А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Підземне джерело

Підземні джерела часто містять м ого солей і мають значну жорсткість.

Підземні джерела часто містять багато солей і мають значну жорсткість.

Багато підземних джерел, особливо забезпечують великі міста Центрального, Центрально-Чорноземного, Північно-Кавказького та інших районів, сильно виснажені, про що свідчить зниження статичного рівня води, місцями досягає десятків метрів.

вода підземних джерел має малу каламутність. Каламутність води поверхневих джерел залежить від їх виду (різні річки несуть води різної каламутності) і від пори року. Особливо велика каламутність води в період паводків.

Геологічний розріз земної кори зі схемою водоносних пластів. Води підземних джерел, як правило, завжди прозорі, містять мало органічних речовин, тому їх в большинст ве випадків використовують без очищення.

Геологічний розріз земної кори зі схемою водоносних пластів. Води підземних джерел, як правило, завжди прозорі, містять мало органічних речовин, тому їх в більшості випадків використовують без очищення.

Води підземних джерел, як правило, завжди прозорі, містять мало органічних речовин, тому їх в більшості випадків використовують без очищення. Однак підземні джерела часто містять багато солей і мають значну жорсткість.

Води підземних джерел, як правило, завжди розрачни, містять мало органічних речовин, поет -: у їх в більшості випадків використовують без очищення.

Для підземних джерел встановлюються тольк про дві перші зони.

Води підземних джерел, захищені зверху водонепроникними шарами грунту, не схильні до забруднення з поверхні, тому можуть для питних цілей застосовуватися без очищення.

Води підземних джерел зазвичай прозорі, але містять багато розчинених солей, в тому числі солей кальцію і магнію, що обумовлюють жорсткість. Цим властивістю, але в значно меншому ступені, мають і води більшості річок, озер і водосховищ.

Для грунтових, міжпластовому, безнапірних підземних джерел (свердловин, ключів, колодязів, каптажів) виробляють дослідження не менше дев'яти проб, узятих по три в весняний, літній і зимовий періоди.

При підземних джерелах другої пояс встановлюється для всіх свердловин, незалежно від характеру перекриттів водоносного горизонту. При визначенні меж пояса необхідно керуватися санітарними умовами, в яких перебувають свердловини і водоносний горизонт, і гідрогеологічними - потужністю і складом перекривають порід, напрямком потоку підземних вод, депресією, створюваної при експлуатації свердловин, висотою стояння статичного і динамічного рівнів, а також динамікою якості води.

У воді підземних джерел, що використовуються для господарсько-питного водопостачання, допускається вміст радіоактивних елементів тільки природного походження в концентраціях, які перевищують гранично допустимі. Забруднення штучними радіоактивними речовинами води підземних джерел, призначених для централізованого господарсько-питного постачання, не допускається.

У воді підземних джерел, що використовуються для госпо-всмно-питного водопостачання, допускається вміст радіоактивних - ТІШ1ИХ елементів тільки природного походження в кількостях, які перевищують гранично допустимих для відкритих водойм. Присутність інших радіоактивних речовин не допускається.

З деяких підземних джерел виходить водяна пара.

У воді підземних джерел, що використовуються для господарсько-питного водопостачання, допускається вміст радіоактивних елементів тільки природного походження в кількості, що не перевищує гранично допустимих для відкритих водойм. Присутність інших радіоелементів не допускається.

У воді підземних джерел, що використовуються для господарсько-питного водопостачання, допускається вміст - радіоактивних елементів тільки природного походження в кількостях, які перевищують гранично допустимих для відкритих водойм. Присутність інших радіоактивних речовин не допускається.

Знезалізнення води підземних джерел виробляють фільтруванням в поєднанні з одним із способів попередньої обробки води: спрощеної аерацією, аерацією, введенням реагентів-окислювачів в поєднанні з аерацією або без неї. 
Забруднення водопровідних труб. У воді підземних джерел механічні домішки відсутні, але в цьому випадку в трубах можуть відкладатися солі карбонатної жорсткості і заліза. У оборотних системах водопостачання в трубах часто відкладаються також солі карбонатної жорсткості; може спостерігатися і біологічне обростання бактеріями.

Перший пояс підземного джерела приймається згідно з нормативними вимогами СанПіН 214.111 0 - 02 з урахуванням природної захищеності водоносного горизонту і місцевих умов, другий і третій розраховуються гідродинамічними методами з урахуванням часу виживання мікроорганізмів і дальності поширення забруднюючих речовин у водному середовищі. Результати обстеження території водозабору і наведені вище умови дають підставу віднести водоносний горизонт до категорії недостатньо захищених з поверхні землі.

Що стосується підземних джерел, то слід зазначити, що тільки для деякого досить невеликого числа районів можна навести загальні дані про дебите свердловин.

У разі підземних джерел проби відбираються з водоносного горизонту майбутнього або існуючого водозабору.

Схема подачі води з підземних вододжерел. При використанні підземних джерел очищення води, як правило, не потрібно.

Для захисту поверхневих і підземних джерел питного водопостачання від забруднення з поверхні розташування водозабору охоплюється зоною санітарної охорони, що складається з трьох поясів.

Знезалізнення води з підземних джерел випливає, як правило, передбачати шляхом фільтрування аерірованной води на фільтрах із зернистим завантаженням, покритої оксидами заліза або сполуками марганцю.

Для обробки води підземних джерел одним з найбільш часто використовуваних способів є метод аерації.

Третій пояс для підземних джерел не встановлюється.

Забір води з підземного джерела, який знаходиться на відстані близько 10 км від об'єкту.

Схема подачі води насосом з водойми. | Схема подачі води насосом з колодязя. Подачу води з підземних джерел при відсутності водопроводу здійснювати не так просто, як з відкритих джерел.

Схема штучного поповнення запасів підземних вод. I поверхневий водоисточник. 2 - насосна станція I підйому. 3 - трубопровід подачі води на інфільтрацію. 4 - інфільтраційне спорудження. 5 - система трубчастих водоотборних колодязів. про - збірний колодязь. 7 - насосна станція II підйому з хлораторної. 8 - трубопровід подачі води споживачеві. Зростаючий водоотбор з підземних джерел призводить до виснаження природних запасів глибоко залягають водоносних горизонтів і зниження горизонтів безнапірних вод. Одним із прийомів запобігання виснаження підземних джерел є штучне поповнення водоносних горизонтів перекладом поверхневого стоку в підземний, що дозволяє збільшити запаси планованого до експлуатації або експлуатованого водоносних горизонтів і може бути застосовано для заповнення обмежених запасів підземної води, якщо спостерігається тенденція до їх виснаження. Відповідно до типу підземних вод поповнення виробляють гравітаційної інфільтрацією (рис. 25.1), фільтрацією поверхневої води під напором, або одночасно використовують обидва способи.

Що ж стосується підземних джерел некондиційних вод техногенного характеру (аварійні свердловини, підземні поховання відходів - нижче рівня грунтових вод, і т.п.), то в початковому своєму стані вони подібні за багатьма аспектами з поверхневими локальними джерелами, крім, звичайно, сказаного про ролі зони аерації і про глибини проникнення.

Сучасні системи водопостачання з підземних джерел є комплекс взаємопов'язаних споруд. З одного боку, цей зв'язок проявляється в результаті інтерференції свердловин, з іншого - за рахунок того, що взаємодіють свердловини об'єднані між собою системою збірних водогонів. Взаємодія цих великих елементів в значній мірі залежить від особливостей водопідіймального обладнання, що встановлюється в свердловинах.

При одержанні води із підземних джерел в якості водозаборів широко застосовують шахтні колодязі і трубчасті свердловини.

Вода з поверхневого або підземного джерела містить домішки. Поверхневі води зазвичай більш забруднені, ніж підземні, тому перед вживанням доводиться їх очищати, притому особливо ретельно в тих випадках, коли воду використовують для питних потреб.

Вода з поверхневого або підземного джерела містить в більшій чи меншій кількості домішки. Поверхневі води зазвичай більш забруднені, ніж підземні, тому перед вживанням доводиться їх очищати, притому особливо ретельно в тих випадках, коли вода використовується для питних потреб.

При заборі води з підземних джерел до складу споруд насосної станції входять приймальні пристрої (свердловини, шахтні колодязі, променеві водозабори, горизонтальні водозбори і т.п.), будівля станції і трубопроводи, що зв'язують окремі приймальні пристрої з насосами і водоводами.

При експлуатації водозаборів дебіт підземних джерел також піддається більш-менш значних коливань: він може зменшуватися або збільшуватися протягом одного року і за ряд років.

При експлуатації водозаборів дебіт підземних джерел також піддається більш-менш значних коливань: він може зменшуватися або збільшуватися протягом одного року і за ряд років. Величина коливань залежить від геологічної будови області харчування, кількості атмосферних опадів, температури і вологості повітря і в значній мірі від способу і режиму забору води з джерела.

Кордон другого поясу ЗСО підземного джерела визначається гідродинамічними розрахунками виходячи з умов, що мікробне забруднення, яке надходить в водоносний пласт за межами другого поясу, не досягає водозабору.

Ґрунтова вода (вода підземних джерел і криниць) через фільтруючих властивостей шарів землі практично не містить механічних домішок і відрізняється чистотою. Її температура навіть влітку не перевищує 10 - 12 С. Відносно мала продуктивність грунтових свердловин не може забезпечити сучасну паперову фабрику виробничої водою. Тому грунтову воду зазвичай використовують в якості лише додається і лише у виробництві спеціальних видів паперу.

Природний газ витікає з великого підземного джерела, розташованого на глибині 3000 м нижче рівня моря. По трубопроводу газ надходить в невеликі відкачані цистерни, що знаходяться на рівні моря. Після заповнення кожної цистерни температура газу в ній дорівнює 180 С.

Встановлення зон санітарної охорони підземних джерел питного водопостачання знаходиться в компетенції органів санітарного нагляду.

У багатьох містах з підземними джерелами (Калінін, Подольск, Орел, Тула, Рязань, Воронеж, Орехово-Зуєво, Стерлітамак та ін.) Здійснена комплексна автоматизація систем водопостачання.

Для господарсько-питного водопостачання кращими є підземні джерела, так як підземна вода чистіша, ніж в поверхневих джерелах, і при її використанні часто не потрібно будівництва очисних споруд. Водозабори для добування підземних вод слід розташовувати подалі від місця можливого забруднення використовуваних водоносних пластів.