А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Варіант - навантаження

Варіант навантажень (Load Set) може включати навантаження різної фізичної природи, прикладені до різних об'єктів моделі.

З огляду на варіанти навантаження на підшипники, необхідно підібрати таку послідовність запалювання, щоб не виникло найбільший тиск одночасно в двох суміжних циліндрах.

Бажаним є варіант навантаження трифазного ланцюга з нейтральним проводом. Така схема забезпе чує рівномірне завантаження фаз і значне зменшення пульсацій вихідного сигналу.

Внаслідок великої кількості варіантів навантажень АНІ рекомендує розраховувати термін служби каната шляхом оцінки роботи каната при підйомі і спуску вантажів, СПО, бурінні відборі керна і спуску обсадних колон.

Діалогове вікно. Ця команда виконується для активного варіанту навантажень.

Період власних коливань визначено для найгіршого варіанту навантажень.

Такі рами необхідно розраховувати на всі варіанти навантаження.

Розподіл потужностей в обмотках автотрансформатора в змішаному режимі. На графіку показані рішення задачі для двох варіантів навантажень НН: номінальної - ннном і отличн й від номінальної - нн.

Якщо врахувати деформацію подовження, то за другим варіантом навантаження в перетинах рами виявляються згинальні моменти постійної величини.

Так повторюється, поки не будуть вичерпані всі 5 варіантів навантаження. Друк на папері для ІСКРИ-226 виробляється в процесі виконання програми одночасно з виведенням на екран.

На підставі викладеного методу розрахунку може бути розроблена таблиця варіантів щодобових навантажень, при яких виходить або заданий термін служби, або заздалегідь передбачене зменшення терміну служби. Такі розрахунки дозволяють оцінити також перевантажувальну здатність трансформатора при реальних циклічних навантаженнях.

Об'ємні навантаження прикладаються до всього тіла, отже, в будь-якому вигляді навантажень може бути визначений тільки один блок об'ємних навантажень.

Результати розрахунків параметрів процесу охолодження хлору наведені на рис. IV-9 там же вказані варіанти навантажень колони по хлору і орошающей воді.

Пущена в експлуатацію в листопаді1987 р вакуумна колона нормально і стабільно працювала при всіх зафіксованих варіантах навантаження по сировині (мазут Арланской нафти) і по режиму ректифікації. Залежно від необхідної глибини переробки мазуту колона може працювати з підігрівом його у вакуумній печі або без підігріву за рахунок самоіспаренія сировини при глибокому вакуумі а також в режимі сухої перегонки.

Для видачі завдань по спеціально створеної на кафедрі програмі проводиться прорахунок всіх варіантів схем конструкцій для п'яти варіантів навантаження. Програма працює повністю в автоматизованому режимі. В результаті викладач отримує всі відповіді за якими він може контролювати правильність виконання завдання.

Команда Model Output From Load (З навантажень) дає можливість створити нові вектори результатів на основі активного варіанту навантажень. Ця операція може використовуватися для того, щоб перетворити дані про навантаження в дані результатів з метою виконання контурних і інших відображень навантажень. При зверненні до команди з'являється діалогове вікно вибору типу навантажень. Зазначені навантаження будуть перетворені у відповідні вектори і поміщені в активний набір результатів.

За допомогою команди Delete Model Load-Individual (Навантаження індивідуальні) можна видалити навантаження, прикладені до окремих об'єктів активного варіанту навантажень. При зверненні до команди з'являється діалогове вікно Load Option (Опції навантажень) - рис. 342. У цьому вікні потрібно включити опції об'єктів і типів навантажень, які передбачається видалити. Потім для кожного типу об'єкта буде запропоновано вибрати об'єкти для видалення доданих до них навантажень. Якщо ви видаляєте навантаження, прикладені до вузлів і елементів (опція Node /Elem), не уточнюючи тип навантажень в секціях Nodal Loads і Elemental Loads або у всіх елементах (опція Select All включена), ви повинні у всіх вікнах Entity Select що-небудь вибрати і натиснути кнопку ОК. В іншому випадку навантаження на вибрані перед цим об'єкти не будуть видалені.

Уявімо собі безступінчату ідеальну (т 1) трансмісію при роботі двигуна на строго постійному режимі при першій-ліпшій нагоді навантаження на вторинному валу.

Розрахунок розподілу зусиль і деформацій часто виявляється практично нездійсненним або досить трудомістким, особливо при необхідності зіставлення багатьох варіантів навантажень і конструкцій. У таких випадках застосовується моделювання, при якому обчислення замінюються вимірами в моделях. Розрізняють: 1) моделі геометрично подібні вихідної конструкції, і 2) моделі які відтворюють розрахункову схему конструкції; останні можуть бути механічними і електричними. Електричні моделі застосовуються головним чином для динамічних задач в зв'язку з перевагами використання електричної апаратури для дослідження процесів, що протікають у часі.

Якщо за умовами експлуатації повинна бути забезпечена робота колони в дуже широкому інтервалі зміни навантажень (більш ніж 20 від номінальної продуктивності), то слід розраховувати для двох варіантів навантажень - мінімальну і максимальну продуктивність. Для першої з них досить лише забезпечити рівномірну роботу і визначити Арт, для максимальної ж продуктивності слід виконати весь розрахунок і по ньому визначити НТ.

Спочатку встановлюємо діапазони варіювання факторів. Варіанти навантажень міжсистемних зв'язків встановлюють відповідно до діапазону їх змін в реальних режимах.

Результати розрахунків параметрів процесу охолодження електролітичного водню наведені на рис. V-3. Там же показані варіанти навантажень колони за воднем і орошающей воді.

Діалогове вікно вибору типу навантажень. навантаження завжди створюються в активному варіанті навантажень. При виконанні цієї команди спочатку з'являється діалогове вікно (рис. 717), в якому потрібно вибрати тип створюваних навантажень - це можуть бути сили, моменти, швидкості зміщення, прискорення і температури у вузлах, або розподілене навантаження, тиск і температура на елементах. Якщо включити опцію Select All (Виділити все), навантаження, отримані з вихідних наборів даних, будуть прикладатися до всіх вузлів або елементів.

Команди, які розглянуті в цьому розділі не використовуються для прикладання навантажень до моделі. Вони просто визначають опції і задають параметри активного варіанту навантажень для аналізу, в якому цей варіант буде використовуватися.

Якщо стіл не горизонтальний, одна візок набуватиме кількість руху в міру руху, а інша - втрачати. Якщо стіл не вдається вирівняти, може виявитися необхідним проводити по два запуски при кожному варіанті навантаження візків, змінюючи їх місцями при другому запуску і порівнюючи зміна середньої кількості руху кожного візка.

Алгоритм обчислень розчленований на три частини: перетворення матриці жорсткості перетворення вектора навантажень і зворотна підстановка. У вирішувача OPTBLOK перетворення матриці жорсткості здійснюється тільки один раз, в той час як перетворення вектора навантажень і зворотна підстановка можуть повторюватися для кожного варіанта навантаження.

За допомогою співвідношень подібності які ми розглянули в бесіді 2 (див. також Додатка 1і2), можна показати, що всі названі вами варіанти навантажень призводять до однієї і тієї ж залежності від Я-параметра.

В поле Title задається ім'я набору, в поле Set Value - значення, що характеризує набір результатів. У текстовому полі Note (Нотатки) створюється необхідний коментар. Після натискання кнопки ОК сформований варіант навантажень стає активним. Щоб зробити активним вже створений варіант, досить вибрати його зі списку.

Поведінка ланцюга з трансформатором в області верхніх частот в значній мірі залежить від характеру зовнішнього навантаження, яку при невеликих значеннях опору Rz допустимо вважати чисто активної, що характерно для умов роботи вихідних трансформаторів. Якщо вторинна обмотка приєднана до проміжку затвор - витік польового транзистора або сітка - катод лампи, то основну роль грає місткість складова провідності навантаження toCa, а активної складової IRz можна знехтувати. Нарешті можливий і третій варіант навантаження, коли ВПЛИВАЮТЬ обидві складові наприклад, при підключенні до вторинної обмотки вхідного ланцюга транзисторного каскаду ОЕ або ОК. Розглянемо поведінку ланцюга для перерахованих видів навантаження.

За останній час було встановлено, що на апаратах, що працюють зі змінними режимами, мають місце руйнування, викликані малоциклова навантаженнями, які також необхідно враховувати при розрахунку апаратури. На апарат, як правило, діє одночасно кілька видів навантажень, що ускладнює розрахунок. Силові дії слід визначати за найгіршим варіантом навантажень.

Режим роботи схеми визначає діапазон зміни амплітуди заблокованих напруг і струму ключа, відповідно, в його закритому і відкритому стані. Тому великий інтерес представляють залежності параметрів приладу від впливу вихідних струмів і напруг. Для самого ключового приладу зв'язок вихідного струму і напруги задається вихідний характеристикою. Це одна з найважливіших характеристик, яка визначає, який вихідний струм може протікати через прилад при певному вихідному напрузі для заданого вхідного впливу. Для всіх основних різновидів транзисторів вихідні характеристики представлені на 3.5 - 3.8. Дані залежності є статичними, тому для ключового режиму роботи стан транзистора по виходу визначається переміщенням його робочої точки вздовж лінії навантаження. Як приклад для біполярного транзистора на 3.9 представлені траєкторії переміщення робочої точки для деяких варіантів навантаження. Ставлення зміни вихідного струму транзистора до зміни вхідного впливу при заданому вихідному напрузі визначає один з головних параметрів ефективності приладу - коефіцієнт посилення. Для ключового застосування даний коефіцієнт цікавий в режимі великого сигналу, тобто в широкому діапазоні зміни вихідного струму. Для транзисторів з біполярним режимом роботи підсилювальні властивості приладу визначаються коефіцієнтом передачі струму.

Класифікація зварних з'єднань за результатами радіографічного контролю мають структури класифікації, пристосовані до особливостей зазначених методів контролю і побудовані в порядку зростання рівня дефектності. Ці структури, що відповідають технологічним вимогам, не можуть бути пристосовані до експлуатаційним вимогам. Наприклад, в один і той же клас дефектності по ГОСТ 23055 - 78 включені дефекти діаметром 02і 5 0 мм для різної товщини. Такі дефекти з позицій міцності можуть представляти абсолютно різну небезпеку для багатьох видів граничних станів. Тому рекомендація про доцільність одночасного використання двох розрахункових моделей - технологічної та експлуатаційної[28]може бути використана тільки в тому випадку якщо технологічні та експлуатаційні вимоги збігаються структурно як за видами дефектів, так і по східцях розмірів дефектів. Таке навряд чи можливо, тому що за допомогою одного і того ж процесу зварювання виконують однакові шви, що працюють в різних умовах і при різній напрузі. Експлуатаційні вимоги тут будуть різними, в той час як технологічні виявляться однаковими. Досягнутий рівень науки про міцність такий, що він дозволяє розробити процедуру визначення граничних розмірів дефектів, виходячи з експлуатаційних вимог. Розраховувати на те, що ці вимоги можна буде расклассифицировать на групи і вказувати кожен раз лише клас дефектності не слід, тому що занадто велика кількість варіантів навантажень і умов експлуатації. Не слід також розраховувати на те, що кожен раз дефектоскописти зможуть давати вичерпну інформацію про кривизну несплошності по всій її поверхні.