А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Полімерний простий ефір

Полімерні прості ефіри заміщених в 2 6-положенні гідрохіно-нів утворюються з відповідних 4-бромфенолов. Вони розчиняються в органічних розчинниках і розм'якшуються при температурі близько 100 С.

Полімерні прості ефіри заміщених в 2 6-положенні гідрохіно-нів утворюються з відповідних 4-бромфонолов. Вони розчиняються в органічних розчинниках і розм'якшуються при температурі близько 100 С.

Утвориться епоксидної смоли являє собою полімерний простий ефір фенолу (в даному випадку ді-фенілолпропана) з кінцевими епоксидними групами, завдяки яким такі смоли легко тверднуть при звичайних температурі і тиску під дією отвер-ників (аміни, ангідриди і ін.) - При цьому епоксидні смоли утворюють просторову тривимірну структуру. Епоксидні смоли мають гарну адгезію до різних матеріалів, високу механічну міцність, стійкістю до дії хімічних реагентів, хорошими діелектричними показниками.

Утворений епоксидний полімер являє собою полімерний простий ефір фенолу (в даному випадку діфенілолпро-пана) з кінцевими епоксидними групами, завдяки яким такі полімери легко тверднуть при звичайних температурі і тиску під дією затверджувачів (аміни, ангідриди і ін.) - При цьому епоксидні полімери утворюють просторову тривимірну структуру. Епоксидні полімери мають гарну адгезію до різних матеріалів, високу механічну міцність, стійкістю до дії хімічних реагентів, хорошими діелектричними показниками.

Таким чином, епоксидні смоли є полімерними простими ефірами фенолів з кінцевими епоксидними функціональними групами. Цей процес, що полягає в утворенні просторової (зшитою) структури полімеру, не супроводжується виділенням будь-яких побічних продуктів і може тому відбуватися без тиску, при кімнатній або підвищеній температурі.

При дії епіхлоргідріна гліцерину на целюлозу в присутності лугу може протікати побічна реакція освіти полімерних простих ефірів.

До цієї групи високомолекулярних сполук відносяться: поліефіри многоосновних кислот і багатоатомних спиртів (алкідні смоли); полімерні прості ефіри, до яких можуть бути віднесені поліепоксидною смоли; поліефіри вугільної кислоти з дифенолу, або полікарбонати.

Немає сумніву, що ведуться численні роботи над створенням нових поліефірів, але спостерігаються факти показують, що нові по-ліолефіни і полімерні прості ефіри завдяки своїм перевагам можуть витіснити поліефіри з ряду областей, в яких їх застосування здавалося раніше найбільш вигідним і доцільним.

Другий великий клас органічних полімерів складають Гете-роцепние полімери, в саму ланцюг яких, крім атомів вуглецю, входять також атоми кисню, азоту, сірки або фосфору. До гетеро-ланцюговим полімерам відносяться полімерні прості ефіри (поліетиленової лентерефталат, полікарбонати, гліфталі), поліаміди, полісечовини, поліуретани, полімерні прості і складні тіоефіри і інші високомолекулярні речовини, ряд яких випускається у вигляді багатотоннажний продукції. До цієї ж групи органічних гетероланцюгових полімерів відносяться целюлоза, крохмаль, білки і нуклеїнові кислоти. Всі вони грають основну роль в життєдіяльності рослинних і тваринних організмів.

Карбоцепні полімери отримують в основному по реакціях полімеризації, гетероцепні полімери синтезують по реакціях поліконденсації. Представниками гетероланцюгових полімерів є: полімерні прості ефіри (полиформальдегид, Пентон, поліепоксиди), полімерні складні ефіри (поліетилентерефталат, полікарбонати), полімерні ангідриди, поліаміни (поліамінофенілметілен), поліаміди, полісечовини, поліуретани, політіоефіри, полісульфіди.

Схильний до полімеризації, в присутності каталізаторів Фріделя-Крафтса утворює полімерні прості ефіри.

Схильний до полімеризації, в присутності каталізаторів Фріделя - Крафтса утворює полімерні прості ефіри.