А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Периферійна сепарація

Периферійна сепарація організовується на периферії ступені (рис. 1637) за ступенем або в міжвінцовому зазорі. Ідея цього виду сепарації полягає в використанні відцентрових сил, що діють на краплі: чим більше радіус краплі гк і окружна швидкість і, тим більше відцентрова сила. Під дією цієї сили крапля потрапляє в пастку, виконану в корпусі або обоймі, захоплюється влагоулавлівающім козирком і стікає вниз корпусу турбіни, звідки дренируется.

Схеми пилозахисних пристроїв. Найбільш перспективні інерційні ПЗУ з периферійної сепарацией пилу і з сепарацією до осі симетрії пристроїв.

Зміна к. П. Д. Турбінної ступені при отсосе вологи з поверхні соплових лопаток. | Залежність економічності багатоступінчастої турбіни від влагоудаленія. | Зміна потужності турбіни МК. - 30 (Л /23 5 Мет залежно від швидкості відсмоктування пароводяної суміші (досліди ХТГЗ. На рис. 8 - 47 6 показано вплив периферійної сепарації на економічність багатоступінчастої швидкохідної турбіни при постійному відношенні тисків і змінному початковому перегрів (вологості) пара. У всьому діапазоні зміни наведеної кінцевої вологості групи турбінних ступенів спостерігається зменшення втрат від вологості (крива 2) за рахунок організації периферійної сепарації.

У проточної частини ЦВД встановлена система влагоулавліваю-чих камер для периферійної сепарації за робочою гратами і є по два відбору пара на регенерацію в кожному потоці. У ЦНД поряд з периферійним відведенням вологи використовується внутрішньо-канальна сепарація. На двох останніх щаблях встановлені діафрагми з порожніми лопатками.

Розподіл відносної міри вологості по висоті за робочою гратами ступенів великий веерності за даними різних організацій. а - П - досліди ЦКТИ. Про - ХТГЗ. - МЕІ. Д - Паметрада. б - дані І. С. Вилера і К. І. Десаї. Д - Г. 805 К. Р-102%. П - Г 784 К. Р93%. Про - Го757 К. Р100% (ta - початкова температура. РР /Ра - відносна навантаження турбіни. Мабуть, такий характер зміни j /jj по висоті за робочою гратами можливий в трьох випадках: 1) при інтенсивній внутріканальной і периферійної сепарації вологи в сопловой решітці; 2) при відривних течіях в периферійній зоні сопловой решітки (на вхідних кромках і на спинці соплових лопаток); 3) при істотних відхиленнях режиму роботи ступені від розрахункового.

Для випадку, коли перед останньою сходинкою пар перегрітий, а вологий пар утворюється тільки в процесі розширення в ступені, застосування внутріканальной сепарації не виправдане, і тоді доцільніше організувати периферійну сепарацію над робочими лопатками. Застосування периферійної сепарації вологи в останніх щаблях у всіх випадках підвищує ефективність роботи вихлопного патрубка. У зв'язку з цим доцільно видаляти вологу не тільки над робочими лопатками, а й за останньою сходинкою на вході в вихлопної патрубок.

Вплив тиску пара на коефіцієнт сепарації вологи при /С00 5 - Ь055 і різної веерності. Це збільшення потуж - ності отримано, природно, за рахунок підвищення економічності наступних 20 двох ступенів і відповідає підвищенню їх потужності при цьому режимі майже на 1%, але подальше збільшення відсмоктування пароводяної суміші призвело до зниження економічної Ефективності периферійної сепарації. При отсосе пара в кількості більше 1 4% загальної витрати потужність установки зменшилася, так як кількість вологи, що відводиться з ростом відсмоктування пара зросла незначно.

Для випадку, коли перед останньою сходинкою пар перегрітий, а вологий пар утворюється тільки в процесі розширення в ступені, застосування внутріканальной сепарації не виправдане, і тоді доцільніше організувати периферійну сепарацію над робочими лопатками. Застосування периферійної сепарації вологи в останніх щаблях у всіх випадках підвищує ефективність роботи вихлопного патрубка. У зв'язку з цим доцільно видаляти вологу не тільки над робочими лопатками, а й за останньою сходинкою на вході в вихлопної патрубок.

На рис. 8 - 47 6 показано вплив периферійної сепарації на економічність багатоступінчастої швидкохідної турбіни при постійному відношенні тисків і змінному початковому перегрів (вологості) пара. У всьому діапазоні зміни наведеної кінцевої вологості групи турбінних ступенів спостерігається зменшення втрат від вологості (крива 2) за рахунок організації периферійної сепарації.

Тут видно істотна різниця між ДІАГРАМНИХ і дійсним значеннями вологості пара в трубі, що підводить СПП. Це пояснюється, по-перше, через нерівномірний розподіл вологи по висоті труби, і по-друге, тим, що в ЦВД за допомогою периферійної сепарації вологи і п'яти проміжних відборів пара видаляється частина води.

З метою зменшення втрат від вологості застосовують різні методи сепарації. Найбільш широко використовується периферійна сепарація, коли краплі вологи, що знаходяться в закрученому потоці або на поверхні робочих лопаток, відцентровою силою відкидаються до периферії і за спеціальними канавках відводяться з турбіни.

Принципова схема робочої частини пародінаміческой труби для дослідження турбінних решіток в потоці перегрітого вологої пари. У схему лабораторії включені також експериментальні турбіни вологої пари VIII, IX і XVI. Турбіни виконані двохвальним (з розрізним валом), причому перший ступінь призначена для створення природного поля вологості і розподілу параметрів перед другою досліджуваної щаблем. VIII призначена для вивчення внутріканальной і периферійної сепарації, а також інтегральних та структурних характеристик ступенів з гратами помірною веерності. У турбіні проводять дослідження звернених ступенів и1 взаємодіючих кільцевих решіток. Конструкція дозволяє виробляти-швидку зміну Досліджуваних об'єктів. Навантажувальні пристроями турбіни є гідрогальмами. Турбіна IX призначена для дослідження турбінних ступенів великий веерності і відрізняється від установки VIII розмірами проточної частини (веерностью досліджуваних ступенів), а також конструкцією вихідний частини, що дозволяє вивчати взаємодію останнього ступеня; турбіни з вихлопних патрубком.

Процес розширення пари в, 5-діаграмі для турбіни фірми Міцубісі. На рис. 9 - 18 наведені дві схеми, виконання турбін. У першому випадку (рис. 9 - 18 а) пар після ЦВД виводиться з проточної частини турбіни і направляється в виносної сепаратор, потім знову повертається в ЦСД. У проточної частини турбіни є також розвинена периферійна сепарація сходами, яка поєднується з відборами пара на регенерацію. Підігрів живильної води здійснюється до температури 198 2 С. В даний час фірмою виготовляється турбіна аналогічної конструкції потужністю 300 Мет з початковим тиском пари 61 7 кгс /см2 і початковою температурою 277 С.

ЦВД, турбіна має три однакових двопоточних ЦНД. Циліндри низького тиску мають розвинений вихлопної патрубок, задня стінка якого відстоїть від останнього ступеня на відстань більш як 1 5 довжини останньої робочої лопатки. Крім того, в вихлопному патрубку встановлюються потужні напрямні лопатки, що утворюють кілька осерадіальних дифузорів. У цій турбіні, як і у інших турбін для АЕС, що випускаються раніше, в проточній частині застосовується тільки периферійна сепарація вологи. Периферійна сепарація вдало поєднана з відборами пара на регенерацію. У кожному потоці ЦВД є три відбору на регенерацію і по два відбору пара в ЦНД.

ЦВД, турбіна має три однакових двопоточних ЦНД. Циліндри низького тиску мають розвинений вихлопної патрубок, задня стінка якого відстоїть від останнього ступеня на відстань більш як 1 5 довжини останньої робочої лопатки. Крім того, в вихлопному патрубку встановлюються потужні напрямні лопатки, що утворюють кілька осерадіальних дифузорів. У цій турбіні, як і у інших турбін для АЕС, що випускаються раніше, в проточній частині застосовується тільки периферійна сепарація вологи. Периферійна сепарація вдало поєднана з відборами пара на регенерацію. У кожному потоці ЦВД є три відбору на регенерацію і по два відбору пара в ЦНД.