А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Платиновий термометр

Платинові термометри зі л р від верб л ен і я застосовують для вимірювання температури від - 200 до 500 С. Чутливий елемент 2 такого термометра (рис. 13 а) виготовлений з платинового дроту діаметром 005 - 008 мм.

Платинові термометри зазвичай виконують з дроту діаметром 003 - 007 мм. Всі платинові термометри вітчизняного виробництва є взаємозамінними і мають при 0 однаковий опір, рівне 46005 ом. Опір лабораторних термометрів може бути будь-яким, але зазвичай їх опір лежить в межах 30 - 150 ом.

Опір мідних і платинових термометрів опору (в ом в залежності від температури. Платинові термометри зазвичай виконують з дроту діаметром 003 - 007 мм. Всі платинові термометри вітчизняного виробництва (типу ТСП) є взаємозамінними і мають при 0 С однаковий опір, що дорівнює 1046 або 100 ом. Діапазон вимірювання температур становить від - 120 до 650 С.

Опір термометрів при 0 С. Платинові термометри не рекомендується встановлювати в умовах вібрації. Мідні термометри є вібраційно стійкими.

Основні дані про термопарах. Платинові термометри застосовують для вимірювання температури в інтервалі від - 200 до 650 С, а мідні від - 50 до 180 С.

Схема термопари. Платинові термометри застосовують для вимірювання температури в інтервалі від 73 К до 650 С, а мідні - від 223 К до 180 С.

Монтажні і габаритні розміри термометрів опору ТСМ-5071 і ТСП-5071 (тип 1 - а, тип 2 - б, тип 3 - в і ТСМ-6097 і ТСП-6097 (тип 1 - м Платинові термометри випускають I і II (KI і К - П), мідні - II і III класів (К - П, К-1 П) точності.

Опір термометрів при 0 С. Платинові термометри не рекомендується встановлювати в умовах вібрації. мідні термометри є вібраційно стійкими.

. Платинові термометри (ТСП) застосовуються для вимірювання температур or - 200 до 650 С, мідні (ТОМ) - від - 50 до 180 С.

Температурна залежність тиску пари різних газів. Платинові термометри можуть бути приєднані до різних електронних вимірювальних приладів, які реєструють температуру з похибкою до 10 - 2 К. Такі прилади забезпечують вимір практично при будь-яких швидкостях зміни температури; більшість з них має аналоговий вихід. Вони використовуються головним чином для вимірювання температур нижче 1300 К.

Платинові термометри застосовують для вимірювання температури в інтервалі від - 200 до 650 С, а мідні від - 50 до 180 С.

Платинові термометри випускаються одинарні та подвійні. Подвійні термометри призначені для роботи з двома вторинними приладами. Чутливий елемент платинового термометра має довжину 120 мм, а мідного 60 мм. Термометри випускають довжиною від 350 до 2000 мм з довжиною занурюваної в вимірювану середу частини від 70 до 1900 мм.
 Платиновий термометр градуйованим по точках плавлення бензолу (99 9%), н-гексан (99 7%), изооктана (99 1%) і точці танення льоду; такий спосіб градуювання зумовив похибка прив'язки до температурної шкалою близько 0 1 С, хоча чутливість термометра становила близько 0003 С. Однак така похибка дозволяє визначати ступінь чистоти з похибкою 001 - 005% мовляв.

Платинові термометри застосовуються для вимірювання температури до - - 500С С, мідні - до - - 150 С. Застосування міді і платини для виготовлення термометрів обумовлюється їх високим температурним коефіцієнтом опору. Опір при О С приймається не менше 40 ом.

Платинові термометри не рекомендується встановлювати в умовах вібрації. Мідні термометри є вібраційно-стійкими.

Платинові термометри виготовляють з опором 10 (Гр. Платинові термометри при 0 С можуть мати номінальний опір 10; 46; 100 ом, а мідні - 53 і 100 ом. Залежність опору від температури визначається градуюються-вочной характеристикою.

Платинові термометри виготовляють з неізольованою платинового дроту діаметром 005 - 007 мм. Уведення роблять з срібного дроту. Слюда, кварц і фарфор служать матеріалами для каркаса, вони здатні витримувати високу температуру і володіють високими електроізоляційними властивостями.

Платинові термометри при 0 С можуть мати номінальний опір 10; 46; 100 ом, а мідні 53 і 100 ом. Залежність опору від температури визначається градуюються-вочной характеристикою.

Схема одинарного врівноваженого моста. Платинові термометри виготовляють з неізольованою платинового дроту діаметром 005 - 007 мм. Уведення роблять з срібного дроту. Слюда, кварц і фарфор служать матеріалами для каркаса, вони здатні витримувати високу температуру і володіють високими електроізоляційними властивостями.

Платинові термометри при 0 С можуть мати номінальний опір 10; 46; 100 ом, а мідні - 53 і 100 ом. Залежність опору від температури визначається градуюються-вочной характеристикою.

Платинові термометри виготовляють з неізольованою платинового дроту діаметром 005 - 007 мм. Уведення роблять з срібного дроту. Слюда, кварц і фарфор служать матеріалами для каркаса, вони здатні витримувати високу температуру і володіють високими електроізоляційними властивостями.

платинові термометри вимірюють температуру до 500 С, але мало стійкі до вібрацій. Мідні термометри більш стійкі до вібрацій, але застосовуються лише при температурах до 150 С. Динамічні властивості термометрів опору з нормальною гільзою значно гірше, ніж у термопар.

Опір термометрів при 0 С. Платинові термометри не рекомендується встановлювати в умовах вібрації. Мідні термометри є вібраційно стійкими.

Зазначені платинові термометри з межами вимірювання 0 - 500 С встановлюють в трубопроводах, що знаходяться під тиском до 40 кг /см%, з максимальною глибиною занурення 160200320 4008001250 мм; мідні термометри з межами вимірювання (-) 50 - 100 С встановлюють в місцях з атмосферним тиском.

Платинові термометри нє рекомендується встановлювати в умовах вібрації. Мідні термометри є вібраційно-стійкими.

Градуювальні криві напівпровідникових термосопротивлений ММТ-4 і КМТ-4 і мідного стандартного термометра опору ТСМ. Платиновий термометр вітчизняного виробництва (рис. 8) виконаний з платинового дроту діаметром 007 мм і довжиною близько 2 м, бифи-лярно намотаною на слюдяну пластинку з зубчастими краями.

Градуювальні таблиці для мідних термометрів опору. Крім платинових термометрів з початковим опором R046 ом, в даний час виготовляються також має місце висока-ні термометри: градуювання № 12а з R0100 ом і градуювання № 13а з R0300 ом.

Опір платинового термометра при 0 С (273 К) дорівнює 46005 ом. Для вимірювання низьких температур - від - 120 до 50 С (153 - 323 К) застосовують термометри типу ЕТМ-IIIa і ЕТМ-IXa.

Каркас чутливого елемента мідного термометра опору. Опір платинового термометра при 0 С (273 К) дорівнює 46005 ом. Для вимірювання низьких температур - від - 120 до 50 С (153 - 323 К) - застосовують термометри ЕТМ-Ша і ЕТМ-IXa.

Платиновий термометр опору ТСП. Опір платинового термометра при температурі 0 С дорівнює 4605 ом.

Інерційність платинових термометрів досягає 5 - 1 хв. Ускладненням конструкції можна довести інерційність платинових термометрів до 0 5 хв, що, наприклад, було досягнуто шляхом зменшення маси в конструкції спресованих платинових термометрів опору.

Крім зразкових і лабораторних платинових термометрів промисловість випускає технічні платинові термометри опору типу ТСП двох класів для тривалого вимірювання температур в діапазоні від - 200 до 650 С.

Схема вимірювання температури термометром опору. | Термометри опору дротові. про - платиновий. б - мідний. У платиновому термометрі (рис. 210 а) дріт 2 діаметром 007 мм намотана на каркас 1 з слюдяною пластинки. Чохол розміщується в сталевий захисній трубці 9 з клем-мною головкою в верхній частині.

Принципова схема з'єднання логометра ЛПБ-46 з термометром опору і джерелом живлення. Випускають також платинові термометри з вплавленим в скло елементом опору.

Чутливий елемент мідного термометра опору. Виготовляють також платинові термометри, у яких керамічний каркас має чотири канали. У чотирьохканальні каркасі монтують два незалежних чутливих елемента.

Принципова схема з'єднання логометра ЛПБ-46 з термометром опору і джерелом живлення. Випускають також платинові термометри з вплавленим в скло елементом опору.

Дуже гарні електричні платинові термометри, засновані на збільшенні опору платинових дротів з температурою. Такі електричні термометри можуть бути вживані як при дуже високих, так і при дуже низьких температурах.

Залежність опору термометрів від температури (Ом. Чутливий елемент платинового термометра являє собою платинову дріт діаметром 007 мм. Чутливий елемент платинових термометрів є спіраль, розташовану в капілярах керамічних трубок, заповнених додатково керамічним порошком, який служить ізолятором. Схема пристрою платинового термометра опору П. Г. Стрєлкова.

Область застосування платинових термометрів з ЧЕ на керамічному каркасі, що випускаються серійно Луцьким приладобудівним заводом, лежить в інтервалі від - 260 до 750 С.

Позначення типу платинових термометрів з буквою а для температур від - 120 до - - 300 С, без букви - для толшер - iryp від і до 4 - 500 С.

Чутливий елемент платинового термометра опору лення: а-неармі-ний; б - армований ізоляторами.

Чутливий елемент платинового термометра витягують з захисного алюмінієвого чохла і поміщають в скляну пробірку з внутрішнім діаметром 12 - 13 мм і довжиною 300 - 400 мм.

Для перевірки платинового термометра чутливий елемент витягають із захисної алюмінієвої трубки і поміщають в скляну пробірку з внутрішнім діаметром 12 - 13 мм.

Для виготовлення часто вживаних платинових термометрів використовується дріт діаметром 005 - 007 мм.