А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Підйомна сила - електромагніт

Підйомна сила електромагніта залежить від щільності переміщуваного вантажу. Так, наприклад, підйомна сила електромагніта М-41 при 220 в і струмі котушки 30 а може бути орієнтовно знайдена по таблиці на стор. Підйомна сила електромагніта залежить від його типу і від виду вантажу, що піднімається, як видно з наведеної в табл. 3 технічної характеристики.

Підйомна сила електромагніта (табл. 15) залежить від розмірів і розташування піднімається матеріалу, якості металу, температури котушки магніту і піднімається металу та інших факторів.

Підйомна сила електромагніта залежить від ряду факторів, що визначають величину магнітного потоку, створюваного магнітом.

Загальний вигляд підйомного електромагніту М-41. Підйомна сила електромагніта залежить від щільності переміщуваного вантажу. Так, наприклад, підйомна сила електромагніта М-41 при 220 в і потужності 715 кет може бути орієнтовно знайдена по таблиці.

Підйомна сила електромагніта зменшується в міру погіршення магнітних якостей вантажу, що піднімається, наприклад, при наявності у вантажі домішок марганцю і нікелю. Збільшення температури піднімається предмета до 200 - 300 не змінює його магнітних властивостей, а отже, не змінюється і підйомна сила електромагніта. При температурі понад 300 підйомна сила магніту зменшується.

Підйомна сила електромагніта залежить від характеру і температури вантажу, що піднімається: при великій щільності вантажу (плити, болванки) підйомна сила збільшується, при меншій щільності (скрап, стружка) значно зменшується; з ростом температури знижується магнітна проникність, досягаючи нуля. С, внаслідок чого підйомна сила також падає до нуля.

Підйомна сила електромагніта залежить також від температури вантажу.

Підйомна сила електромагніта ПМ-25 в таблиці не вказана, так як зазвичай працюють два спарених електромагніту на одній траверсі крана, які використовуються для транспортування профільного прокату великої довжини.

Підйомна сила F електромагніту (рис. 6110) пропорційна квадрату магнітного потоку ФЯ, що проходить в якір електромагніту; ЕРС, що виникає в обмотці, визначається повним потоком Ф, зчепленим з витками обмотки. Різниця між цими потоками називають потоком розсіювання Фр.

Як велика буває підйомна сила електромагнітів. Це видно в роботі електробаластерів - нових машин для ремонту залізниць. Їх електромагніти (рис. 77) піднімають у повітря цілий ділянку рейок разом зі шпалами, так що під ними можна легко насипати баласт.

Як вказувалося, підйомна сила електромагніта при інших рівних умовах пропорційна величині струму, що проходить через його котушку.

Продовжимо тепер розрахунок підйомної сили електромагніта.

На скільки відсотків приблизно зменшиться підйомна сила електромагніта, якщо температура його обмотки з мідного дроту підвищиться на 50 С. Прийняти, що сердечник електромагніту не насичений.

Формула (121.1) показує, що підйомна сила електромагніта пропорційна квадрату індукції. Тому для отримання великої підйомної сили потрібно застосовувати матеріали з високою магнітною проникністю і забезпечити хороше замикання сердечника і якоря.

На скільки відсотків приблизно зменшиться підйомна сила електромагніта, якщо температура його котушки, виконаної з мідного дроту, підвищиться на 50 С. Прийняти, що сердечник електромагніту не насичений.

Ці формули зручні для орієнтовного розрахунку підйомної сили електромагнітів постійного струму будь-яких типів. Але при точному розрахунку електромагнітів необхідно враховувати особливості кожної з конструкцій. Зокрема, що стосується електромагніту (4 - 24), то формулою (4 - 32) не враховується наявність потоку розсіювання, замикається крім рухомого якоря.

За цією формулою можна орієнтовно розрахувати підйомну силу електромагніту будь-якого типу, в якому магнітне поле збуджується постійним струмом котушки. Але при точному розрахунку необхідно враховувати особливості кожної з конструкцій.

Як зміняться ЕРС, струм котушки і підйомна сила електромагніта рис. 696 якщо збільшити повітряний зазор.

Шлях магнітного потоку при підйомі плити (а і скрапу (б. З), то відповідно до цього знижується підйомна сила електромагніта. З підвищенням температури матеріалу вище 200 С підйомна сила електромагніта починає зменшуватися і при 700 С і вище вона практично стає рівною нулю.

Як зміняться магнітна індукція В, магнітний потік Ф, підйомна сила електромагніта F, потужність, споживана його обмоткою Р, і індуктивність обмотки L, якщо при незмінних значеннях магнитодвижущей сили (МДС1) обмотки і довжині муздрамтеатру збільшити перетин муздрамтеатру електромагніту.

Як зміняться магнітна індукція В, магнітний потік Ф, підйомна сила електромагніту F і потужність, споживана його котушкою Р, якщо при незмінних значеннях сили, що намагнічує котушки і довжині муздрамтеатру збільшувати перетин муздрамтеатру електромагніту. Для якої з величин відповідь неправильна.

Однак якщо використовувати графік, зображений на малюнку 208 то величина підйомної сили електромагніта виявляється для суцільних (але несоставних) сердечників зазвичай не менше, ніж розрахована. Для отримання ж найбільшою підйомної сили при складанні електромагнітів необхідно дотримуватися таких умов.

Силу, з якою сердечник притягує якір Я (рис. 4 - 22), називають підйомної силою електромагніту.

Чим більше перетин піднімаються виробів, чим щільніше вони укладені і менше повітряні проміжки, тим більше магнітний потік і тим вище підйомна сила електромагніта.

Ступінь намагнічування сталевого сердечника, що визначається величиною проходить через нього магнітного потоку, про яку судять за максимальною масі притягиваемого вантажу (підйомна сила електромагніта), залежить від величини струму, що пропускається через котушку, числа витків і температури котушки, хімічного складу форми, розмірів і температури, що підіймається.

Харчування здійснюється електричним пристроєм за допомогою двох блоків, що трансформують змінний струм в постійний. Підйомна сила електромагнітів, розрахована на 061 кг, достатня для притягнення порожній банки.

Крюкова підвіска. Підйомні електромагніти бувають круглі і прямокутні. Підйомна сила електромагнітів непостійна і залежить від форми матеріалів і розмірів вантажів, що піднімаються, від форми і розмірів повітряних проміжків між шматками вантажів.

Механізм підйому листів. | Перемикання магнітної системи. Підйомна сила електромагнітів повинна вити достатньою для отримання верхнього листа з стопки. Після вилучення лист повинен бути притиснутий знизу до стрічки транспортера. Що лежать нижче листи не повинні підніматися разом з верхнім.

Схема подачі енергії до складського електромагніту. Для повного розмагнічування плити вантажопідйомного електромагніту після його виключення - в котушку магніту короткочасно подають невеликий струм зворотного напрямку. Підйомна сила електромагніта залежить від властивостей, форми, щільності укладки і температури вантажу. Хімічний склад піднімаються виробів також впливає на підйомну силу магніту.

Вага наведеного електромагніту становить 1670 кг. Відзначимо, що підйомна сила електромагніта змінюється в залежності від температури переміщуваних вантажів, так як при температурі 600 - 700 С феромагнітні матеріали втрачають свої магнітні властивості.

Підйомна сила електромагніта залежить від щільності переміщуваного вантажу. Так, наприклад, підйомна сила електромагніта М-41 при 220 в і струмі котушки 30 а може бути орієнтовно знайдена по таблиці на стор. Підйомна сила електромагніта залежить від щільності переміщуваного вантажу. Так, наприклад, підйомна сила електромагніта М-41 при 220 в і потужності 715 кет може бути орієнтовно знайдена по таблиці.

При управлінні підйомними електромагнітами застосовують схеми з контролерами і магнітними станціями, які забезпечують включення, відключення і розмагнічування електромагніту. Деякі схеми дозволяють регулювати підйомну силу електромагніту зміною сили струму в його котушці.

У порівнянні з іншими видами вантажозахоплювальних пристроїв електромагніти забезпечують можливість дистанційного захоплення вантажів без участі людини, що особливо важливо при транспортуванні гарячих металів. Змінюючи величину струму, що подається в обмотку електромагніта, можна регулювати величину підйомної сили електромагніта, що дозволяє виробляти підйом бажаної кількості предметів із загального штабеля.

Підйомна сила електромагніта зменшується в міру погіршення магнітних якостей вантажу, що піднімається, наприклад, при наявності у вантажі домішок марганцю і нікелю. Збільшення температури піднімається предмета до 200 - 300 не змінює його магнітних властивостей, а отже, не змінюється і підйомна сила електромагніта. При температурі понад 300 підйомна сила магніту зменшується.

При розрахунку гальм величини плечей важелів приймаються конструктивно з міркування компактності гальма. Розрахунок стрічкових гальм з електромагнітним приводом аналогічний розрахунку цих же гальм з ручним приводом з тією тільки різницею, що замість сили натискання на важіль, визначаються величина замикаючого вантажу і підйомна сила електромагніта.

Електромагнітом називається пристрій, що складається з залізного осердя, зазвичай П - подібної форми, забезпеченого обмоткою, що живиться струмом, і залізного якоря. Силу, з якою якір притягається до сердечника, називають підйомної силою електромагніту.

За конструкцією підйомні електромагніти бувають круглі і прямокутні. Круглі електромагніти в основному застосовуються для підйому сталевих і чавунних виливків, болванок, металобрухту і т.п. круглого перетину. Прямокутні магніти використовують для підйому плит, болванок, стружки і т.п. Підйомна сила електромагнітів непостійна і залежить від форми матеріалів і розмірів вантажів, що піднімаються, від форми і розмірів повітряних проміжків між шматками вантажів. При роботі з чавунним литтям, листовим прокатом, з дрібними сталевими виробами та відходами металообробних верстатів (стружка, тирса, літники і т.п.), які мають нерівні поверхні і відносно малі лінійні розміри частинок, підйомна сила змінюється.

Нижня поверхня електромагніту покрита листом з діамагнітного матеріалу. Силові лінії прагнуть йти по найкоротшому шляху від полюса до полюса, крізь поднимаемое залізо і притягують його. Підйомна сила тим більше, чим краще силові лінії пронизують однорідну масу заліза; тому наприклад підйомна сила електромагніта становить 25 т при підйомі болванок і 1 5 т при підйомі брухту.

Підготовка електромагніту до роботи полягає насамперед у перевірці якості і стану гідроізоляції, обмотки, кабелю, масла. Перед початком монтажу на РТБ електромагніт піднімають на висоту 400 - 500 мм від підлоги краном КПБ-ЗМ і включають генератор. Реостатом збільшується струм до величини 40 - 50 А. На поверхні відчувають підйомну силу електромагніту.

Могутня сила електромагніта. У гарячих цехах теж добре б скористатися електромагнітним краном для перенесення розпечених болванок, наприклад з ковальських печей до молотів і пресів. Але, на жаль, це зустрічає серйозні перешкоди. Виявляється, при високій температурі магнітні властивості заліза значно знижуються. Уже при 200 і вище підйомна сила електромагнітів різко зменшується, а при 700 або 800 зникає зовсім.

Підйомна сила електромагніта зменшується в міру погіршення магнітних якостей вантажу, що піднімається, наприклад, при наявності у вантажі домішок марганцю і нікелю. Збільшення температури піднімається предмета до 200 - 300 не змінює його магнітних властивостей, а отже, не змінюється і підйомна сила електромагніта. При температурі понад 300 підйомна сила магніту зменшується. При температурі вантажу 700 і вище підйомна сила електромагніта зменшується до нуля.