А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Продукція, що поставляється

Продукція, що поставляється підлягає обов'язковому маркуванню відповідно до вимог стандарту або технічних умов.

Продукція, що поставляється упаковується в тару відповідно до вимог стандартів або технічних умов, зазначених в доданому до договору специфікації.

Продукція, що поставляється підлягає обов'язковому маркуванню відповідно до вимог стандарту або технічних умов.

Продукція, що поставляється продукція упаковується в тару відповідно до вимог стандартів або технічних умов, зазначених в доданому до договору специфікації.

Продукція, що поставляється підлягає маркуванню відповідно до вимог стандартів або технічних умов. Сторони мають право передбачити в договорі вимоги до маркування, не встановлені стандартами або технічними умовами.

Продукція, що поставляється підлягає маркуванню відповідно до вимог державних стандартів або технічних умов.

На що поставляється або її упаковці повинні бути поміщені товарні знаки, зареєстровані в належному порядку. Товарні знаки не поміщаються на продукції, яка відповідно до стандартів або технічних умов не підлягає маркуванню.

На що поставляється або її упаковці повинні бути поміщені товарні знаки, зареєстровані в установленому порядку. Товарні знаки не поміщаються на продукції, яка відповідно до стандартами або технічними умовами не підлягає маркуванню.

Якість продукції, що поставляється повинно відповідати ГОСТам або ТУ, зазначеним в узгоджених замовленнях-специфікаціях.

Ціна продукції, що поставляється узгоджується зі споживачем.

Якість продукції, що поставляється, повинна відповідати стандартам, технічним умовам, іншій документації, що встановлює вимоги до якості продукції, зразкам (еталонам) (пп. На що поставляється або її упаковці повинні бути поміщені товарні знаки, зареєстровані в установленому порядку. Товарні знаки не поміщаються на виробах, які відповідно до державних стандартів або технічних умов не підлягають маркуванню.

На продукцію, що поставляється стандарти підприємств не поширюються.

На продукцію, що поставляється стандарти підприємств не розробляються.

На продукцію, що поставляється стандарти підприємств не затверджуються, і в конструкторській документації основного виробництва не допускаються заслання на стандарти підприємств.

На продукцію, що поставляється стандарти підприємств не затверджуються, і в конструкторської документації основного виробництва не допускаються заслання на стандарти підприємства.

На продукцію, що поставляється стандарти підприємств не стверджують, а в конструкторської документації на продукцію основного виробництва не допускаються заслання на стандарти підприємства.

на продукцію, що поставляється продукцію стандарти підприємств не поширюються.

Покупець оплачує поставлену продукцію і тару згідно прейскурантів з встановленими знижками і надбавками. Тара оплачується Покупцем окремо, якщо прейскурантами передбачено, що її вартість стягується понад цін на продукцію.

Розрахунки за поставлену продукцію здійснюються при транзитних відвантаженнях шляхом виставлення Постачальником рахунків на інкасо і при відпустці зі складів Постачальника - платіжними дорученнями зі штампом банку.

Покупець оплачує поставлену продукцію і тару згідно прейскурантів з встановленими знижками і надбавками. Тара оплачується Покупцем окремо, якщо прейскурантами передбачено, що її вартість стягується понад цін на продукцію.

Розрахунки за поставлену продукцію здійснюються при транзитних відвантаженнях шляхом виставлення Постачальником рахунків на інкасо і при відпустці зі складів Постачальника - платіжними дорученнями зі штампом банку. 
Покупець оплачує поставлену продукцію по іенам.

Розрахунки за поставлену продукцію здійснюються шляхом акцепту платіжних вимог (рахунків) Постачальника.

Стандарт на продукцію, що поставляється вважається впровадженим, якщо продукція, що випускається відповідає всім його вимогам і при цьому виробництво забезпечує стабільність якості цієї продукції.

Розрахунки за поставлену продукцію здійснюються в порядку, передбаченому особливими угодами. 
Ціни на продукцію, що поставляється, а також націнки і знижки вказують відповідно до діючих прейскурантів відпускних цін.

Постачальник гарантує відповідність продукції, що поставляється технічним стандартам і умовам, зазначеним в додатку 1 до цього договору.

Оцінку рівня якості продукції, що поставляється проводять базові організації зі стандартизації по закріпленій за ними продукції. В результаті даються рекомендації щодо підвищення її якості. Ця робота дозволяє Міннафтопром пред'являти обгрунтовані вимоги до якості машин і устаткування для нафтовидобутку, що поставляються машинобудівними галузями.

Звіти про якість продукції, що поставляється характеризують її такими специфічними властивостями, які притаманні тільки даній продукції. Вивчення фактичних даних про якість в порівнянні з плановими показниками якості кожного окремого виду продукції і в динаміці забезпечує можливість статистичного вивчення якості окремих найважливіших видів продукції.

При цьому якість продукції, що виготовляється і поставляється повинно бути стабільним, стійким протягом всього часу дії контракту. Гарантом стабільності є наявність у фірми-виробника системи якості, що відповідає міжнародно визнаним стандартам.

Централізовані розрахунки за поставлену продукцію для капітального будівництва повинні бути узгоджені міністерством або відомством-споживачем з відповідним банком довгострокових вкладень.

Залежно від виду продукції, що поставляється, відділ контролю Якості повинен визначити за відповідним замовленням, що слід перевіряти, використовуючи технічні умови і креслення. Після цього повинна бути встановлена номенклатура контрольних операцій. При вхідному контролі перевіряють і фіксують все розмірні, робочі та функціональні характеристики виробів (див. Додаток, форми 18 - 21), потім проводять аналіз отриманих даних, відповідно до якого вироби або визнають придатними, або бракують.

Для перевірки фактичної відповідності продукції, що поставляється показниками якості використовуються різні організаційно-технічні процедури, форми і методи їх проведення: вимірювання, контроль, діагностика, випробування, аналіз причин браку, відмов, рекламацій та ін. Всі ці процедури виконуються, як правило, розробником і виробником продукції або на їх замовлення сторонньою організацією.

Умови поставки і кількість продукції, що поставляється, узгоджуються Покупцем та Постачальником додаткових Додатках, підписаних сторонами і є невід'ємною частиною цього договору.

Для перевірки фактичної відповідності продукції, що поставляється показниками якості використовуються різні організаційно-технічні процедури, форми і методи їх проведення: вимірювання, контроль, діагностика, випробування, аналіз причин браку, відмов, рекламацій та ін. Всі ці процедури виконуються, як правило, розробником і виробником продукції або на їх замовлення сторонньою організацією.

Основними видами розрахунків за продукцію, що поставляється є: продаж в кредит і безготівкові прямі оплати за виставляється рахунку. В умовах нестабільної економіки переважної формою розрахунків за продукцію є передоплата.

У тих випадках, коли продукція, що поставляється відповідно до встановленого порядку атестації віднесена до вищої категорії якості, про це повинно бути зазначено в договорі.

У договорах точно визначаються види продукції, що поставляється, терміни поставок, ціна кожного виду продукції, умови розрахунку. Виконання договору обов'язково для обох сторін.

Постачальник зобов'язаний на кожну партію продукції, що поставляється видавати сертифікат, що засвідчує відповідність продукції вимогам стандарту або технічним умовам.

Постачальник зобов'язаний на кожну партію продукції, що поставляється видавати сертифікат, що засвідчує відповідність продукції вимогам стандарту або технічним умовам.

Крім передачі інформації про якість продукції, що поставляється і вимогах ринків зовнішньоторговельні об'єднання зобов'язані пред'являти претензії до постачальника у разі поставок продукції, що не відповідає умовам замовлення-наряду за якістю або комплектності (асортименту), а також з порушеннями вимог замовлення-наряду щодо тари, упаковки і маркування.

Залежно від форм просування продукції, що поставляється розрізняються транзитні і складські поставки. До транзитним відносяться такі поставки, при яких підприємство-виробник постачає свою продукцію безпосередньо на адресу підприємства-споживача. До складських поставок відносяться такі, при яких підприємства-виробники відвантажують продукцію на постачальницько-збутові бази Госснаба СРСР, а постачальницько-збутові бази поставляють її споживачам-підприємствам і організаціям.

Бюро не проводить навчання по продукції, що поставляється. З нами співпрацюють кілька офіційних навчальних центрів компанії Autodesk і кілька дуже досвідчених викладачів, які проводять навчання за узгодженою із замовником програми на робочих місцях замовника. Зазвичай навчання приватними викладачами більш ефективно і дешевше, але не надає офіційного сертифікату.

При існуючій організації розрахунків за продукцію, що поставляється, виконувані роботи чи надані послуги у підприємств часто з'являється потреба в додаткових ресурсах, що виділяються понад власних оборотних коштів.

Виробник (постачальник) засвідчує якість продукції, що поставляється відповідним документом про якість. Види і форма документів затверджуються Держстандартом СРСР. Зазначені документи надсилаються разом з продукцією, якщо інше не передбачено обов'язковими ін: вилами або договором.

Виробник (постачальник) засвідчує якість продукції, що поставляється відповідним документом про якість. Види і форма документів затверджуються Державним комітетом СРСР по стандартах. Зазначені документи надсилаються разом з продукцією, якщо інше не передбачено обов'язковими правилами або договором.

У документі міститься інформація про кількість продукції, що поставляється на прямий експорт та комплектацію на квартал з розбивкою по місяцях за кожного замовника.

Якщо при цьому виявлено невідповідність якості продукції, що поставляється, одержувач протягом 24 год, якщо інші терміни не встановлені, викликає представника виробника для складання двостороннього акта. У повідомленні про виклик, направленому виробника, зазначаються найменування продукції, дата і номер рахунку-фактури (номер транспортного документа), основні недоліки, виявлені в продукції, час, на яке намічена приймання продукції за якістю і комплектності.