А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Аварійно-попереджувальна сигналізація

Аварійно-попереджувальна сигналізація і захист вступають в дію при виникненні таких змін в агрегаті розвиток яких може швидко викликати аварію. При цьому обслуговуючий персонал зобов'язаний вжити заходів до усунення порушення, а в разі невиконання цієї умови агрегат повинен бути автоматично зупинений.

Аварійно-попереджувальна сигналізація і захист включають загальний звуковий сповіщає сигнал, світлову сигналізацію розшифровки виду порушення на місцевому щиті і сигнал нормальної зупинки агрегату через витримку часу.

Відцентровий граничний датчик дві-гателя Д-100. Аварійно-попереджувальна сигналізація часто дублюється аварійним стоп-пристроєм, який при настанні аварійного стану двигуна зупиняє його. Двигуни з примусовим займанням зупиняються вимиканням запалювання, дизелі - вимиканням подачі палива, перекриттям повітряного впускного трубопроводу або впливом на те й інше одночасно. Останній спосіб зупинки застосовується в двотактних дизелях при аварійному, надмірному збільшенні частоти обертання - розносі коли двигун внаслідок несправності системи змащення починає працювати на мастилі який потрапляє в камеру згоряння з ресивера разом з продувальним повітрям. В цьому випадку виключенням подачі палива зупинка двигуна неможлива.

Аварійно-попереджувальна сигналізація попереджає світловим або звуковим сигналом про порушення встановленого режиму роботи установки і неприпустимому відхиленні величин від заданих.

Аварійно-попереджувальна сигналізація служить для подачі сигналу про ненормальну роботу установок, переведених на автоматичне керування.

Схема аварійно-попереджувальної сигналізації. Аварійно-попереджувальна сигналізація служить для передачі на черговий пункт сигналу про ненормальну роботу установок, переведених на автоматичне управління. Залежно від кількості автоматизованих об'єктів і їх важливості обладнають спеціальні диспетчерські пункти.

Аварійно-попереджувальна сигналізація має звуковий н світловий сигнали. Система сигналізації оснащена електроконтактними манометрами ЕКМ-1 сигналізатором МС-618 і електросіг - Е-618. При падінні тиску нижче граничного кон-манометр замикається, через нього включається ланцюг реле, включає звуковий і світловий сигнали. Дія сигналі-припиняється при відновленні необхідного параметра або кнопки гасіння сигналу.

Температурний датчик манометричного типу. Аварійно-попереджувальна сигналізація тільки попереджає про появу небезпеки, але не запобігає аварії. При настанні аварійного стану двигун необхідно зупинити. Зупиніть двигун, виконавчими пристроями, що включаються в роботу сигналом датчиків, контролюючих основні параметри роботи двигуна. Двигуни різних типів зупиняються різними методами: двигуни з запалюванням від електричної іскри - вимиканням запалювання; дизелі - вимиканням подачі палива або припиненням надходження повітря в циліндри. Останній спосіб зупинки застосовується в двотактних дизелях при розносі коли дизель внаслідок несправності системи змащення починає працювати на маслі що попадає в камеру згоряння разом з продувальним повітрям.

Аварійно-попереджувальна сигналізація не вирішує завдання повної автоматичного захисту агрегату от1 аварії. Подавши аварійний сигнал, попередивши обслуговуючий персонал, система сигналізації не забезпечує автоматичне вжиття заходів захисту агрегату від аварії, аж до його зупинки.

Аварійно-попереджувальна сигналізація має звуковий і світловий сигнали. Система сигналізації оснащена електроконтактними манометрами ЕКМ-1 сигналізатором МС-618 і електросігналізатором Е-618. При падінні тиску нижче граничного контактний манометр замикається, через нього включається ланцюг реле, яка включає звуковий і світловий сигнали. Дія сигналізації припиняється при відновленні необхідного параметра або натисканням кнопки гасіння сигналу.

Система аварійно-попереджувальної сигналізації забезпечує подачу нерозшифрованого сигналу в операційну при порушеннях в роботі станції.

Пристрої аварійно-попереджувальної сигналізації і захисту базуються на теорії їх логічного синтезу. Ці пристрої можна розглядати як системи масового обслуговування, призначені для обробки потоку інформації про стан захищається процесу. Оскільки процес відчуває многофакторное зовнішній вплив, цей потік носить випадковий характер і отже, є об'єктом докладання теорії масового обслуговування.

Несправності аварійно-попереджувальної сигналізації та блоки-вання по автоматичної зупинки машин по мінімуму положення дзвони газгольдера повинні негайно усуватися. Експлуатація газгольдера при несправної сигналізації і блокування допускається тільки на час ліквідації пошкоджень.

Пристрої аварійно-попереджувальної сигналізації і захисту базуються на теорії їх логічного синтезу. Ці пристрої можяо розглядати як системи масового обслуговування, призначені для обробки потоку інформації про стан захищається процесу. Оскільки процес відчуває багато-фанторное зовнішній вплив, цей потік носить випадковий характер і отже, є об'єктом докладання теорії масового обслуговування.

Схема аварійно-попереджувальної сигналізації. Схами аварійно-попереджувальної сигналізації різноманітні. На рис. 130 приведена найпростіша схема сигналізації. Вона може бути застосована і в багатьох схемах автоматики.

Функціональна схема системи телеуправління - телесигналізації. Системи аварійно-попереджувальної сигналізації використовуються для передачі на ДП з об'єктів сигналів про порушення нормального функціонування обладнання. Ці сигнали на ДП видаються у вигляді світлових і звукових сигналів.

Сигналізатори аварійно-попереджувальної сигналізації на тепловозах і дизель-поїздах повинні подавати миготливий сигнал червоного кольору частотою 2 - 5 Гц. Сигналізатори аварійної сигналізації на електровозах та електропоїздах подають постійний сигнал червоного або оранжевого кольору.

Технічна характеристика дизелів Г65 і Г66. Дизелі обладнані аварійно-попереджувальної сигналізацією, яка контролює максимально допустимі температури води і масла і тиск масла. Щиток з контрольно-вимірювальними приладами і світловою сигналізацією монтують на окремій стійці яку встановлюють поруч з дизелем.

Техніко-економічні показники дизель-генераторів Д19 /30. Двигуни випускаються з аварійно-попереджувальною сигналізацією і захистом за такими параметрами: тиск і температура масла, тиск і температура води, рознос двигуна і коротке замикання в мережі відповідно до ГОСТ 10032 - 62 в обсязі I ступеня автоматизації.

Крім того, передбачені аварійно-попереджувальна сигналізація і управління агрегатами з дистанційного пульта по дротового зв'язку або по системі радіотелемеханіка, а також блокування вхідних дверей.

Дизель К-657 обладнаний пристроєм аварійно-попереджувальної сигналізації і автоматичним запуском.

Доцільно включення в систему аварійно-попереджувальної сигналізації невеликого числа сигналів про порушення таких параметрів процесу, відхилення від яких може призвести до аварії. Підключення багатьох сигналів може викликати одночасне спрацьовування сигналізації по багатьом точкам і дезорієнтувати апаратника. Всі роботи по ремонту аварійно-попереджувальної сигналізації слід проводити в гранично стислі терміни і тільки з дозволу начальника зміни. Все апаратники повинні бути попереджені про тимчасове відключення сигналізації.
 Пристрої і системи захисту та аварійно-попереджувальної сигналізації, що забезпечують безпеку функціонування потенційно небезпечних процесів, виконують роль обслуговуючих пристроїв. Процес обслуговування зводиться до сприйняття і переробки інформації про стан технологічного об'єкта, що надходить у вигляді сигналів від окремих датчиків, які вимірюють параметри, що характеризують стан об'єкта. Ця інформація переробляється в команди виконавчим або сигнальним механізмам. перші надають управляє (захисне) вплив на процес, другі привертають увагу оператора, який, отримавши необхідну інформацію, самостійно приймає рішення про необхідність впливу на процес і вибирає, яке саме вплив має бути застосовано.

Пристрої і системи захисту та аварійно-попереджувальної сигналізації, що забезпечують безпеку функціонування ч потенційно небезпечних процесів, виконують роль обслуговуючих пристроїв. процес, обслуговування зводиться до сприйняття; і переробці інформації про стан технологічного об'єкта, що надходить у вигляді сигналів від окремих датчиків, які; вимірюють параметри, що характеризують стан об'єкта. Ця інформація переробляється в команди виконавчим або j сигнальним механізмам. Перші надають управляє (захисне) вплив на процес, другі привертають увагу; оператора, який, отримавши необхідну інформацію, саме - стоятельно приймає рішення про необхідність впливу на процес і вибирає, яке саме вплив має бути I застосовано.

Дизель 4ДМ13 четирохціліндровий, обладнаний пристроєм аварійно-попереджувальної сигналізації і автоматичним запуском.

Дизель-електричні агрегати всіх ступенів автоматизації ОБЕ-рудуются системами аварійно-попереджувальної сигналізації і захисту. Сигнали про настання аварійного стану дизеля подаються на пост управління або сигнальний пульт від прийомних реле, контролюючих робочі параметри дизеля.

Дизелі 1ДМЗ, 2ДМЗ і 4ДМЗ обладнані пристроєм аварійно-попереджувальної сигналізації.

Дизелі К-159 К-162 і К-659 обладнані приладами аварійно-попереджувальної сигналізації.

РВ (реле часу) і своїм контактом замкне ланцюг аварійно-попереджувальної сигналізації; на пункті чергового буде поданий сигнал, що вимагає втручання обслуговуючого персоналу для усунення несправності. Лампа ЛШ загоряється при падінні тиску в ресіверах і служить для сигналізації при ручному управлінні. Лампа ЛБ і реле РКН служать для контролю наявності напруги в ланцюгах управління. Контакти реле РКН включать аварійно-попереджувальний сигнал на пункті у чергового.

На додаток до вищевказаних регуляторам печі оснащені контрольно-вимірювальними приладами і системою аварійно-попереджувальної сигналізації.

На щиті зверху над приладами розташована мнемосхема технологічного процесу з лампами аварійно-попереджувальної сигналізації.

Розробка універсальної автоматичної системи захисту декількох об'єктів, що забезпечує регулювання і реєстрацію потенціалу, аварійно-попереджувальну сигналізацію про можливість порушення роботи будь-якого з об'єктів і перемикання аварійного об'єкта на резервне джерело живлення, продиктована виробничою необхідністю.

За допомогою системи ТС здійснюється передача з КП на ДП телесигналів про становище контрольованих об'єктів і аварійно-попереджувальна сигналізація. Система ТИ забезпечує передачу з КП на ДП значення контрольованих величин безперервно або за викликом з ДП. Система ТУ служить для передачі з ДП на КП різних команд телекерованим об'єктів.

Перша ступінь автоматизації передбачає регулювання частоти обертання, температури води і наддувочного повітря; контроль за допомогою аварійно-попереджувальної сигналізації та аварійний захист двигуна.

система Аварійно-Предупредітльной Сигналізації розроблена ТОО ТІКОН (м.Москва) відповідно до НПБ 111 - 98 складається з пульта аварійно-Запобіжним Сигналізації АПС-ONN і набору датчиків, склад яких визначається спільно Виробником і Замовником.

У розглянутих схемах командна і виконавча частини розташовані зазвичай в одному і тому ж приміщенні а за межі установки винесені лише оперативна і аварійно-попереджувальна сигналізація. У більш складних схемах автоматизації насосних агрегатів командна і виконавча частини знаходяться в різних, іноді досить віддалених один від одного місцях.

Обертові деталі ДВС і випробувального стенду повинні мати захисні огородження (ГОСТ 18509 - 80), а кожен стенд - систему аварійно-попереджувальної сигналізації і захисту. У табл. 11.9 наведені основні типи систем аварійно-попереджувальної сигналізації та захисту, які використовуються при випробуванні і експлуатації стаціонарних суднових і тепловозних дизелів.

Всі значення параметрів, що визначають хід технологічного процесу, кнопки управління відсікачами і електрозадвіжкі панелі дистанційного керування регулюючими клапанами, сигнальні лампи аварійно-попереджувальної сигналізації - все це винесено на щит в центральний пункт управління. Щити компресорів газів піролізу і кіслорододувок встановлюються в спеціальних щитових в безпосередній близькості від машини. У центральний пункт управління виноситься тільки сигналізація роботи і зупинки компресорів.

Це реле ще при включенні своїм контактом призвело в дію реле часу РВ, яке з деякою витримкою часу замкне свій контакт в ланцюзі аварійно-попереджувальної сигналізації, і черговий персонал буде поданий сигнал про необхідність усунути несправність. Сигнальна лампа ЛШ служить для сигналізації при ручному управлінні. Вона спалахує при падінні тиску в ресіверах, отримуючи харчування через контакт реле РПЗ. Сигнальна лампа ЛБ і реле напруги РКН служать для контролю наявності напруги в ланцюгах управління.

Пости управління і сигналізації. Пости управління серії ПУВ, ПУЗВ і пости сигналізації серії ПСВ і ПАСВ в нскробе-пеки виконанні призначені для управління електродвигунами, електроприводами засувок і аварійно-попереджувальної сигналізації.

Блок низьковольтної апаратури призначений для розміщення електротехнічного обладнання, прийому і розподілу електроенергії напругою 380/220 В, розміщення коштів КВП і А та аварійно-попереджувальної сигналізації. Блок розділений на дві секції контролю і управління насосною станцією і низьковольтної апаратурою.

Уявлення про ці двох різних типах мислення допомогло нам витлумачити результати досвіду, який був проведений нами з операторами ТЕЦ в 1963 р Щит управління цієї станції був укомплектований стрілочними вимірювальними приладами і текстовим табло аварійно-попереджувальної сигналізації. Ряд операторів часто допускали помилки при визначенні причин складних порушень режиму, коли було потрібно простежити технологічні зв'язки. Прагнучи довести переваги відображення інформації про стан складного блоку в графічній формі ми додатково до приладів відобразили блок у вигляді мнемосхеми і провели досліди по вирішенню найбільш складних завдань з цією групою відстаючих операторів. Результати виявилися чудовими: у більшості з цих операторів скоротився час вирішення задач, практично зникли помилки при аналізі структури об'єкта, з'явилася впевненість у діях. Однак спроба довести перевагу мнемосхеми і в дослідах з іншими (передовими) операторами особливого успіху не мала: показники їх роботи покращилися значно менше, причому в експериментах багато з них рідко користувалися мнемосхемою. Більшої звичкою другої групи до приладовому щиту ці результати пояснити не можна - середній стаж роботи з цим щитом у операторів першої і другої груп був приблизно однаковий. Два оператора, слабо працювали по приладовому щиту і значно менше інших підвищили показники вирішення завдань по мнемосхемі як виявилося, були новачками, і їх показники в розрахунок прийняті не були. В основній групі одна частина операторів мала переважно подібний тип мислення, інша - словесно-логічний. Таким чином, при оцінці засобів відображення інформації необхідно враховувати відмінності в індивідуальних типах мислення операторів і випробуваних. З іншого боку, на практиці можливий неправильний висновок про низьку кваліфікацію оператора, в той час як насправді спосіб відображення не відповідає типу його мислення. Як показали в своїх дослідженнях А. В. Запорожець, А. Н. Леонтьєв, Б. Ф. Ломов, В. П. Зінченко, Н. Ю. Вергилес, Ж - Піаже та інші образи мають різну структуру залежно від складу перцептивних і пізнавальних дій, а також оперативних одиниць сприйняття і пам'яті якими володіє 28 суб'єкт.

Блок низьковольтної апаратури БА призначений для розміщення електротехнічного обладнання, розподілу електроенергії допоміжного обладнання (напруга 380/220 В) і розміщення засобів контролю, автоматики, дистанційного автоматичного контролю і управління насосною станцією і аварійно-попереджувальною сигналізацією. Блок розділений на дві секції контролю і управління насосною станцією і низьковольтної апаратурою.

Система районної телемеханіки виконує функції телевимірювання технологічних параметрів газу (тиск, температура, витрата), телесигналізації стану керованих і контрольованих технологічних об'єктів (положення лінійних кранів, кранів на перемичках і відводах закритий-відкритий і ін.), Аварійно-попереджувальної сигналізації, а також окремі функції телеуправління пневмопр-водними газовими кранами.

На двигуні встановлюються такі контрольно-вимірювальні прилади: 1) термометри для виміру температури води і масла; 2) манометри для виміру тиску масла, води; 3) термоелектричний комплект для виміру температури вихлопних газів; 4) тахометр для виміру числа обертів колінчастого вала; 5) прилади аварійно-попереджувальної сигналізації.

Система Каскад виконує наступні операції: централізований збір інформації про параметри технологічного процесу і стан обладнання; розрахунки по алгорітмам1; цифрову реєстрацію технологічних параметрів; цифрову реєстрацію ТЕП; аналогову реєстрацію технологічних параметрів; аналогову реєстрацію ТЕП; сигналізацію відхилень ТЕП від заданих значень; сигналізацію стану технологічного обладнання; аварійно-попереджувальну сигналізацію; сигналізацію вузького місця виробництва; цифрову індексацію технологічних параметрів; аналогову індекцію ТЕП; аналогову індексацію технологічних параметрів; видачу рекомендацій щодо впровадження технологічного процесу; передачу інформації про ТЕП в систему управління підприємством.

Ленйе вагової кількості нафтопродукту 6 резервуарі за викликом диспетчера; б) складання відомості в якій відображається наявність кожного виду продукції, вільних ємностей, кількість відпущеного і прийнятого базою продукту по кожному сорту за минулу добу; в) складання маршрутів перекачек; г) управління перекачуванням; д) аварійно-попереджувальна сигналізація.

Схема системи охолодження з прогріванням резервного автоматизованого двигуна Нордберг: 1-масляний холодильник; 2-вода-водяний холодильник; 3 -допоміжний водяний насос з електроприводом; 4 - наповнення з стояк; S - внутрішній водо-водяний холодильник; 6 -терморегулятор; 7 - пароподводящая труба; S - вентиль паропроводу; і - двигун; ю - пульт аварійно-попереджувальної сигналізації; 11 -штатний водяний насос; 12 -вентіль внутрішнього водоводяного холодильника.

Відхилення основних параметрів від норми фіксується на щиті світловими табло. Аварійно-попереджувальна сигналізація реагує на небезпечне підвищення тиску пара, відсутність тяги, падіння тиску газу та повітря в котлі.