А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Полоскова хвилевід

Полоскова хвилеводи із суцільним заповненням діелектриком і друкованим центральним провідником є в даний час найбільш поширеними.

Однак Полоскова хвилеводи, виготовлені трафаретного печаткою, не відповідають сучасним вимогам до точності створення провідного малюнка і допустимим втрат, які пред'являються до схем НВЧ діапазону. Фотографія покращує точність малюнка, але при цьому втрати залишаються високими. Тому трафаретний друк (шовкографія) для виготовлення мікромініатюрних Полоскова волноводов використовується обмежено.

Розміри Полоскова волноводов вдається зробити малими, якщо використовувати для заповнення простору між Полоскова провідника діелектрик з високою діелектричної проникністю.

Для Полоскова хвилеводу з повітряним заповнювачем ефективна діелектрична проникність еефф 1 і довжина хвилі в хвилеводі дорівнює довжині хвилі з необмеженому просторі. Таким чином, фазова швидкість і швидкість поширення хвилі в несиметричному Полоскова хвилеводі з повітряним заповнювачем збігаються зі швидкістю поширення хвилі в необмеженому просторі.

Для Полоскова хвилеводу з повітряним заповнювачем ефективна діелектрична проникність еефф I і довжина хвилі в хвилеводі дорівнює довжині хвилі в необмеженому просторі. Таким чином, фазова швидкість і швидкість поширення хвилі в несиметричному Полоскова хвилеводі з повітряним заповнювачем збігаються зі швидкістю поширення хвилі в не-обмеженому просторі.

Виготовлення Полоскова волноводов отліяается від виробництва низькочастотних друкованих схем необхідністю забезпечення високої точності розмірів смужки-вого провідника.

Для мікромініатюрних Полоскова волноводов, де діелектрики - матеріали з малим tgd, домінуючий вплив на величину активних втрат надають втрати в провідниках. Їх величина залежить від структури провідної плівки, її однорідності, щільності, питомого опору, внутрішньої напруги в плівці, чистоти токонесущей поверхні.

У Полоскова волноводах струми провідності в токонесущей смужці і заземлених проводять пластинах значно перевищують струми зміщення, і, отже, останніми можна знехтувати.

У Полоскова волноводах, що містять різні діелектрики, не можуть поширюватися поперечні електромагнітні хвилі в чистому вигляді. Суворо кажучи, наведена теорія не може бути застосована для випадку довільного заповнення поля неоднорідним діелектриком.

У Полоскова хвилеводі існують в загальному випадку два види втрат: а) в провідниках; б) в діелектричній середовищі, що заповнює хвилевід. Результуюче затухання розглядається як сума затуханий, викликаних втратами в провідниках і в діелектрику. При цьому фактичне значення загасання істотно перевищує розрахункове.

У Полоскова волноводах струми провідності в токонесущей смужці і заземлених проводять пластинах значно перевищують струми зміщення, і, слідчий - тно, останніми можна знехтувати.

У Полоскова волноводах, що містять різні діелектрики, не можуть поширюватися поперечні електромагнітні хвилі в чистому вигляді. Строго кажучи, наведена теорія не може бути застосована для випадку довільного заповнення поля неоднорідним діелектриком.

У мікромініатюрних Полоскова волноводах електромагнітне поле зосереджено в діелектричній підкладці. Тому діелектрична проникність повинна бути однорідною в межах одного хвилеводу і від партії до партії, щоб не порушувати однорідність хвилеводу. Отже, в діелектрику неприпустимі раковини і пори.

Поперечний переріз Полоскова спрямованих відгалужувачі зі слабкою електромагнітної зв'язком. | Поперечний переріз Полоскова ответвителей з сильним зв'язком. Оскільки кожен смуга хвилевід (рис. 5.4 а) розташований несиметрично щодо зовнішніх заземлених пластин, то в подібних спрямовані відгалужувачі можливе виникнення паразитних видів коливань.

У практиці Полоскова хвилеводи часто виготовляються з тонкої металевої фольги, що наноситься на аркуші діелектрика методами друкованих схем. Основні переваги такої конструкції - простота, компактність і низька вартість.

Гранична потужність Полоскова волноводов обмежується максимально допустимою величиною напруженості електричного поля біля краю токонесущей смужки.

Конформне перетворення симетричного Полоскова хвилеводу. Вважаючи пластини Полоскова хвилеводу паралельними один одному і нескінченно протяжними, приходимо до плоскопаралельних полю.

Знаючи ємність Полоскова хвилеводу, легко визначити його характеристичний опір.

Ескіз коаксіалию-по-лоскового переходу аксіального. У техніці Полоскова волноводов широко використовуються коаксиально-Полоскова переходи. Їх основним параметром є коефіцієнт стоячої хвилі на вході, що характеризує рівень відображень від переходу в смузі частот.

При виготовленні Полоскова волноводов неминучий розкид геометричних розмірів (ширини Полоскова провідника w, товщини діелектрика ft) щодо номінальних величин. При визначенні статистичних параметрів хвильового опору для Полоскова волноводов необхідно визначити щільність ймовірності цього опору при нормальному законі розподілу геометричних розмірів.

Для виготовлення Полоскова волноводов можна використовувати способи, примняются при виробництві друкованих схем. У табл. 5.2 наведені основні способи виготовлення Полоскова волноводов і їх характеристики.

Пропускна здатність Полоскова хвилеводу обмежена умовами пробою і нагрівання діелектрика.

Конформне перетворення симетричного Полоскова хвилеводу. Вважаючи пластини Полоскова хвилеводу паралельними один одному і нескінченно протяжними, приходимо до плоскопаралельних полю.

Знаючи ємність Полоскова хвилеводу, легко визначити його характеристичний опір.

К-основними параметрами Полоскова волноводов, крім ємності на одиницю довжини і характеристичного опору, відносяться також потужність, що передається вздовж хвилеводу, втрати в струмопровідних смужках і заземлених пластинах - і загасання.

При виготовленні Полоскова волноводов фотохімічним способом краще якість фотоорігінала досягається при вирізанні його в масштабі 1: 1 на силикатном склі, покритому тонкою лакової плівкою.

Якщо температура мікромініатюрного Полоскова хвилеводу змінюється в широких межах, то При використанні матеріалів з високою діелектричної проникністю і найнижчою точкою Кюрі значно змінюються електричні характеристики.

Для виготовлення мікромініатюрних Полоскова волноводов використовується кілька способів.
 Гранична потужність Полоскова волноводов огра - нічівается максимально допустимою величиною напря - женности електричного поля біля краю токонесущей смужки.

Схема і-шлейфного спрямованого відгалужувачі. При цьому товщина Полоскова волноводов повинна бути обрана такою, щоб зазор між% ними при заданій величині зв'язку був технологічно здійсненним.

Перераховані вище властивості Полоскова волноводов дозволяють використовувати їх при конструюванні антен СВЧ.

Розширюються області застосування Полоскова волноводов, вузлів і елементів а них. Уже зараз смуг-кові хвилеводи витіснили всі інші в фільтрах із середньою і малою добротністю. Успішно розвивається техніка феритових пристроїв на Полоскова волноводах. Тут економія матеріалу, ваги і простору особливо помітна, тому що поряд зі зменшенням габаритів самого хвилеводу істотно зменшується зазор магнітопроводу, що тягне за собою значне зниження його ваги.

Видозмінюються конструкції самих Полоскова волноводов. Наприклад, несиметричний смуга хвилевід перевершував симетричний при створенні діапазонних і регульованих вузлів.

До основних параметрів Полоскова волноводов, крім ємності на одиницю довжини і характеристичного опору, відносяться також потужність, що передається вздовж хвилеводу, втрати в струмопровідних смужках і заземлених пластинах і загасання.

Схема n - шлейфного спрямованого відгалужувачі. При цьому товщина Полоскова волноводов повинна бути обрана такою, щоб зазор між ними при заданій величині зв'язку був технологічно здійсненним.

Перераховані вище властивості Полоскова волноводов дозволяють використовувати їх при конструюванні антен СВЧ.

Залежність хвильового опору несиметричного Полоскова хвилеводу від глибини дефекту кордону Полоскова провідника. Якщо вимоги до Полоскова волноводу такі, що перераховані спотворення неприпустимі, то технологічний процес повинен бути побудований так, щоб забезпечити регулярність кордону провідника.

Схематичне зображення фазоінвертора.

Фазоопрокідивающіе пристрою на Полоскова волноводах можуть бути виконані різними способами.

Величина втрат в Полоскова хвилеводі залежить від напруженості поля на кордоні діелектрика і смужки.

Схематичне зображення фазоіівертора. | Еквівалентна опором. Фазоопрокідивающіе пристрою на Полоскова волноводах можуть бути виконані різними способами.

Величина втрат в Полоскова хвилеводі залежить від напруженості поля на кордоні діелектрика і смужки.

Мала вага і обсяг Полоскова волноводов і вузлів на них, незначна вартість виготовлення завдяки застосуванню прогресивних технологічних методів привертають до них увагу конструкторів НВЧ пристроїв. Полоскова хвилеводи, крім того, мають гарну температурною стабільністю, легко відтворюються у виробництві, у них відсутня частотна дисперсія. Розвиток Полоскова волноводов обмежується, мабуть, лише їх порівняно малої пропускається потужністю.

Конструкції Полоскова волноводов. | Симетричний лолосковий хвилевід з повітряним заповненням (а і хвилеводи з підкладкою, підвішеною симетрично (б, несиметрично (ст. Основним завданням при розрахунку Полоскова волноводов є знаходження структури поля. Мала вага і обсяг Полоскова волноводов і вузлів на них, незначна вартість виготовлення завдяки застосування прогресивних технологічних методів привертають до них увагу конструкторів НВЧ пристроїв. Полоскова хвилеводи, крім того, мають гарну температурною стабільністю, легко відтворюються у виробництві, у них відсутня частотна дисперсія. Розвиток Полоскова волноводов обмежується, мабуть, лише їх порівняно малої пропускається потужністю.

технологічний процес виготовлення плат Полоскова волноводов полягає в металізації однієї поверхні плати і отриманні на інший малюнка Полоскова провідників.

Конструкції Полоскова волноводов. | Симетричний смуга хвилевід з повітряним заповненням (а і хвилеводи з підкладкою, підвішеною симетрично (б, несиметрично (ст. Основним завданням при розрахунку Полоскова волноводов є знаходження структури поля.

Залежно від типу використовуваних Полоскова волноводов спрямовані відгалужувачі бувають симетричні і несиметричні.

При поширенні електромагнітної хвилі вздовж Полоскова хвилеводу (по осі z) через одиницю поверхні смужки всередину її проникає активна потужність, яка витрачається на тепло.