А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Отриманий етилен

Отриманий етилен потрібно очищати в промивних склянках від домішок парів спирту і ефіру концентрованої сірчаної кислотою, а від вуглекислого і сірчистого газів - розчином лугу.

Якщо отриманий етилен повинен бути дуже чистим (не менше 99 5%), він очищається додаткової абсорбцією мідноаміачного розчином[21 ]або будь-яким іншим методом.

Для подальшого використання отриманого етилену вельми важливим є забезпечення його безперервної подачі на установки нафтохімічного синтезу.

Схема отримання етилену адсорбционно-ректифікаційні мето. Особливо неприпустимі домішки ацетилену і кисню, тому отриманий етилен необхідно чистити, наприклад, методом селективного гідрування.

Витрата кисню дорівнював 0 2 - 0 4 благаючи на моль отриманого етилену.

Витрата кисню був поранений 0 2 - 0 4 благаючи на моль отриманого етилену.

З табл. 16 видно, що чим легше сировину, тим менше вихід теплоти з пірогазу на одиницю отриманого етилену. Більшість технологічних установок піролізу використовують в качеотве сировини прямогонний бензин. У цьому випадку найбільш повно використовується теплота пірогазу.

Зливна трубка - крапельної воронки відтягнута в капіляр, який доходить майже до, дна колби. Термометр також повинен бути занурений в рідину. Для очищення отриманого етилену застосовують промивні склянки і осушувальні колонки будь-якої конструкції (сі. Зливна трубка крапельної воронки відтягнута в капіляр, який доходить почтя до, дна колби. Термометр також повинен бути занурений в рідину. Для очищення отриманого етилену застосовують промивні склянки і осушувальні колонки будь-якої конструкції (див. стор.

з метанової головної фракції, що містить 5 8% етилену, за допомогою гіперсорбціі отримують 93% - ний етиленовий концентрат, який можна або використовувати безпосередньо для хімічної переробки, або повертати на ректификационную установку. Швидкість циркуляції активованого вугілля становить близько 8 т /год. При цьому не відбувається ніякого поділу С2 - фракції, так що в отриманому етилену містяться весь етан і весь ацетилен, присутні у вихідному газі.

Проте ресурси циклопентадієну все-таки невеликі. При коксуванні 1 млн. г вугілля виходить всього близько 50 т циклопентадієну. у Радянському Союзі в 1962 р було отримано 60 9 млн. т коксу, а в 1965 р отримано 139 млн. т вугілля для коксування[17], Тому потенційні ресурси циклопентадієну з цього джерела можуть бути досить великі. Циклопентадієн, одержуваний при піролізі нафтової сировини, витягується з газів і смол як побічний продукт, бо основний продукт тут етилен. В даному випадку утворюється не більше 1% циклопентадієну на отриманий етилен, тому при виробництві 1 млн. Т етилену може бути отримано близько 10000 т циклопентадієну. Крім того, циклопентадієн виходить ще як побічний продукт при виробництві ізопрену дегидрированием изопентана.