А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Валютний контроль

Валютний контроль в зарубіжних країнах охоплює діяльність як банків, так і небанківських інститутів.

Валютний контроль здійснюється органами валютного контролю та їх агентами. Органами валютного контролю є Центральний банк Росії, а також Уряд РФ.

Валютний контроль здійснюється органами валютного контролю та їх агентами. Органами валютного контролю є Центральний банк РФ, а також Уряд РФ. 
Валютний контроль здійснюється органами валютного контролю та їх агентами. До числа органів валютного контролю Закон РФ Про валютне регулювання та валютний контроль відносить Центральний банк Російської Федерації, про чиї повноваження в даній сфері говорилося раніше, федеральні органи виконавчої влади в межах своєї компетенції, встановленої федеральними законами, а також федеральний орган виконавчої влади, уповноважений Урядом РФ.

Валютний контроль здійснюється органами валютного контролю та їх агентами. Органами валютного контролю є Центральний банк РФ, а також Уряд РФ.

Валютний контроль дозволяє захистити економіку від можливих серйозних наслідків значного припливу капіталу, зокрема кріміналізадіі економіки і ліквідації національної промисловості шляхом скупки підприємств іноземцями.

Валютний контроль здійснюється органами валютного контролю та їх агентами. Органами валютного контролю є Центральний банк РФ, а також Уряд РФ.

Валютний контроль в зарубіжних країнах охоплює діяльність як банків, так і небанківських інститутів.

Валютний контроль здійснюється органами валютного контролю та їх агентами. Органами валютного контролю є Центральний банк Росії, а також уряд РФ.

Валютний контроль в Російській Федерації здійснюється Урядом Російської Федерації, органами валютного контролю та агентами валютного контролю відповідно до законодавства Російської Федерації.

Валютний контроль дозволяє захистити економіку від можливих серйозних наслідків значного припливу капіталу, зокрема криміналізації економіки та ліквідації національної промисловості шляхом скупки підприємств іноземцями.

Валютний контроль в Російській Федерації здійснюється органами валютного контролю та їх агентами.

Валютний контроль здійснюється Центральним банком. В Наприкінці1961 р видано декрет, який передбачає посилення валютних обмежень.

Валютний контроль здійснює Італійське валютне бюро.

Валютний контроль в РФ реалізується за наступними напрямками: визначення відповідності проведених валютних операцій чинному законодавству і наявності необхідних для них ліцензій і дозволів; перевірка виконання резидентами зобов'язань в іноземній валюті перед державою, а також зобов'язань з продажу іноземної валюти на внутрішньому ринку РФ; перевірка обґрунтованості платежів в іноземній валюті; перевірка повноти і об'єктивності обліку і звітності по валютних операцій, а також по операціях нерезидентів у валюті РФ.

Валютний контроль в основному відсутній. Іноземних-ше інвестиції, прямі і портфельні і репатріація капіталів і прибутків здійснюються вільно за умови їх Відповідність державної інвестиційної політики. Ввезення Національні валюти не обмежується, вивезення дозволяється 10250 австралійських дол. Валютний контроль здійснюється центральним і Уполу-юмоченнимі банками. Вивезення готівкової націо -: альної валюти допускається в межах 15000 шилл. З авгу-та 1962 р Австрія прийняла зобов'язання, передбачаю - ие відмова від введення валютних обмежень за поточними перация без узгодження з МВФ.

Валютний контроль здійснюють міністерство фінансів, центральний і уповноважені банки.

Валютний контроль здійснюється центральним банком, який має виключне право володіння валютними цінностями і здійснення з ними угод. Виручка від експорту товарів і послуг належить здати центральному банку. Вивіз і ввезення національної валюти заборонені.

Валютний контроль здійснюється центральним банком, спортного виручка підлягає здачі. Ввезення і вивезення націо-льно валюти обмежені сумою 200 гульденів на одне цо.

Валютний контроль здійснюється центральним банком, також уповноваженими банками та валютними агентствами, ерез які виробляються всі валютні операції. Виручка т частині неторгових операцій належить здати валютним ор-Анам. Ввезення і вивіз національної та іноземної валюти не гранічіваются. Уповноважені банки можуть відкривати для президентів рахунки в Аустраль і в іноземній валюті з фавом вільного використання коштів з цих рахунків вну-ри країни і переказів за кордон. Co усіма іншими країнами розрахунки проводяться в онвертіруемих валютах.

Валютний контроль здійснюється центральним банком. Звози і вивезення афгані обмежуються сумою у 2000 афгані. Ввезення іноземної валюти вільний, вивіз - до 2000 дол. Валютний контроль здійснюється центральним та упо. Виручка від експорту товарів і уел; належить здати.

Валютний контроль здійснюється міністерством фінансів, центральним і уповноваженими комерційними банками. З деякими країнами розрахунки ведуться на основі двосторонніх клірингів, з іншими країнами - переважно в фунтах стерлінгів і інших конвертованих валютах. Іноземцям дозволяється відкривати спеціальні рахунки в конвертованих така, за якими валютні операції здійснюються без обмежень. Валюта від експорту і неторгових надходжень підлягає здачі офіційним органам. Ввезення і вивезення готівки національних грошей нерезидентами заборонені; резиденти можуть ввозити і вивозити їх на суму до 100 така. Ввезення іноземної валюти не обмежується, вивезення-з межах суми, зареєстрованої при в'їзді.

Валютний контроль здійснюється центральним і Уполу-шоченнимі банками. Виручка від експорту товарів і послуг юдлежіт здачі. Ввезення національної валюти нерезидентами: вободи, вивезення нерезидентами заборонений, резидентами разре-ієн до 200 Барбадосской дол. Валютний контроль здійснюється центральним і Уполу-омоченних банками. Виручка від експорту товарів і послуг одлежіт здачі. Нерезидентські рахунки відкриваються по разре -[еніям центрального банку, переказ коштів за такими рахунками вободи. Ввезення і вивіз національної валюти дозволені до 00 дол.

Валютний контроль здійснюється Бельгійсько-Люксембурзьким валютним інститутом.

Валютний контроль та емісію здійснює Управління грошового обігу та валютного контролю. Ввезення національної валюти вільний, вивіз обмежується 250 Бермудськими дол. Валютний контроль здійснюється Управлінням валютного контролю та Банком для зовнішньої торгівлі відповідно до інструкцій міністерства планування і фінансів. валютні надходження від експорту та неторгових операцій повинні здаватися офіційним органам. Ввезення іноземної валюти не обмежується, вивезення - в межах зареєстрованої при в'їзді суми. Ввезення і вивіз національної валюти заборонені.

Валютний контроль здійснюється міністерством фінансів і центральним банком, якому повинні здаватися всі валютні надходження від експорту та неторгових операцій.

Валютний контроль здійснюється центральним та уповноваженими банками. Ввезення національної валюти вільний, вивіз - не більше 200 пул.

Валютний контроль здійснюється міністерством фінан-юв і центральним банком через уповноважені коммерче -: кі банки. Валютні надходження від експорту та неторго - их операцій повинні продаватися за ринковим курсом че-ез уповноважені банки.

Валютний контроль практично відсутній.

Валютний контроль здійснюється центральним і упс женого банками. Експортна виручка і вчиню по неторгових операціях підлягають здачі уповноважені) банкам.

Валютний контроль здійснюється міністерством фінан сов. Вся виручка в іноземній валюті крім виручки індійських рупіях, підлягає здачі Королівському грошовому управління.

Валютний контроль, що здійснювався центральним баї кому, практично перестав застосовуватися з 24 жовтня 1979 i Резиденти та іноземці можуть ввозити і вивозити нацис нальную і іноземну валюту без обмежень. Операці з золотом не обмежуються. Лондонський ринок золота npi належить до числа найбільших міжнародних центрів п торгівлі цим металом.

Валютний контроль в основному відсутній. Ввезення і вивезення національних грошей і іноземної валюти не обмежуються.

Валютний контроль здійснюється відповідно до по-тановлением від 1 березня 1957 р Державним банком РВ, якому надано виключне право покупки; продажу іноземної валюти.

Валютний контроль здійснюється центральним банком. Велика частина валютних операцій може відбуватися без обмежень. Експорт золота і торгівля їм всередині країни контролюються центральним банком. Ввезення і вивіз іноземної валюти і національних грошей не обмежуються.

Валютний контроль здійснюється центральним та уповноваженими банками.

Валютний контроль здійснюють французька державна Центральна каса економічного співробітництва н уповноважені банки.

Валютний контроль здійснюється центральним банком i Валютним управлінням. Всі валютні операції ведуться 1ерез уповноважені банки. За торговим і деяким не - оргов платежах стягується 35% - ний податок. Ввезення і вивезення шостранной і національної валюти не обмежуються. Експорт та імпорт золота, а також операції з ним всередині: Тран можуть проводитися тільки з дозволу валютних рганов.

Валютний контроль здійснює центральний банк. Платежі за кордон вимагають дозволу. Виручка в іноземній валюті по торговим і неторгових операціях належить здати центральному банку. Нерезиденти можуть мати рахунки в іноземній валюті та в оборотних гвінейських франках. Ввезення іноземної валюти не обмежується, вивезення - в межах суми, зареєстрованої при в'їзді. Ввезення і вивезення гвінейської валюти заборонені.

Валютний контроль здійснюється центральним банком, якому повинні здаватися всі надходження в іноземній валюті. Вивіз і ввезення готівкової національної валюти заборонені.

Валютний контроль здійснюється міністерством планування, фінансів і торгівлі. Експортна виручка підлягає здачі. Ввезення і вивезення грошових знаків в восточнокаріб-ських доларах дозволяються за умови декларування при в'їзді. Розрахунки з країнами - членами Карибського співтовариства, до складу якого входять крім названих вище країн Барбадос, Беліз, Гайяна, Гренада, Тринідад і Тобаго, виробляються в восточнокарібскій доларах (пс зовнішнім рахунках) або у валюті відповідної країни - члена Співтовариства. З березня 1977 р частина цих розрахунків здійсню ється на умовах клірингу (див. Тринідад і Тобаго) Розрахунки з іншими країнами здійснюються за зовнішнім сче там в восточнокарібскій доларах або в іноземній ва люте.

Валютний контроль здійснюється центральним і улол-юмоченнимі банками. Для нерезидентів, включаючи греків,[рожівающіх за кордоном, передбачені іноземні рахунки, конвертованих драхми. Резиденти повинні отримувати раз - ешеніем на переказ коштів за кордон і здавати валютним рганам в установлені строки виручку в іноземній Ьа -[юті. Ввезення і вивіз національної валюти обмежуються уммой в 3000 драхм.

Валютний контроль здійснюється центральним і Уполу-емоченнимі банками. Платежі за рахунками нерезидентів в ронах, а також поточні розрахунки нерезидента не контролнру-ться. Виручка від експорту товарів і послуг належить здати рез 1 - 3 місяці. Переклад капіталів вільний в межах е 40000 крон; ліміт прямих інвестицій - іноземних в Аніі і датських за кордоном - становить 10 млн. крон.