А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Така асиметрія

Така асиметрія внаслідок взаємної поляризації також спостерігається і в структурі свинцево-силікатних стекол, що впливає на молекулярну рефракцію.

Така асиметрія рішень показує, що кожній гілці схеми відповідає не один, а безліч речових коренів, що відрізняються один від одного не тільки по знаку, але і по модулю. Тому зміна напрямку потоку на одній з гілок призводить до того, що на інших гілках змінилася не тільки напрямки, а й абсолютні значення їх витрат. Це пов'язано з тим, що при зміні знака у будь-якого витрати зміниться становище відповідної гіперповерхні в с-просторі та її вид, так що її перетин з поверхнями інших незалежних контурів відбудеться в інших (несиметричних) точках.

Тому в механіці як характеристик, що враховують подібну асиметрію в розподілі мас, вводять ще так звані відцентрові моменти інерції.

поодинокі ХШР-центри, через які йдуть процеси рекомбінації і генерації, можуть існувати в двох зарядових станах. Отже, при подачі прямого напруги: зміщення центр, який може існувати в нейтральному або негативно зарядженому стані, буде знаходитися основний час в нейтральному стані, тому що слідом за: захопленням електрона, який повинен перевести центр в негативно заряджене стан, майже миттєво буде слідувати захоплення дірки, яка повертає центр в нейтральний стан; в ньому, ймовірно, центр буде знаходитись порівняно тривалий час до тих пір, поки не відбудеться наступний захоплення електрона. Така асиметрія в перетині захоплення центру означає, що на низьких (порівняно зі зворотним значенням часу знаходження в менш ймовірне стані) частотах проходження дірок і електронів, що призводять.

Крім людини, морфологічна асиметрія центральної нервової системи відкрита у співочих птахів, для яких специфічна інтенсивна звукова сигналізація[24, с. Видимо, необходимость выделения специальных отделов центральной нервной системы требуется ввиду значительного объема специализированных процессов, которые трудно сочетать с выполнением других задач. Кроме китов ( и дельфинов), у которых обнаруживается асимметрия звукоизлучающего аппарата, некоторые млекопитающие, в частности мыши, кошки и обезьяны[24], Виявляють тенденцію до подібної асиметрії, часто залишається лише індивідуальною характеристикою тварини.

Дійсно, ми бачимо, що в цих реакціях в ролі нуклеофілів могли використовуватися або карбаніони як такі (іонні Еноляти, ацетилену-Ніди, іліди), або наближаються до них за властивостями високополярізованние реагенти типу літій - або магнійорганіческіх похідних. Така асиметрія підходу зовсім не випадкова. Вона є відображенням того, що карбаніони - більш стабільні частинки і їх легше генерувати і використовувати[4, 8], Ніж карбкатион.

Дійсно, ми бачимо, що в цих реакціях в ролі нуклеофілів могли використовуватися або карбаніони як такі (іонні еноляги, ацетилену-Ніди, іліди), або наближаються до них за властивостями високополярізованние реагенти типу літій - або магнійорганіческіх похідних. Така асиметрія підходу зовсім не випадкова. Вона є відображенням того, що карбаніони - більш стабільні частинки і їх легше генерувати і використовувати[4, 8], Ніж карбкатион.

Дійсно, ми бачимо, що в цих реакціях в ролі нуклеофілів могли використовуватися або карбаніони як такі (іонні Еноляти, ацетилену-Ніди, іліди), або наближаються до них за властивостями високополярізованние реагенти типу літій - або магнійорганіческіх похідних. Така асиметрія підходу зовсім не випадкова. Вона є відображенням того, що карбаніони - більш стабільні частинки і їх легше генерувати і використовувати[4, 8], Ніж карбкатион.

З кожним атомом міді координує тільки одна З С-зв'язок олефина. Представляють інтерес дві інші особливості структури норборнадіенового тетрамера. Це означає, що ІК-спектри можуть бути більш чутливим індикатором ступеня зв'язування метал - етилен, ніж величини довжин зв'язків, отримані з рентгеноструктурного аналізу. По-друге, координована З З-група пов'язана з атомом міді не зовсім симетрично. Така асиметрія знайдена для ряду інших олефінових комплексів міді та срібла; це дозволяє припустити, що вона не є результатом дії кристалічних сил або просторових вимог олефина, а визначається природою зв'язку метал - етилен.

Електронна мікрофотографія клітин в молодому листі тютюну. У цих сильно вакуолізі-вання клітинах цитоплазма, в якій багато хлоропластів, розташовується на периферії у вигляді тонкого пристінкового шару. (З люб'язного дозволу J. Burgess. Для рослин дуже важлива функція заповнення внутрішнього простору, так як вони, на відміну від тварин, не можуть пересуватися в пошуках їжі і тому повинні збільшувати свої розміри, щоб краще використовувати енергію сонячного світла. Жорстка клітинна стінка в поєднанні з тур-гірським тиском надає рослинним клітинам велику міцність, що дозволяє їм досягати досить значних розмірів, як правило, обсяг клітини у рослини набагато більше, ніж у тварини. І хоча деякі рослинні клітини, наприклад в зонах інтенсивного поділу, дійсно збільшують в процесі росту масу своєї цитоплазми, велика частина клітин замість цього поглинає воду, збільшуючись за рахунок розтягування клітинних стінок тургорного тиском. Вода накопичується в дрібних вакуолях, які потім зливаються, утворюючи одну велику вакуоль (рис. 19 - 33), яку зазвичай перетинають численні тяжі цитоплазми. завдяки вакуолі відношення поверхні до об'єму цитоплазми у більшості зрілих рослинних клітин досягає значної величини. Часто в таких клітинах цитоплазма утворює лише тонкий шар близько клітинної стінки. Іноді ядро і основна маса цитоплазми розташовуються в одному кінці клітини, а велика частина вакуолярного юмпартмента-в іншому. Така асиметрія часто властива клітинам, яким в зв'язку з загальним планом розвитку належить асиметричне поділ. Слід зауважити, однак, що вакуолі не роблять фізичного тиску на цитоплазму.