А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Повна собівартість - товарна продукція

Повна собівартість товарної продукції відрізняється від собівартості реалізованої продукції, на базі якої визначається сума прибутку, тим, що включає залишки нереалізованої продукції. Для визначення собівартості реалізованої продукції необхідно до повної собівартості товарної продукції додати собівартість залишків нереалізованої продукції на початок планованого періоду і відняти собівартість залишків нереалізованої продукції на кінець планового періоду.

Повна собівартість товарної продукції складається з виробничої собівартості товарної продукції і комерційних витрат.

Повна собівартість товарної продукції включає крім витрат, віднесених на виробничу собівартість, суму витрат, пов'язаних зі збутом продукції і враховуються у вигляді невиробничих витрат.

Повна собівартість товарної продукції є сумою виробничої собівартості і позавиробничих витрат.

Повна собівартість товарної продукції відрізняється від собівартості реалізованої продукції, на базі якої визначається сума прибутку, наявністю залишків нереалізованої продукції. Для визначення собівартості реалізованої продукції необ - - димо до повної собівартості товарної продукції додати собівартість залишків нереалізованої продукції на початок планованого періоду і відняти собівартість залишків нереалізованої продукції на кінець планового періоду.

Повна собівартість товарної продукції відрізняється від собівартості реалізованої продукції, на базі якої визначається сума прибутку, наявністю залишків нереалізованої продукції. Для визначення собівартості реалізованої продукції необхідно до повної собівартості товарної продукції додати собівартість залишків нереалізованої продукції на початок планованого періоду і відняти собівартість залишків нереалізованої продукції на кінець планового періоду.

Повна собівартість товарної продукції складається з виробничої собівартості товарної продукції і комерційних витрат.

Повну собівартість товарної продукції (експлуатаційні витрати) розраховують, складаючи так звану кошторис витрат на виробництво. До кошторису витрат включають всі витрати основного і допоміжного виробництва. Витрати в кошторисі витрат групуються за такими елементами: 1) сировину та основні матеріали; 2) допоміжні матеріали; 3) паливо з боку; 4) енергія всіх видів; 5) заробітна плата; 6) амортизація основних фондів; 7) інші грошові витрати.

Повну собівартість товарної продукції визначають додатком до виробничої собівартості товарної продукції позавиробничих витрат.

Повну собівартість товарної продукції визначають як підсумок виробничих і позавиробничих витрат.

Повну собівартість товарної продукції визначають додатком до виробничої собівартості товарної продукції позавиробничих витрат.

У повну собівартість товарної продукції включаються транспортні витрати на доставку нафти франко-пункт (вагон, станція) реалізації.

Для визначення повної собівартості товарної продукції необхідно до її виробничої собівартості додати позавиробничі витрати. Внепроіз-вальних витрати включають витрати на упаковку виробів на складі, транспортування продукції, комісійні збори та інші витрати, пов'язані зі збутом продукції.

Для визначення повної собівартості товарної продукції до заводської собівартості товарної продукції необхідно додати позавиробничі витрати.

Для визначення повної собівартості товарної продукції слід до виробничих витрат додати позавиробничі витрати.

Крім виробничих витрат в повну собівартість товарної продукції включаються позавиробничі витрати - витрати, пов'язані з реалізацією продукції, наприклад витрати на рекламу, доставку продукції на станцію (пристань) відправлення, оплата послуг дилерів, зміст баз і складів, що знаходяться поза місцем розташування підприємства.

Повна собівартість реалізованої продукції дорівнює повній собівартості товарної продукції плюс (мінус) зміна собівартості залишків товарної продукції на складі. Якщо залишки на кінець планованого періоду збільшуються в порівнянні з початком періоду, то приріст залишків вираховують із собівартості товарної продукції, в зворотному випадку - додають.

Повна собівартість реалізованої продукції дорівнює повній собівартості товарної продукції плюс (мінус) зміна собівартості залишків товарної продукції на складі. Якщо ці залишки на кінець планованого періоду збільшуються в порівнянні з початком періоду, то приріст їх обчислюють з собівартості товарної продукції, в зворотному випадку - додають.

повна собівартість реалізованої продукції дорівнює повній собівартості товарної продукції плюс (мінус) зміна собівартості залишків товарної продукції на окладі. Якщо залишки на кінець планованого періоду збільшуються в порівнянні з початком періоду, то приріст залишків вираховують із собівартості товарної продукції, в зворотному випадку - - додають.

Повна собівартість реалізованої продукції дорівнює повній собівартості товарної продукції плюс (мінус) зміна собівартості залишків товарної продукції на складі. Якщо ці залишки на кінець планованого періоду збільшуються в порівнянні з початком періоду, то приріст їх обчислюють з собівартості товарної продукції, в зворотному випадку - додають.

Цехова собівартість продукції становить основну частину повної собівартості товарної продукції заводу, а це визначає її безпосередній зв'язок з прибутком і рентабельністю виробництва, що є найважливішими синтетичними показниками діяльності підприємства. 
Позавиробничі витрати включаються окремою статтею в повну собівартість товарної продукції, а до загального кошторису витрат - за відповідними елементами. На завершальній стадії планування собівартості складається зведена планова калькуляція собівартості товарної продукції.

Розрахована в зведеному кошторисі витрат на виробництво повна собівартість товарної продукції повинна дорівнювати повній собівартості товарної продукції, отриманої в зведеному розрахунку за техніко-економічним чинникам, а також за плановими калькуляціями собівартості видобутку нафти, газу, виробництва продуктів стабілізації і проведення робіт і послуг промислового характеру, що включаються в товарну продукцію.

Розрахована в зведеному кошторисі витрат на виробництво повна собівартість товарної продукції повинна дорівнювати повній собівартості товарної продукції, отриманої в зведеному розрахунку за техніко-економічними факторами, а також за плановими калькуляціями собівартості видобутку нафти, газу, виробництва продуктів стабілізації і виробництва робіт і послуг промислового характеру, що включаються в товарну продукцію.

Ротів-прибуток від реалізації товарної продукції; Стів - повна собівартість товарної продукції.

Важливе значення мають і такі показники, як повна собівартість товарної продукції, загальні витрати на виробництво.

Виробнича собівартість і позавиробничі витрати в сукупності складають повну собівартість товарної продукції.

Львівському заводі кінескопів), досягають 10 - 15% повної собівартості товарної продукції. Необхідність всебічного скорочення втрат від браку аж до їх усунення висуває завдання ретельного контролю за відповідними витратами. Такий контроль стає можливим тільки за умови точної грошової оцінки зазначених витрат і їх правильного віднесення на собівартість продукції. Будь забракований об'єкт (будь то деталь або складальне з'єднання) повинен бути оцінений в грошовому вимірі, а витрати утримані з конкретних винуватців або списані за рахунок виробництва і віднесені на калькуляційну статтю Втрати від шлюбу за певним видом продукції. Оскільки шлюб може виникнути в будь-якому цеху і в будь-якому конструктивному елементі вироби, нормативна собівартість машин, диференційована по об'єктах і стадіях виробництва, є базою його оцінки.

Недоліком цього варіанту є те, що в цих умовах не обчислюється повна собівартість товарної продукції і її окремих видів.

Особливу увагу на підприємствах приділяється аналізу цехової собівартості продукції - основної частини повної собівартості товарної продукції, в якій зосереджена ббльшая частина резервів її зниження. Впровадження заходів технічного прогресу, що дозволяє знижувати суспільні витрати виробництва, в основному реалізується через виробничі підрозділи - цехи основного і допоміжного виробництв. Уровен' витрат на виробництво і його зниження в виробничих підрозділах виступають як найважливіші показники оцінки їх госпрозрахункової діяльності.

Витрати на рубль товарної (валовий) продукції розраховують діленням суми витрат по повній собівартості товарної продукції на обсяг продукції. При цьому планову повну собівартість товарної продукції розраховують з урахуванням впливу техніко-економічних факторів на зміну витрат в порівнянні з базисним роком. Зниження витрат обчислюється як різниця відносин сум витрат до обсягу товарної продукції в планованому і базисному періодах.

Розрахована в зведеному кошторисі витрат на виробництво повна собівартість товарної продукції повинна дорівнювати повній собівартості товарної продукції, отриманої в зведеному розрахунку за техніко-економічними факторами, а також за плановими калькуляціями собівартості видобутку нафти, газу, виробництва продуктів стабілізації і проведення робіт і послуг промислового характеру , що включаються в товарну продукцію.

Розрахована в зведеному кошторисі витрат на виробництво повна собівартість товарної продукції повинна дорівнювати повній собівартості товарної продукції, отриманої в зведеному розрахунку за техніко-економічними факторами, а також за плановими калькуляціями собівартості видобутку нафти, газу, виробництва продуктів стабілізації і виробництва робіт і послуг промислового характеру , що включаються в товарну продукцію.

Звід витрат на виробництво повинен забезпечити визначення цехової собівартості продукції, що випускається кожним цехом, і повної собівартості товарної продукції заводу. У цих умовах облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції доцільно здійснювати в наступному порядку.

Якщо до заводської собівартості основної продукції додати витрати, пов'язані з її реалізацією на сторону, вийде повна собівартість товарної продукції.

Відповідно до затверджених 20 липня 1970 р Основними положеннями з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції на промислових підприємствах в повну собівартість товарної продукції поза-виробничі витрати включаються в сумі, розрахованої на обсяг випуску товарної продукції.

Основними показниками витрат на виробництво і собівартість продукції є загальні витрати на виробництво (кошторис витрат і її виконання), виробнича собівартість валової продукції, повна собівартість товарної продукції, повна собівартість реалізованої товарної продукції. Контроль за собівартістю виробляють також за показниками динаміки собівартості порівнянної товарної продукції за витратами за 1 руб. продукції і за собівартістю найважливіших виробів.

Залежно від повноти охоплення класифікаційних статей витрат на промислових підприємствах розрізняють такі види собівартості: а) цехову; б) фабрично-заводське; в) повну собівартість товарної продукції підприємства.

розраховується прибуток від випуску товарної продукції як різниця між вартістю всього товарного випуску за цінами продажів (без ПДВ, акцизів, митних зборів, торгових і збутових знижок) і повною собівартістю товарної продукції планованого періоду.

На другому етапі розподіляють витрати по процесах і виробництвам і розраховують інші матриці: розподілу енергетичних витрат (D), цехових витрат (F), склепіння витрат (Q), калькулювання нафтопродуктів (К), реагентів власного виробітку (R), повної собівартості товарної продукції . Ці матриці взаємопов'язані і взаємозумовлені, тому кожну з них можна розрахувати за один прийом. На певному етапі припиняють розрахунок однієї матриці, отримані результати засилають в іншу, пов'язану з нею матрицю, де відбувається обробка і розподіл необхідної інформації для подальших етапів. Перерваний розрахунок першої матриці може бути відновлений після надходження додаткової інформації з інших розрахованих матриць.

Джерела інформації та методології розрахунку показників аналізу втрат від шлюбу представлені в табл. 5.7. За її даними витрати на шлюб склали 108 тис. Руб., В тому числі на остаточний - 37 тис. Руб. і виправний - 71 тис. руб. Відшкодовано втрат на суму 12 тис. Руб. Таким чином, втрати від шлюбу в звітному році склали 96 тис. Руб., Або 0 3% повної собівартості товарної продукції. Сам факт існування втрат від шлюбу свідчить про недоліки в застосовуваної технології, організації виробництва і праці. Наявність сум, утриманих з винуватців шлюбу, говорить про порушення в технологічної та виробничої дисципліни.

Основними етапами робіт зі складання кошторису витрат на виробництво є: 1) визначення всіх витрат на весь валовий оборот, включаючи витрати на роботи промислового характеру на сторону (на основі складання плану витрат на виробництво), 2) виявлення величини внутрішньозаводського обороту, 3) визначення виробничої собівартості валової продукції, 4) визначення виробничої собівартості товарної продукції, 5) визначення повної собівартості товарної продукції, 6) визначення повної собівартості реалізованої продукції.

На основі кошторису витрат на виробництво визначається собівартість валової і товарної продукції. Повна собівартість товарної продукції за кошторисом витрат на виробництво повинна бути дорівнює повній собівартості товарної продукції, розрахованої виходячи з суми планових калькуляцій окремих виробів.

Сума витрат по перерахованим вище статтях утворює виробничу собівартість валової видобутку нафти і газу. Повна собівартість товарної продукції є сумою виробничої собівартості і позавиробничих I витрат.

Виробнича собівартість товарної продукції визначається відніманням від собівартості валової продукції вартості нафти і газу, спожитих на власні цілі всередині НГВУ. Для розрахунку повної собівартості товарної продукції до її виробничої собівартості додаються позавиробничі; витрати.

У зв'язку з тим, що загальний план витрат містить ряд витрат, що не відносяться до виробничої діяльності підприємства по випуску валової і товарної продукції, при складанні кошторису витрат із загальної суми витрат необхідно виключити не тільки суму внутрішньозаводського обороту, а й витрати, не пов'язані з випуском валовий і товарної продукції. Для визначення повної собівартості товарної продукції до суми виробничих витрат на випуск товарної продукції треба додати внепроізвод-стр.

Витрати на рубль товарної (валовий) продукції розраховують діленням суми витрат по повній собівартості товарної продукції на обсяг продукції. При цьому планову повну собівартість товарної продукції розраховують з урахуванням впливу техніко-економічних факторів на зміну витрат в порівнянні з базисним роком. Зниження витрат обчислюється як різниця відносин сум витрат до обсягу товарної продукції в планованому і базисному періодах.

Динаміку змін собівартості товарної продукції аналізують за показником витрат на рубль продукції. Цей показник являє частку повної собівартості товарної продукції в її вартості, яка вимірюється в оптових цінах. Показник витрат вимірюється в копійках і є узагальнюючим для оцінки зниження собівартості на підприємствах, що випускають великий обсяг непорівнянної продукції (більше половини виробленої продукції), і в випадках, коли коливання якості виробів обумовлюють значні зміни цін.

Непродуктивні витрати є абсолютним резервом зниження собівартості продукції. Якщо віднести їх до фактичної повної собівартості товарної продукції, то отримаємо відносний резерв зниження собівартості.