А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Плоска електронна хвиля

Плоска електронна хвиля при цьому розсіюється, створюючи певний розподіл ймовірностей руху електрона в нових напрямках.

Рух електрона в кристалі можна описати більш наочно, скориставшись уявленнями кінетичної теорії газів. За аналогією з цією теорією можна уявити собі, що електрон рухається деякий час прямолінійно і поступально, з прискоренням, що повідомляються йому електричним полем. Пройшовши деяку відстань /, яке прийнято називати довжиною вільного пробігу, електрон зустрічає спотворення решітки, що порушує правильність його руху і відкидає його в іншому напрямку. З точки зору хвильових уявлень це відповідає розсіювання плоских електронних хвиль, що виражають прямолінійний рух з постійною швидкістю. Розсіювання хвилі дає розподіл ймовірностей руху електрона в нових напрямках. Електрони підпорядковані в кристалічній решітці квантовим законам змін імпульсу і енергії.

Отже, щоб розрахувати довжину пробігу I, необхідно знати радіальну функцію розподілу g (2) (г) і формфактор U. Визначення останнього можливо, наприклад, за допомогою формалізму псевдопотенціалу і модельних ефективних потенціалів. Ідея цього методу полягає в тому, що справжній потенціал в околиці іонних залишків замінюється ефективним потенціалом, слабо змінним залежно від г, але дає в борнове наближення правильну картину розсіювання електронів. При цьому реальні атоми замінюються псевдоатомамі, що носять слабкий ефективний потенціал. Завдання визначення властивостей електронного газу зводиться до опису розсіювання плоских електронних хвиль квазірешеткой псевдоатомов.