А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Варіант - завдання

Варіанти завдань представлені на рис. 2427 а - 2434 а.

Варіанти завдань і деталі до них учні отримують у викладача або лаборанта креслярського кабінету.

Варіанти завдань запозичені з кн. Збірник завдань для курсових робіт з теоретичної механіки: Навч.

Варіант завдання визначається способом отримання відповідних значень rf, видом екстремуму функціоналу f (X) і використовуваним бібліотечним модулем.
 Варіант завдання визначається вихідним текстом, що підлягає обробці додатковою інформацією в покажчиках слів, а також властивістю слів, що утворюють текст-результат.

Варіант завдання визначається набором допустимих операцій, видом запису виразу і типом контролю.

Варіант завдання визначається видом функцій р (х) і q (x), видом граничних умов і методом наближеного рішення трансцендентного рівняння.

Варіант завдань включає кілька самостійних задач, кожній з яких присвоєно певний номер. Завдання, що відносяться до різних варіантів одного і того ж завдання і мають однаковий номер, як правило, характеризуються загальними вихідними даними і смисловим змістом.

Варіанти завдань і деталі до них учні отримують у викладача або лаборанта креслярського кабінету.

Варіанти завдань наведені в таблиці.

Варіанти завдань дані на фіг.

Варіанти завдань наведені на фіг.

варіанти завдань до цього розділу (табл. 14) передбачають виконання креслень дворядних і трьохрядний міцно-щільних швів з шаховим розташуванням заклепок. Методика розрахунку параметрів заклепувального з'єднання в цьому випадку ґрунтується на розмірі діаметра непоставленої заклепки.

Розміри кріпильних елементів для вузлів. Варіанти завдань см. В табл. 39 номера вузлів - на фіг.

Варіанти завдань дані на фіг.

Варіант завдання і набір завдань входять до РПР, видається викладачем.

Варіанти завдань А і Б відрізняються Вибір завдання для контрольної роботи один від одного ступенем складності визначається викладачем.

Варіант завдання і набір завдань, що входять в РГР, видається викладачем.

Варіант завдання і набір завдань, що входять в РГР, видаються викладачем.

Варіанти завдання дано в таблиці. Тригранна призма задана підставою GKL і вершиною G протилежної підстави.

варіанти завдань являють собою реальні виробничі вироби, які задані схемами з необхідним текстовим поясненням.

Варіанти завдань, запропонованих на вступних іспитах в МГУ в 1984і1985 роках, наведені в додатку.

Варіанти завдань запозичені з кн. Збірник завдань для курсових робіт з теоретичної механіки: Навч.

Схема заміщення фази. Варіант завдання вибирається за двома останніми цифрами навчального шифру.

Варіанти завдань для самостійної роботи наведені в табл. ТИ.

Варіанти завдань для моделювання наведені в табл. 5.6 де вказані інтенсивності виконання операцій контролю відповідними постами (1 /од. Варіанти завдань вправи 4 наведені в табл. 32і на рис. 390 - 3104. Побудова слід починати з ретельного вивчення креслення свого варіанту. Іноді може здатися, що для побудови не вистачає того чи іншого розміру, а проте якщо уважно вивчити креслення, то виявиться, що цей розмір можна отримати за допомогою інших розмірів.

Варіант завдання січної площини не впливає на характер пошуку, так як при складанні ознак прямолінійні образи не враховувалися.

.

варіанти завдань теплових навантажень котельні для курсової роботи наведені в дод. Навантаження відповідають максимальному зимового режиму найхолоднішою п'ятиденки року з урахуванням втрат теплоти в зовнішніх трубопроводах.

Всі варіанти завдань виконані в одному стилі а що входять до них завдання рівноцінні за складністю , завдяки чому можлива об'єктивна оцінка знань, набутих учнями в результаті рішення задач.

Наводимо варіанти завдань за вказаними вище типам.

Такий варіант встановлення площини називають завданням площині слідами.

Другий варіант завдання згинального моменту більш зручний, так як для секції змінних коефіцієнтів незалежно від виду функції М (t) необхідно розрахувати 100 значень напруг і налаштувати їх на дільнику напруги. Процес завдання за допомогою блоку нелинейностей менш трудомісткий.

Рекомендовані варіанти завдання відповідних характеристик у і про висловлювання для оцінки якості фільтра наведені в табл. 111 3 де прийняті наступні позначення: Rya (t) - автокореляційна функція корисного сигналу; Rw (t) - автокореляційна функція перешкоди.

Номер варіанта завдання, вимоги до розроблюваної програми і форму звітності призначає викладач.

Вибір варіанта завдання характеристик (див. Табл. III, 3) проводиться на основі аналізу наявної інформації про вимірювану величину, корисному сигналі і заваді.

Згідно варіанту завдання встановлюють напругу. Після закінчення часу досвіду відключають джерело струму, вимикають прилад.

У варіантах завдань цієї глави шліцьовий вал і шліцьова втулка показані в зборі. Потрібно викреслити кожну деталь в двох видах, умовно зобразити шліци і проставити розміри.

У варіантах завдань контури геометричних тел в тих місцях, де повинна бути побудована лінія перетину, виконані тонкими лініями.

Цей же варіант завдання h доцільно, по-в Ідімому, приймати при наявності крім центральної свердловини тільки одного пьезометра.

Нижче наведені варіанти завдань.

Розглянемо деякі варіанти завдання безлічі X. Природно вважати, що це безліч непусто і не складається з єдиної точки. Тільки в цьому випадку завдання мінімізації змістовна, так як є можливість вибору.

З урахуванням варіанта завдання до виходів тригерів лічильника підключається дешифрируются схема.

Перших три варіанта завдання є найбільш зручними, що не вимагають ніяких попередніх обчислень, так як в число параметрів, що задаються входять температура і паровміст суміші.

Існують два варіанти завдання фаски: в першому випадку - по довжині одного боку фаски і розі у другому випадку - за довжинами фаски на першому і другому елементах. Щоб визначити, як завдання фаски служить лівий перемикач в рядку параметрів об'єкта. Відповідно до його положенням змінюються і назви полів в рядку параметрів об'єкта. На рис. 345 показана рядок параметрів об'єкта при завданні фаски по довжині фаски на першому зазначеному елементі і розі між першим елементом і самої фаскою.

Перший варіант завдання частотних спотворень (задаються у м, Ув і /. | Другий варіант завдання частотних спотворень (задаються у м, fM і /в. Розрізняють два варіанти завдання частотних спотворень в області верхніх частот. Такий спосіб завдання частотних спотворень використовують тоді коли потрібно отримати максимально протя женную в області верхніх частот частотну характеристику.