А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Корисна хвиля

Корисною хвилі До фільтр надає реактивний опір і від нього може статися часткове відображення.

Годографи корисних хвиль типу Го, одержувані після введення кінематичних поправок в криволінійні годографи, дають наочне уявлення про структурні особливості сейсмічних кордонів, а також полегшують подальшу обробку, наприклад при синфазном підсумовуванні з метою виділення одноразових відображень на тлі хвиль-перешкод.

за кинематическим особливостям хвиль-перешкод і корисних хвиль можна розрахувати параметри системи спостережень МОГТ (довжину годографа ВГТ, число каналів на сейсмограмі ВГТ, кратність перекриття), при яких забезпечується необхідну ослаблення перешкод. При польових дослідженнях використовують фланговук) і центральну системи спостережень. При флангової системі всі пункти прийому розташовують по одну сторону від пункту збудження, при центральній - по обидва боки від нього.

Для отримання надійних польових записів корисних хвиль необхідно застосовувати найкращу фільтрацію коливань і максимальну чутливість приймального тракту. Обидва параметра підбирають дослідним шляхом для даного району досліджень.

За кинематическим особливостям хвиль-перешкод і корисних хвиль можна розрахувати параметри системи спостережень МОГТ (довжину годографа ВГТ, число каналів на сейсмограмі ВГТ, кратність перекриття), при яких забезпечується необхідну ослаблення перешкод. При польових дослідженнях використовують флангову і центральну системи спостережень. При флангової системі всі пункти прийому розташовують по одну сторону від пункту збудження, при центральній - по обидва боки від нього.

Підсумковим етапом обробки сейсмічних записів є кореляція корисних хвиль, яка передбачає виявлення, ототожнення і простеження регулярної корисної хвилі і регулярних хвиль-перешкод на всіх сейсмічних трасах.

ВІЛ НИ-ПЕРЕШКОДИ - хвилі, затруд няющие виділення і простеження корисних хвиль при сейсморазведке. До них можуть бути віднесені будь-які сейсмічні хвилі, що мають поблизу пункту прийому інший тип, ніж використовуваний в вживаному методі розвідки.

Неоптимальні просторово-стаціонарні фільтри мають частотні характеристики, відповідні відомим властивостям корисних хвиль і перешкод.

ВІЛ НИ-ПЕРЕШКОДИ - хвилі, затруд няющие виділення н простеження корисних хвиль при сейсморазведке. До них можуть бути віднесені будь-які сейсмічні хвилі, що мають поблизу пункту прийому інший тип, ніж використовуваний в вживаному методі розвідки.

Підсумковим етапом обробки сейсмічних записів є кореляція корисних хвиль, яка передбачає виявлення, ототожнення і простеження регулярної корисної хвилі і регулярних хвиль-перешкод на всіх сейсмічних трасах.

Збудник хвилі виду ТЕ01 в круглому хвилеводі. Істотним в даній схемі є наявність резонансної порожнини між плунжером Р, який гофровані для усунення паразитного переходу корисної хвилі в хвилю виду ТМ1Ь і пластиною з вирізами F. Діаметр хвилеводу дорівнює 6 см; порожнину збуджується за допомогою послідовно з'єднаних Т - подібних з'єднань хвилеводів з резонатором, вирізаних в прямокутному хвилеводі.

ПІДСУМОВУВАННЯ СИГНАЛОВ У сейсморозвідки - одна з основних процедур обробки даних за допомогою ЕОМ, спрямована на посилення одноразово відображених корисних хвиль на тлі багатократних і обмінних хвиль-перешкод. СУМСАРСКІЙ ЯРУС (горизонт) - регіональний ярус, поширений в Фергані і Таджицької депресії.

ПІДСУМОВУВАННЯ СИГНАЛОВ У сейсморозвідки - одна з основних процедур обробки даних за допомогою ЕОМ, спрямована на посилення одноразово відображених корисних хвиль на тлі багатократних і обмінних хвиль-перешкод. СУМСАРСКІІ ЯРУС (горизонт) - регіональний ярус, поширений в Фергані і Таджицької депресії.

Змінюючи глибину занурення заряду і вибираючи породи, в яких будуть проводитися вибухи :, можна впливати як на інтенсивність корисних хвиль, так і на їх частотний спектр. Зазвичай в кожній свердловині доводиться виробляти кілька вибухів. Слід прагнути до того, щоб повторні вибухи проводилися в одній і тій же точці свердловини, так як зсув точки вибуху може змінити частотний спектр коливань і затруднрп кореляцію фаз.

Кінцевим продуктом сейсморозвідувальних робіт є сей-смогеологіческій розріз, який представляє собою зображення сейсмічних кордонів з відповідної геологічної прив'язкою. На практиці корисна хвиля завжди буває затушована різними перешкодами. Для зменшення спотворення часів приходу корисної хвилі за рахунок неоднорідностей верхньої частини розрізу вводять статичні поправки.

Незважаючи на те що польова сейсморозвідувальних апаратура має блоки фільтрів високих і низьких частот, записи польових сейсмограмм все-таки містять не тільки корисні хвилі, але і хвилі-перешкоди. Для виділення корисних хвиль в процесі обробки застосовують частотну фільтрацію даних, записаних на магнітну стрічку як в аналоговій, так і в цифровій формі.

Якість сейсмічної записи оцінюють амплітудної і тимчасовий дозвіл. Амплітудної дозволу називають перевищення амплітуди корисної хвилі над рівнем заважають коливань. При цьому на записи надійно виділяються сейсмічні імпульси, амплітуда яких не менше ніж в 1 5 - 2 рази перевищує середній рівень перешкод.

Тимчасова дозволяння зростає з збільшенням ширини частотного спектра корисної хвилі, але при цьому знижується амплітуда дозволяння. Отже, необхідно застосовувати деякі оптимальні фільтри, які б давали найбільшу тимчасову дозволяння записи при збереженні достатньої для інтерпретації амплітудної дозволеності.

Для ще більшого придушення хвиль-перешкод і збільшення відносини сигнал /перешкода застосовують фільтрацію сейсмічних коливань. Використовують частотну фільтрацію, якщо перешкоди відрізняються спектральним складом коливань від корисних хвиль, і просторово-часову фільтрацію, якщо хвилі-перешкоди і корисні розрізняються удаваними швидкостями.

Один з варіантів виконання обертового волноводного зчленування з використанням відрізка круглого хвилеводу. Розрахунок показує, що в трубі діаметром 50 мм на довжині хвилі 4 мм поряд з хвилею Hoi існують ще близько 750 поширюються типів коливань. Крім загальних труднощів, викладених в § 6.6 ситуація ускладнюється тим, що корисна хвиля Hoi має тенденцію перероджуватися в паразитні типи на випадкових вигинах і неоднородностях волноводного тракту. Останнє веде до того, що фактичне затухання в хвилеводі стає значно вище теоретично граничного.

Правильна установка сейсмоприемников на точках спостереження призводить до зниження рівня різних заважають коливань. Так, розміщення приладів в неглибоких ямках або вдавлення штирьових сейсмоприемников в грунт призводить до зменшення поглинання корисних хвиль у верхньому рихлому шарі і знижує вплив микросейсм-перешкод. Для зменшення спотворює впливу ЗМС сейсмопріемнікі занурюють нижче її підошви. Цей прийом зазвичай використовують на торф'яних болотах.

Кінцевим продуктом сейсморозвідувальних робіт є сей-смогеологіческій розріз, який представляє собою зображення сейсмічних кордонів з відповідною геологічної прив'язкою. На практиці корисна хвиля завжди буває затушована різними перешкодами. Для зменшення спотворення часів приходу корисної хвилі за рахунок неоднорідностей верхньої частини розрізу вводять статичні поправки.

Часовий розріз МОГТ Куюмбінского родовища в Сх. Сибіру (по В. В. харах-нову і ін G - кембрійські породи. V - вендские породи. R2 - 3 - середньо-верхнеріфейськимі породи. R2 - среднеріфейскіе породи. Метод відбитих хвиль (MOB) заснований на реєстрації пружних хвиль, відбитих від кордонів зміни хвильових опорів (акустич. Спостереження MOB проводять уздовж профілів, на яких брало через певний інтервал розташовані пункти збудження сейсміч. Інтерпретація тимчасових розрізів полягає у виділенні корисних хвиль і в подальшому їх перетворенні в глибинні зображення (розрізи) середовища. Є ефективним і широко поширеним видом С.

Неоптимальні просторово-нестаціонарні фільтри являють собою різновиди інтерференційних систем і застосовуються при масовій обробці даних MOB. Інтерференційними системами називають двовимірні фільтри, в яких фільтрація полягає в підсумовуванні сейсмічних трас уздовж заданої лінії. Зазвичай лінії підсумовування відповідають формі годографов корисних хвиль.

Збільшення маси одиночного заряду призводить до зниження частоти порушуваних коливань і щодо малому росту їх амплітуди. Тому для поліпшення амплітудно-частотних характеристик потужного джерела коливань застосовують групові джерела вибухів з кількох менших зарядів, що підриваються одночасно. Групові джерела мають ефект спрямованості дії, підвищують рівень корисних хвиль і частоту їх коливань.

Значно підвищилася ефективність сейсморозвідки з широким застосуванням в Татарії методу спільної глибинної точки. Він здійснюється шляхом зміни взаємного розташування точок вибуху і прийому. На магнітного запису підсумовуються всі сигнали, в результаті підвищується інтенсивність корисних хвиль і поліпшується простеження відображень, зростає ефективність пошуку.

Вибухи в грунтах виробляють зазвичай на глибинах, що перевищують потужність ЗМС. Це призводить до зменшення інтенсивності поверхневих і звукових хвиль-перешкод і поглинання об'ємних корисних хвиль. Інтенсивність корисних хвиль підвищується при заповненні свердловини водою.

Точність статичних поправок не завжди задовольняє вимогам наступної обробки сейсмограмм внаслідок похибок оцінки параметрів ЗМС, спрощених променевих побудов і інших чинників. В цих випадках проводиться корекція - статичних поправок. Величина корекції визначається як середнє арифметичне відхилення для кожної траси записи осей синфазности декількох корисних хвиль від визначальних ці осі прямих.

Корисний сигнал і перешкоди мають однакові амплітуди. Реалізація такої обробки сейсмічної записи здійснюється оптимальним фільтром відтворення. Для досягнення цієї ж мети застосовують зворотні фільтри, у яких частотні характеристики за формою протилежні спектру сигналу, і оптимальні коригувальні фільтри, призначені для вирівнювання форми корисних хвиль, зареєстрованих на різних трасах.

Вибухи в грунтах виробляють зазвичай на глибинах, що перевищують потужність ЗМС. Це призводить до зменшення інтенсивності поверхневих і звукових хвиль-перешкод і поглинання об'ємних корисних хвиль. Інтенсивність корисних хвиль підвищується при заповненні свердловини водою.

Принципова схема сейсмо -. rj розвідки. Поряд з MOB широко застосовується кореляційний метод заломлених хвиль (КМПВ), заснований на реєстрації заломлених хвиль, що утворюються при падінні пружною хвилі на межу розділу середовищ під критичним кутом. Останній метод особливо широко застосовується при пошуку не тільки антиклінальних пасток, але і зон стратиграфического зрізання і літологічного виклинювання. Метод ОГТ здійснюється шляхом зміни взаємного розташування точок вибуху і прийому. На магнітного запису підсумовуються всі сигнали, в результаті збільшується інтенсивність корисних хвиль і поліпшується простеження відображень - підвищується ефективність пошуку.

Сейсмічні роботи, як відомо, проводяться не в лабораторії, а в поле. Все це наповнене звуками, коливаннями повітря і грунту. До чого призводить ця обставина для сейсморозвідки, легко зрозуміти, якщо врахувати, що зміщення грунту, на якому встановлені сейсмопрпемнікп, при підході до поверхні корисної хвилі часто не перевищує 10 - 6 мм. Джерела подібних нерегулярних перешкод, або шумів, самі по собі, як правило, дуже слабкі, але, будучи розташованими поруч з прийомним пристроєм, вони здатні замаскувати прихід навіть вельми інтенсивних корисних хвиль.

МЕТОД ЗАГАЛЬНОЇ ГЛИБИННОЇ ТОЧКИ (МОГТ) - модифікація методу відбитих хвиль, заснована на використанні системи багатократних перекриттів з подальшим підсумовуванням (накопиченням) відображень від загальних ділянок кордону при різному розташуванні джерел збудження і приймачів. Основу методу складає підсумовування відбитих хвиль по сейсмограму ОРТ. Головна перевага МОГТ полягає в можливості посилення одноразово відображених (корисних) хвиль на тлі багатократних і обмінних хвиль завдяки відмінностям в їх кінематичних характеристиках, а також статистичному придушення випадкових перешкод. Для перетворення сукупності сейсмозапісей в тимчасовій розріз в сейсмограму ВГТ вводять кінематичні поправки, що забезпечують синфазное підсумовування імпульсів одноразових хвиль. Багаторазові хвилі і ін. Регулярні перешкоди, що відрізняються від корисних хвиль ефективної швидкістю, в процесі підсумовування істотно послаблюються внаслідок фазових зрушень.

МЕТОД ЗАГАЛЬНОЇ ГЛИБИННОЇ ТОЧКИ (МОГТ) - модифікація методу відбитих хвиль, заснована на використанні системи багатократних перекриттів з подальшим підсумовуванням (накопиченням) відображень від загальних ділянок кордону при різному розташуванні джерел збудження і приймачів. Основу методу складає підсумовування відбитих хвиль по сейсмограму ВГТ. Головна перевага МОГТ полягає в можливості посилення одноразово відображених (корисних) хвиль на тлі багатократних і обмінних хвиль завдяки відмінностям в їх кінематичних характеристиках, а також статистичному придушення випадкових перешкод. Для перетворення сукупності сейсмозапісей в тимчасовій розріз в сейсмограму ВГТ вводять кінематичні поправки, що забезпечують синфазное підсумовування імпульсів одноразових хвиль. Багаторазові хвилі і ін. Регулярні перешкоди, що відрізняються від корисних хвиль ефективної швидкістю, в процесі підсумовування істотно послаблюються внаслідок фазових зрушень.

Виникає при цьому інтерференційна хвиля, сумарний фронт якої має приблизно циліндричну форму, на деякій відстані від бази збудження розглядається як плоска; в області прийому реєструється також плоский фронт відбитої хвилі. Різновидом СПФ є спосіб керованого плоского фронту (УПФ), при якому використовуються заздалегідь розраховані затримки часу при послідовному підриванні зарядів в групі, що дозволяє управляти характеристикою спрямованості випромінювання енергії пружних хвиль. При цьому сумарний фронт падаючої хвилі формується під певним, заздалегідь розрахованим кутом до земної поверхні. У разі паралельності цього фронту і досліджуваної кордону відображена сумарна хвиля реєструється в межах бази збудження. СПФ і УПФ використовуються при роботах в складних сейсмогеологических умовах для впевненого виділення корисних хвиль, що реєструються на тлі інтенсивних перешкод.

Сейсмічні роботи, як відомо, проводяться не в лабораторії, а в поле. Все це наповнене звуками, коливаннями повітря і грунту. До чого призводить ця обставина для сейсморозвідки, легко зрозуміти, якщо врахувати, що зміщення грунту, на якому встановлені сейсмопрпемнікп, при підході до поверхні корисної хвилі часто не перевищує 10 - 6 мм. Джерела подібних нерегулярних перешкод, або шумів, самі по собі, як правило, дуже слабкі, але, будучи розташованими поруч з прийомним пристроєм, вони здатні замаскувати прихід навіть вельми інтенсивних корисних хвиль.