А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Валюта - угода

Валюта угоди - обумовлена в кредитній або зовнішньоторговельної сумі валюта, в якій виражається ціна товару або сума наданого кредиту.

Валюта ціни (валюта угоди) - валюта, яка використовується для вираження ціни в контракті. Зазвичай в якості валюти ціни віддають перевагу найбільш стабільної в момент укладання угоди валюті. Якщо розрахунки здійснюються по клірингу, то валюта звичайно відповідає валюті клірингу.

В разі її розбіжності з валютою угоди використовують перекладний курс для перерахунку валюти угоди в валюту платежу.

У разі її незбігу з валютою угоди використовують перекладний курс для перерахунку валюти угоди в валюту платежу.

Зазвичай застосовують два види: 1) включення в угоду про ціну товару (суми кредиту) стійкої валюти в якості валюти угоди: при зниженні курсу загальна вартість в валюті платежу збільшиться відповідно; 2) включення умови про зміну ціни товару ( або суми кредиту) в такій же пропорції, як зміниться курс валюти платежу в порівнянні з курсом валюти угоди.

Зазвичай застосовують два види валютного застереження: а) включення в угоду про ціну товару (суми кредиту) стійкої валюти в якості валюти угоди: при зниженні курсу валюти платежу загальна вартість в валюті платежу, відповідно, збільшиться; б) включення умови про зміну ціни товару (або суми кредиту) в такій же пропорції, як зміниться курс валюти платежу по порівняно з курсом валюти угоди.

До числа найбільш поширених і важливих поправок належать поправки на вторговування, на терміни поставки, на серійність (кількість), на умови платежу, на ковзання, перерахунок імпортних цін на валюту майбутньої угоди.

Валютна обмовка - в торгових і кредитних угодах спосіб страхування від можливого знецінення валюти; здійснюється шляхом укладення таких угод в стійкій валюті або за допомогою застереження подальшого зміни цін або суми кредиту в разі падіння курсу валюти угоди.

Зазвичай застосовують два види: 1) включення в угоду про ціну товару (суми кредиту) стійкої валюти в якості валюти угоди: при зниженні курсу загальна вартість в валюті платежу збільшиться відповідно; 2) включення умови про зміну ціни товару (або суми кредиту) в такій же пропорції, як зміниться курс валюти платежу в порівнянні з курсом валюти угоди.

Зазвичай застосовують два види валютної застереження: а) включення в угоду про ціну товару (суми кредиту) стійкої валюти в якості валюти угоди: при зниженні курсу валюти платежу загальна вартість в валюті платежу, відповідно, збільшиться; б) включення умови про зміну ціни товару (або суми кредиту) в такій же пропорції, як зміниться курс валюти платежу в порівнянні з курсом валюти угоди.

ВАЛЮТА УГОДИ - валюта, в якій встановлюється ціна товару в зовнішньоторговельному контракті або виражається сума наданого міжнародного кредиту. Валютою угоди може бути валюта експортера або кредитора, валюта імпортера або позичальника, а також валюта третіх країн або будь-яка міжнародна лічильна одиниця. Введення в контракт валюти угоди, відмінній від валюти платежу, служить одним із способів страхування від валютного ризику.

ВАЛЮТА УГОДИ - валюта, в якій встановлюється ціна товару в зовнішньоторговельному контракті або виражається сума наданого міжнародного кредиту. як правило, в якості валюти угоди використовуються відносно стійкі валюти.

ВАЛЮТА ПЛАТЕЖУ - валюта, в якій відбувається оплата товару в зовнішньоторговельній угоді або погашення міжнародного кредиту. Валюта платежу може збігатися з валютою угоди, проте можливо і їх розбіжність, особливо при клірингової форми розрахунків, вираженні контрактних цін в традиційних валютах або при введенні в контракт в якості валюти угоди будь-якої міжнародної лічильної грошової одиниці. 
Існують два основних види В.О .: а) встановлення в угоді про ціну товару або сумі кредиту в якості валюти угод стійкої валюти (при зниженні її курсу ціна або сума у валюті платежу відповідно збільшиться); б) включення умови про зміну ціни товару або суми кредиту в тій же пропорції, в якій відбудеться зміна курсу узгодженої між сторонами валютою платежу по відношенню до курсу валюти угоди.

ВАЛЮТА ПЛАТЕЖУ - валюта, в якій відбувається оплата товару в зовнішньоторговельній угоді або погашення міжнародного кредиту. Валюта платежу може збігатися з валютою угоди, проте можливо і їх розбіжність, особливо при клірингової форми розрахунків, вираженні контрактних цін в традиційних валютах або при введенні в контракт в якості валюти угоди будь-якої міжнародної лічильної грошової одиниці.

Лютня ЗАСТЕРЕЖЕННЯ (currency clause, exchange clause) ін із способів страхування від ризику знецінення (зниження рса) валюти в торгових і кредитних угодах, укладених в валютах кап. Втрата внаслідок зниження курсу валюти народжує експортеру не тільки при продажу товарів в кредит, але і всіх тих випадках, коли між моментом укладення договору з покупцем (і встановлення ціни товару) і моментом платежу за поданий товар протікає відомий проміжок часу, в чення якого курс валюти угоди може знизитися. Валютою застереження може бути люта угоди, або третя валюта або міжнародна рахункова ніжна одиниця (напр. В умовах плаваючих валютних рсов в якості валюти обмовки використовують різні комбі-ції з декількох валют (валютні кошики), а застереження називаються ють многовалютной. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ВАЛЮТНА (currency clause) - умова контракту, в якому курс однієї валюти фіксується по відношенню до іншої, більш стійкою, з метою уникнення втрат від девальвації. Взагалі в ринковій практиці існує два види О.В .: 1) в контракті ціна товару фіксується в стійкій валюті ніж сама валюта платежу; 2) в контракті передбачається зміна ціни товару в такій же пропорції, як зміниться курс валюти платежу в порівнянні з курсом валюти угоди.

Існують два основних види В.О .: а) встановлення в угоді про ціну товару або сумі кредиту в якості валюти угод стійкої валюти (при зниженні її курсу ціна або сума у валюті платежу відповідно збільшиться); б) включення умови про зміну ціни товару або суми кредиту в тій же пропорції, в якій відбудеться зміна курсу узгодженої між сторонами валютою платежу по відношенню до курсу валюти угоди.

ВАЛЮТА УГОДИ - валюта, в якій встановлюється ціна товару в зовнішньоторговельному контракті або виражається сума наданого міжнародного кредиту. Валютою угоди може бути валюта експортера або кредитора, валюта імпортера або позичальника, а також валюта третіх країн або будь-яка міжнародна лічильна одиниця. Введення в контракт валюти угоди, відмінній від валюти платежу, служить одним із способів страхування від валютного ризику.

ВАЛЮТА ПЛАТЕЖУ - валюта, в якій обумовлена оплата товару по зовнішньоторговельної угоді або погашення кредиту. У цих випадках в договорі зазвичай вказується, за яким курсом валютна операція повинна бути перерахована в В. В ряді платіжних угод СРСР з іноземними гос-вами зафіксовано курс, по до-рому валюта угоди повинна перераховуватися в В.

Кредитори та експортери можуть нести значить, валютні втрати, якщо в період між моментом укладення угоди або контракту (встановлення ціни товару, суми наданого кредиту) і моментом платежу знизиться курс тієї валюти, в якій повинні бути проведені розрахунки. Ця мета досягається: 1) шляхом встановлення в угоді ціни товару або суми наданого кредиту в стійкою (твердої) валюті в результаті чого сума у валюті платежу при її знеціненні (зниженні курсу) відповідно збільшується по відношенню до валюти угоди, або 2) шляхом включення в угоду умови про зміну ціни товару або суми кредиту в тій же пропорції, в якій відбудеться зміна курсу узгодженої між сторонами валюти але відношенню до валюти угоди.

Кредитори та експортери можуть нести значить, валютні втрати, якщо в період між моментом укладення угоди або контракту (встановлення ціни товару, суми наданого кредиту) і моментом платежу знизиться курс тієї валюти, в якій повинні бути проведені розрахунки. Ця мета досягається: 1) шляхом встановлення в угоді ціни товару або суми наданого кредиту в стійкою (твердої) валюті в результаті чого сума у валюті платежу при її знеціненні (зниженні курсу) відповідно збільшується по відношенню до валюти угоди, або 2) шляхом включення в угоду умови про зміну ціни товару або суми кредиту в тій же пропорції, в якій відбудеться зміна курсу узгодженої між сторонами валюти але відношенню до валюти угоди.