А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Платинохлористоводородной кислота

Платинохлористоводородной кислота, 10% - ний розчин в воді.

Приблизні значення реальних нормальних потенціалів системи TU i /TM залежно від рН. Концентрація талію 10 - М. платинохлористоводородной кислота осаджує помаранчевий осад Tl2PtCl6 нерозчинний в холодній воді. З гарячого кислого розчину солей Т11 виділяються жовтуваті Октаедр-етичні кристали, придатні для мікрокристалоскопічних виявлення талію.

Платинохлористоводородной кислота H2[PtCle ]виділяє жовтий осад хлороплатинату рубідію Rb. Ця сіль менш розчинна, ніж відповідна сіль калію, і більш розчинна, ніж сіль цезію.

Платинохлористоводородной кислота, H2[PtCle ]- 6Н20 осідає при упарюванні розчину, отриманого розчиненням губчастої платини (або платинової черні) в царській горілці, розчиненням PtCl4 або РЮ2 - тгН20 в соляній кислоті, обробкою губчастої платини соляною кислотою, що містить хлор, і електролізомрозчину НС1 з використанням платинового анода.

Платинохлористоводородной кислота не утворює осаду.

Платинохлористоводородной кислота: розчиняють 26 5 г Ha[PtCle ]бНзО (що відповідає 10 г Pt) в 100 мл води.

Платинохлористоводородной кислота не утворює осаду.

Платинохлористоводородной кислота відновлюється формальдегідом в лужному середовищі з утворенням мелкораздробленной - платини, яка відкладається на активованому вугіллі. При цьому протікає кілька реакцій. Формальдегід окислюється до мурашиної та вугільної кислот, які йод дією щелоч. Крім того відбувається частковий розпад мурашиної кислоти з утворенням СО і води, а також (в присутності платини) з утворенням СО2 і водню.

Платинохлористоводородной кислота - специфічний каталізатор, який використовується при отриманні простих ефірів з аллілових спиртів. Можуть спостерігатися перегрупування (розд. 
Платинохлористоводородной кислота коричнево-червоного кольору, поступово темніє; дуже гігроскопічна і на повітрі розпливається. Зберігати її слід в добре закритій склянці.

Продажна хімічно чиста платинохлористоводородной кислота буває різної якості.

Порівняльні дані по активності каталізаторів, отриманих форміатним і водневим способами (активність визначена в процесі відновлення розчину МХНБ в аніліні під тиском 200 ат при 6080100 С і контактної навантаженні 0 2 г МХНБ /лл каталізатора - ч. А - ступінь перетворення, Б - ступінь дегалогенірованія. Відновлення платинохлористоводородной кислоти, нанесеної на поверхню носія, може бути здійснено або обробкою відновлює розчином (розчином форміату натрію, формаліну), або в струмі водню при нагріванні.

Технологічна схема виготовлення платинованим вугілля.

Розчин платинохлористоводородной кислоти готується в апараті / шляхом розчинення твердої солі у воді без нагрівання.

Розчин платинохлористоводородной кислоти, що містить приблизно 10 мг платини, випарюють до консистенції сиропу на паровій бані, додають 0 5 мл концентрованої соляної кислоти і розбавляють водою до 85 мл. Готують водну суспензію, яка містить 5 5 мг /мл цинку, швидко доливаючи воду до деякій кількості цинкової пилу в сухому склянці і енергійно перемішуючи вміст. Розчин платини нагрівають на паровій бані і додають 100 мг цинку порціями по 0 5 мл через кожні 10 - 15 сек, перемішуючи при цьому і суспензію Y. Додають ще 100 мг цинку приблизно з подвоєною швидкістю.

Продукти приєднання трихлорсилану до діалкіл (феніл, хлор діаллілсіланам. Застосування платинохлористоводородной кислоти і платинованого вугілля в реакціях приєднання гідрідсіланов до моно - і Діалло-похідним кремнію призводить до отримання продуктів приєднання зі значно більш високими виходами. Розчин платинохлористоводородной кислоти (80лі), що містить 20 г платини і невеликий надлишок соляної кислоти, змішують з 150 мл 33-проц. Слідом за цим суміш нагрівають при хорошому перемішуванні ще 30 хв. Випала платинову чернь промивають декантацією до зникнення хлор-іонів і лужної реакції. Потім продукт переносять на фільтр, піклуючись про те, щоб він весь час був покритий водою, відсмоктують, швидко віджимають між аркушами фільтрувального паперу і поміщають в ексикатор з високим вакуумом. через кілька днів продукт перетворюється в суху пил. Ексикатор наповнюють вуглекислотою, усуваючи цим вакуум, і зберігають продукт під вуглекислотою.

Солі платинохлористоводородной кислоти дають з NaBr і пиридином в присутності HCt осад, що складається з великих жовтих і жовто-помаранчевих кристалів у формі прямокутників, паралелограма і призм, що володіють плеохроизмом і косим згасання.

Наважку препарату платинохлористоводородной кислоти (МРТУ 6 - 09 - тисяча двісті п'ятьдесят п'ять - 64) 1 г розчиняють в 50 мл 0 1 М соляної кислоти в мірній колбі місткістю 100 мл і доводять до мітки цієї ж кислотою.

З розчину платинохлористоводородной кислоти (H2PtCle) відновленням виділена металева платина, маса якої склала 02436 р Обчислити масу F PtCle в розчині.

До розчину платинохлористоводородной кислоти додають 5 мл розчину антраниловой кислоти і води до 15 мл. Розчин нагрівають протягом 15 хв на паровій бані, охолоджують до кімнатної температури, розбавляють до 25 мл водою і вимірюють светопоглошенне при 500 ммк по відношенню до розчину реагенту.

У присутності платинохлористоводородной кислоти протікає також межмолекулярная конденсація симетричних тетраалкілдісілоксанов з діалкілдіалкенілсіланамі і тетраалкілдіалкенплдісілоксанамі.

Якщо немає готової платинохлористоводородной кислоти, то її доводиться отримувати з металевої платини.

Пентакарбонілжелезо, подібно платинохлористоводородной кислоті, є досить ефективним каталізатором приєднання крем-нійгідрідов до олефінам. Це спостереження ще більш розширює наші можливості в засобах прискорення цієї важливої реакції.

Хлороплатинати осідають платинохлористоводородной кислотою у вигляді жовтих октаедрів.

Реакцію проводять в присутності платинохлористоводородной кислоти.

До обчисленому об'єму розчину платинохлористоводородной кислоти, що містить потрібну кількість платини, додають 40% - ний формалін, який беруть з розрахунку 5 мл формаліну на 1 г платини, і відважена кількість хлорного заліза. Колбу з розчином струшують до повного розчинення хлорного заліза, після чого розчин переносять в крапельну воронку.

Реакцію проводять в присутності платинохлористоводородной кислоти; за відсутності каталізатора приєднання по подвійному зв'язку неграничних борорганіческіх кислоти не має місця. Слід мати на увазі, що ця реакція ускладнюється побічними процесами, що ускладнює виділення продуктів реакції в чистому вигляді.

Аналогічно в присутності розчину платинохлористоводородной кислоти в ізопропілу-ловом спирті отримують 29 г (17 3%) суміші а - і Р - ізомерів метілціанетілдіхлорсілана.

Чим обумовлена міцна адсорбція платинохлористоводородной кислоти на окису алюмінію, відомо досить мало.

Бромистий калій дає з платинохлористоводородной кислотою спочатку жовтий осад KzPtCle. При кип'ятінні з концентрованим розчином бромистого калію хлор заміщається бромом. При охолодженні виділяється foPtBre у вигляді яркокрас-ного осаду. Осад утворюється також при розчиненні свіжоосадженого гідрату двоокису платини в розведеною бромисто-водневої кислоти з подальшим додаванням бромистого калію.

Скласти іонне рівняння реакції взаємодії платинохлористоводородной кислоти з хлористим калієм, маючи на увазі, що хлороплатинат калію не розчиняється у воді.

Платіністохлорістрводородная кислота, яка утворюється з платинохлористоводородной кислоти при відновленні її хлоридом олова (II), є важливою формою визначення платини (стор. Схема виробництва нонілхлорсіла-на безперервним способом. Якщо в якості каталізатора застосовують платинохлористоводородной кислоту, її подають в мірник /; якщо ж використовують каталізатори основного типу (наприклад, диметилформамід), їх додають в мірник 2 - щоб уникнути утворення комплексних з'єднань з хлорсіланов.

Точно так само не о-сажлается платинохлористоводородной кислотою і ціаністий калій, тому що утворюються розчинні комплексні пла-тино-ціаіістие з'єднання .

При випаровуванні з азотною кислотою розчину платинохлористоводородной кислоти її розкладання не спостерігається.

хлоргідрату гідразину швидко відновлює аміачні розчини платинохлористоводородной кислоти до металу.

У присутності ж платинованого вугілля і платинохлористоводородной кислоти вдається отримувати продукти приєднання з високими виходами.

З отриманого таким чином концентрованого розчину платинохлористоводородной кислоти розведенням готується робочий розчин, який і використовується для просочення таблеток окису алюмінію.

Розглянемо деякі особливості приготування каталізаторів просоченням платинохлористоводородной кислотою.

При змішуванні солянокислого розчину підстави з насиченою платинохлористоводородной кислотою випадає сіль оранжевого кольору.

Досліджуваний розчин нагрівають і додають надлишок розчину платинохлористоводородной кислоти.

Азбест (уральський) обливають сумішшю розчинів платинохлористоводородной кислоти і муравьинокислого натрію. Через 24 години, коли відновлення платини повністю закінчується, масу обробляють протягом 2 - 3 год. Після цього масу підсушують і расщіпивают.

З'єднання А - одноосновними підставу і з платинохлористоводородной кислотою H2PtCl6 утворює хлороплатинат A2H2PtCl6 в якому міститься 3692% платини.

З'єднання А - одноосновними підставу і з платинохлористоводородной кислотою H2PtCle утворює хлороплатинат A2H2PtCle, в якому міститься 3692% платини.

До 15 - 20% - ному розчину платинохлористоводородной кислоти доливають 10 - 12% - ний розчин хлориду калію, підкислений соляною кислотою. Відразу випадає жовтий дрібнокристалічний осад. Для більш повного осадження розчин корисно охолодити крижаною водою або льодом. Осад відсмоктують, промивають на фільтрі розведеним розчином хлориду калію, холодною водою, потім спиртом і сушать на повітрі.

У разі застосування гладкою платини приготування з неї платинохлористоводородной кислоти дещо ускладнюється, оскільки гладка платина зазвичай містить невелику домішку іридію. Відомо, що іридій в царській горілці не розчиняється, однак в сплаві з платиною таке розчинення відбувається.

Метакролеїну[47]приєднує хлоргідрід дібутілгерманія лише в присутності платинохлористоводородной кислоти і гідрохінону як інгібітора полімеризації.