А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Отримана електроенергія

Отримана електроенергія передається на електромотор, а від останнього на рухомі частини А. В вигляді батареї акумуляторів, енергія яких брало надає руху електромотор, а останній - відповідні частини А.

Вся отримана електроенергія негайно споживається. При непередбачених коливаннях навантаження необхідна точна і негайна реакція системи управління, яка компенсує виник дефіцит.

принципова теплова схема конденсаційного блоку потужністю. Кількість одержуваної електроенергії при максимальному пропуску пара через турбіну з протитиском може бути більшим, ніж це потрібно для підприємств, які обслуговує дана ТЕЦ, тоді надлишок виробленої електроенергії передається в районну електричну мережу. При зменшенні вироблення тепла знижується і електрична потужність електростанції, тоді відсутню кількість електроенергії отримують від районної електромережі.

Для розрахунку одержуваної електроенергії іноді використовують також величину середнього робочої напруги.

При цьому собівартість одержуваної електроенергії виявляється досить низькою.

Права 1982 р відбили специфіку енергопостачання, в силу якої порушення споживачем якості одержуваної електроенергії має безпосередній вплив на її якість у інших споживачів.

Відповідно до ПТЕЕПП на кожному промисловому підприємстві повинні встановлюватися електролічильники для обліку: одержуваної електроенергії від своєї електростанції і від енергосистеми для розрахунку за електроенергію; електроенергії, що відпускається господарсько-побутовим споживачам та субабонентам для розрахунку з ними; витрати - електроенергії по цехах і великим агрегатів для контролю за дотриманням питомих норм.

Зазначений порядок визначення показників роботи енергосистем може застосовуватися і в тих випадках, коли частина одержуваної електроенергії споживається енергосистемою, а інша частина є транзитною.

Оптимальна середня температура робочого тіла в процесі підведення тепла до циклу знаходиться з умови мінімуму вартості одержуваної електроенергії.

З зіставлення основних властивостей магнію, алюмінію і цинку в світлі вимог, що пред'являються до протекторної установки, очевидно, що більш ефективними матеріалами за кількістю одержуваної електроенергії на одиницю ваги будуть алюміній і магній, причому за величиною створюваної електрорушійної сили слід віддати перевагу магнію. Разом з тим магній має високу власною швидкістю корозії і з цієї точки зору він буде менш ефективним, ніж цинк і алюміній.

Фрейм, описує структуру масиву вихідних даних для ЦПС: код; потужність (тобто обсяг нафти, що видається ЦПС за добу); вартість основних виробничих фондів; споживана потужність одержуваної електроенергії; чисельність персоналу, зайнятого на ЦПС.

Застосування концентраторів сонячного випромінювання дозволяє у багато разів зменшити необхідну для отримання заданої електричної потужності площа напівпровідникових фотоелементів, підвищити їх стійкість до дії зовнішніх чинників і в результаті значно знизити вартість одержуваної електроенергії. Однак незважаючи на велике число теоретичних і експериментальних робіт, присвячених напівпровідникової геліоенергетики, як у вітчизняній, так і в зарубіжній літературі відсутня систематизований виклад основ фотоелектричного перетворення концентрованого випромінювання і відомостей щодо практичного застосування даного методу.

Основні напрямки утилізації тепла відхідних газів ГТУ на КС магістральних газопроводів. Отримана електроенергія може застосовуватися для приводу холодильних установок систем охолодження транспортованого газу. При достатній кількості ця енергія в разі необхідності може використовуватися для потреб стороннього споживача.

Використання ДМЕ як палива в електростанціях з поршневим приводом в діапазоні потужностей 1 5 - 4 МВт доцільно тільки для вироблення електроенергії на власні технологічні потреби установки з виробництва ДМЕ в місцях видобутку природного газу. Як видно, витрати на одержувану електроенергію знижуються в 3 - 6 разів, що в кінцевому підсумку дозволяє знизити собівартість виробленого продукту. Такі енергосилові установки можуть становити значний інтерес і для підприємств нафтовидобувного комплексу, стурбованого проблемою використання попутного газу.

У більшості випадків енергія є покупної. Витрати на неї складаються з витрат по оплаті за одержувану електроенергію (за кількістю кіловат-годин) і за приєднане потужність. Норма витрачання електроенергії встановлюється на 1 т нафти, що видобувається насосним способом. При розрахунку витрат встановлену потужність всіх двигунів переводять в приєднану.

Порівняння встановленої потужності електростанцій Канади і вітроенергетичного. ВЕУ на режим роботи мережі, до якої підключена установка. Ступінь коливань електричної (вихідний) потужності ВЕУ часто називають якістю одержуваної електроенергії. Звичайний вітроагрегат, який здатний працювати безперервно при заданій вихідній потужності, являє собою ідеальне рішення проблеми. Якщо вітроагрегат підключений до електромережі, коливання електричної потужності можуть проявлятися у вигляді змін активної і реактивної потужності, напруги і сили струму.

Структура енергопотужностей в сільськогосподарському виробництві. Якщо в 1958 р на виробничі потреби сільським господарством витрачалося 59 5% всієї одержуваної електроенергії, то в 1975 р загальне споживання електроенергії зросло лочті в 11 разів, при цьому болеее 73% спожитої в сільському господарстві електроенергії витрачається в виробничих процесах.

Експериментальні залежності потужності PlPu (1 4 і фотоструму i /tn (2 3 від дози опромінення електронами (1 МеВ кремнієвого СЕ (4 і nGaAs - pGaAs - РА1 GaAs-сонячних елементів (1 - 3 з різною товщиною (df шару. Розглянуті високоефективні фотоперетворювачів з ККД більше 20% вже вийшли зі стадії лабораторних розробок і починають широко застосовуватися в автономних енергетичних установках. Ці установки навіть на даному етапі розробок є конкурентоспроможними з сонячними батареями на основі дешевих СЕ, що працюють на прямому, неконцентрированном сонячному випромінюванні, так як, незважаючи на велику вартість концентраторних СЕ, їх внесок у вартість одержуваної електроенергії виявляється не визначальним і зменшується пропорційно ступеня концентрування сонячного випромінювання, що робить виправданим ускладнення і подорожчання СЕ, якщо це забезпечує збільшення їх ККД.

у 1932 р Ланге в Німеччині зауважив, що та ж сама закис міді має властивість створювати при освітленні електричний струм. Він на відміну від інших створює струм без всяких батарей. Таким чином, ми отримуємо електричну енергію за рахунок світловий - светоелектрічеських машину, але кількість одержуваної електроенергії дуже мало. У цих фотоелементах тільки 001 - 002% світлової енергії перетворюється в енергію електричного струму, але все-таки Ланге побудував маленький моторчик, який крутиться, якщо нею виставити на сонце.

В даний час широкий асортимент російських газотурбінних електростанцій у вигляді енергетичних блоків потужністю від 2 5 до 25 МВт випускає ЗАТ Іскра - Енергетика, НВО авіадвигунів, Машпроект, НВО Праця, Сатурн, МКБ Граніт, ПО ТМЗ, ВО ім. Ціна газотурбінних електростанцій знаходиться в межах від 256 до 416 дол. При ефективному ККД на валу випускаються газотурбінних приводів порядку 0 3 - 035 (енергетичний ККД газотурбінної електростанції, відповідно 0285 - 033) і ціни паливного газу 400 руб. за 1000 м3 собівартість одержуваної електроенергії становить 025 руб. за 1 КВт. Що в свою чергу веде до зниження собівартості рідких синтетичних моторних палив.

У випадках, коли потрібна велика кількість пара для технологічних потреб підприємств, на ТЕЦ встановлюють також парові турбіни з протитиском. Оскільки в таких установках конденсатор відсутній, то вся відпрацьована в турбіні пар направляється тепловому споживачеві. ТЕЦ працює по тепловому графіку. Кількість одержуваної електроенергії при максимальному пропуску пара через турбіну з протитиском може бути більшим, ніж це потрібно для виробництва, яке обслуговує дана ТЕЦ; надлишок виробленої електроенергії передається в районну електричну мережу. При мінімальних витратах тепла знижується і електрична потужність електростанції, тоді відсутню кількість електроенергії отримують від районної електромережі.

Інша енергія надходить у вигляді електричної, для вироблення якої може використовуватися перегрітий пар. Поживна вода для котла-утилізатора нагрівається в економайзерах 1 і 10 використовуючи теплову енергію газової суміші, що виходить з другого ступеня контактування і з газової турбіни. При повністю автономної роботи системи виробляється додатково близько 700 кг пари на 1 т сірчаної кислоти. При цьому вартість одержуваної електроенергії та пари може перевищувати витрати на переробку вихідної сировини.