А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Правильне застосування - добриво

Правильне застосування добрив неможливо без попередніх ґрунтових досліджень.

Правильне застосування добрив під озимі культури в районах з суворими зимами часто рятує врожаї від загибелі. Це підтверджують результати досвіду Новосибірського сільськогосподарського інституту з озимим житом, яку сіяли по чистому пару на сірих лісових опідзоленого грунті два роки, що відрізнялися суворою зимою і посушливим літом. 
Правильне застосування добрив неможливо без попередніх ґрунтових досліджень.

Правильне застосування добрив засноване на знанні потреби рослин в елементах їжі.

Правильне застосування добрив вимагає періодичного аналізу грунтів і постановки польових дослідів з добривами. У нашій країні налагоджена агрохімічна служба, з лабораторіями в зонах і при районних управліннях сільського господарства. До сих пір агрохімічної службі приділялося мало уваги, і це було великим недоліком в системі організації використання добрив. Застосовуючи їх на око, керівники радгоспів і колгоспів нерідко робили великі прорахунки.

Для правильного застосування добрив потрібно знати, як діють різні добрива на врожай тих або інших культур в певних грунтово-кліматичних і агротехнічних умовах, які добрива, в яких дозах і поєднаннях дають найбільш високі прибавки врожаю і покращують його якість, коли і якими способами краще вносити добрива.

Для правильного застосування добрив необхідно мати уявлення про родючість грунту, стан рослин і їх потреби в елементах живлення.

Для правильного застосування добрив потрібно знати, як діють різні добрива на врожай тих або інших культур в певних грунтово-кліматичних і агротехнічних умовах, які добрива, в яких дозах і поєднаннях дають найбільш високі прибавки врожаю і покращують його якість, коли і якими способами краще вносити добрива.

Для правильного застосування добрив, крім вимог оброблюваної культури, важливо враховувати грунтові умови і в першу чергу зміст в ній рухомих, легкорозчинних або легкодоступних форм поживних речовин.

Для правильного застосування добрив, крім потреби оброблюваної культури, важливо враховувати грунтові умови і в першу чергу зміст в грунтах рухомих, легкорозчинних або легкодоступних форм поживних речовин.

Для правильного застосування добрив необхідно в кожному господарстві мати грунтові карти, які складають після детальних ґрунтових обстежень та аналізів. У грунтово-агрохімічних картограма враховують особливості агрохімічних показників, пов'язаних з впровадженням хімізації. Наприклад, з картограми кислотності ґрунтів можна бачити, на які поля і в яких кількостях потрібно внести вапно, щоб нейтралізувати грунтову кислотність.

За правильним застосуванням добрив повинні стежити районні виробничі управління сільського господарства. Для цього необхідно мати при них штат агрохіміків-грунтознавців, відповідальних за впровадження і правильне застосування добрив на основі агрохімічних картограм. Організація агрохімічної служби, складання і правильне застосування агрохімічних картограм поки ще не зовсім задовільні. Тому доцільно включити в план роботи науково-дослідних установ, а також кафедр вищих навчальних закладів теми, пов'язані зі складанням і впровадженням в сільське господарство агрохімічних картограм. Особливо важливо розробити методику польового досвіду з багаторічними насадженнями для умов гірської місцевості, так як її фактично не існує. Необхідно звертати увагу на точність польового досвіду, яка залежить від того, наскільки методично правильно він закладений, і розробити прості і дешеві методи визначення потреби грунтів і рослин в добривах.

Крім грунтової карти, для правильного застосування добрив повинні бути на кожне поле і угіддя картограми, в яких зазначено вміст рухомих поживних речовин у грунті, кислотність, ступінь насиченості поглинаючогокомплексу підставами, тобто такі показники, які порівняно швидко змінюються в результаті діяльності людини.

Прянишников вказував, що для правильного застосування добрив потрібно знати не тільки грунту, але хімічні, фізико-хімічні та біологічні процеси, протікають в них.

Однак досліди показують, що при правильному застосуванні добрив і в умовах зрошення можна отримувати високі врожаї пшениці хорошої якості. Особливе значення при цьому має дробове внесення азотних добрив. Нижче наводиться приклад одного з дослідів, проведених Н. С. Петі-новим в умовах Заволжя.

Однак досліди показують, що при правильному застосуванні добрив і в умовах зрошення можна отримувати високі врожаї пшениці хорошої якості. Особливе значення при цьому має дробове внесення азотних добрив.

При хімізації сільського господарства, для організації правильного застосування добрив і складання агрохімічних карт рекомендуються такі методи аналізу: 1) визначення засвоюваних фосфатів: в підзолистих, дерново-підзолистих і сірих лісових ґрунтах - по Кірсанова; в чорноземах і в інших нейтральних грунтах - по Чирикова; в карбонатних грунтах - по Мачігіяу; в красноземних - по Арреніус; 2) визначення засвоюється ( обмінного) калію у всіх некарбонатних грунтах - по Мас-ловой з відліком на полум'яному фотометрі; на карбонатних грунтах - по Гуссейнову або Протасову; 3) визначення форм засвоюється азоту: гідролізуемого по Тюріну - Кононової, нітратного, обмінного амонію і нітріфікаціонной здатності грунтів; 4) визначення кислотності ґрунтів: визначення рН електрометричного (витяжки розчинів KG1 або HjO) і колориметрически (КС1 - ви-тяжкі) - по Алямовская. Для уточнення відомостей про забезпеченість грунтів поживними речовинами рекомендується проведення додаткових аналізів, наприклад визначення групового складу фосфатів - по Чирикова; легкорозчинних фосфатів - по Егнера - РЕМу або Францесону, Соколову; диференційованого витіснення калію - по Антипова-Каратаєва; гідролітичною кислотністю - за Каппену, обмінної кислотності і активного алюмінію - по Соколову. Для швидкого аналізу грунтів застосовуються також прилади Голубєва, Кірсанова, Пейве, Чумаченко. Взяття для аналізів проб ґрунту виробляється шляхом складання середніх проб з 10 - 20 індивідуальних проб з кожних 1 - 5 га ріллі, згідно з правилами інструкції. Аналізи, які використовуються з практичними цілями, повинні проводитися з суворим дотриманням всіх правил аналітичної роботи.

Середнє підвищення врожайності на різних. Досвід передових господарств і окремих бригад показує, що правильне застосування добрив в поєднанні з іншими прийомами агротехніки забезпечує високий урожай сільськогосподарських культур в різних грунтово-кліматичних і виробничих умовах.

Міністерству сільського господарства і виробничим управлінням слід розробити детальні інструкції про правильне застосування добрив, гербіцидів і отрутохімікатів.

Дані досвідчених установ і практика показують, що на дерново-підзолистих грунтах при правильному застосуванні добрив можна отримувати високі врожаї зеленої маси кукурудзи. Ця культура дуже чуйна на органічні добрива. В тому випадку, коли кукурудзу розміщують після добре удобрених попередників, дози гною можуть бути знижені. Заслуговує на увагу досвід вирощування кукурудзи в колгоспі жовтня Хойнікского району. У цьому господарстві гній і торфо-гнойові компосту в дозі 35 - 40 т на 1 га вносять тільки під попередню кукурудзі культуру, а безпосередньо під кукурудзу - органо-мінеральні-ні суміші. Органо-мінеральні суміші в колгоспі починають готувати з осені: на 1 га кукурудзи беруть 8 - 10 т воз-душносухой торфокрошки, 4 - 5 т перепрілого гною, 2 - 3 ц фосфоритного борошна, 2 - 3 ц вапна і 1 5 ц каинита. Все це пошарово складають в бурт, зверху і з боків вкривають торфокрошкой. Органо-міні-ральную суміш ретельно перемішують і вносять під культивацію по 15 - 18 т на 1 га. Урожай зеленої маси кукурудзи в господарстві не буває нижче 500 ц з 1 га.

Стійкі і високі врожаї льону незалежно від попередників-виходять за умови дотримання агротехніки і правильного застосування добрив під льон і попередні культури.

Кука, які розробили основи теорії мінер, живлення рослин і підвищення родючості ґрунтів шляхом правильного застосування добрив, Фосфоритування і через вегткованія кислих і гіпсування солонцевих ґрунтів.

Кука, які розробили основи теорії мінер, живлення рослин і підвищення родючості ґрунтів шляхом правильного застосування добрив, Фосфоритування в вапнування кислих і гіпсування солонцевих ґрунтів.

Стійкі і високі врожаї льону незалежно від попередників виходять за умови дотримання агротехніки і правильного застосування добрив під льон і попередні культури.

Ефективність фосфорних добрив залежить від особливостей добрив, грунтів і рослин, але при обгрунтованому, правильному застосуванні добрив завжди буває значною.

Однак для одержання високоякісних врожаїв цих культур, особливо в районах нечорноземних грунтів, необхідне правильне застосування добрив. Відомо, що бобові рослини засвоюють азот повітря за допомогою бульбочкових бактерій. Тому якість їх врожаю і вміст у ньому білків визначаються насамперед інтенсивністю фіксації азоту бульбочкових бактерій, а всі інші фактори роблять на хімічний склад цих культур додатковий вплив. Отже, для отримання високих урожаїв бобових високої якості необхідні такі умови, при яких відбувається інтенсивна фіксація атмосферного азоту.

Завдання підвищення врожайності с /г культур в Башкирії можна успішно вирішити, поєднуючи високу агротехніку з правильним застосуванням добрив. Однак застосування добрив обмежується недостатньою кількістю їх виробництва. У зв'язку з цим важливого значення набувають такі способи внесення добрив, які дозволяли б найбільш економно і ефективно витрачати добрива. Одним з таких прийомів раціонального використання добрив є застосування їх в малих дозах.

Практика показала, що продуктивність бавовнозбиральних машин залежить від вирівняні поля, створення компактного куща, швидкості дозрівання коробочок, правильного застосування добрив, раціоналізації поливів, своєчасного проведення дефолиации, а якщо буде потрібно, і десикації бавовнику.

Ми бачили, що вміст білків в урожаї сільськогосподарських рослин може істотно змінюватися в залежності від внесених добрив, а загальний збір білка з одиниці площі при правильному застосуванні добрив підвищується в 2 - 3 рази.
 
Оскільки ці складні органічні сполуки утворюються в рослинах з простих речовин - води, вуглекислого газу та мінеральних солей, що містять азот, фосфор, калій, кальцій, магній, залізо, сірку і інші елементи, - правильним застосуванням добрив можна цілеспрямовано змінювати якість сільськогосподарської продукції.

Грудневий (1963 р) Пленум ЦК КПРС намітив грандіозну програму хімізації сільського господарства, повного забезпечення мінеральними добривами, хімічними засобами захисту рослин, хімічними препаратами для тваринництва з метою створення достатку продуктів в нашій країні, організацію кваліфікованої агрохімічної служби, яка буде здійснювати контроль за правильним застосуванням добрив.

На накопичення, алкалоїдів в рослинах великий вплив багатодітній родині і добрива. Правильне застосування добрив поряд з підвищенням врожаїв може значно збільшити вміст алкалоїдів в рослинах, в результаті чого загальний збір алкалоїдів з одиниці площі підвищується в 2 рази і більше.

При внесенні добрив змінюється не тільки загальна маса врожаю, а й хімічний склад його. Правильне застосування добрив дозволяє отримувати великі врожаї високої якості.

При внесенні добрив змінюється не тільки загальна маса врожаю, під і хімічний склад його. Правильне застосування добрив дозволяє отримувати великі врожаї високої якості.

Але ми знаємо, що саме, в районах достатнього зволоження і при зрошенні зерно містить менше білка і відрізняється гіршою якістю, ніж в більш сухих районах. Тому правильне застосування добрив в районах з достатньою кількістю вологи дає можливість не тільки різко підвищити врожайність, але і значно поліпшити якість врожаю зернових культур.

Польовий досвід є основним методом вивчення дії добрив. Він дає підставу до розробки практичних прийомів правильного застосування добрив в господарстві і широко використовується в наукових дослідженнях. Проведення польового досвіду не вимагає складного обладнання та цілком доступно кожному агроному.

В СРСР, в умовах соціалістичного землеробства, планова організація кругообігу поживних речовин, що базується на наукових засадах, створених російськими вченими А. Н. Енгель-Гардта, Д. І. Менделєєвим, К. А. Тімірязєва та особливо Д. М. Прянишникова і іншими радянськими агрохіміками, забезпечує підвищення родючості грунтів і безперервне зростання врожаїв. Досвід передовиків нашого сільського господарства, які отримують високі врожаї шляхом правильного застосування добрив і використання інших агротехнічних заходів, все більше впроваджується в широку практику.

Картограми рухомих форм азоту, фосфору і калію, складені для грунтів конкретного господарства, дозволяють диференційовано застосовувати мінеральні добрива в господарстві. Необхідно широко використовувати грунтові карти і картограми з метою здійснення правильного застосування добрив.

В умовах Краснодарського краю озима пшениця сорту Безостая 1 найбільш стабільно відгукується на внесення мінеральних добрив. Досвідчені дані говорять про те, що в умовах високої агротехніки і правильного застосування добрив прибавки врожаю зерна цієї культури можуть досягти 15 ц /га.

За правильним застосуванням добрив повинні стежити районні виробничі управління сільського господарства. Для цього необхідно мати при них штат агрохіміків-грунтознавців, відповідальних за впровадження і правильне застосування добрив на основі агрохімічних картограм. Організація агрохімічної служби, складання і правильне застосування агрохімічних картограм поки ще не зовсім задовільні. Тому доцільно включити в план роботи науково-дослідних установ, а також кафедр вищих навчальних закладів теми, пов'язані зі складанням і впровадженням в сільське господарство агрохімічних картограм. Особливо важливо розробити методику польового досвіду з багаторічними насадженнями для умов гірської місцевості, так як її фактично не існує. Необхідно звертати увагу на точність польового досвіду, яка залежить від того, наскільки методично правильно він закладений, і розробити прості і дешеві методи визначення потреби грунтів і рослин в добривах.

В останні роки в Радянському Союзі значно розширюються посівні площі під зернобобовими культурами, що дозволить різко поліпшити білковий баланс кормів і розширити асортимент продуктів харчування. Однак для одержання високоякісних врожаїв цих культур, особливо в районах нечорноземних грунтів, необхідне правильне застосування добрив. Відомо, що бобові рослини засвоюють азот повітря за допомогою бульбочкових бактерій. Тому якість їх врожаю і вміст у ньому білків визначається насамперед інтенсивністю фіксації азоту бульбочкових бактерій, а всі інші фактори роблять на хімічний склад цих культур додатковий вплив. Отже, для отримання високих урожаїв бобових високої якості необхідні такі умови, при яких відбувається інтенсивна фіксація атмосферного азоту.

Що ж стосується органічних добрив, то їх потрібно застосовувати значно більше, ніж зараз, на сортодільницях. Це тим більш необхідно, що в багатьох районах нашої країни без збільшення прибутків і без правильного застосування добрив не можна всерйоз говорити про подвоєння врожайності.

Вегетаційний метод має велике значення при дослідженні надзвичайно складних процесів взаємодії рослини, добрива і грунту. Завдяки детальному розчленування фактів зростання культур і їх регулювання він дозволив встановити закономірності цієї взаємодії, що дуже важливо для правильного застосування добрив.

Грунт є основним постачальником мінеральних елементів для живлення рослин. Тому знання того, якою мірою грунт в змозі задовольняти вимогам рослин до їжі, є абсолютно необхідною умовою для правильного застосування добрив.

Для визначення ефективності добрив в поле необхідно залишати неудобренной смуги. Правильному застосуванню добрив допомагають і досліди, що проводяться на невеликих ділянках. Ці досліди дозволяють порівнювати ефективність нових прийомів внесення добрив, а також перевіряти нові види добрив.

Для визначення ефективності добрив в поле необхідно залишати неудобренной смуги. У правильному застосуванні добрив допомагають і досліди, що проводяться на невеликих ділянках. Ці досліди дозволяють порівнювати ефективність нових прийомів внесення добрив, а також перевіряти нові види добрив.

А що значить застосовувати добрива з урахуванням властивостей ґрунтів. Це означає: 1) вапнувати сильнокислі грунту і гіпсували солонцюваті, 2) використовувати фосфоритне борошно і фосфатшлак на кислих грунтах, а суперфосфат - на нейтральних, 3) встановлювати підвищені норми добрив на грунтах невисокої природної родючості, а середні і низькі дози - на високородючих ґрунтах (з урахуванням, звичайно, потреби вирощуваних культур і рівня наміченої їх врожайності); 4) давати калійні добрива в збільшених дозах під просапні культури, особливо якщо їх висівають на легкосугл ИНИСТ і супіщаних грунтах; 5) по можливості поєднувати органічні і мінеральні добрива при основному їх внесення під просапні культури (перед оранкою грунту); 6) широко використовувати припосевное внесення гранульованого суперфосфату в малих дозах на всіх грунтах і під всі культури; 7) підгодовувати посіви азотними добривами (насамперед озимі і просапні), зокрема в нечорноземної зоні та інших районах хорошого забезпечення вологою. Таким чином, правильне застосування добрив грунтується на диференційованому підході до кожного бригадному ділянці і полю, зайнятому навіть однією культурою.

Під впливом добрив у зернових бобових культур змінюється не тільки загальний вміст білків, а й їх якісний склад. Амінокислотний склад білків під впливом добрив не змінюється, проте дія добрив на коли чество амінокислот в зернобобових культурах вивчено ще недостатньо. Таким чином, при правильному застосуванні добрив під зернобобові культури підвищується урожай зерна, збільшується в ньому кількість білків і, отже, по підвищується загальний збір білка і незамінних амінокислот з одиниці площі.

Врожаї озимого жита і пшениці в залежності від грунту. Деякі властивості грунту повільно змінюються, і встановлені при грунтовому обстеженні показники можуть тривалий час служити характеристикою даної грунтової різниці. Тому грунтова карта може протягом довгого терміну використовуватися в господарстві для розробки системи удобрення та агротехніки окремих культур при чергуванні їх по різних полях. Крім грунтової карти, для правильного застосування добрив повинні бути на кожне поле і угіддя картограми, в яких зазначено вміст рухомих поживних речовин у грунті, кислотність, ступінь насиченості поглинаючогокомплексу підставами, тобто такі показники, які порівняно швидко змінюються в результаті діяльності людини.