А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Послідовна котушка

Послідовна котушка проміжного реле 1рП і послідовно включений з нею контакт допускають протікання струму 3 /н протягом 5 сек.

Розпірка між секціями паралельної котушки. Послідовні котушки намотуються звичайно з провідників прямокутного перерізу.

Послідовні котушки намотуються звичайно і провідників прямокутного перерізу. Провідники застосовуються як ізольовані, так і (при Гюлипіх перетинах) юлие. В останньому випадку між готельними влткамі прокладається ізоляція з електрокартону.

Послідовні котушки намотуються звичайно з провідників прямокутного перерізу. Провідники застосовуються як ізольовані, так і (при більшому перерізі) голі. В останньому випадку між окремими витками прокладається ізоляція з електрокартону.

Послідовна котушка проміжного реле 1рП і послідовно включений з нею контакт допускають протікання струму 3 /н протягом 5 сек.

Послідовна котушка реле 1рП і послідовно включений-кий з нею контакт допускають протікання струму 3 /протягом 5 сек.

Схема включення. | Схема включення однофазного лічильника з трансформатором струму. Слід послідовну котушку лічильника включати у розтин лінійного проводу, а не нульового. При відгалуженні від двох лінійних проводів байдуже, в який дріт включити послідовну котушку лічильника.
 Дугогасительноє пристрій з послідовної дугогасительной котушкою. | Характеристика послідовного і паралельного гасіння дуги. При послідовної котушці і токах, ще не викликають насичення муздрамтеатру дугогасіння, напруженість магнітного поля пропорційна току: Н - I.

У послідовних котушках ізоляція наноситься на котушки, а котушки насаджуються на неізольований полюс. Іноді котушки намотуються на ізольований каркас.

Так як послідовні котушки зазвичай мають провідники великого перерізу, то намотування їх у кілька рядів представляє складне становище з огляду на складності вигинання провідника при переході з одного ряду в інший.

Так як послідовні котушки зазвичай мають провідники великого перерізу, то намотування їх у кілька рядів представляє складне становище з огляду на складності вигинання провідника при переході з одного ряду в інший. При плоских провідниках (стрічка) така намотування стає абсолютно нездійсненним. У цих випадках, якщо неможливо все витки вмістити в одному ряду, намотування ведуть двома провідниками в різні боки, причому кінці їх заздалегідь з'єднують перехідною пластиною. Виходить котушка з двома рядами витків, з висновками зовні. Для зміцнення витків на котушку накладається дротяний бандаж.

Взаємодія струму послідовної котушки /і паралельної /створює крутний момент, діючий на рухому котушку.

Взаємодія струмів послідовної котушки г і паралельної iu створює крутний момент, діючий на рухому котушку.

Якщо намотування послідовної котушки ведеться поверх паралельної, то на останню накладаються два обороту ізоляції з електрокартону товщиною 0 5 лш. На електрокартон намотується необхідне число витків послідовної обмотки. Для скріплення намотаних витків, а також для закріплення вивідних кінців, прокладається кручений шнур.

При намотуванні послідовних котушок на один каркас з паралельними раніше намотується послідовна обмотка. Для відділення її від паралельної між ними прокладається ізоляція з двох Електрокартон шайб товщиною 1 мм. Вивідні кінці кріпляться декількома оборотами крученого шнура, нанесеними навколо останнього витка.

Якщо намотування послідовної котушки ведеться поверх паралельної, то на останню накладаються два обороту ізоляції з електрокартону товщиною 0 5 мм. На електрокартон намотується необхідне число витків послідовної обмотки. Для скріплення намотаних витків, а також для закріплення вивідних кінців прокладається кручений шнур.

При намотуванні послідовних котушок на один каркас з паралельними раніше намотується послідовна обмотка. Для відділення її від паралельної між ними прокладається ізоляція з двох Електрокартон шайб товщиною 1 мм. Вивідні кінці кріпляться декількома оборотами крученого шнура, нанесеними навколо останнього витка.

білі намотування послідовної котушки ведеться поверх паралельної, то на останню накладається два обороту ізоляції з електрокартону товщиною 0 5 мм. На електрокартон намотується необхідне число витків послідовної обмотки. Для скріплення намотаних витків, а також для закріплення вивідних кінців прокладається кручений шнур.

При намотуванні послідовних котушок на один каркас з паралельними раніше намотується послідовна обмотка. Для відділення її від паралельної між ними прокладається ізоляція з двох Електрокартон шайб товщиною 1 мм. Вивідні кінці кріпляться декількома оборотами крученого шнура, нанесеними навколо останнього витка.

Панель управління ПУ-ЗГ1. Сила, що намагнічує послідовної котушки /при цьому виявиться спрямованої назустріч нешунтірованной частини (а-б) паралельної котушки 2 і момент, створюваний пружиною 8 перевищить момент сили тяжіння якоря до сердечника.

Взаємодія струму послідовної котушки /і паралельної 1ц створює крутний момент, діючий на рухому котушку.

Реле з послідовною котушкою довго витримує 3 /н; реле з паралельної котушкою-1 ШВ.

Взаємодія струмів (послідовної котушки і ia паралельної створює крутний момент, діючий на рухому котушку. Пристрій вібраційного частотоміра. | Електродинамічне ватметр. Взаємодія струмів i послідовної котушки і iu паралельної створює крутний момент, діючий на рухому котушку.

Електродинамічний ватметр.

Взаємодія струмів i послідовної котушки і 1ц паралельної створює крутний момент, діючий на рухому котушку.

Напрямок струмів в утримує котушці і потоків в частинах магнітної системи електромагніту вимикача БДА. Якщо по витків послідовної котушки пропустити струм, напрямок якого надана на рис. 28 в, то в міру збільшення цього струму розподіл потоку, створюваного утримує котушкою, буде змінюватися, причому потік якоря буде зменшуватися, в той час як потік через сердечник, на якому сидить послідовна котушка, буде збільшуватися.

Пристрій вібраційного частотоміра. | Електродинамічний ватметр. Взаємодія струмів i послідовної котушки і 1ц паралельної створює крутний момент, діючий на рухому котушку.

Ролі випускаються з послідовною котушкою на поминальні струми 002; 0 2 і 2 7а постійного струму і 0135 - 0175; 045; 064; 127; 151 87 і 2 + 2 а змінного струму.

Перевагою електромагніту з послідовною котушкою є те, що схема включення простіше, і відпадає необхідність застосування розрядного опору.

У ДУ з послідовною котушкою сила, що діє на дугу, пропорційна: квадрату струму. Тому і лрі змінному струмі на дугу діє сила, незмінна за напрямком. Середнє значення сили виходить таким же, як і при постійному струмі, за умови, що постійний струм дорівнює діючому значенню. Зазначені співвідношення справедливі, коли втрати в магнітній системі котушки дуття відсутні і потік по фазі збігається зі струмом.

Потужність, споживана послідовним котушкою 1рП при /н, не більше 125 пт.

Потужність, споживана послідовним котушкою реле 1рП при /, не більше 1 2 Вт.

Потужність, споживана послідовним котушкою реле 1рП при /н, не більше 125 пт.

Потужність, споживана послідовним котушкою реле 1рП при 1К, не більше 125 вiд.

Виведення алюмінієвої котушки додаткового полюса, армовані мідними пластинами. Так само як і паралельні, послідовні котушки виготовляються на каркасі і без каркаса.

Так само як і паралельні, послідовні котушки виготовляються на каркасі і без каркаса.

Вихідною величиною при розрахунку послідовної котушки є струм, який повинен протікати через котушку.

Схема включення трифазного лічильника типів СА4 СА4У для вимірювання активної електроенергії в чьотирьох мережі напругою до 1000 В. | Схема включення трехзфазного лічильника типів САЗ, САЗУ для вимірювання активної електроенергії в трьох-провідної мережі напругою до 1000 В. Струм прямого напрямки підводиться в основні послідовні котушки від двох фаз а - (А, С), а струм зворотного направ - в.

Схема включення трифазного лічильника типу СА4У для вимірювання активної електроенергії в чьотирьох мережі напругою до 1000 В. | Схема включення трифазного лічильника типу САЗУ для вимірювання активної електроенергії в трехпроводной мережі напругою до 1000 В. | Схема включення трифазного лічильника типу САЗУ для вимірювання активної електроенергії в трехпроводной мережі напругою вище 1000 В. Струм прямого напрямки підводиться в основні послідовні котушки від двох фаз (А, С), а струм зворотного напрямку - в додаткові котушки фази В.

Схема включення трифазного лічильника типів СР4 СР4У з додатковою послідовної обмоткою для вимірювання реактивної електроенергії в мережі напругою до 1000 В. Струм прямого напрямки підводиться в основні послідовні котушки від двох фаз (Л, З), а струм зворотного напрямку-в додаткові котушки фази В .

Струм прямого напрямки підводиться в основні послідовні котушки від двох фаз (А, С), а струм зворотного напрямку - в додаткові котушки фази В.

Система магнітного дуття складається з послідовної котушки 15 розміщеної на сталевому сердечнику 14 з двома сталевими пластинами - полюсами 13 які охоплюють дугогасительную камеру. Струм навантаження, що протікає по котушці 15 створює магнітний потік Фк (рис. VII.4 б) в зоні горіння дуги. Дуга розтягується, інтенсивно охолоджується і гасне. Для полегшення гасіння дуги можуть застосовуватися камери з ізоляційними перегородками 10 які сприяють збільшенню довжини дуги і її опору.

При деякому значенні струму в послідовній котушці потік якоря впаде настільки, що сила тяжіння якоря, створювана цим потоком, стане рівною, а потім і менше відривають зусиль одгжін. У цей момент якір прцдет в рух і зробить роботу відключення вимикача.

Номінальна напруга котушок, в. Реле МКУ-48 випускаються також з послідовною котушкою на номінальні струми 075; 1 5 і 2 + 2 а змінного струму.

Електромагніт вимикача типу AQ-2. При великих крутизни наростання струму в послідовній котушці швидкість дії електромагніту визначається головним чином електромагнітними силами тяжіння якоря, створюваними струмом захищається ланцюга. Використання електромагнітних сил для здійснення швидкодії електромагніта виключає необхідність в наявності сильних пружин, що значною мірою знижує не тільки пристрій самого електромагніту, але і всю конструкцію вимикача, в який такий електромагніт вбудований. Найпростішим по влаштуванню є електромагніт, представлений на рис. 31 використаний в пристрої швидкодіючих вимикачів типів ВАБ-2. Пояснимо принцип дії і пристрій такого електромагніту.