А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Поверхневий теплообмінний апарат

Поверхневі теплообмінні апарати поділяються на регенеративні і рекуперативні. У перших теплота гарячих газів акумулюється насадкою (металеві кулі або листи, керамічна сипуча маса, цеглу та ін.), А потім передається нагрівається газу шляхом його продування через гарячу насадку. Прикладом може служити обертається регенеративний підігрівач повітря, показаний на рис. 20.2. Він складається з обертового ротора /, зібраного з пакетів тонких гофрованих листів 2 (насадка), Ці листи утворюють поздовжні канали для проходу газів. Ротор розділений на 12 секторів радіальними перегородками, за допомогою яких потік холодного повітря відділяється від потоку гарячих газів. Підведення і відведення газів і повітря здійснюються через патрубки, розташовані з торцевих сторін корпусу 3 теплообмінника.

Поверхневі теплообмінні апарати, в яких передача тепла між теплообменівающіхся середовищами здійснюється через поверхню, що розділяє ці середовища.

Кожухотрубчасті теплообмінник з нерухомими трубними решітками. Поверхневі теплообмінні апарати класифікуються залежно від їх конструкції. До їх числа відносяться такі.

Поверхневі теплообмінні апарати, в свою чергу, діляться на рекуперативні і регенеративні.

Поверхневий теплообмінний апарат призначений для відбору певної кількості тепла від гарячого потоку і передачі його холодного потоку. Qi) і отримується (Qz) кількості тепла повинні бути рівні.

Поверхневі теплообмінні апарати в свою чергу діляться на рекуперативні і регенеративні. У рекуперативних теплообмінниках теплообмін між різними теплоносіями відбувається через розділові стінки. При цьому тепловий потік в кожній точці стінки зберігає один і той же напрямок.

Поверхневі теплообмінні апарати, в яких передача тепла між теплообменівающіхся середовищами здійснюється через поверхню, що розділяє ці середовища.

Схема теплообмінного апарату з нерухомими трубними решітками. Поверхневі теплообмінні апарати класифікуються залежно від їх конструкції. До їх числа відносяться сле - дмуть.

Поверхневі теплообмінні апарати, в яких кожен теплоносій омиває поверхню нагріву, не вступають в зіткнення з іншими теплоносіями, називаються рекуперативними теплообмінниками, або рекуператорами. Конструктивно вони зазвичай оформляються у вигляді ряду каналів, по яких протікають робочі рідини. При стаціонарної теплової роботі рекуперативного теплообмінника встановлюється постійний тепловий потік через стінки від однієї поверхні нагрівання до іншої без акумуляції тепла в стінках. Поверхневі теплообмінники, в яких одна і та ж поверхня нагріву поперемінно омивається різними теплоносіями, що віддають і сприймають тепло, називаються регенеративними теплообмінниками, або регенераторами. Тепло, віддане одним з теплоносіїв набиванні і стінок каналу, акумулюється ними, а потім передається іншій теплоносія, що сприймає тепло. Таким чином самий принцип роботи регенеративного апарату передбачає періодичну акумуляцію тепла з подальшою його віддачею.

Поверхневі теплообмінні апарати в свою чергу поділяють на рекуперативні і регенеративні. В регенеративних теплообмінних апаратах теплоносії поперемінно стикаються з однією і тією ж поверхнею нагріву, яка в перший період нагрівається, акумулюючи тепло гарячого теплоносія, а в другій леріод охолоджується, віддаючи тепло холодного теплоносія.

Розрізняють поверхневі теплообмінні апарати і апарати змішання. Апарати змішання є колони з відносно простим внутрішнім пристроєм для забезпечення контакту середовищ і їх подальшого поділу.

Розрізняють поверхневі теплообмінні апарати і апарати змішання. В останніх теплообмін здійснюється шляхом безпосереднього зіткнення середовищ. Апарати змішання є колони з різним внутрішнім пристроєм для забезпечення контакту середовищ і їх подальшого поділу.

Призначення поверхневого теплообмінного апарату полягає в тому, щоб відняти певну кількість тепла від гарячого потоку і передати його холодного потоку. При відсутності теплових втрат виділяється (Qi) і купується (Q2) кількості тепла рівні. Практично невеликі теплові втрати (2 - 8%) завжди слід враховувати при визначенні необхідної поверхні теплообміну.

У поверхневих теплообмінних апаратах теплообмін між текучими рідинами відбувається через розділяє стінку. З одного боку стінки тече рідина, яка нагрівається або охолоджується, а з іншого боку стінки рухається теплоносій або хладоноситель. Рухомі рідини часто називають тепло-обмінюються середовищами або робочими рідинами. Під рідинами тут розуміються як пружні, так і краплинні фізичні тіла.

У поверхневих теплообмінних апаратах гарячий і холодний теплоносії можуть рухатися по-різному. При прямотоке гаряча і холодна середовища рухаються уздовж поверхні теплообміну в одному напрямку, при противотоке - в протилежних напрямках, при перехресному струмі - в перехресних напрямках. Існують апарати і з більш складними схемами руху.

У поверхневих теплообмінних апаратах теплообмін між текучими рідинами відбувається через розділяє стінку. З одного боку стінки тече рідина, яка нагрівається або охолоджується, а з іншого боку стінки рухається теплоносій або хладоноситель. Рухомі рідини часто називають тепло-обмінюються середовищами або робочими рідинами. Під рідинами тут розуміються як пружні, так і краплинні фізичні тіла.

Основні типи поверхневих теплообмінних апаратів наведені на стор. Для розрахунку поверхневих теплообмінних апаратів складають тепловий баланс, тобто визначають кількість тепла О, який виділяється охолоджують потоком, і кількість тепла Q2 одержуваного нагрівається потоком.

Для конструювання поверхневого теплообмінного апарату, а також для вибору оптимального режиму його роботи необхідний гідравлічний розрахунок, який полягає у визначенні гідравлічних опорів потоку теплообменівающіхся середовищ.

При розрахунках поверхневих теплообмінних апаратів в практиці можуть виникнути такі варіанти.

Основні типи поверхневих теплообмінних апаратів наведені на стор. Кожен розрахунок поверхневого теплообмінного апарату починається з складання рівняння теплового балансу.

Розглянемо класифікацію поверхневих теплообмінних апаратів за окремими групами.

У всіх поверхневих теплообмінних апаратах процес передачі тепла супроводжується зміною температури одного або обох потоків по їх ходу.

В Надалі розглядаються поверхневі теплообмінні апарати, що мають переважне поширення в промисловій практиці.

Нижче розглянуті лише поверхневі теплообмінні апарати як найбільш поширені.

У свою чергу поверхневі теплообмінні апарати діляться на рекуперативні і регенеративні.

Найважливішою складовою частиною розрахунку поверхневих теплообмінних апаратів є розрахунок гідравлічних опорів потоку теплообменівающіхся середовищ. Тільки на основі теплового і гідравлічного розрахунків може бути вибраний оптимальний режим роботи теплообмінних апаратів. Високі швидкості руху тепло-обмінюються середовищ забезпечують високий коефіцієнт теплопередачі і значне зменшення необхідної поверхні апарату; однак з підвищенням швидкості різко зростають гідравлічні опору, а отже, і витрата енергії на їх подолання, що зазвичай і лімітує значення швидкості руху потоку. 
За способом передачі теплоти розрізняють контактні і поверхневі теплообмінні апарати. У контактних - теплота передається в результаті безпосереднього контакту (змішування) двох теплоносіїв. Поверхневі теплообмінні апарати поділяють на рекуперативні і регенеративні. У перших теплота передається від одного теплоносія до іншого через розділяє їх тверду стінку; по-друге - в такий спосіб: стінка, що знаходиться по черзі в контакті то з гарячим, то з холодним теплоносієм, передає теплоту від першого до другого.

За способом передачі теплоти розрізняють контактні і поверхневі теплообмінні апарати. У контактних теплота передається в результаті безпосереднього контакту (змішування) двох теплоносіїв. У перших теплота передається від одного теплоносія до іншого через розділяє їх тверду стінку; по-друге наступним чином: стінка, що знаходиться по черзі в контакті то з гарячим, то з холодним теплоносієм, передає теплоту від першого до другого.

Графік залежності коефіцієнта смачиваемости насадки водою від щільності зрошення, розміру і характеру укладання кілець (по Н. М. Жаворонкова. Як відомо, при розрахунку поверхневих теплообмінних апаратів в якості середньої різниці температур зазвичай приймається середня логарифмічна різниця, замінна іноді (при порівняно невеликій зміні температури кожного з теплоносіїв) середньоарифметичної різницею.

Як відомо, при розрахунку поверхневих теплообмінних апаратів в якості середньої різниці температур зазвичай приймається середня логарифмічна різниця, замінна іноді (при порівняно невеликій зміні температури кожного з теплоносіїв) середньої арифметичної різницею. Це положення, з відомим наближенням справедливе для поверхневих теплообмінників, не виконується в разі охолодження водою вологих димових газів в контактному економайзері, де крім охолодження газів має місце конденсація водяних парів з парогазової суміші, а іноді і випаровування частини води і збільшення вмісту вологи газів. Температура парогазової суміші тут не змінюється лінійно залежно від температури підігрівається води, оскільки вода в значній мірі підігрівається за рахунок прихованої теплоти пароутворення. А тому і різниця температур не змінюється лінійно залежно від температури води. Особливо це позначається при низькій температурі газів і високому їх початковому влагосодер-жаніі.

схема випарника як об'єкта регулювання температури. На нафтопереробних і нафтохімічних заводах широко використовуються поверхневі теплообмінні апарати трубчастого піт, в яких в якості теплоносія застосовують насичений нодяпой пар.

Вище були викладені загальні положення за розрахунком поверхневих теплообмінних апаратів, на основі яких розглянуті деякі особливості розрахунку перерахованих апаратів. Цими особливостями є своєрідне зміна температури потоку і умов тепловіддачі (відмінність в коефіцієнті тепловіддачі а) уздовж поверхні теплообміну в залежності від того, чи відбувається на даній ділянці охолодження пари, їх конденсація або охолодження конденсату.

Схема теплообмінника з U-подібними трубками. На рис. 5.1 - 5.4 наведені схеми деяких поверхневих теплообмінних апаратів.

Обидві групи зазначених теплообмінних апаратів належать до категорії поверхневих теплообмінних апаратів, так як теплота в них передається крізь поверхню теплообміну. У рекуператорах це поверхня, що відокремлює рідини один від одного, а в регенераторах - поверхню тих тіл, які акумулюють енергію, а потім віддають її.

Схема теплообмінника з U-об-різними трубками. На рис. 138 - 141 показані схеми деяких поверхневих теплообмінних апаратів.

Підігрівач циркулюючого розчину розраховується за загальними правилами для поверхневих теплообмінних апаратів і має на меті підтримку температури розчину в 40 С, причому повинні бути компенсовані втрати тепла в навколишнє середовище стінками скрубберов і регенераторів, а також втрати тепла розчином на збільшення вмісту вологи газу, що очищається в скрубері і повітря в регенераторі.

На іефте - і газопереробних заводах в основному застосовують поверхневі теплообмінні апарати, так як змішання теплообменнвающнхсп потоків, як правило, має бути виключено. Однак в тих випадках, коли гарячий і холодний потоки мають однакові склади або допустимо їх змішання, застосовують апарати другого типу.

На електростанціях, а також в системах теплофікації застосовуються поверхневі теплообмінні апарати - випарники і паро-перетворювачі, що працюють зі зміною агрегатного стану обох теплоносіїв. Вони мають різне призначення, але принцип їх дії один і той же. В результаті конденсації первинного (гріє) пара відбувається нагрів вторинної води до температури кипіння з отриманням вторинного пара. Для можливості отримання такого процесу тиск вторинної пари (отже, і температура насичення) має бути нижче тиску первинного пара.

Насичена пара широко застосовується в різних технологічних процесах, в поверхневих теплообмінних апаратах, в опалювальних лініях і інших системах теплопостачання. Тому вимір його витрати представляє великий практичний інтерес.

Чисті води утворюються за рахунок застосування води для охолодження продуктів і напівпродуктів в поверхневих теплообмінних апаратах.

Габаритні розміри водяних блоків повітронагрівачів. Водяні блоки воздухонагревателей призначені для нагріву повітря в секціях кондиціонера першого і другого підігріву за рахунок вимушеної конвекції в поверхневих теплообмінних апаратах. Як теплообмінників застосовують мідно-алюмінієві пластинчасті повітронагрівачі ВНВ 243.1 укладені в каркас з оцинкованої сталі.

За принципом дії теплообмінні апарати діляться на поверхневі і змішувальні. До поверхневих теплообмінних апаратів відносяться рекуперативні, якщо теплоносії рухаються одночасно щодо розділяє їх стінки, і регенеративні, якщо одна і та ж поверхня нагріву омивається періодично то пальним, то холодним теплоносієм. У змішувальних теплообмінних апаратах теплообмін відбувається при змішуванні теплоносіїв без розділяє їх твердої поверхні.

Залежно від способу передачі тепла розрізняють теплооб обмінні апарати поверхневого типу і апарати зміщення. До поверхневих теплообмінних апаратів відносяться теплообмінники, підігрівачі, конденсатори, холодильники, що розрізняються різноманітністю конструкцій і широким діапазоном габаритів і мас. Передача тепла змішанням відбувається, наприклад, в колонних апаратах, ремонт та монтаж яких описані в гл.

За способом передачі тепла розрізняють теплообмінні апарати поверхневі і змішуванні. У поверхневих теплообмінних апаратах тепло передається через тверду поверхню, що розділяє теплообмепівающпеся середовища. У теплообмінних апаратах змішування тепло від одного потоку до іншого передається при їх контактуванні.