А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Корисно використана теплота

Корисно використана теплота складається з теплоти нагрівання живильної води до стану перегрітої пари і теплоти додаткового нагрівання пари проміжного перегріву.

При визначенні кількості корисно використаної теплоти енергоресурсів відлік повинен проводитися не від О С, а від більш високої температури, так званої температури навколишнього середовища, під якою розуміється температура навколишнього повітря або температура води в річках, природних водоймах або в водопроводі, так як при цій температурі кількість теплоти, що міститься в навколишній природі, практично нескінченно.

Як відомо, ці площі зображують корисно використану теплоту або, що все одно, роботу циклу.

Коефіцієнт використання теплоти палива визначається як відношення всієї корисно використаної теплоти до всієї витраченої.

Співвідношення між повним надходженням теплоти в котел, корисно використаної теплотою в ньому і тепловими втратами виражаються тепловим балансом котельного агрегату. Для працюючих котлів тепловий баланс складають на підставі їх теплових випробувань, а при розрахунках - по нормативним даним.

Розподіл теплоти, що вноситься в котлоагрегат при спалюванні палива, на корисно використану теплоту і теплові втрати носить назву теплового балансу.

Тепловий баланс котла являє собою рівність між кількістю теплоти, внесеної в котел, і сумою корисно використаної теплоти і її втрат.

Описана методика може бути застосована і при випробуваннях котлів ТЕС з поперечними зв'язками, при цьому слід враховувати корисно використану теплоту за рахунок пропуску пара через РОУ (Айро), часто застосовується на таких електростанціях.

Тепловий баланс встановлює співвідношення рівність) між кількістю теплоти, що надійшла в котельний агрегат, і сумою корисно використаної теплоти (витраченої на отримання пара) і неминучих теплових втрат. Зазвичай кількість теплоти, що надійшла в агрегат в розрахунку на 1 кг або 1 м3 робочого палива, приймають рівним робочої теплоті згоряння С.Р. палива.

Тепловий баланс двигуна внутрішнього згоряння представляє розподіл енергії, внесеної в двигун паливом у вигляді теплотворної здатності, на корисно використану теплоту і різні втрати.

Теплові баланси на 1 т чорного і зеленого карбіду кремнію. Наведені баланси дозволяють визначити коефіцієнт корисного використання енергії. До корисно використаної теплоти слід віднести: а) енергію товарного карбіду кремнію, б) фізичну теплоту товарного продукту, в тому числі його перегрів для отримання великих кристалів, і в) фізичну теплоту окису вуглецю - газоподібного продукту реакції.

Для зменшення теплових втрат QnoT апарати покривають зовні тепловою ізоляцією. У цьому випадку величина QDOT не перевищує 3 - 5% корисно використаної теплоти.

Тепловим балансом називають розподіл теплоти, що вноситься в котлоаг-регат при спалюванні палива, на корисно використану теплоту і теплові втрати. Тепловий баланс складається на 1 кг твердого (рідкого) палива або на 1 м3 газоподібного палива стосовно усталеному тепловому стану котельного агрегату.

Тепловим балансом називають розподіл теплоти, що вноситься в котлоагрегат при спалюванні палива, на корисно використану теплоту і теплові втрати. Тепловий баланс складається на 1 кг твердого (рідкого) або на 1 м3 газоподібного палива стосовно усталеному тепловому стану котельного агрегату.