А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Перший проект - стандарт

Перший проект стандарту РЕВ і техніко-економічний аналіз показників, закладених в проекті стандарту, надходять в організацію, відповідальну за проведення робіт з узгодження проекту стандарту РЕВ, в термін, передбачений планом розробки стандартів РЕВ.

Відгуки на перший проект стандарту РЕВ направляються в організацію-розробник не пізніше ніж через 20 днів після отримання проекту стандарту РЕВ. Відгуки, отримані після встановленого терміну, розглядаються і враховуються за рішенням організації - розробника.

При наявності істотних розбіжностей за першим проектом стандарту РЕВ рішення щодо неї приймається Держстандартом або Держбудом СРСР.

Уточнена після проведення погоджувальної наради редакція першого проекту стандарту РЕВ з уточненими техніко-економічним аналізом показників, закладених в стандарті РЕВ, пояснювальною запискою, проектом плану основних заходів щодо впровадження стандарту в СРСР, протоколом погоджувальної наради та копією технічного завдання організація-розробник направляє для розгляду до Міністерства нафтової промисловості, яке спрямовує до Держстандарту в трьох примірниках уточнену редакцію першого проекту стандарту РЕВ з техніко-економічним аналізом показників, закладених в стандарті РЕВ, пояснювальною запискою, уточненими проектом плану основних заходів щодо впровадження РЕВ в СРСР, протоколом погоджувальної наради та копією технічного завдання для розгляду в термін, передбачений планом державної стандартизації.

Якщо зауваження та пропозиції не стосуються суті першого проекту стандарту РЕВ і обмежуються редакційними поправками, організація - розробник вносить ці поправки (якщо вважає за потрібне) в перший проект стандарту, який з'явиться другим і остаточним проектом стандарту РЕВ. В цьому випадку погоджувальна нарада не проводиться.

На п'ятій стадії розглядаються зауваження і пропозиції по першому проекту стандарту. Проект приймається, якщо він схвалений 75% Комітетів-Членів, в іншому випадку ТК може бути - розроблений другий проект, який знову розсилається для схвалення. Другий проект стандарту приймається за умови, що за нього проголосують 75% Комітетів-членів. При відсутності необхідної більшості - може бути розроблений і розісланий новий проект.

Держстандарт після розгляду надсилає пропозиції радянської сторони за першим проектом стандарту РЕВ в Радянську частину відповідної постійної комісії РЕВ або радянським представникам в міжнародній організації країн - членів РЕВ.

У 1925 році була створена спеціальна комісія, яка підготувала перші проекти стандартів, що регламентують основні правила оформлення креслень. В кінці 20 - х років вони були затверджені.

Якщо в редакції другого проекту стандарту РЕВ не враховано зауваження і пропозиції СРСР за першим проектом стандарту РЕВ, то організація, відповідальна за погодження проекту стандарту РЕВ, становить проект зауважень і пропозицій, розмножує і розсилає його разом з другим проектом стандарту РЕВ, зведенням зауважень і пропозицій країн - членів РЕВ, техніко-економічним аналізом показників, закладених в проекті стандарту, в зацікавлені організації для підготовки до погоджувальної наради.

Організація, відповідальна за проведення робіт з узгодження проекту стандарту РЕВ, при необхідності редагує перший проект стандарту РЕВ і техніко-економічний аналіз показників, що пропонують в проекті стандарту; становить, керуючись вимогами ГОСТ 1.0 - 68; 116 - 78 пояснювальну записку та проект плану основних заходів щодо впровадження стандарту РЕВ в СРСР і направляє проект стандарту і зазначені документи в Технічне управління Міністерства нафтової промисловості.

Організація-розробник стандарту РЕВ проводить узагальнення відгуків і при необхідності готує матеріали до погоджувальної наради з першим проектом стандарту РЕВ.

Організація, відповідальна за проведення робіт з узгодження проекту стандарту РЕВ, складає зведення і на її основі розробляє проект зауважень та пропозицій зацікавлених організацій за першим проектом стандарту РЕВ.

Якщо зауваження та пропозиції не стосуються суті першого проекту стандарту РЕВ і обмежуються редакційними поправками, організація - розробник вносить ці поправки (якщо вважає за потрібне) в перший проект стандарту, який з'явиться другим і остаточним проектом стандарту РЕВ. В цьому випадку погоджувальна нарада не проводиться.

Після розгляду (не пізніше ніж за два місяці до закінчення 2-го етапу) Міністерство нафтової промисловості направляє в трьох примірниках в Держстандарт для розсилки на відгук: перший проект стандарту РЕВ, техніко-економічний аналіз показників, закладених в проекті стандарту РЕВ; пояснювальну записку, копію технічного завдання та проект плану основних заходів щодо впровадження стандарту РЕВ в СРСР.

Уточнена після проведення погоджувальної наради редакція першого проекту стандарту РЕВ з уточненими техніко-економічним аналізом показників, закладених в стандарті РЕВ, пояснювальною запискою, проектом плану основних заходів щодо впровадження стандарту в СРСР, протоколом погоджувальної наради та копією технічного завдання організація-розробник направляє для розгляду в Міністерство нафтової промисловості, яке спрямовує до Держстандарту в трьох примірниках уточнену редакцію першого проекту стандарту РЕВ з техніко-економічним аналізом показників, закладених в стандарті РЕВ, пояснювальною запискою, уточненими проектом плану основних заходів щодо впровадження РЕВ в СРСР, протоколом погоджувальної наради та копією технічного завдання для розгляду в термін, передбачений планом державної стандартизації.