А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Подібний висновок

Подібний висновок був зроблений[Mironescu, Ciovernache, 1971 ]на підставі вивчення мітотичних, хромосомних і ядерце-вих змін печінки щурів після часткової гепатектомії при введенні тіоацетоміна на різні стадії клітин печінки. Після того, як були встановлені періоди мітотичного циклу Gb G2 S, M і виявлені основні біохімічні процеси в кожному з цих періодів, застосування різних препаратів, що впливають на генетичний апарат, отримало теоретичне обгрунтування. 
Подібний висновок випливає також з аналізу термодинамічних даних зміни вільної енергії утворення оксидів металів, що входять в досліджувані сплави. Виходячи з цих даних, можна стверджувати, що в сплаві на основі титану з розглянутими металами тільки А1 і Zr можуть окислюватися вибірково і переважно перед основою титану, утворюючи власні оксиди, або давати змішані оксиди титану, збагачені цими компонентами. Концентрація інших елементів, наприклад, таких, як Сг, Sn і Мп, в оксидної плівці повинні бути нижче, ніж у вихідному сплаві. Очевидно і в анодному оксидной плівці сплавів Ti - Al та Ti - Zr можна очікувати більшого збагачення оксидів А1 і Zr зі зниженою хімічну стійкість, про що свідчить зменшення часу самоактіваціі цих сплавів після анодної пасивації.

Подібний висновок правомірний тільки в тому випадку, коли обсяг аналізованої суміші великий у порівнянні з сумарним об'ємом окремих проб, що відбираються випадковим чином з суміші. Якщо ж сумарний обсяг відібраних проб складає всю аналізовану суміш, то значення величини коефіцієнта неоднорідності суміші Vc, розрахованого за підсумком аналізу цих проб, в значній мірі залежить від прийнятого обсягу окремих проб.

Подібний висновок суперечить всій сукупності уявлень в турбулентному потоці.

Подібний висновок не є особливо далекосяжних. У фізиці твердого тіла є звичайним прийом розкладання коливань високосімметрічних частинок (молекул або молекулярних іонів) на набір фундаментальних коливань, більшість з яких знижує симетрію часток часто нижче симетрії локального положення. Вся різниця полягає лише в частоті процесу. Зазвичай розглядаються коливання відносяться до інфрачервоної області (1011 - 1012 Гц), в той час як в нашому випадку доводиться вводити припущення про ультранизьких частотах - 104 Гц і нижче. Тому методи дослідження, чутливі до інтегрального розподілу часток в структурі, наприклад дифракційні, повинні як і раніше приводити до результуючої високою симетрії. І, навпаки, ЯМР, ІЧ-спектроскопія та інші методи в силу своєї специфіки повинні фіксувати миттєву картину перекручених комплексів. Дані ЯМР ми вже розглянули, тут доречно зазначити лише факт наявності відповідних розщеплення в ІЧ-спектрах. Зниження симетрії октаедра з Oh до Dih призводить до появи п'яти активних в ІЧ-спектрі частот, що розщеплює кожну з двох вихідних ліній на дві-три компоненти. Як видно, в більшості випадків розщеплення дуже малі, аж до прояву у вигляді асиметрії ліній ІК-поглинання (для K2NiF6), що підтверджує малу величину спотворення.

Подібний висновок отримують на підставі термодинамічної підходу, аналогічного такого узагальнення теорії Гріффіта, при якому враховується кінетична енергія, як це було описано вище. Звідси роблять висновок, що поширення тріщини можливо тільки в разі, якщо прикладена напруга перевищує напруга, що визначається критерієм Гріффіта; тоді зрозуміла аналогія з випадком чистої пружності.

Подібний висновок правомірний тільки в тому випадку, коли обсяг аналізованої суміші великий у порівнянні з сумарним об'ємом окремих проб, що відбираються випадковим чином із суміші. Якщо ж сумарний обсяг відібраних проб складає всю аналізовану суміш, то значення величини коефіцієнта неоднорідності суміші Vc, розрахованого за підсумком аналізу цих проб, в значній мірі залежить від прийнятого обсягу окремих проб.

Подібний висновок нерідко виникає і при роботі з ретельно сформульованої програми. Але тут сумніви і нові питання мають продуктивний характер, виникають більш обгрунтовані гіпотези, що вимагають спеціальної цілеспрямованої перевірки за новою програмою. Така незадовільність досягнутим результатом - плід творчого пошуку, тоді як в першому випадку вона є підсумком невикористаних можливостей.

Подібний висновок, однак, не виключає впливу стеричного і індукційного ефектів гідроксильної групи на реакційну здатність піранозідов.

Подібний висновок був зроблений ще в 1899 р в роботі Про синтезі 0-діметілгексаметілена[27]: Для вирішення питання про те, чи може взагалі гексаметіленовое ядро изомеризоваться під впливом бромистого алюмінію, ми нагрівали деякий час бромистий[3-метилгексамети-лен в запаянной трубке в присутствии бромистого алюминия. Ни этот опыт, ни опыт перегонки указанного бромюра с небольшим количеством бромистого алюминия не дает указаний на возможность изомеризации ядра; обратно был получен бромюр с той же температурой кипения 175 - 176, как исходный материал; при восстановлении из него получен метилгексаметилен.
Подобный вывод выражается принципом ТПаффера об изменении эквивалентности[51], Згідно з яким неповні реакції між одноекві-валентними восстановителями і двухеквівалентнимі окислювачами (або навпаки) часто більш повільні в порівнянні з повними реакціями, і яких як окислювач, так і відновник змінюють валентність на одну і ту ж величину.

Кінетика кислотного гідролізу целюлози різними кислотами п 53 С (по Штаудінгера і Соркіну. Подібний висновок був зроблений Бергеком bl при дослідженні процесу окисної деполимеризации целюлози. Розподіл продуктів розпаду торону по довжині гранули цеоліту Саа при 0. | Розподіл продуктів розпаду торону по довжині гранули цеоліту при 0. Подібний висновок не є строгим, так як коефіцієнт звивистості змінюється в широких межах залежно від дисперсності вихідних порошків, типу сполучного і пористості досліджуваного зразка.

Подібний висновок був дан автором на початку 60 - х років[15]і був заснований на аналізі радикально-ланцюгової схеми крекінгу, в якій зародження радикалів відбувається на стінках в умовах їх адсорбційного насичення молекулами алкана (концентрація алкана в поверхневому шарі постійна), а обрив ланцюгів відбувається на молекулах гальмують продуктів гомогенним шляхом, поряд зі звичайним обривом ланцюгів на стінках реактора.

Видобуток рідини за рахунок підтримки пластового тиску. Подібний висновок закономірний, тому що метод підтримки пластового тиску і полягає в тому, що за рахунок додаткової витрати енергії добувається додаткова нафта.

Подібний висновок для тривимірної задачі призводить до рівняння, яке є основою для розрахунку хімічної апаратури і деяких металургійних агрегатів.

Подібний висновок про вплив і оптимальному значенні щодо р ВЗУ зробити не можна, тому що зменшення р сприяє збільшенню зони з високим температурним напором, що створює сприятливі умови для інтенсивного теплос'ема.

Подібний висновок був зроблений на підставі того, що в промислових країнах нижча смертність від ІХС відзначалася серед вищих верств суспільства, де перевага віддавалася вину, а не міцним спиртним напоям. Було також відмічено, що навіть в разі споживання однакової кількості алкоголю тими, хто п'є вино, і тими, хто п'є пиво, останні схильні до накопичення надмірної ваги, який, як зазначалося вище, може збільшувати у них ризик.

Подібний висновок справедливий і для колонок інших конструкцій. При збільшенні числа витків насадки ВЕТТ скорочується тільки до певної межі. Найкращі результати отримані для дроту діаметром 0 7 мм при числі витків 4 5 - 5 на 1 пог.

Подібний висновок знаходиться в протиріччі з тим, до чого призводить корпускулярна теорія ван-дер - ЗІЛа і Бекінгем (гл. Подібний висновок був дан автором на початку 60 - х років[15]І був заснований на аналізі радикально-ланцюгової схеми крекінгу, в якої зародження радикалів відбувається на стінках в умовах їх адсорбційного насичення молекулами алкана (концентрація алкана в поверхневому шарі постійна), а обрив ланцюгів відбувається на молекулах гальмують продуктів гомогенним шляхом, поряд зі звичайним обривом ланцюгів на стінках реактора.

Подібний висновок про вплив і оптимальному значенні щодо р ВЗУ зробити не можна, тому що зменшення р сприяє збільшенню зони з високим температурним напором, що створює сприятливі умови для інтенсивного теплос'ема.

Подібний висновок суперечить раніше опублікованими матеріалами, згідно з якими найбільш імовірною причиною розривів трубопроводів є прямий вплив зовнішніх сил. Проте в середині 70 - х років вплив зовнішніх сил дійсно було домінуючою причиною розривів трубопроводів.

Подібний висновок несподіваний, але цілком можливо, що події розвивалися саме так. Це пояснення спершу здається неймовірним, так як, здавалося б, його товариші вчені повинні були знати про ці роботи і нагадати йому про них - продовжує Петро Леонідович. Але тут розкривається особливість характеру Кавендіша - у нього не було ні друзів, ні товаришів, він взагалі уникав людей. Дуже багата людина, брат герцога Девонширского, він жив виключно замкнутої життям, тільки займаючись своєю наукою. Навіть прислузі його палацу було заборонено в покоях попадатися йому на очі.

Подібний висновок суду суперечить матеріалами справи, оскільки Г.А. Кім знала Шумова як мінімум з 1993 року, так як саме вона засвідчувала його перший заповіт. Крім того, вона, на вимогу закону, повинна при посвідченні заповіту переконатися в дієздатності спадкодавця, що вона і зробила при посвідченні 90895 р заповіту. А Мухіна протягом тривалого часу опікувалася Шумовим.

Однак подібний висновок є помилковим. Справа в тому, що будь-яка ієрархічна організація так само не вільна від трансакційних витрат, як і ринок, причому вони наростають у міру збільшення її масштабів. При перевищенні певного розміру ієрархія починає втрачати керованість. Витрати на пошук і обробку інформації стрімко розбухають. Підпорядкування працівників цілям фірми за допомогою системи стимулів, контролю і нагляду обходиться все дорожче і дорожче. Тому організація економіки всієї країни на манер однієї гігантської фабрики, до чого закликав Карл Маркс, веде не до мінімізації, а до зростання трансакційних витрат.

Хоча подібний висновок відноситься на перший погляд лише до домашнім господарствам, фірми також, прагнучи до максимізації свого прибутку (див. 8.2), при здійсненні інвестицій орієнтуються перш за все на максимізацію майбутніх дивідендів, тобто знову ж доходів домашніх господарств - їх акціонерів. В результаті і домашні господарства, і фірми в умовах перевищення норми прибутку над ставкою позичкового відсотка вважають раціональним брати кредити і спрямовувати їх в інвестиції.

Повторивши подібний висновок виразів, можна отримати аналогічний (1330) результат для складної мережі, в якій потоки Q не рівні нулю.

Правильність подібних висновків не може бути поставлена під сумнів тільки щодо самарію і празеодіма, так як для них характерні як двовалентні, так і тривалентні стану, що ж стосується неодиму, що не має проміжних ступенів окислення, то подібний висновок сумнівний.

Важливість такого висновку важко переоцінити.

Хоча такого висновку і не робилося, але вже з ранніх вимірювань Гільша[264]випливало, що спектри поглинання (рис. 64) лужногалоїдних кристалів з домішками талію і свинцю по числу і формі смуг є абсолютно ідентичними.

До подібного висновку можна було б прийти і в тому випадку, якщо діюча на брус навантаження не буде лежати в головній площині.

Такі висновки можна прийти, розглядаючи поширення звуку в рідинах як процес ізотермічного поширення механічного імпульсу в кристалічній сітці рідини, як це було показано В.

Такі висновки можна прийти і при порівнянні розчинності СО2 в різних нафтах, яку визначали за методом Велкер - Данлопа.

До подібного висновку приходить, наприклад, Буткевич (1928), який досліджував освіту залізо-марганцевих відкладень в морських илах. Організми, що викликають цікавий для нас процес, мало вивчені, але тим не менше Буткевич вважав можливим намітити тут, принаймні, дві групи. До першої з них відноситься мікроб, близький до Flagellata (можливо - колоніальний), названий Perseus marinus. Другу групу складають представники роду Gallionella, відомі нам по процесу окислення сполук заліза.

До подібного висновку Ручковскій і Лпнчевская прийшли на основі наступного досвіду. У 3 зразка різних за складом грунтів, які були простерплпзовани, вносили суперечки культур Вас.

До подібного висновку можна було б прийти і в тому випадку, якщо діюча на брус навантаження не буде лежати в головній площині.

До подібних висновків призводить і розгляд інших експериментів, де порівнюється складу окисної фази при рівноважних і при значно більш окислювальних умовах.

До подібних висновків приходять в результаті проведення порівняльних випробувань цинкових покриттів, отриманих при різних умовах осадження.

Такі висновки наводять численні лабораторні дослідження, виконані в лабораторіях ТатНІІ, ВНІІнефті, ВОД-ГЕО, УфНІІ та інших дослідницьких організацій.

До подібного висновку приходять багато дослідників.

До подібного висновку Агрікола призводять його особисті спостереження над підземними пожежами у вугільних районах.

До подібного висновку дійшли і автори[132, 133], Які при 1273 - 1443 К і концентрації трихлорсилану 1 моль /м3 отримали близькі за величиною енергії активації - відповідно 5824 і 6704 кДж /моль. Різниця абсолютних значень енергій активації, отриманих в роботах[131-133], Пов'язане з тим, що кінетичні дослідження велися в різних реакторах при відрізняються параметрах процесу, і тому через складність протікають реакцій можна встановити лише спостережувану або уявну енергію активації.

Такі висновки наводять і деякі більш старі дифракційні вимірювання. Однак результати цих вимірів слід розглядати тільки як попередні оскільки вони не включають повний розрахунок і аналіз РФР. Зі зменшенням концентрації ця структура розтягується і стає більш дифузної. На відміну від розчинів ТЬ4 і U02 розчини Pb (N03) 2 AgN03 і Ba (N03) 2 характеризуються майже випадковим розподілом молекул води. Розчини Lil, RbBr і LiBr є проміжними між наведеними двома типами розчинів і дають спектр, характерний для першого гідратного шару важких іонів. Бек[65]прийшов до висновку, що в концентрованих розчинах LiCl і LiBr рентгенівські спектри відображають локальне впорядкування іон-водних комплексів, подібних до комплексами кристаллогидратов відповідної солі.

До подібних висновків приходить і В. А. Артемов на основі. Сибіру: Збільшений ypoeet освіти разом зі зниженням його фактичної востреб (ванности істотно змінили ситуацію ще в кінці 70 років. Різко скоротилася частка учнів без відриву роботи, зменшилися витрати часу на заняття навчання самоосвіта, частка бажаючих використовувати на них св Бодня час. Але адже подібний висновок придатний тільки для самого примітивного Що це означає надавати значення переселенням. Якщо розуміти ці слова в буквальному сенсі, то хіба може хоч один економіст, що перебуває при здоровому розумі й твердій пам'яті, не надавати значення щорічним переселенням. Якщо розуміти ці слова в спеціальному сенсі капіталізму, то р Скворцов, по-перше, перекручує мою думку, бо я прямо кажу якраз протилежне в цитованому їм місці. По-друге, економіст, який бачать своє завдання в тому, щоб вивчати особливості економічного ладу і розвитку Росії (а не тільки в тій, щоб детально цитувати, і часто не до місця цитувати, Маркса), необхідно повинен поставити: зопрос: який саме вплив надають переселення в Росії. Крім того, я і в інших місцях книги неодноразово торкаюся питання про перзселеніях. Може бути, цей погляд мій невірний, але р Скворцов вже рівно нічого не дає для його виправлення або доповнення, абсолютно затуляючи суть справи грізними окриками. Далі, мої зауваження дають пану Скворцову привід зробити висновок, що товарний фетишист вірить в чудодійну силу свого фетиша тепер (sic. Однак, подібний висновок не був зроблений також і Урбаха в 1930 році[153], Незважаючи на те, що його досліди найбільш близькі до методу термічного висвітлювання в його сучасному вигляді. Їм вперше були отримані криві термічного висвітлювання при нагріванні фосфорів, порушених при кімнатній температурі жорстким випромінюванням, але отримані результати не отримали будь-якої принципово нової інтерпретації.

Проте подібний висновок зробити не можна , так як, наприклад, у водоростей термо-філія проявляється досить часто. У термах, що мають досить високу температуру, нерідко виявляються потужні скупчення водоростей.

Доказ для такого висновку також дає теорія ймовірностей.