А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Перший етап - обробка

Перший етап обробки даних фотографії робочого дня проводиться на самому спостережній аркуші: підраховується і заноситься у відповідну графу тривалість кожного виміру часу і в графі Індекс вказуються умовні цифрові позначення категорій робочого часу (умовні позначення індексів наведені в табл. 10 стор. Перший етап обробки полягає у визначенні кінетичної функції або формального механізму розкладання.

Номограма для визначення порових тисків (Передкавказзя. Перший етап обробки реалізується або вручну, або на ЕОМ. Таблиці, підготовлені за всіма інтервалах, де проводився каротаж, вводяться в базу даних АСОІГІС. При реалізації першого етапу обробки на ЕОМ первинні цифрові каротажні записи, отримані реєстратором Триас, редагуються комплексом програм АСПОЦДК і вводяться в базу даних АСОІГІС. Цифрові каротажні криві обробляються стандартними програмами бібліотеки АСОІГІС. При цьому за спеціальним графу виконується розчленовування каротажних кривих на однорідні за фізичними параметрами інтервали. Виділені на різних кривих кордону пластів попарно корелюються, знімаються характерні відліки в межах пластів і по комплексу геофізичних методів проводиться літологічний розчленування досліджуваного розрізу. Формуються і записуються в базу даних АСОІГІС таблиці геофізичних характеристик пластів, виділених в розрізі із зазначенням їх літологічних ознак.

Перший етап обробки дерева виробляється в лісопильних, другий - IB столярних та оздоблювальних цехах.

Перший етап обробки завдання, в ході якого завданням виділяються необхідні ресурси і здійснюється підготовка цих ресурсів до роботи. Фаза завершується створенням проблемної задачі.

Перший етап обробки стоків від сгустителей концентратів з метою утилізації містяться в них цінних продуктів (концентратів, іонів важких кольорових металів) за обома варіантами проводиться однаково. Що стосується подальшої доочистки цих стоків і очищення хвостових вод від розчинених флотореагентов, то їх виробляють по-різному. За першим варіантом (рис. V-3) доочищення відбувається в хвостосховище. За другим варіантом (рис. V-4) хвостохра-ніліще служить в основному для освітлення виробничих стічних вод, що пройшли перший етап обробки; остаточна ж доочищення суміші всіх виробничих стічних вод від розчинених флотореагентов шляхом їх обробки хлорним вапном виробляється після хвостосховища.

Перший етап обробки дерева виробляється в лісопильних, другий - в столярних і оздоблювальних цехах. Для виготовлення рам, дверей, фанери, плит та паркету застосовують лісопильні рами, обрезочний, стругальні, фуговальні верстати, преси, сушила.

Першим етапом обробки, виробленим MPEG, є визначення, який з макроблоків переміщається між /- зображеннями. Це виконується шляхом перенесення кожного макроблоку з одного /- кадри вперед до наступного і обчислення двомірної взаємної кореляції в околиці його початкового розташування. Для кожного зрушеного макроблоку визначаються вектори руху, які вказують напрямок і величину переміщення. Макроблоки, що не зсувалися, є стаціонарними в картинах між /- зображеннями і можуть бути винесені вперед в проміжних зображеннях.

Першим етапом обробки будь-якого з цих видів руд є їх збагачення.

Схема роботи із завданнями під керуванням РОС. Першим етапом обробки завдання є планування його виконання. Підсистема планування РОС вибирає для виконання завдання ту основну ЕОМ, яка має необхідну кількість периферійних пристроїв, потрібних для попередньої установки томів прямого доступу або томів магнітної стрічки.

Першим етапом обробки статистичних даних є побудова статистичного ряду у вигляді таблиці і гістограми, яку оформляють графічно. Для цього діапазон зміни випадкової величини розбивають на розряди і підраховують число значень випадкової величини, що потрапила в кожен розряд.

Першим етапом обробки стічних вод нафтопромислів і нафтопереробних заводів є механічна очистка цих вод за допомогою застосування решіток, лееколо-вок, (нефтеловушек, а також споруди ставків-відстійників і мулових майданчиків. Першим етапом обробки результатів лабораторних досліджень за зразками одиничних розрізів є визначення меж резервуарів і обчислення констант їх характеризують. При вивченні розрізів бурових свердловин кордону проникних пластів і зон встановлюються більш точно по електрокаротажних даними, а результати лабораторних досліджень, як правило, є підсобними, що пов'язано з неповним виносом керна. Виняток становлять випадки, коли винос керна більше 70% від проходки. Однак для з'ясування точної глибини залягання покрівлі і підошви пластів необхідно розташовувати даними про контрольні заміри інструменту, так як накопичення помилок при повсякденних послідовних вимірах інструменту може досягати значної величини, що призведе до спотворення даних про глибину залягання пласта. При вивченні розрізів в природних відслоненнях кордону можливих колекторів встановлюють по комплексній інтерпретації макроскопічного вивчення розрізу і результатів лабораторних досліджень.

Після першого етапу обробки на поверхні стали залишається 2 - 5% окалини, яку можна видалити на другому етапі.

Зміна швидкості корозії стали 20 г /(м2 - ч, в залежності від складу інгібітора і швидкості. На першому етапі обробки відбувається витрачання цього реагенту на освіту комплексонату заліза. Після досягнення температури приблизно 250 С відбувається розкладання комплексонату заліза з утворенням магнетітной захисної плівки на поверхні стали.

На першому етапі обробки відлік проводиться за шкалою індикатора з ціною поділки 001 мм, на останньому - за шкалою оптичного пристрою.

Матриця планування в методі випадкового балансу. На першому етапі обробки експериментів діаграму розсіювання будують тільки для лінійних ефектів.

На першому етапі обробки експериментів діаграму розсіювання будують тільки для лінійних ефектів. Ефект визнається значущим, якщо він має велику різницю між медианами Амі. Однак цей критерій недостатній, оскільки він не є однозначним. Ефект визнається значущим, якщо він також має велике число виділилися точок, розташованих вище (нижче) решт інтервалу зміни значень у для іншого рівня фактора.

На першому етапі обробки експериментів діаграму розсіювання будують тільки для лінійних ефектів. Амі, Однак цей критерій недостатній, оскільки він не є однозначним. Ефект визнається значущим, якщо він також має велике число виділилися точок, розташованих вище (нижче) решт інтервалу зміни значень у для іншого рівня фактора.

Розпізнавання є першим етапом обробки інформації. В процесі впізнання виконується процедура фільтрації інформації та ідентифікації параметрів об'єкта. Фільтрація включає виявлення, виділення, відновлення і перетворення вхідних сигналів. Під ідентифікацією розуміється визначення основних характеристик, параметрів і структури керованих об'єктів та доданих до них впливів, в тому числі збурень зовнішнього середовища.

Нанесення контактних покриттів часто є першим етапом обробки поверхні. Для поліпшення електричних характеристик благородні метали осаджують на мідь і її сплави. У машинобудуванні застосовується лудіння алюмінію і сплавів міді, щоб полегшити пайку.

Нанесення контактних покриттів часто є першим етапом обробки поверхні. Перед нанесенням емалі, наприклад, для поліпшення зчеплення попередньо нікелюють чавун або сталь. Для поліпшення електричних характеристик благородні метали осаджують на мідь і її сплави. У машинобудуванні застосовується лудіння алюмінію і сплавів міді, щоб полегшити пайку.

Обчислення оцінок відомих систематичних похибок є першим етапом обробки групи результатів спостережень при багаторазових вимірах. У разі обробки даних одноразових вимірювань, а також при прогнозуванні похибки одноразових вимірювань обмежуються виконанням цього етапу. враховуються функції впливу розглядаються як випадкові функції випадкових аргументів. Приватні складові систематичної похибки беруть незалежними. При задоволенні цієї умови дію кожної з незалежних впливають величин на всі елементи вимірювального пристрою описується одним коефіцієнтом впливу.

Схема взаємодії компонент системи програмування на першому етапі обробки вихідного модуля представлена на рис. 3.1. Для користувача макрогенератор і транслятор виступають як якась єдина компонента системи програмування - транслятор з асемблера. На цю думку його наводить той факт, що в завданні для операційної системи фігурує замовлення тільки на трансляцію. Однак системному програмісту корисно знати, яку частину роботи виконує макрогенератор, а яку - транслятор.

Використання залишків можливо тому, що на першому етапі обробки залози з неї витягують інсулін підкисленим спиртом. У той же час спирт (розведений в певних умовах) НЕ денатурує протеолітичних ферментів, що містяться в сировині.

СВУ цього типу використовуються в основному на першому етапі обробки хрому--тографіческіх інформації. Це пояснюється, з одного боку, відносною простотою необхідних операцій, що дозволяє їх виконувати спеціально призначеними для цієї мети простими обчислювальними модулями. СВУ цього типу використовуються як канали зв'язку з ЕОМ.

Розглянемо далі ті типи висловлювань, які вимагають тільки першого етапу обробки, і ті, які вимагають обох етапів. Ви ймовірно пам'ятайте, що Мейер постулював 4 типи зв'язків між S і Р (див. Табл. Наведені критерії дозволяють формалізувати процес виявлення і усунення аномальних значень на першому етапі обробки осцилограм і, отже, виконувати його в автоматичному режимі. Це особливо зручно при фіксуванні даних про зміну напору комп'ютером за допомогою автоматичних датчиків. Процес відбраковування по наведеним критеріям може бути реалізований на ЕОМ і в інтерактивному режимі.

Зустрічаються системи, в яких розподіл ресурсів цілком проводиться на найпершому етапі обробки програми.

Процес обробки корпусу свердла. При обробці корпусу свердла базами служать центри, тому на торці хвостовика на першому етапі обробки проводиться свердління і зенкування центрового отвору, а з боку робочої частини - обточування зовнішнього центру.

застосування змішаного інгібітора в системах, які вже зазнали сильної корозії, на перших етапах обробки призводить до відшарування старих продуктів корозії, які здатні знову відкластися в місцях зі слабкою циркуляцією води. Це може привести до утворення гальванічних елементів як в місцях, що звільняються від корозії, так і на ділянках вторинного осадження, а отже, до підвищення небезпеки корозії в початковий період обробки. Тому необхідна попередня очистка системи перед застосуванням змішаного інгібітора.

При обробці корпусу свердла базами служать центри, тому на торці хвостовика на першому етапі обробки свердел проводиться свердління і зенкерова-ня центрового отвору, а з боку робочої частини - обточування зовнішнього центру.

При спуску нафтовмісних стічних вод в поверхневі водойми механічну очистку слід розглядати лише як перший етап обробки стоків, подальша їх очищення повинна здійснюватися іншими, більш ефективними методами.

Склад стали, підданої зміцнення методом НТМО. Таким чином, легування сталей в принципі дозволяє застосовувати НТМО з використанням кування на першому етапі обробки, що значно розширює технологічні можливості даного методу.

Для прискорення утворення гідроксиду кальцію і магнію, що представляють собою колоїдні сполуки, на першому етапі обробки води вапном і содою в неї додають коагулянт. Додається коагулянт і на другому етапі цього процесу для кращого формування в пластівці дрібних кристалів карбонату кальцію і гідроксиду магнію. Як коагулянту застосовують сірчанокисле або хлорне залізо (FeSO4 або FeCJ3), так як при рН 10 2 сірчанокислий алюміній здатний утворювати розчинні сполуки.

Потім відомість помилок з виправленнями надходить в службу 3 і після реєстрації і перфорації повторно на перший етап обробки (програму Введення), але вже в якості коректури, яка обробляється точно так же (тими ж програмами по тим же описами), що і перша частина інформації. При цьому раніше отриманий завантажувальний файл доповнюється додатковою порцією даних, що пройшли всі необхідні види контролю та перетворення і не мають помилок. Помилкові дані з пергою коректури повторно виводяться на відомість помилок н після перфорації утворюють другу коректуру. Цей ітеративний процес ведеться до тих пір, поки не буде отримано чистий відомість помилок.

Тиск 0 5 - 1 0 МПа підтримується в котлі протягом 1 0 - 1 5 годин - перший етап обробки.

Структурна схема БТІ (а і вид відображається на екрані ЕПТ інформації (б. Ця обробка, ускладнюючи систему, покращує якісні показники індикатора, так як відомо[3, 4], Що одним з перших етапів обробки інформації в процесі будь-якого зорового сприйняття є виділення контурних фрагментів зображень.

Головна мета, яку ставили перед собою автори пропонованого увазі читача видання, - це систематичне і взаємозалежне виклад всіх трьох аспектів (математичного, що моделює і програмного) проблеми статистичного аналізу вихідної інформації стосовно завдань, які доводиться вирішувати досліднику на першому етапі обробки даних експерименту або спостереження. Цей етап названий на книзі етапом первинної статистичної обробки і включає в себе такі прийоми і завдання, як: документування дослідження; організація введення і зберігання даних в ЕОМ; попередня візуалізація (зручне наочне уявлення) багатовимірних даних з метою формування робочих гіпотез; робота з різнотипними ознаками; робота з пропущеними і різко виділяються спостереженнями; опис і аналіз емпіричних розподілів; перевірка гіпотез незалежності, однорідності і стаціонарності оброблюваних рядів спостережень.

В системі АПРОМІН процес аналізу вихідних матеріалів дослідження складається з двох основних етапів. Перший етап обробки інформації включає в себе перетворення в момент дослідження безперервних сигналів в переривчасті /квантування сигналів /, послідовний переклад всіх квантованих сигналів в один загальний тракт /комутація сигналів /, послідовне вимір миттєвої величини сигналів і кодування результатів вимірювання. Закодована інформація записується на магнітній стрічці у вигляді імпульсного коду і зберігається до моменту машинної обробки.

Залежність об'ємного коефіцієнта теплообміну Kv при прямотоке теплоносіїв в насадці із завантажених навалом керамічних кілець розмірами 50X50X5 мм (висота шару 153 м від щільності зрошення Hw, швидкості w і початкової температури tt газів. В описуваних дослідах при противотоке продуктів згоряння і води НІІСТУ була зроблена спроба вивчити вплив на процес теплообміну всіх основних факторів, в тому числі і висоти насадочного шару, і щільності зрошення насадки водою. Перший етап обробки результатів дослідів полягав у вивченні кінцевих параметрів димових газів і їх залежно - сті від режимних і конструктивних характеристик контактної камери. Наведені на рис. 111 - 24 графіки дозволяють зробити наступні висновки.

інтерпретацій матеріалів звуколокаціонной зйомки полягає в послідовному внесення поправок. на першому етапі обробки відокремлюються горизонтальні перетину, на яких зафіксовані подвійні і більш складні контури. Вони дозволяють виявити перегородки нерозчинних порід.

Метали фарбуються для захисту від корозії і з цельк додання їм зовнішньої привабливості. Найбільш важливим є перший етап обробки поверхні. Він включає не тільки знежирення поверхні, але також осушення та видалення окалини. Знежирення може проводитися органічними розчинниками (часто використовуються установки для знежирення в парах), проте часто ефективніше і дешевше буває очищення лужними рідинами.

У[3-80]показана необхідність оптимізації першого етапу обробки за часом охолоджування магнітів конкретної форми і розмірів в магнітному полі з точки зору забезпечення відтворюваних результатів.

Базами при обробці спіральних свердел служать центри. Тому на торці хвостовика на першому етапі обробки свердел проводиться свердління і зенкування центрового отвору, а з боку робочої частини - обточування зовнішнього центру. Після термічної обробки в першу чергу шліфуються центри. Найбільш характерними при виготовленні свердел є операції по обробці гвинтових канавок, спинок зубів, заточування свердел.

Після токовой обробки, по режимам, описаним вище, структура робочої поверхні, природно, зазнає змін. Як вже було сказано вище, перший етап обробки - формування - видаляє слабкозв'язаного складові і виділяє найбільш динамічно стійкі конфігурації мікрорельєфу поверхні.

Полісульфндний котел. Сірчистий натрій, як і їдкий натр, надходить на виробництво в твердому вигляді. Однак відновлення проводиться в розчинах сірчистого натрію, тому першим етапом обробки сірчистого натрію є розчинення його у воді. Цей процес здійснюється в звичайних сталевих котлах з мішалками.

Швидкість корозії в конденсаті при. Багато установки можуть одночасно поряд зі сталями перлитного і феритного класів використовувати також і інші конструкційні матеріали. При наявності в контурах різних конструкційних матеріалів у воді контуру на першому етапі обробки утворюються комплексонати металів, що складають основу використаних конструкційних матеріалів. На другому етапі обробки відповідно до принципу структурного відповідності розкладання комплексонатов відбувається при контакті з родинними конструкційними матеріалами з утворенням на кожному з них своїх окис-них захисних плівок.

Наступний етап обробки в MPEG складається в освіті Р - кадру між /- зображеннями. Спочатку припустимо, що зсунуті макроблоки переміщалися лінійно в часі між двома положеннями, визначеними на першому етапі обробки. Кожен макроблок поміщається на своє передбачене положення в /- кадрі. Обчислюється взаємна кореляція в околиці цього блоку для визначення справжнього розташування макроблоку в Р - кадрі. Різниця між передбаченим і істинним положеннями макроблоку є помилкою передбачення, і ця помилка стискається за допомогою ДКП і використовується для корекції Р - кадру. Та ж інформація передається на декодер, так що він може коригувати свої передбачення. На рис. 1346 представлений зрушення макроблоку між /- зображеннями і проміжне Р - зображення.