А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Побудована мережа

Побудована мережа Л /еквівалентна вихідної мережі N. Дійсно, мережа Л /відрізняється від мережі /V лише тим, що в неї додані нові місця і дуги, що з'єднують їх з переходами мережі N. Ясно, що ті місця, які введені як хвостові місця р .б.ф., не змінюють мову мережі, так як з них не виходить жодної дуги. Ті місця, які введені як головні місця р.б.ф., мають розмітку про, і тому їх додавання до вхідних місцях переходів мережі Л /теж змінює мову.

Побудована мережа узгоджується і коригується апаратом головного конструктора всередині провідного підрозділу.

Мережа варіантів виконання робіт. Побудована мережа має цікаву особливість.

Попередньо побудована мережу або мережу, отримана на початкових етапах побудови. Часто цим терміном позначають загальну мережу.

Приєднання побудованих мереж комунікацій до діючих проводиться замовником після сповіщення підрядника про готовність їх до приєднання.

Аналіз осмислено побудованих мереж (Lawlor, 1978; Pimm, 1979a) показує, що (а) вони стійкіші розглянутих і (б) немає такого різкого переходу до нестійкості (в порівнянні з наведеним вище нерівністю), хоча стійкість як і раніше падає з ростом складності .

В ієрархічно побудованої мережі наземних вимірювань обчислювальні засоби обробки інформації використовуються практично на всіх рівнях мережі. У стаціонарних і пересувних постах завантажувач даних не тільки керує роботою аналізаторів, а й виробляє первинну обробку зібраних даних. Специфіку вирішуваних завдань, вимоги надійності і роботи в реальному часі необхідно враховувати при проектуванні обчислювальних центрів.

В ієрархічно побудованої мережі наземних вимірювань обчислювальні засоби обробки інформації використовуються практично на всіх рівнях мережі. У стаціонарних і пересувних постах завантажувач даних не тільки керує роботою аналізаторів, а й виробляє первинну обробку зібраних даних. Специфіку вирішуваних завдань, вимоги надійності і роботи в реальному часі необхідно учітиватьпрі проектуванні обчислювальних центрів.

Щойно збудовану мережу читач може розглядати як приклад; чому вершин дерева побудови формули ми зіставили такі матриці, а не інші, і який сенс матриць, що стоять в квадратних дужках, стане ясно після того, як ми опишемо будову і функціонування мереж довільного виду.

Головною вимогою при синтезі є еквівалентність побудованої мережі вихідного МПА.

Перша складність, яка виникає при використанні побудованої мережі, полягає в тому.

Державна система науково-технічної інформації являє собою розгалужену ієрархічно побудовану мережу взаємодіючих інформаційних центрів та інформаційних підрозділів підприємств і організацій, причому структура цієї мережі відображає структуру системи управління народним господарством.

Друга складність полягає в тому, що в побудованої мережі загальна вага безлічі вузлів може виявитися не рівним вазі смуги, що відповідає цьому безлічі вузлів.

Аналіз функціонування вихідної ієрархічної мережі з єдиним складовим переходом і побудованої мережі з пріоритетами безпосередньо переконує, що ці мережі еквівалентні.

У тих випадках, коли в населеному пункті поряд з раніше побудованою мережею напругою 3 - 6 кв існує пізніше побудована мережа з напругою відповідно 6 - 10 кв, може виявитися доцільним перевести зі старою мережі на нову окремі мережеві ТП.

Газову мережу в експлуатацію приймає комісія, яка перевіряє: відповідність побудованої мережі проекту і технічним умовам; якість робіт (шляхом огляду і вивчення актів на приховані роботи); наявність актів про проведення випробувань, а також стан арматури і обладнання. Прийняті в експлуатацію мережі можуть перебувати без газу не більше 6 міс. Приєднання газопроводів до діючих мереж виконує експлуатуюча організація.

Приймання газової мережі в експлуатацію здійснюється комісією, яка перевіряє: відповідність побудованої мережі проекту і технічним умовам; якість робіт (шляхом огляду і вивчення актів на приховані роботи); наявність актів про проведення випробувань, а також стан арматури і обладнання. Прийняті в експлуатацію мережі можуть перебувати без газу не більше 6 місяців. Приєднання газопроводів до діючих мереж виробляє експлуатуюча організація.

Приймання газової мережі в експлуатацію здійснюється комісією, яка перевіряє: відповідність побудованої мережі проекту і технічним умовам; якість робіт (шляхом огляду і вивчення актів на приховані роботи); наявність актів про проведення випробувань, а також стан арматури і обладнання. Прийняті в експлуатацію мережі можуть перебувати без газу не більше 6 міс. приєднання газопроводів до діючих мереж виконує експлуатуюча організація.

Другий висновок полягає в тому, що при великих п майже будь-яка випадковим чином побудована мережа з М - 1 точок, де М - - - 2 ям аппроксимирует повідомлення джерела з помилкою, приблизно рівній к. Це означає, що при великих п можна намагатися будувати коди , просто вибираючи навмання М - 1 аппроксимирующих послідовностей на поверхні сфери за допомогою рівномірного розподілу. Хоча відносна кількість невдалих кодів мало, не можна, звичайно, забувати про те, що загальна їх кількість може бути дуже великим.

Коли поддерево складається тільки з двох вузлів, чертится з'єднує їх дуга з пропускною спроможністю р Ясно, що побудована мережа буде відповідати всім вимогам рівномірного поддерева. Більше того, побудована мережа має мінімальну загальною пропускною здатністю дуг.

У тих випадках, коли в населеному пункті поряд з раніше побудованою мережею напругою 3 - 6 кв існує пізніше побудована мережа з напругою відповідно 6 - 10 кв, може виявитися доцільним перевести зі старою мережі на нову окремі мережеві ТП.

Різниця у вартості електроенергії для будівельних машин, одержуваної будівництвом за цінами, що відхиляється від прийнятої в ЕРЕР[3 25 коп /( кВт - ч) ], Включаючи витрати на утримання побудованих мереж енергопостачання; визначається у випадках, коли одержувана стійками (в тому числі від тимчасових або пересувних електростанцій) електроенергія за своїми цінами відрізняється більш ніж на 10% і враховується у вигляді поправки виходячи з розрахунку на 1 млн. руб. кошторисної вартості будівельних робіт.

Нейронні мережі широко застосовуються для вирішення задач класифікації. Побудовану мережу спочатку потрібно навчити на прикладах, для яких відомі значення вихідних даних і результати. Процес навчання мережі полягає в підборі ваг міжнейронних зв'язків і модифікації внутрішніх параметрів активаційної функції нейронів. Навчена мережа здатна класифікувати нові об'єкти (або вирішувати інші приклади), проте правила класифікації залишаються невідомими користувачу.

Коли поддерево складається тільки з двох вузлів, чертится з'єднує їх дуга з пропускною спроможністю р Ясно, що побудована мережа буде відповідати всім вимогам рівномірного поддерева. Більше того, побудована мережа має мінімальну загальною пропускною здатністю дуг.

На рис. 356 показана позначена мережа, побудована таким чином по автомату на рис. 3.5 а. Простий аналіз способу побудови поміченої мережі за кінцевим автомату переконує в тому, що мову, що допускається автоматом, збігається з термінальним мовою побудованої мережі.

Гідравлічне випробування каналізаційних ліній. Ексфільтрація є показником поганої якості закладення стиків і, як правило, не допускається за технічним і санітарним умовам. Ексфільтрація сприяє розрідженню суглинних і лесовидних грунтів під трубами, знижує їх несучу здатність, призводить до просідання труб і руйнування стиків, викликаючи аварії, а також веде до забруднення ґрунту та ґрунтових вод. У добре побудованої мережі не повинно бути ні інфільтрації, ні ексфільтраціі.

Ексфільтрація є показником поганої якості закладення стиків і, як правило, не допускається за технічним і санітарним умовам. Ексфільтрація сприяє розрідженню суглинних і проса-дочних грунтів під трубами, знижує їх несучу здатність, призводить до просідання труб і руйнування стиків, викликаючи аварії, а також веде до забруднення ґрунту та ґрунтових вод. У добре побудованої мережі не повинно бути ні інфільтрації, ні ексфільтраціі.

Конструкція в цьому випадку тривіальна. Початкова і заключна маркування змінюються місцем, змінюються місцем також вхідні і вихідні комплекти кожного переходу. Побудована мережа просто виконує початкову мережу Петрі в зворотному порядку і звертає все породжувані нею рядки.

Ототожнення вузлів дозволяє зберігати інформацію в більш компактній формі. Однак введення цієї операції тягне і більш серйозні зміни. Справа в тому, що тепер так побудована мережа вже може описувати ситуації, які жодного разу не зустрічалися в процесі навчання. Справді, якщо на вхід мережі, зображеної на рис. 431 б, подати ситуацію ае, мережа набуде вигляду, зображений на рис. 431 в; це призведе до того, що система буде розглядати ситуацію be як допустиму, хоча ця ситуація жодного разу не зустрічалася і може, взагалі кажучи, не бути допустимою.

У базі даних підвищується достовірність інформації внаслідок програмної перевірки узгодженості різних даних між собою. При додаванні в базу даних нових одиниць інформації і при оновленні її цей процес буде успішним тільки в тому випадку, якщо зміна не суперечить станом раніше накопичених даних. Для цього знову включаються одиниці інформації вплітаються в раніше побудовану мережу адресних зв'язків і стають доступними для обробки.

При постійній геодезичної мережі можуть накопичуватися дані, які і використовують при проектуванні, експлуатації та паспортизації лінійних споруд. Ці дані зазвичай зберігаються в банках інформації. Необхідністю кількаразового звернення до однієї і тієї ж інформації в процесі трасування визначається доцільність як збереження побудованої мережі в процесі трасування за принципом від загального до конкретного, так і поповнення інформації про рельєф на кожному етапі проектування. Це необхідно для деталізації рельєфу при вирішенні проектних завдань.

Потрібно знайти yi -, щоб виконувалися обмеження (1) - (3) і загальна вартість побудованої мережі СУ була б мінімальна.