А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Потенційна енергія - внутрішня сила

Потенційна енергія внутрішніх сил дорівнює половині твори першої і другої координати.

Висловимо ще потенційну енергію внутрішніх сил пластинки через згинальні і крутний момент.

Кастільяно, згідно з якою похідна від роботи зовнішніх сил або від потенційної енергії внутрішніх сил) з якої-небудь діючої на систему силі дорівнює переміщенню у напрямку цієї сили. Дана теорема в такому вигляді справедлива тільки для лінійно пружних систем.

У разі абсолютно твердого тіла робота всіх внутрішніх сил дорівнює нулю і, отже, потенційна енергія внутрішніх сил є постійною величиною, яку можна вважати рівною нулю. Тоді в (91) за потенційну енергію слід прийняти тільки потенційну енергію зовнішніх сил, яка разом з кінетичної енергією є постійною величиною. При русі змінною механічної системи сума кінетичної енергії системи і потенційної енергії зовнішніх сил не є постійною. Вона стає постійною тільки разом з потенційною енергією внутрішніх сил.

У разі абсолютно твердого тіла робота всіх внутрішніх сил дорівнює нулю і, отже, потенційна енергія внутрішніх сил є постійною величиною, яку можна вважати рівною нулю. Тоді в (91) за потенційну енергію слід прийняти тільки потенційну енергію зовнішніх сил, яка разом з кінетичної енергією є постійною величиною. При русі змінною механічної системи сума кінетичної енергії системи і потенційної енергії зовнішніх сил не є постійною. Вона стає постійною тільки разом з потенційною енергією внутрішніх сил. Механічні системи, для яких виконується закон збереження механічної енергії, називають консервативними.

У разі абсолютно твердого тіла робота всіх внутрішніх сил дорівнює нулю і, отже, потенційна енергія внутрішніх сил є постійною величиною, яку можна вважати рівною нулю. Тоді в (91) за потенційну енергію слід прийняти тільки потенційну енергію зовнішніх сил, яка разом з кінетичної енергією є постійною величиною. При русі змінною механічної системи сума кінетичної енергії системи і потенційної енергії зовнішніх сил не є постійною. Вона стає постійною тільки разом з потенційною енергією внутрішніх сил. Механічні системи, для яких виконується закон збереження механічної енергії, називаю]консервативними.

У разі абсолютно твердого тіла робота всіх внутрішніх сил дорівнює нулю і, отже, потенційна енергія внутрішніх сил є постійною величиною, яку можна вважати рівною нулю. Тоді в (91) за потенційну енергію слід прийняти тільки потенційну енергію зовнішніх сил, яка разом з кінетичної енергією є постійною величиною. При русі змінною механічної системи сума кінетичної енергії системи і потенційної енергії зовнішніх сил не є постійною величиною. Вона стає постійною величиною тільки разом з потенційною енергією внутрішніх сил. Механічні системи, для яких виконується закон збереження механічної енергії, називають консервативними.

Дана залежність характеризує зв'язок між граничними допустимими нормальними і дотичними напруженнями в кожному поперечному перерізі балки з умови мінімуму потенційної енергії внутрішніх сил всієї балки. Така балка до того ж володіє максимальною жорсткістю в порівнянні з усіма іншими цього типу.

При статичному навантаженні пружної системи повна потенційна енергія її залишається незмінною і лише переходить з потенційної енергії зовнішніх сил в потенційну енергію внутрішніх сил.

Махові колеса[133](Маховики) як складові частини машин і механізмів є акумуляторами кінетичної енергії на відміну від пружних частин механізмів, які накопичують енергію в формі потенційної енергії внутрішніх сил. Зазвичай при дослідженні динамічних дій маховиків не враховуються деформації окремих частин механізмів, я обчислення проводяться так, як якщо б всі елементи механізму були абсолютно жорсткими.

Характерним прикладом звареної конструкції, для якої потрібно визначення несучої здатності з умови поширення тріщини, є магістральні трубопроводи. Високий рівень потенційної енергії внутрішніх сил виникає за рахунок тиску укладених в трубопроводах рідин і газів. Останній рід потенційної енергії має величину, пропорційну квадрату діаметра трубопроводу, і залежить від тиску середовища.

Принципи симетрії легко можна вивести з умови мінімуму потенційної енергії системи. Наприклад, в разі симетричного навантаження робота навантаження на обратносім-метричних переміщеннях системи дорівнює нулю. Залишається тільки потенційна енергія внутрішніх сил, яка досягає мінімуму при нульових значеннях цих переміщень. Звідси випливає, що обратносім-метричних деформації і переміщення при симетричному навантаженні, яка додається до симетричної конструкції, повинні бути рівні нулю.

У разі абсолютно твердого тіла робота всіх внутрішніх сил дорівнює нулю і, отже, потенційна енергія внутрішніх сил є постійною величиною, яку можна вважати рівною нулю. Тоді в (91) за потенційну енергію слід прийняти тільки потенційну енергію зовнішніх сил, яка разом з кінетичної енергією є постійною величиною. При русі змінною механічної системи сума кінетичної енергії системи і потенційної енергії зовнішніх сил не є постійною. Вона стає постійною тільки разом з потенційною енергією внутрішніх сил.

У разі абсолютно твердого тіла робота всіх внутрішніх сил дорівнює нулю і, отже, потенційна енергія внутрішніх сил є постійною величиною, яку можна вважати рівною нулю. Тоді в (91) за потенційну енергію слід прийняти тільки потенційну енергію зовнішніх сил, яка разом з кінетичної енергією є постійною величиною. При русі змінною механічної системи сума кінетичної енергії системи і потенційної енергії зовнішніх сил не є постійною. Вона стає постійною тільки разом з потенційною енергією внутрішніх сил. Механічні системи, для яких виконується закон збереження механічної енергії, називають консервативними.

У разі абсолютно твердого тіла робота всіх внутрішніх сил дорівнює нулю і, отже, потенційна енергія внутрішніх сил є постійною величиною, яку можна вважати рівною нулю. Тоді в (91) за потенційну енергію слід прийняти тільки потенційну енергію зовнішніх сил, яка разом з кінетичної енергією є постійною величиною. При русі змінною механічної системи сума кінетичної енергії системи і потенційної енергії зовнішніх сил не є постійною. Вона стає постійною тільки разом з потенційною енергією внутрішніх сил. Механічні системи, для яких виконується закон збереження механічної енергії, називаю]консервативними.

У разі абсолютно твердого тіла робота всіх внутрішніх сил дорівнює нулю і, отже, потенційна енергія внутрішніх сил є постійною величиною, яку можна вважати рівною нулю. Тоді в (91) за потенційну енергію слід прийняти тільки потенційну енергію зовнішніх сил, яка разом з кінетичної енергією є постійною величиною. При русі змінною механічної системи сума кінетичної енергії системи і потенційної енергії зовнішніх сил не є постійною величиною. Вона стає постійною величиною тільки разом з потенційною енергією внутрішніх сил. Механічні системи, для яких виконується закон збереження механічної енергії, називають консервативними.