А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Пероксидна теорія

Пероксидна теорія, найбільш просто і повно роз'яснює явища детонації палива і дії антидетонаторов, отримала в даний час широке визнання. Проте деякі питання в цій складній області і понині залишаються не зовсім зрозумілими і вимагають подальшого дослідження. Так, наприклад, відомо, що такі вуглеводні, як оло-фіни, тетралін і деякі інші, володіючи яскраво вираженою схильністю до утворення перекисів, проте значно поступаються парафіну в схильності до детонації; відомий ряд спостережень, коли додаток тетраетилсвинцю, цього найбільш вивченого антидетонатора, викликало не позитивний, а нульовий або навіть негативний ефект в сенсі зниження детонації; незрозумілий також яскраво виражений виборчий характер дії тетраетилсвинцю на палива різного складу, наприклад слабка прийомистість до цього антидетонатора олефінів і особливо бензолу. Ці та багато інших фактів свідчать, що наука ще далеко не досягла вичерпного пізнання природи детонації палива і її попередження.

Пероксидна теорія, найбільш просто і повно роз'яснює явища детонації палива і дії антидетонаторов, отримала в даний час широке визнання. Проте деякі питання в цій складній області і понині залишаються не зовсім зрозумілими і вимагають подальшого дослідження. Так, наприклад, відомо, що такі вуглеводні, як оле-фіни, тетралін і деякі інші, володіючи яскраво вираженою схильністю до утворення перекисів, проте значно поступаються парафіну в схильності до - детонації; відомий ряд спостережень, коли додаток тетраетилсвинцю, цього найбільш вивченого антидетонатора, викликало не позитивний, а нульовий або навіть негативний ефект в сенсі зниження детонації; незрозумілий також яскраво виражений виборчий характер дії тетраетилсвинцю на палива різного складу, наприклад слабка прийомистість до цього антидетонатора олефінів і особливо бензолу. Ці та багато інших фактів свідчать, що наука ще далеко не досягла вичерпного пізнання природи детонації палива і її попередження.

Найбільш визнаною теорією, що пояснює механізм детонації, є пероксидна теорія з цінний механізмом.

Що стосується, нарешті, металоорганічних антидетонаторов, то необхідно відзначити перш за все, що застосування до них пероксидного теорії вимагає деяких додаткових пояснень. Справа полягає в тому, що, будучи вельми сильними антидетонаторами, металоорганічні сполуки, взагалі кажучи, значно поступаються ароматичним амінів як інгібітори.

Що стосується, нарешті, металоорганічних антидетонаторов, то необхідно відзначити перш за все, що застосування до них пероксидного теорії вимагає деяких додаткових пояснень. Справа полягає в тому, що, будучи вельми сильними антидетонаторами, металоорганічні сполуки, взагалі кажучи, значно поступаються ароматичним ами-нам як інгібітори.

Тепер ясно, що фотосинтез є дуже складний ланцюг ензиматичних хімічних перетворень, що йдуть через освіту ряду проміжних продуктів за участю сполук фосфору, азоту та ін. Нові дані про фотосинтезі підтверджують окислювально-відновну теорію К. А. Тімірязєва та, мабуть, також пероксидную теорію А. Н. Баха[1341], Який вказав ще в 1893 р на роль проміжного утворення перекисів при фотосинтезі рослин, а також на участь в ньому окислювальних і відновних ферментів.

На деяких режимах роботи двигуна при іспользрваніі бензину, якість якого не повністю відповідає вимогам двигуна, може виникнути так зване детонационное згорання робочої суміші, Для пояснення механізму детонації в двигунах запропоновано кілька теорій, але найбільш визнаною з них є пероксидна теорія з ланцюговим механізмом.

Протягом останнього п'ятдесятиріччя було запропоновано багато різних теорій, що пояснюють механізм корозії. Найбільш важливими і них є: пероксидна теорія, лужна теорія, теорія кисневого руйнування і, нарешті, загальноприйнята електрохімічна теорія корозії.

Байєр припустив, що останній дійсно є первинним продуктом фотосинтезу. Тепер ясно, що фотосинтез є дуже складний ланцюг ензиматичних хімічних перетворень, що йдуть через освіту ряду проміжних продуктів за участю сполук фосфору, азоту та ін. Нові дані про фотосинтезі підтверджують окислювально-відновну теорію К. А. Тімірязєва та, невидимому, також пероксидную теорію А. Н. Баха[287], Що вперше вказав ще в 1893 р на роль проміжного утворення перекисів при фотосинтезі рослин, а також на участь в ньому окислювальних і відновних ферментів.

При теоретичному висвітленні процесів каталітичного окислення розглядаються теорія гидроксилирования, пероксидна теорія А. А. Баха, ланцюгова теорія Н. Н. Семенова, а також роботи С.

Як було показано вище, багато ароматичні аміни є не тільки антидетонаторами, а й хорошими інгібіторами; взяті вже в невеликій кількості, вони енергійно затримують процеси самоокисления вуглеводнів, що протікають при звичайній температурі. Як показує досвід, це своє властивість ароматичні аміни зберігають також при підвищеній температурі, наприклад при 230[25], А також при згорянні вуглеводнів. Таким чином, тут спостерігається безсумнівна спільність дії присадок, які на перший погляд належать до двох різних типів: інгібіторів і антидетонаторов моторного палива. З точки зору пероксидного теорії така спільність зрозуміла: і в тому і в іншому випадку роль аміну зводиться до того, що він приймає на себе дію високоактивних первинних продуктів окислення (перекисів) і тим самим обриває ланцюгову реакцію окислення.

Ауто-оксидація, як і всі повільні процеси окислення, сильно прискорюється відповідними каталізаторами; в біологічних процесах роль каталізаторів виконують окислювальні ферменти. Баха, А. І. Опаріна та інших встановлено, що оксигенази є речовинами, здатними до самоокісленія молекулярним киснем повітря з утворенням перекисів, які після активації пероксидазами проводять типові для оксидаз реакції біологічного окислення речовин, що не окислюються безпосередньо молекулярним киснем. Однією з особливостей теорії А. Н. Баха - 5является то, що вона розглядає ферменти не тільки як специфічні каталізатори, але і як біологічно важливі речовини, що відкривають шляхи до пізнання життєвого процесу. Протягом майже півстоліття пероксидна теорія надає неоціненні послуги при вивченні найрізноманітніших процесів окислення.