А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Останній атом - хлор

Останній атом хлору може бути отщепляя шляхом Алкоголиз метанолом.

Труднощі заміщення останнього атома хлору в фенілдіхлорфосфазосуль-фонарілах аніліно-групою пояснюється, безсумнівно, стерическом факторами. Це підтверджується тим, що при взаємодії з аміаком все атоми хлору легко заміщуються на менш об'ємну групу, в той час як діетиламін, що має більший ефективний об'єм, реагує подібно анілін.

В обох випадках перехід через стадію утворення CC1F2 до CF3 йде швидко, показуючи, що останній атом хлору не стає інертним в сусідстві з двома атомами фтору. Слід зазначити, що в обох випадках у сусідніх вуглецевих атомів галоідов немає.

Спроби приготувати пентафторфенілетан нагріванням пентахлорфенілетана з фтористим воднем при 145 і при підвищеному тиску виявилися безуспішними, так як останній атом хлору при - вуглецевому атомі замінюється на фтор.

При обробці модифікованого аеросилу паром води при 25 С і відкачування при 200 С смуга Si - Н зміщується до 2190 см-1 що, на думку авторів, свідчить про заміну останнього атома хлору, що входить в прищеплене до поверхні з'єднання, на менш електронегативний кисень гідроксильної групи. Дейтерообмен з рештою на поверхні гідроксілишмі групами відбувається слабо, що вказує на створення щільного покриття з досить однорідною поверхнею.

Таким же чином можна отримувати інші тетраалкоксісілани з SiCfy і відповідних первинних і вторинних спиртів. При проведенні реакцій з вторинними спиртами слід звернути увагу на те, що останній атом хлору обмінюється відносно повільно. При цьому бажана добавка підстави, наприклад піридину.

Цікаво, що при впливі газоподібного аміаку під тиском на сухі пентамміни платини з метою заміщення останнього атома хлору не були отримані позитивні результати.

Цікаво, що при впливі газоподібного аміаку під тиском на сухі Пента-міни платини з метою заміщення останнього атома хлору не були отримані позитивні результати.

Однак гексамміни виходять при цьому в мізерно малих кількостях. Якщо виходити з похідних Ptlv, укладають координати С1 - Pt - C1 то в звичайних умовах взаємодії процес впровадження NH3 зупиняється на пентамміне, так як останній атом хлору стабілізовано транс-розташованої молекулою аміаку і в крайньому випадку піддається лише заміщенню на гідроксил, надзвичайно міцно утримується у внутрішній сфері.

Буквою R тут позначена кольорова частина молекули барвника. Змінюючи цю частину, можна приготувати активні барвники різних хімічних класів і різних кольорів. Уважний читач, подивившись на написання тут формули, може запитати: а з чим реагує останній атом хлору, що залишився з трьох, що були в молекулі хлористого ціанура. Він або взаємодіє з водою і заміщується гідроксильною групою - ОН, або може бути доцільно використаний.