А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Отримана картина

Отримана картина аналогічна дифракції ультразвуку на решітці з дротів (рис. 184), де ми також можемо бачити спектри 0-го, 1-го і 2-го порядків.

Отримана картина аналогічна дифракції ультразвуку на решітці з дротів (рис. 175), де ми також можемо бачити спектри 0-го, 1-го і 2-го порядків.

Отримувані картини смуг інтерференції для точок, які не лежать на контурі отвору або краях пластинки, по порядкам т визначають середні різниці головних напружень (аг - СГ2) т (о) т на товщині оптично чутливого шару, де сг (0 - оптична постійна при даній товщині t шару. Для поділу головних напружень в згинається платівці можуть бути за допомогою складових моделей отримані поля ізоклін. складові моделі згинаються пластинок для отримання поля ізоклін виконуються так само, як звичайні моделі (див. фіг, III. Приклади одержуваних на таких моделях полів ізоклін наведені на фіг.

Звичайно, одержувана картина занадто спрощено, оскільки певне значення мають і багато інших чинників. Однак цей малюнок дає уявлення про відповідність між кліматом і типом биома.

Для чіткості одержуваної картини необхідна паралельність площин моделі і дзеркала.

Розподіл інтенсивності в одержуваної картині визначається підсумовуванням елементарних хвиль, які прийшли в дан -, ву точку екрану від всіх елементів щілини, з урахуванням їх амплітуди і фази за принципом Гюйгенса - Френеля.

Об'єктивність розуміється як незалежність одержуваної картини від спостерігача. Наприклад, не має значення хто і де виміряє масу одного літра чистої води, вона завжди буде однакова. Зауважимо, що для отримання об'єктивних даних наука вимагає з винятковою точністю слідувати правилам спостережень.

Розведення розчину випробуваного речовини впливає на характер одержуваної картини.

Недоліком методу проекцій є не тільки менша ясність всієї одержуваної картини, труднощі її аналізу, але і менша точність фіксації координат максимумів. Підвищення точності при переході до тривимірного розподілу пов'язано зі збільшенням кількості експериментальних даних, що враховуються при побудові тривимірних розподілів; більш детально це питання розбирається в гл.

Вихідна бібліотека робочих растрів. | Результуючий робочий растр. Перевагою останнього методу є більш ефективний режим візуалізації досліджуваного об'єкта, можливість запису одержуваної картини поверхні в пам'ять комп'ютера з наступною обробкою інформації як в режимі реального часу, так і в будь-який інший час із застосуванням більш складного алгоритму обчислень.

Вихідна бібліотека робочих растрів. | Результуючий робочий растр. Перевагою останнього методу є більш ефективний режим візуалізації досліджуваного об'єкта, можливість запису одержуваної картини поверхні в пам'ять комп'ютера з наступною обробкою інформації як в режимі реального часу, так і в будь-який інший час із застосуванням більш складного алгоритму обчислень.

Якщо в реакціях перших двох типів використовувати другий (додатковий) мономер, то одержувана картина буде визначатися відносної реакційною здатністю функціональних груп. У гетерофаених процесах (межфазная полвковденсація) склад продукту при поліконденсавдш-визначається сукупністю кінетичних, термодинамічних і дифузійних факторів.

Тетмайер і Фремон [13]вказують, що травлення водними розчинами йоду внаслідок високого контрасту одержуваної картини проводять для подальшого фотографування.

При переході від тривимірної структури до проекції слід звертати увагу не тільки на симетрію одержуваної картини, а й на розміри її елементарної комірки. Вельми часто, внаслідок специфічного вибору напрямку проектування, періоди ідентичності на проекції виявляються меншими, ніж уздовж соответстствіі-щих напрямків в структурі. Така ситуація виникає, перш за все, в бічних - і гранецентрированную грати.

Сьогодні такі установки все частіше постачають пристроями, що запам'ятовують, що дозволяє більш детально обробляти одержувану картину розподілу. За останні 10 - 15 років майже для всіх органів людини вдалося підібрати відповідні практично придатні мічені речовини, завдяки чому метод скеннірованіе знайшов найширше застосування в радіоізотопної діагностики. він дозволяє, наприклад, отримати уявлення про дійсну величиною і формою щитовидної залози, печінки, про місце накопичення радіоактивних рідин в черевної порожнини і іншу різноманітну діагностичну інформацію.

Типові картини, одержувані на екрані осцилографа в машині Пепінского X-RAC. а-хвиля щільності. Перевага цифрових обчислювальних машин полягає у високій точності результатів; перевага моделюють пристроїв - в наочності одержуваної картини. електронні машини дозволяють різко скоротити час на проведення самих обчислювальних операцій, а оптичні і фотографічні прилади звільняють від витрат часу на аналіз результатів-на складання числових таблиць і проведення ізогипс. Очевидно, що найкраще вирішення проблеми повинен дати прилад, що з'єднує переваги електронних машин в швидкості і точності і оптичних приладів в наочності результатів. Такого роду приладом є електронна машина Пепінского X - RAC, що є машиною-аналогом і має, в принципі, багато спільного з фотографічною машиною, заснованої на накладенні двомірних синусоїдальних розподілів.

Однак широко поширені методи рентгенівської топографії є чисто емпіричними і зазвичай характеризуються якісною, іноді неоднозначною, інтерпретацією одержуваних картин. Цілком очевидно, що основою цих методів повинна бути повна і сувора теорія розсіювання як в ідеальних кристалах, так і в кристалах з дефектами в сукупності з надійним і прецизійним кількісним вивченням дифракційних ефектів.

Додатковим великою перевагою є те обставина, що спектральні дані можуть бути отримані і для рідкого стану; отже, одержувана картина не буде спотворена змінами, викликаними переходами рідина - тверде тіло.

Якби наш інтерес при спостереженні за рухом тіла в просторі обмежувався вивченням форми траєкторії (так називається крива, по якої рухається тіло), то питання про вибір місця спостереження вирішувалося б міркуваннями про зручність і простоту одержуваної картини.

Алюмінієва бронза (10% алюмінію. Слабо розведеною кислотою можна виявити структуру литої алюмінієвої бронзи протягом 15 хв. Отримана картина структури не дуже якісна. Принципова схема ЯМР-дослідження двох капілярів з НГО в чотирьох різних експериментах з градієнтами поля в напрямках, зазначених стрілками (Лаутербур. Побудова двовимірної картини цього зразка до отримуваних сигналів ЯМР Н схематично представлено на рис. IX. Реально одержувана картина представлена на рис. IX. У розглянутому прикладі ЯМР-дані були оброблені за допомогою комп'ютера з використанням програми, реконструює зображення і дозволяє друкувати карту спінової щільності протонів зразка. Обидва капіляра добре видно.

При нагріванні послідовно проявляються особливості аморфної і кристалічної складових. Оскільки вони одночасні, то одержувана картина являє собою певну ідентифікаційну складність.

Зіставляючи результати, які були отримані під час вирішення завдання про обтікання кулі на основі наближених рівнянь Стокса в § 7 глави V і на основі наближених рівнянь Озеена, ми повинні прийти до наступних висновків. При повному відкиданні квадратичних членів інерції одержувана картина обтікання нерухомого тіла в малому ступені узгоджується з реально спостережуваним течією, особливо по відношенню до характеру потоку позаду тіла. При частковому ж обліку квадратичних членів інерції виходить картина перебігу, яка з якісної сторони щодо відмінностей характеру потоку попереду і ззаду тіла задовільно узгоджується з картиною дійсного обтікання потоком рідини цього тіла.

На практиці кристали зазвичай не є ідеальними пластинками, вони мають клиноподібну форму і можуть бути зігнуті. Обидва відхилення від форми ідеальної плоскопараллельной пластинки відображаються на одержуваної картині контурів. Ми коротко розглянемо ці ефекти.

Використання довгого зразка для такого роду дослідження зручно тим, що отримується картина як би розтягується по осі абсцис і робиться більш наочною. Відбувається зсув критичних точок і по осі температур: першої - з 60 до 50 С, другий - з 63 до 60 С. Оскільки випробовуваний зразок мав довжину, більшу ніж у раніше досліджуваних зразків, то і напруги в ньому мали велику величину.

Досліди показали, що в описаних нами умовах кожен з вивчених препаратів дає характерну картину. Зміна реакції середовища від кислої до нейтральної або лужної дозволяє варіювати одержувану картину для даного препарату. Якщо зберегти сталість рН середовища, то виходять добре відтворювані результати.

Рух газових хмар за межами перемички відбувається в досить складному полі і має тому розраховуватися чисельно. хмари утворюють відстаючі спіральнігілки, причому, на думку Фрі-мана і ВЬкулера, одержувана картина виявляється в р азумном злагоді зі спостереженнями для SB (s) - спіралей.

Реальний розподіл молекул в даний момент часу можна отримати, якщо тривалість запису буде коротшим, ніж середній час коливання; на жаль, не існує методів з такою короткою витримкою за часом. Якщо ж тривалість запису довше, ніж період коливань молекул, проте коротше, ніж час дифузії, то тоді становище кожної молекули в одержуваної картині буде відображати усереднені за часом зміни положень, що викликаються коливаннями, а самі коливання будуть залишатися неспостережуваними.

Наявність закристалізуватися доменів ускладнює хід ТМА-кривих, на них проявляється точка плавлення кристалічної фази. Оскільки кристалізуватися в принципі може або фаза, що має більш низьке значення Тс, або фаза з більш високим її значенням, або, нарешті, обидві фази одночасно, то одержувана картина може бути складною і різноманітною, а інтерпретація ТМА-кривих представляє іноді великі труднощі. До того ж процес кристалізації може відбуватися і в самому ході ТМА, що додатково ускладнює одержувану криву.

Залежно від того, є об'єкт, що рухається самосветящимся (наприклад, при дослідженні поведінки підстави дуги на рухомому контакті) або несамосвітних, застосовується різна техніка зйомки. В останньому випадку часто стає необхідної підсвічування об'єкту, що знімається потужними імпульсними джерелами світла. Дуже важливим для подальшої розшифровки одержуваних картин є забезпечення синхронізації початку зйомки з початком (або іншим моментом) досліджуваного процесу.

Розведення розчину випробуваного речовини впливає на характер одержуваної картини. Можливо, що така зміна характеру одержуваної картини можна буде в подальшому використовувати для кількісного аналізу.

Я всюди прагнув як можливо чітко відокремити факти від їх інтерпретації. Навіть чисто описовий підхід вважався корисним під час обговорення отриманих результатів, оскільки він дозволяє звести факти воєдино і змалювати загальну картину явищ. Такі якісні міркування виправдані тим, що отримується картина виявляється самосогласованной; отже, вони можуть передбачатися вірними в істотних моментах. Притому вони, звичайно, відображають не що інше як авторське розуміння дії фізичних механізмів, мають обмеженою надійністю і з часом повинні бути замінені на результати більш суворого, кількісного аналізу.

При цьому платинові електроди виявляються зануреними в товщу гелю. У цьому випадку були проведені досліди з кристалами і розчинами анальгіну, пірамідону і саліпіріна. Виявилося, що зміна величини щільності струму в межах від 080 до 016 а /см2 не впливає на характер одержуваної картини в просторі між електродами.

Для інших додатків оптимальна глибина води в хвильової кюветі дуже складним чином залежить від подробиць форми хвиль. Якби хвилі були чисто синусоїдальними, вони містили б тільки одну частоту, і дисперсія була б несуттєва. Вплив дисперсії на одержувану картину залежить від пропорції, в якій присутні різні частоти, і від здатності таких хвиль фокусувати світло на екрані. Єдиний практичний спосіб зробити якийсь вибір полягає в експериментуванні. Якщо картина хвиль нечітка, можна підбирати амплітуду хвиль, положення екрану, деталі збудника хвиль або глибину води.

Остаточне визначення структурного типу-знаходження координат всіх атомів елементарної комірки-проводиться за допомогою розподілів електронної щільності. Дані, отримані з аналізу межатомной функції, використовуються для отримання перших, наближених відомостей про початкових фазах відображень. Знання початкових фаз дозволяє звернутися до головного інструменту структурного аналізу-залежності електронної щільності від структурних амплітуд і, отже, зробити розрахунок розподілу електронної щільності по осередку в першому наближенні. Подальше завдання полягає в уточненні одержуваної картини. Процес уточнення полягає в багаторазовому перерахунку одного і того ж розподілу на основі все більш точних даних про початкових фазах (фазових знаках) відображень. Такий шлях дослідження зазвичай називають методом послідовних наближень.

Відстань між інтерференційними смугами дорівнює половині довжини монохроматичного світла. Мікроінтерферометри МИИ-4 МИИ-5 або Майкельсона мають дуже високу чутливість, дозволяють визначати нерівності, що мають абсолютні розміри 003 мкм. Застосовуючи багаторазову інтерференцію в тонкому шарі речовини, попередньо нанесеного на досліджувану поверхню, можна досягти дуже високого дозволу з допомогою інтерферометричний приладів. Так вивчають поліровані поверхні алмаза, кварцу, скла. В Як ілюстрацію на рис. III.2 (див. Вклейку в кінці книги) наведено інтерферограмми поверхні металу, обробленої різними способами. Основною перевагою інтерферо-метричного методу є наочність одержуваної картини, а також відсутність будь-яких спотворень рельєфу.

Наведені вище міркування відносяться до водних розчинів, але константи дисоціації можуть бути виміряні і в інших розчинниках, а також в їх сумішах з водою. Оскільки найбільш складні органічні з'єднання слабо розчинні у воді, вимірювання РКК для таких речовин повинні проводитися в системах розчинників, що містять істотну частку органічного розчинника. Однак в силу того, що компоненти кислотно-лужної рівноваги є сол'ватірованнимі продуктами, константи дисоціації, виміряні в різних розчинниках, в дійсності описують різні рівноваги. Як уже зазначалося, в цьому огляді будуть розглянуті константи дисоціації, виміряні майже виключно в розчинниках, що містять воду. Константи дисоціації в інших розчинниках, особливо в розчинниках з низьким значенням діелектричної проникності, вивчалися досить докладно. Однак оскільки в цьому випадку замість сольватованих-них іонів є іонні пари, а також тому, що ці розчинники не функціонують як підстави порівняння, одержувана картина абсолютно відмінна від тієї, яка має місце в воді - розчиннику з високою діелектричної проникністю і сильною схильністю до утворення водневих зв'язків. У всякому разі дані по констант дисоціації в неполярних розчинниках практично не використовуються для з'ясування будови природних продуктів.

Наведені вище міркування відносяться до водних розчинів, але константи дисоціації можуть бути виміряні і в інших розчинниках, а також в їх сумішах з водою. Оскільки найбільш складні органічні сполуки слабо розчинні у воді, вимірювання РКК для таких речовин повинні проводитися в системах розчинників, що містять істотну частку органічного розчинника. Однак в силу того, що компоненти кислотно-лужної рівноваги є сольватованих продуктами, константи дисоціації, виміряні в різних розчинниках, в дійсності описують різні рівноваги. Як наслідок цього, величини РКК і навіть відмінності в величинах РКК, знайдені в одному розчиннику, можуть значно відрізнятися від відповідних величин, визначених у іншому розчиннику (вплив розчинника на значення РКК обговорюється на стор. Як уже зазначалося, в цьому огляді будуть розглянуті константи дисоціації , виміряні майже виключно в розчинниках, що містять воду. Константи дисоціації в інших розчинниках, особливо в розчинниках з низьким значенням діелектричної проникності, вивчалися досить докладно. Однак оскільки в цьому випадку замість сольватованих-них іонів є іонні пари, а також тому, що ці розчинники не функціонують як підстави порівняння, одержувана картина абсолютно відмінна від тієї, яка має місце в воді - розчиннику з високою діелектричної проникністю і сильною склонносгью до утворення водневих зв'язків. у всякому разі дані по констант дисоціації в неполярних розчинниках практично не використовуються для з'ясування будови природних продуктів .

Не менш важливим є й інший шлях полегшення роботи, пов'язаний зі зменшенням числа членів ряду Фур'є. Важливий він не тільки з точки зору спрощення розрахункової частини роботи, але і з точки зору скорочення обсягу експерименту. Адже в ряд Фур'є, в тому його вигляді, який був запропонований вище, входять у вигляді коефіцієнтів структурні амплітуди всіх відображень, які тільки здатний давати кристал. При дослідженні складних кристалів доводиться вдаватися до рентгенгоніометріческому методу. Над кожним з них потрібно провести досить велику попередню роботу: знайти індекси відображень, оцінити інтенсивності всіх плям, знайти і врахувати для всіх відображень поляризаційний фактор і фактор інтег-ральності. Структурні чинники відображень різних рентгенограм слід привести до однієї шкалою (див. Стор. Нарешті, при розрахунку електронної щільності найбільшу кількість праці і часу вимагає знаходження фаз всіх відображень або знаків їх структурних амплітуд, причому ця частина підготовчої роботи може надалі виявитися марною, якщо пробна структура була обрана неправильно. Таким чином, величезна затрата праці може зовсім не окупитися. Ясно звідси, наскільки був би важливий такий варіант застосування рядів Фур'є, в якому ряд містив би значно менше число членів і вимагав відповідно меншого експериментального матеріалу і витрати часу на підготовчі розрахунки . Таким варіантом і є метод проекцій. Правда, замість розподілу р (хуг) в просторі дослідник отримує лише проекцію електронної щільності на певну площину або на певну пряму. Проекція дає значно менший матеріал для судження про структуру, ніж тривимірне розподіл: по-перше, проекція на площину дозволяє фіксувати лише дві з трьох координат кожного максимуму, а проекція на пряму-лише одну з них; по-друге, неминучі накладення максимумів один на одного при проектуванні значно ускладнюють аналіз одержуваних картин.