А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Повна тривалість

Повна тривалість т циклу центрифуги з ручним вивантаженням визначається як сума часу окремих операцій, величина t коливається в дуже широких межах - від 7 хв до 3 год і більше, в залежності від властивостей оброблюваних речовин.

Хід світлового спалаху. Повна тривалість спалаху складає /25 - /секунди, а ефективна тривалість приблизно в два рази коротше. На рис. 117 показаний хід світлового спалаху у часу для лампи-спалахи МЕЛЗ.

Хід світлового спалаху. Повна тривалість спалаху складає /г8 - J /so секунди, а ефективна тривалість приблизно в два рази коротше. На рис. 117 показаний хід світлового спалаху в часі для лампи-спалахи МЕЛЗ.

До розрахунку тривалості першого періоду сушки. Повна тривалість процесу сушіння матеріалу становить: т тг тп, де тг і тп - тривалості сушіння в першому і другому періодах.

під повною тривалістю горіння розуміють час безперервної роботи лампи від моменту її включення до перегорання, Протягом терміну служби тіло розжарення лампи поступово випаровується і світловий потік зменшується. Час безперервного горіння лампи, протягом якого її світловий потік зменшиться до заданого значення, називають корисною тривалістю горіння, або терміном служби. З табл. 1 електричних і світлотехнічних характеристик світлофорних ламп видно, що зниження світлового потоку лампи ЖС12 - 15 з номінального 130 лм до граничного 105 лм здійснюється за 1000 год, після закінчення яких залишати лампу в експлуатації недоцільно через зниження дальності видимості сигнального вогню. Довговічністю лампи вважається час її роботи в годинах відкачала експлуатації до повної або часткової втрати працездатності. Безвідмовність лампи - це здатність її справно працювати протягом заданого часу в умовах експлуатації світлофорів. Під стабільністю роботи розуміють властивість ламп зберігати незмінність своїх параметрів протягом встановленого часу. Стабільність визначається відношенням світлового потоку ламп після заданого часу горіння до початкового світлового потоку.

Для розрахунку повної тривалості пакета даних необхідно врахувати час, витрачений на передачу початкової комбінації даних.

Різниця між коефіцієнтом використання повної тривалості робочого дня і коефіцієнтом використання урочної Тривалості робочого дня показує, яка частина невикористаного внутрисменного часу в середньому щодня компенсується за рахунок понаднормових робіт.

Різниця між коефіцієнтом використання повної тривалості робочого дня і коефіцієнтом використання урочної Тривалості робочого дня показує, яка частина невикористаного внутрисменного часу в середньому щодня компенсується і цілий понаднормових робіт.

Під загальною або сумарною стійкістю розуміють повну тривалість роботи різця до остаточного зносу, після досягнення якого подальша заточка рез-ца є недоцільною внаслідок ослаблення кріплення пластинки вдержавка і неможливості подальшого раціонального використання різця.

Потрібно знайти тривалість розгону на кожному ступені і повну тривалість пуску.

Лінійний імпульсний підсилювач з форсують конденсатором. Така відносно велика тривалість фронту і спаду, коли повна тривалість імпульсу не перевищує ста мікросекунд, вносить значні спотворення в форму вихідного імпульсу.

Однак не завжди окремі операції циклу за часом повинні відтворювати повну тривалість цих стадій на промисловому фільтрі. Наприклад, при проведенні роботи на лабораторному друк-фільтрі з мішалкою не обов'язково здійснювати повний цикл фільтрування при товщині осаду, що дорівнює товщині осаду на промисловому друк-фільтрі (вона досягає іноді 200 - 300 мм), досить зробити досліди з більш тонким шаром (50 - 60 мм) і розрахунковим шляхом визначати тривалість фільтрування на промисловому фільтрі.

Після досягнення температури 105 поступово підвищують її до 110 причому повна тривалість нагрівання становить близько 24 годин.

Як видно з графіка, власне монтаж блоків займає менше половини повної тривалості монтажу отлоагрегата. Тривалість монтажу блоків прийнята з умови підйому в середньому по одному складному блоку або по два малих блоку і при необхідності може бути значно скорочена і перш за все за рахунок монтажу блоків двома паралельними потоками - блоки хвостових поверхонь нагріву і блоки власне котла.

Поділивши загальна кількість відпрацьованих годин на число відпрацьованих людино-днів, отримують середню фактичну повну тривалість робочого дня. Віднявши від кількості відпрацьованих годин то число годин, яке відпрацьовано понаднормово, і віднісши отриманий результат з числом відпрацьованих людино-днів, отримують середню фактичну урочну тривалість робочого дня. Якщо не всі робітники мають однакову, встановлену законодавством тривалість робочого тижня (або Дня), то середня встановлена тривалість робочого дня розраховується за формулою середньої зваженої.

Показник середнього часу напрацювання, або часу між відмовами, являє собою повну тривалість роботи групи обладнання, розділену на повне число відмов.
 При цьому заробітна плата виплачується в тому ж розмірі, що при повній тривалості щомісячної роботи (41 год. При цьому заробітна плата виплачується в тому ж розмірі, що і при повній тривалості щотижневої роботи. Сумарний час виконання робіт, що лежать на критичному шляху від початкового події до кінцевого, становить повну тривалість ремонту.

Подальший аналіз показав, що траєкторії однієї з цих трьох груп (тип I), яким відповідає повна тривалість польоту близько 600 - 650 діб, майже у всіх випадках є неприйнятними через порівняно високих кінцевих швидкостей.

Так як статистична помилка обернено пропорційна кореню квадратному з тривалості вимірювання, то виникає питання про раціональне поділі повної тривалості вимірювання на тривалість вимірювання активності і фону.

При цьому тривалість робочого дня, що враховує людино-години, відпрацьовані в урочний і в надурочний час, являє собою повну тривалість робочого дня, а тривалість дня без понаднормових годин - урочну тривалість.

Динаміка співвідношення нафту-вода при вібрації пласта. Вібрації проводилися щогодини протягом 20 хв, причому обробка тривала 15 - 20 годин кожного дня, тоді як повна тривалість циклу промислових робіт становила 37 днів.

Заробітна плата працівників молодше 18 років при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи.

Заробітна плата працівникам молодше вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи.

Заробітна плата працівників молодше вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи.

З останнього виразу випливає, що середня висота піни є тільки функцією об'ємного напруги дзеркала випаровування в ма /м2 годину і повної тривалості життя парового міхура.

Потрібно побудувати криву уповільнення n - f (t) і залежність M fi (t) із застосуванням динамічного гальмування і знайти повну тривалість гальмування.

За вертикальної осі відкладають величини навантажень від максимальної до мінімальної річної, по горизонтальній - тривалість навантажень в годиннику за рік, від нуля до повної тривалості року-3760 годину. Площа під кривою графіка тривалості навантажень визначає річну відпустку (або вироблення) електроенергії. Наближений графік річний тривалості навантажень може бути побудований на основі зимового і.

Заробітна плата робітникам і службовцям молодше вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як робітникам і службовцям відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи.

Техніко-економічні показники роботи заводській печі обумовлюються насамперед режимом нагріву металу, який, як відомо, визначається температурою печі, кінцевою температурою нагріву металу, повної тривалості його нагрівання і тривалістю нагрівання в інтервалах встановлених температур.

При скороченій тривалості робочого часу ст. 180 КЗпП РРФСР гарантує робітникам і службовцям молодше 18 років заробітну плату в такому ж розмірі, як робітникам і службовцям відповідних категорії при повній тривалості щоденної роботи.

У той же час для неповнолітніх передбачена додаткова пільга: заробітна плата їм при скороченій тривалості робочого часу виплачується в такому ж розмірі, як робітникам і службовцям відповідних категорій при повній тривалості роботи.

Методичні рекомендації щодо розрахунку поточної складової норми. Інструкція про норми - По окремих видах матеріалів, що надходять з невеликими ровании оборотних інтервалами (1 - 5 днів), норма оборотних коштів на поточний коштів підприємств запас може бути збільшена до повної тривалості машинобудівної середнього інтервалу між поставками.

У тих організаціях, де споживається обмежена номенклатура основних матеріалів, конструкцій і деталей і надходять вони від одного або двох постачальників або з невеликими інтервалами (1 - 15 днів), поточний складський запас їх може прийматися в розмірі повної тривалості інтервалу між поставками. На конструкції і деталі, за якими визначено комплектувальних запас, норматив оборотних коштів на освіту поточного запасу не встановлюється. У випадках коли монтаж конструкцій і деталей проводиться за часовим графіком безпосередньо з транспортних засобів (з коліс), норми складських запасів цих конструкцій і деталей також не повинні встановлюватися і нормативи оборотних коштів по них не обчислюються.

Заливають смолу ще 10 л: л соляної кислоти (3: 2), залишають на 20 хв і об'єднують цей розчин з першим Елюат. Повна тривалість десорбції повинна бути близько 45 хв.

Реакція озону з смолистими компонентами нафти і нафтового залишку, ка правило, завершувалися значно швидше, ніж з ас-фальтенамі, і лише найменш полярні фракції останніх вели себе в цьому відношенні подібно найбільш полярним і ароматичним фракціям смол. У випадків асфальтенов як повна тривалість реакції гполн так і тривалість активної фази Гакт помітно підвищувалися від перших хроматографических фракцій до останніх. Реакція смол і асфальтенів з асфальтітамі зазвичай ватухала швидше, ніж з їх Натів-ними аналогами.

У рік проведення капітального ремонту кількість поточних ремонтів зменшується, так як капітальний ремонт замінює черговий поточний. Тому при розрахунку днів простою враховують не повну тривалість капітальних ремонтів, а тільки різницю між тривалістю їх і поточних ремонтів.

Поряд з урочним робочим часом вивчається також тривалість неурочний (понаднормового) робочого часу, що показується за балансом. Тривалість урочної та позаурочний час роботи становить повну тривалість робочого дня.

Слід зазначити, що при розрахунку безпечної тривалості закривання часто припускаються помилки, приймаючи, що витрата води змінюється пропорційно тривалості закривання арматури. Насправді витрата зменшується за менший проміжок часу, ніж повна тривалість закривання. Це положення ілюструється нижче. Уявімо собі водопровідну лінію довжиною L і діаметром d (див. Рис. 9.6), що подає воду з резервуара.

Слід зазначити, що при розрахунку безпечної тривалості закривання часто припускаються помилки, приймаючи, що витрата води змінюється пропорційно тривалості закривання арматури. Насправді витрата зменшується за менший проміжок часу, ніж повна тривалість закривання. Це положення ілюструється нижче. Уявімо собі водопровідну лінію довжиною L і діаметром d, що подає воду з резервуара.