А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Побічна продукція

Побічна продукція оцінюється або за вартістю знесоленої нафти або за вартістю сировини відповідних процесів.

Побічна продукція, отримана від тварин (волосся. Побічна продукція не є об'єктом калькуляції, окремі її види не калькулируются, а оцінюються одним з методів в залежності від якості і характеру використання. Перелік попутних нафтопродуктів і спосіб їх оцінки регламентовані інструктивними вказівками про порядок калькулювання собівартості продуктів нафтопереробки в комплексних процесах виробництва. Передбачені такі умовні оцінки побічної продукції: в частках від середньої планової вартості нафти, що надходить на підприємство (наприклад, для мазуту прямий гонки ця частка дорівнює 0 8); за собівартістю сировини, взятого в технологічний процес для переробки; по середній собівартості основної калькульованих продукції перегонки нафти (наприклад, рафінат риформінгу); за оптовою ціні реалізації або в частках від неї Наприклад, водневомісний газ, одержуваний на установках каталітичного рнформінга, оцінюється по 50 руб. за тонну.

Побічна продукція не є об'єктом калькуляції, окремі її види не калькулируются, а оцінюються одним з методів в залежності від якості і характеру використання. Перелік попутних нафтопродуктів і спосіб їх оцінки регламентовані інструктивними вказівками про порядок калькулювання собівартості продуктів нафтопереробки в комплексних процесах виробництва. Передбачені такі умовні оцінки побічної продукції: в частках від середньої планової вартості нафти, що надходить на підприємство (наприклад, для мазуту прямий гонки ця частка дорівнює 0 8); за собівартістю сировини, взятого в технологічний процес для переробки; по середній собівартості основної калькульованих продукції перегонки ефтн (наприклад, рафінат риформінгу); за оптовою ціною реалізації або в частках від неї. Наприклад, водневомісний газ, одержуваний на установках каталітичного риформінгу, оцінюється по 50 руб. за тонну.

Побічна продукція оцінюється або за вартістю знесоленої нафти або за вартістю сировини соотнетстнующпх процесів.

Побічна продукція, одержувана в результаті переробки пиломатеріалів, непридатних для вироблення основних видів виробів, а також від переробки відходів повинна враховуватися шляхом умовного перекладу її в основну продукцію. Коефіцієнтом для перерахунку побічної продукції в основну може служити співвідношення витрат часу в верстато-годинах, необхідного на виготовлення цих видів виробів.

Побічна продукція оцінюється умовним методом, або за вартістю сировини (або у відсотках від нього), або за вартістю нафти (або у відсотках від неї), або за собівартістю продукції того процесу, де вона є основною, або за цінами можливої реалізації.

Побічна продукція - продукція, яку отримують попутно з основним (див. Основна продукція) і яка не є метою виробництва.

Побічна продукція - продукція, яку отримують попутно з основним (див. Основна продукція) і яка не є метою виробництва.

Побічна продукція сільськогосподарського виробництва, нспсльзуемая як корми (солома, полова, бадилля, соломка та ін.), По якій планова собівартість не визначалась, оприбутковується за цінами, що встановлюються в господарстві з урахуванням піни на основну продукцію і діючих коефіцієнтів. 
Побічна продукція сільськогосподарського виробництва (волосся, шерсть-линька, утилізовані туші і шкіри поваленого худоби та інші види побічної продукції), по якій не визначалася планова собівартість, оприбутковується з дебету рахунку 41 Товари або рахунку 10 Семена і корми з кредиту рахунку 20 Основне виробництво або рахунки 29 Обслуговуючі виробництва і господарства за цінами, прийнятим в виробничо-фінансовому плані, або за цінами можливої реалізації.

побічну продукцію оцінюють наступним чином: шерсть-линьку - по цепам можливої реалізації; молоко - по планової собівартості; вартість роботи верблюдів - за плановою собівартістю одного верблюда-дня.

Побічну продукцію оцінюють па планової собівартості.

Побічну продукцію оцінюють за плановою собівартістю.

Побічну продукцію - газовий бензин і сухий газ - належить оцінювати відповідно за собівартістю бензину термічного крекінгу і нафти.

 Побічною продукцією в племінному конярстві вважається гній, волосся, шерсть-линька, молоко.

Побічною продукцією є шлак, який використовується як будівельний матеріал, і доменний (колошниковим) газ, який має теплотворну здатність 800 - 900 ккал /м3 і використовуваний в енергетичному господарстві металургійного заводу.

Побічною продукцією процесів є відпрацьовані фракції зріджених газів С3 - С4 а також фракція дизельного палива.

вартість побічної продукції знімають з витрат по процесу, а точніше - з статті Сировина. Оцінка одиниці такої продукції залежить від її якості та напрямки використання. Її встановлюють одним з методів: за вартістю сировини процесу; за вартістю нафти, що надходить на завод, або у відсотках від неї; за собівартістю продукції в процесі, де вона є основною; за цінами можливої реалізації.

Вартість побічної продукції знімають з витрат по процесу, а точніше зі статті Сировина. Оцінка одиниці такої продукції залежить від її якості та напрямки використання і її встановлюють одним з методів: за вартістю сировини процесу; за вартістю нафти, що надходить на завод, або у відсотках від неї; за собівартістю продукції в процесі, де вона є основною; за цінами можливої реалізації.

Вартість побічної продукції знімають з витрат по процесу, а точніше - з статті Сировина. Оцінка одиниці такої продукції залежить від її якості та напрямки використання. Її встановлюють одним з методів: за вартістю сировини процесу; за вартістю нафти, що надходить на завод (або у відсотках від неї); за собівартістю продукції в процесі, де вона є основною; за цінами можливої реалізації.

До побічної продукції по інкубації відносять яйця, вилучені ш інкубаторів після першого і другого міражів, пташенят завмерлих і задохликов. Цю продукцію оцінюють за цінами можливої реалізації.

Вартість побічної продукції не віднімається із загальної вартості сировини в кошторисі витрат на виробництво, так як ця продукція входить до складу товарної продукції.

Вартість різних видів сировини піролізу. Ціна побічної продукції, зокрема піролізної смоли, приймається рівною 1 - 32 руб. за 1 т для всіх розглянутих видів сировини, за винятком бензинів. Піролізна смола бензинів списується за ціною газового бензину, тому що являє собою частково розкладений бензин з високим октановим числом, збагачений продуктами полімеризації.

вартість побічної побічна продукція найчастіше оцінюється за цінами можливої реалізації. Вартість побічної продукції виключається з витрат по процесу.

Метод оцінки побічної продукції залежить від якості і напрямки продукції. Так, якщо це компонент котельного палива, то він оцінюється за вартістю нафти, якщо побічна продукція за якістю близька до сировини процесу, то - по його собівартості.

Метод оцінки побічної продукції залежить від якості і напрямки використання продукції. Так, якщо це компонент котельного палива, то він оцінюється за вартістю нафти (або в% від неї), якщо побічна продукція за якістю близька до сировини процесу, то по його собівартості. На нафтохімічних підприємствах побічна продукція найчастіше оцінюється за цінами можливої реалізації. Вартість побічної продукції виключається з витрат по процесу.

У бухгалтерському обліку побічна продукція, як і відходи, списується з рахунку Основне виробництво за встановленими пенам. Так як надходять побічні продукти не враховуються по кожному виду чавуну, то шлак розподіляється між ними пропорційно кількості витраченої сировини і флюсів, а доменний газ - пропорційно витраті коксу.

У бухгалтерському обліку побічна продукція, як і відходи, списується з рахунку Основне виробництво за встановленими пенам. Так як надходять побічні продукти не враховуються по кожному виду чавуну, то шлак розподіляється між ними пропорційно кількості витраченої сировини і флюсів, а доменний газ - пропо-рцнонально витраті коксу.

Після вирахування вартості побічної продукції різниця ділиться на кількість отриманої основної продукції. Якщо ж в результаті виробничого процесу отримують кілька видів сполученої основної продукції, отримана різниця розподіляється між видами спряженої продукції пропорційно їх кількості.

Аналогічним чином оцінка побічної продукції при піролізі (легкий і важкий конденсати піролізу, водень, сухий газ) також повинна визначатися їх споживчою цінністю при переробці нафти.

Класифікація високомолекулярних нафтової сировини. Важкі газойлі є побічною продукцією і в більшості випадків залучаються до котельне паливо. У табл. 4.4 представлені показники якості важких газойлів термодеструктівних процесів переробки гудронів і каталітичного крекінгу.

Класифікація високомолекулярних нафтової сировини. Важкі газойлі є побічною продукцією і в більшості випадків залучаються до котельне сопливо. У табл. Л Л представлені показники якості важких газойлів термодеструктівних процесів переробки гудронів п каталітичного крекінгу.

Вушка для механічного - побічна продукція, так що Галя в зміні начебто сама по собі: вона ні з ким не пов'язана і її ніхто не стосується. Дасть їй майстер завдання, в якому все розписано: скільки вушок зробити, за який час, що вона за них отримає - інше все від неї залежить. Роботою Галя задоволена, заробітком - теж.

Існують наступні методи оцінки побічної продукції: за оптовими цінами, за собівартістю продукції при її роздільному виробництві. При оцінці за оптовими цінами покладається, що її виробництво не дає економічного ефекту, окрім того, з собівартості основної продукції виключаються не тільки витрати на виробництво, а й невиробничі витрати і прибуток або збитки в залежності від того, рентабельна чи ні ця продукція.

Метод заснований на перекладі сполученої та побічної продукції в основну за допомогою цих коефіцієнтів.

При цьому розрізняють поняття основний, пов'язаною і побічної продукції.

Спосіб виключення витрат на побічну продукцію знайшов поширення в хімічній, нафтовидобувній, харчової промисловості, чорної і кольорової металургії і ряді інших галузей, де продукти поділяються на основні, побічні та відходи. Побічні продукти і відходи оцінюються при виконанні калькуляційних розрахунків по твердим, встановленим в плані розрахунковими цінами. Із загальних витрат, врахованих за видами основної продукції, віднімається вартість побічної продукції і відходів без їх окремого калькулювання.

Спосіб виключення витрат на побічну продукцію набув широкого поширення в кольоровій металургії, нафтопереробної, хімічної, харчової та деяких інших галузях промисловості. Сутність цього способу полягає в тому, що одержувані в комплексному виробництві продукти підрозділяються па основні, побічні та відходи. Щоб визначити собівартість основної продукції, побічні продукти п відходи не калькулируются, а виключаються з витрат за заздалегідь визначеними цінами. Наприклад, в коксохімічному виробництві для калькулювання собівартості основних фракцій коксу вартість побічних продуктів (коксовий горішок, коксовий дріб'язок і коксовий газ) виключається з виробничих витрат по твердим цінами, встановленим в плані по собівартості продукції.

Спосіб виключення витрат на побічну продукцію знайшов поширення в хімічній, нафтовидобувній, харчової промисловості, чорної ц кольорової металургії та ряді інших галузей, де продукти поділяються на основні, побічні та відходи. Побічні продукти і відходи оцінюються при виконанні калькуляційних розрахунків по твердим, встановленим в плані розрахунковими цінами. Із загальних витрат, врахованих за видами основної продукції, віднімається вартість побічної продукції і відходів без їх окремого калькулювання.

Спосіб виключення витрат на побічну продукцію полягає в тому, що продукція підрозділяється на основну, побічну і відходи. Щоб визначити собівартість основної продукції, побічні продукти і відходи виключаються з загальних витрат за заздалегідь визначеними цінами.

Спосіб виключення витрат на побічну продукцію застосовується, коли поряд з основною отримують і побічну продукцію. Побічну продукцію оцінюють за встановленими цінами та виключають з суми витрат на виробництво основної та побічної продукції.

Більш повне виявлення і використання побічної продукції, наприклад сульфату натрію у виробництві соляної кислоти, селениста шламу у виробництві сірчаної кислоти контактним способом, також сприяє економії витрат.

З усього різноманіття відходів і побічної продукції хімічної промисловості в номенклатуру вторинних матеріальних ресурсів включено близько 120 видів, що мають промислове значення і володіють специфічними особливостями окремих груп хімічних матеріалів. Нижче наведені дані про деякі найбільш важливих відходах і побічних продуктах хімічних виробництв, а також дані про їх використання.

Виходячи з наведених даних визначаємо вартість побічної продукції.