А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Позитивний економічний ефект

Позитивний економічний ефект іноді може дати і використання уловленого забруднювача як вторинної сировини.

Позитивний економічний ефект застосування попередньо напружених ферм з алюмінієвих сплавів зростає при збільшенні прольотів конструкцій.

Хоча позитивний економічний ефект від впровадження нової техніки може мати місце на всіх стадіях проектування, виробництва і експлуатації виробів, проте в принципі, за самою своєю природою - народногосподарський ефект від нової техніки повинен реалізуватися в сфері споживання, так як техніка не є самоціллю, а лише засобом досягнення певних соціально-економічних завдань.

Крім позитивного економічного ефекту автоматика забезпечує безпеку використання газу, поліпшує умови праці обслуговуючого персоналу і сприяє підвищенню його технічного рівня.

область позитивного економічного ефекту сіркоочистки і оптимум її глибини легко вбачається в табл. 10.2. При необхідності його можна точно локалізувати аналітичним розрахунком.

Таким чином, позитивний економічний ефект може бути отриманий при впровадженні нової техніки, що дозволяє додатково випустити продукції за рахунок економії живої і матеріалізованої праці. У визначенні додаткового випуску продукції і полягає суть розрахунку економічного ефекту нових технічних і організаційних рішень, впроваджуваних в народному господарстві.

За результатами проведених робіт отримано позитивний економічний ефект.

Досвід виробництва і експлуатації підтверджує позитивний економічний ефект використання футерованих труб в народному господарстві.

Однак ці недоліки незначно впливають на позитивний економічний ефект випалу в псевдозрідженому шарі.

З формули (6.3) випливає важливий висновок: позитивний економічний ефект від застосування засобів скорочення втрат досягається тільки в тому випадку, якщо питомі приведені витрати на запобігання втрат однієї тонни нафтопродукту Q нижче його узагальненої ціни. Тому дороге технічне засіб навіть з високою ефективністю може виявитися менш привабливим у порівнянні з дещо менш ефективним, але більш дешевим.

Відомості про особливості конструкторсько-технологічним-ського, художньо-технічного рішення виробу, що дають позитивний економічний ефект.

До негативних факторів роботизації виробництва можуть бути віднесені: відсутність позитивного економічного ефекту; недостатньо висока надійність роботизованих комплексів; значні витрати праці на створення математичного та програмного забезпечення.

Обгрунтування доцільності вибору безперервного режиму відкачування рідини проводиться з умови отримання позитивного економічного ефекту. З цією метою розраховується річний економічний ефект при перекладі свердловини на безперервний режим експлуатації.

Обираєте система і технологія розробки повинні забезпечувати для народного господарства отримання максимального позитивного економічного ефекту.

Скорочена число фаз в процесі періодичної адсорбції при інших рівних умовах дає позитивний економічний ефект. Виявлено, що великий ефект дає перехід на безперервний метод роботи. Процес безперервної адсорбції почали освоювати в промисловості порівняно недавно.

З табл. 40 видно, що при обводнення свердловин до 10% позитивний економічний ефект можливий при дебите в рідини понад 100 т /добу, а при вмісті води 20% - понад 50 т /добу. Тільки в умовах високої обводнення (понад 30%) ефект обробки позитивний при будь-яких дебіту свердловин. Для отримання оптимального економічного ефекту зі збільшенням дебіту рідини потрібно підвищити питому витрату розчину. Негативні значення економічного ефекту (див. Табл. 40) свідчать про збитковість заходи.

Управлінні бурових 197 м Впровадженню підлягають тільки ті елементи нової техніки і технології, які забезпечують позитивний економічний ефект у вигляді: а) зниження витрат на виробництво одиниці продукції; б) підвищення якості виробів (економія у споживачів); в) зростання продуктивності праці.

Скорочена число фаз в процесі періодичної адсорбції за інших рівних умовах дає позитивний економічний ефект. Виявлено, що великий ефект дає перехід на безперервний метод роботи. Процес непоеривной адсорбції почали освоювати з промисловості порівняно недавно.

Схема вертикального. | Схема горизонтального адсорбера. Скорочення кількості фаз в процесі періодичної адсорбції три інших рівних умов дає позитивний економічний ефект. Очевидно, ще більший ефект повинен дати перехід а безперервний метод роботи.
 Тому впровадження нового методу отримання ацетилену, простого в конструктивному відношенні і що дає позитивний економічний ефект, має величезне народногосподарське значення.

Доцільність застосування титану в вентиляційних системах в кожному конкретному випадку повинна бути обґрунтована техніко-економічним розрахунком, що підтверджує позитивний економічний ефект, при порівнянні наведених витрат по розглянутих варіантів.

Загальний економічний ефект від впровадження автоматизованих систем хімічного аналізу є сумою прямого і непрямого ефекту, причому значний розмір загального позитивного економічного ефекту може бути досягнутий і при негативному прямому ефекті. Наприклад, прямі витрати на утримання автоматизованої аналітичної системи і контактують з нею висококваліфікованих фахівців можуть бути вище, ніж витрати традиційної лабораторії хімічного аналізу.

При атом в основу вибору покладено принцип ефективності, тому що в якості загальної оцінки функціонування СІ в кінцевому підсумку прийнятий позитивний економічний ефект.

Спеціалізовані комплекси для серійного і дрібносерійного виробництва мають період переналагодження 15 - 30 хв, що дозволяє їх використовувати з позитивним економічним ефектом при виготовленні одноразових партій більше 1000 деталей і при річній програмі більше 1 млн. Деталей.

Накопичений в США досвід дозволив американським фахівцям розробити ряд рекомендацій, які необхідно враховувати при виборі об'єктів і застосуванні методу ВДОГ для досягнення позитивного економічного ефекту. Основні з цих рекомендацій зводяться до наступного.

Застосування фосфогіпсу як регулятора термінів схоплювання цементу і як мінералізатора при випалюванні клінкерної шихти замість природного гіпсового каменю освоєно в промисловому масштабі і дає позитивний економічний ефект. Основним, перешкодою для більш широкого використання фосфогіпсу в процесах регулювання схоплювання цементу є наявність в ньому домішок розчинної PzOs і необхідність його сушіння і гранулювання.

Таким чином, запропоновані палі-анкери, термосваі-анкери, палі з протівопучіністой оболонкою надійно зарекомендували себе на трасі газопроводів і промислових спорудах протягом декількох років експлуатації, дали позитивний економічний ефект і можуть бути рекомендовані при проектуванні газопроводів на многолетнемерзлих грунтах.

Орієнтація виробничих комплексів на гнучкі системи, з одного боку, робить автоматизацію необхідної, а, з іншого, дозволяє сподіватися, що пов'язані з нею додаткові витрати забезпечать позитивний економічний ефект.

Відомі загальновизнані закономірності: чим більше число свердловин, тим більше нефтеотдача пластів; чим менше число свердловин, тим менше капітальні витрати, тим більше запаси нафти на одну свердловину, тим більше позитивний економічний ефект на одиницю капітальних витрат.

Позитивний економічний ефект виходить за рахунок економії на ремонтних роботах і більшого міжремонтного періоду.

Залежність економічної ефективності впровадження у виробництво чи-стоштамповочного комплексу від річної програми виготовлених на ньому деталей. Цифри у кривих - номера технологічних процесів з 5. Позитивний економічний ефект при експлуатації листоштампувальні комплексудосягається при річній програмі 400 тис. деталей.

Вуглекислота нами обрана з тих міркувань, що, ведучи себе в нагрівачі, турбінах, регенеративних теплообмінниках як газ, вона може конденсуватися при віддачі тепла навколишньому середовищу і при цьому стискається в рідкій фазі. Останнє дає позитивний економічний ефект.

При впровадженні високоточних приладів замість приладів з недостатньою точністю часто спостерігається зменшення продуктивності контролю. У цьому випадку позитивний економічний ефект виходить за рахунок зменшення втрат через неправильну разбраковки деталей, які визначаються різницею вартості неправильно забракованих деталей і різницею збитків на складальному ділянці через пропуску бракованих деталей старим і новим приладами в обсязі річної продукції.

Слід мати на увазі, що переважна більшість варіантів найбільш поширеного способу дугового зварювання (наплавлення) може бути виконано за допомогою нескладного ручного або механізованого інструменту (яким, по суті, є зварювальний напівавтомат), тоді як введення високоавтоматизованих технологічних комплексів пов'язане зі значними витратами. Тому для отримання позитивного економічного ефекту при автоматизації зварювального виробництва необхідно забезпечувати істотне підвищення продуктивності праці при найбільш простих технічних рішеннях.

Запропоновано методику і програма для ЕОМ по оптимізації режиму роботи малодебітних свердловин на таких покладах. Оптимізація режиму експлуатації свердловин заснована на досягненні позитивного економічного ефекту. Розроблено інструкцію щодо вибору ефективного режиму експлуатації і програма оптимізації роботи малодебітних свердловин. Вказано шляхи вдосконалення експлуатації таких свердловин. Дано рекомендації по вибору технічних засобів для забезпечення оптимального режиму роботи малодебітних свердловин. Методика і програма по оптимізації режиму роботи малодебітних свердловин впроваджені на багатьох покладах в АТ Башнефть і АТ Татнефть зі значним економічним ефектом.

Викладена в дуже короткій формі принципова схема переробки сланцевої смоли, впроваджувана в промисловість, в подальшому може бути значно розвинена в основному за рахунок хімічної переробки деяких груп з'єднань. Подібна схема проста в аппаратурном оформленні та дає позитивний економічний ефект.

В останні роки знаходять застосування верстати з програмним управлінням, які дозволяють механізувати і автоматизувати серійне і дрібносерійне виробництво. Будучи високопродуктивним дорогим автоматизованим обладнанням, вони дозволяють отримати позитивний економічний ефект тільки при їх інтенсивному використанні. Верстати з ЧПУ забезпечують різке скорочення підготовчо-заключного часу, пов'язаного з переналагодження верстата для обробки нової партії деталей. На верстатах з ЧПУ майже повністю зникають витрати часу на налаштування системи управління верстатів, так як в правильно організованому виробництві витрати часу зводяться до заміни программоносителя.

Однак і в цьому випадку значення ККД виходить за межі інтервалу можливого для вихрових охолоджувачів з циліндричною камерою поділу. Виникає питання: за рахунок чого на реальному осушувачі отримано позитивний економічний ефект.

При аналізі економічної ефективності змін географічного розміщення різних галузей промисловості необхідно розглядати їх наслідки в комплексі. З цієї точки зору не можна залишати поза увагою той позитивний економічний ефект, який виходить від розосередження коксохімічної промисловості і особливо чорної металургії в нашій величезній країні. Нарешті, розміщення металургії на Сході має важливе оборонне значення, що було підтверджено в роки Великої Вітчизняної війни.

п'ятирічним планом передбачається подальше збільшення використання природного газу в якості палива в цементній промисловості. Це пояснюється не тільки зростаючої видобутком газу, але і позитивним економічним ефектом його використання в цій галузі господарства, що відбивається на поліпшенні основних техніко-економічних показників, що характеризують роботу цементних заводів.

При цьому тільки 20% свердловин окупили вкладені кошти і показали позитивний економічний ефект.

В методичних рекомендаціях підкреслюється, що ціна закупленої державою продукції в загальному випадку є предметом узгодження між підприємством і державою. При проектуванні цієї ціни необхідно одночасно забезпечити: фінансову реалізованість проекту, конкурентоспроможність продукції підприємства, можливо більший позитивний економічний ефект (с. Забезпечити дотримання цих умов рекомендується шляхом проведення варіантних розрахунків ефективності інвестиційного проекту при різних рівнях проектованих і закупівельних цін.

Підрахунок запасів родовищ проводиться з метою цифрової оцінки кількості і якості укладеного в надрах сировини. Однак практичний інтерес зазвичай представляють не всі можливі запаси, а то їх кількість, яке може бути видобуто з позитивним економічним ефектом. Для обґрунтування саме такої оцінки запасів при їх підрахунку збирають і систематизують всю інформацію про родовищі, необхідну для виконання відповідних техніко-економічні розрахунків, включаючи відомості гірничо-інженерного, технологічного і геогра-фо-економічного характеру. Слід тому розрізняти поняття підрахунку запасів як сукупності операцій по визначенню кількості і якості укладеного в надрах сировини і підрахунку запасів як документа, що зводить всю інформацію про родовищі (включаючи цифрові оцінки) і служить основою подальших техніко-економічних розрахунків.

У зв'язку з цим було б доцільно застосовувати катоди з цього сплаву в електролізерах для отримання водню. Однак цими ж авторами встановлено, що в присутності слідів органічних домішок потенціал виділення водню поступово зсувається в бік негативних значень і позитивний економічний ефект від заміни залізних електродів вольфрамнікелевимі зменшується.

Як видно, собівартість стали залежить від великої кількості факторів, серед яких продуктивність печі не завжди є визначальним. При значному учащении ремонтів, збільшення їх тривалості, при невеликому скороченні витрати палива, великих витратах кисню або високої його вартості позитивний економічний ефект від застосування кисню може бути і не досягнуть, незважаючи на збільшення продуктивності печі.

При існуючому методі оцінки економічної ефективності застосування виробів і конструкцій заводського виготовлення не враховуються якісні та організаційні зміни, що вносяться індустріалізацією в будівельне виробництво. В результаті деякі заходи, спрямовані на підвищення рівня індустріалізації будівництва, незважаючи на гадану їх доцільність, в розрахунках не отримують позитивного економічного ефекту. Це відбувається тому, що застосовувані методи розрахунку економічної ефективності індустріалізації будівництва ґрунтуються не на порівнянної економічної бази. У собівартості (або в оптовій ціні) промислової продукції враховуються всі прямі, цехові і заводські витрати та інші витрати, необхідні для організації промислового виробництва. У складі собівартості будівельної продукції враховуються тільки прямі витрати і накладні витрати без урахування супутніх організаційно-технологічних витрат будівельного виробництва, які формують в цілому фактичну собівартість будівельно-монтажних робіт організації.

Практика створення промислових виробів показала, що досконалість машин, верстатів, інструменту має не тільки комерційну сторону. Якщо вироби спроектовані з урахуванням людського фактора - з урахуванням вимог техніки безпеки, психофізичних можливостей людини і естетичного впливу - це дає позитивний економічний ефект, сприяє підвищенню культури виробництва, поліпшення якості його продукції. Такі вироби викликають дбайливе ставлення до себе з боку обслуговуючого персоналу, що підвищує їх довговічність, точність, надійність. Це також позначається на продуктивності праці і сприяє зниженню шлюбу.

Оптимальна потужність систем централізованого теплопостачання від котелень визначається схемою теплопостачання району або промислового вузла і залежить від характеру теплових навантажень споживачів, що входять в район теплопостачання (комунально-побутові навантаження або промисло-ио-опалювальні з певним співвідношенням пари і гарячої води), капітальних вкладень в будівництво котелень і теплових мереж і експлуатаційних витрат по системі в цілому. Критерієм, що визначає межі вибору одиничних потужностей котелень і централізованих систем теплопостачання, є наведені витрати, які визначаються, з одного боку, позитивним економічним ефектом при переході від помірних до більш потужних джерел тепла, з іншого боку, негативним економічним ефектом, пов'язаним з додатковими витратами по тепловим мереж.

Пропонована технологія, що поєднує процес переробки відходів свинцевих акумуляторів з їх виготовленням з відновленої активної маси, дозволяє зменшити втрати свинецсодержащего сировини, викиди шкідливих газів і пилу, поліпшити умови праці, здійснити безотвальное, малоотходное, високомеханізоване, екологічно чисте виробництво. Виняток з технологічного процесу переробки окисно-сульфатного шламу стадій високотемпературного відновлення в шахтної печі і металургійного рафінування металевого свинцю і заміна їх на термічну обробку дозволяє отримати позитивний економічний ефект.

Визначення раціональних меж експлуатації будівельних машин здійснено за ИДП з урахуванням фізичного та морального зносу. Крива загальної маси прибутку, отриманої за роками, є результуючу криву життєвого циклу, яка враховує витрати, пов'язані з фізичним і моральним зносом, в позитивному економічному ефекті, приносили машиною.