різанням визначальну роль грає не вартість цих матеріалів, а їх здатність забезпечувати різання із заданою швидкістю і точністю, повідомляти максимальну довговічність інструменту і знижувати витрата енергії. Застосування в цих процесах ефективних МОР, що містять значні концентрації активних компонентів, незважаючи на їх високу вартість, дозволяє істотно знизити виробничі витрати. Економія коштів особливо відчутна при обробці високоміцних сталей і сплавів. Для правильного вибору мастильного матеріалу необхідно враховувати наступні фактори: вид верстатних операцій; швидкісний режим різання; структурно-механічні та хімічні властивості оброблюваного матеріалу та інструменту; властивості мастильного матеріалу; умови охолодження і спосіб підведення мастильного матеріалу в зону різання. Розглянемо в загальному вигляді значення деяких з цих факторів.