А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Валів-ротор

Контроль валів-роторів на другій ділянці лінії після запресовування вала в пакет ротора зважаючи на значний ваги оброблюваного вузла здійснюється вимірювальними пристроями безпосередньо на транспортері лінії.

Надійність роботи маложестких валів-роторів різко підвищує ресурс роботи машин і механізмів.

При однаковому випуску валів-роторів в зміну на лінії в порівнянні з виготовленням за старою технологією трудомісткість механічної обробки одного вала знизилася з 041 до 011 години, а собівартість - з 2 5 до 168 руб. Замість 19 верстатів, що обслуговуються 19 робітниками, автоматичну лінію з дев'яти верстатів обслуговують троє робітників; середній випуск валів на одиницю обладнання зріс з 18 до 38 шт.

Техніко-економічні показники обробки валів електродвигунів. Подальшим удосконаленням обробки валів-роторів електродвигунів на автоматичних лініях є розробка переналагоджуваних автоматичних ліній з використанням універсальних верстатів для обробки валів від 1 до 9-го габариту, виконана ЕНІМС. Транспортування заготовок на лініях проводиться двухзахватним живильником (фіг. Розглянемо технологічний процес обробки валів-роторів 3-го габариту. Станкоконструк-ція, при обробці валів-роторів 5-го габариту старої серії, які приблизно за розмірами співпадають з валамі- роторами 4-го габариту нову єдину серію, дорівнювала 200 тис. валів-роторів в рік. 
ЗНІМС продовжує удосконалювати лінії для валів-роторів. Нові лінії для валів-роторів п'ятого габариту, наприклад, мають такт, рівний 50 сек, в порівнянні з 67 сек перших ліній, причому Тривалість допоміжних операцій знижена до 20 сек.

Розглянемо автоматичну лінію для обробки валів-роторів 3 - 5-го габаритів.

Методи технологічної стандартизації та автоматизації виробництва валів-роторів можуть бути застосовані до централізованого виробництва будь-яких східчастих валів.

Схема контролю, на автоматичній лінії валів-роторів 3і5-го габаритів: I-XI - верстати (ці цифри відповідають операціям): М - магазин; А; Б; В; Д; Ж; 3 - автоматичні пристрої, встановлені в лінії (контролюють розміри вала на виході з верстата); Г; Е Е2 Ез І - автоматичні пристрої для контролю розмірів вала в процесі шліфування на верстаті; КН - контрольно-налагоджувальні пункти; К - контрольний пункт.

Як працюють автоматичні лінії для обробки валів-роторів електродвигунів і зубчастих коліс.

Схема роботи транспорту на другій ділянці обробки валів-роторів приведена на фіг. Штанга 1 поздовжнього транспортера отримує зворотно-поступальний рух від циліндра приводу 3 і повертається навколо своєї осі на деякий кут від циліндра приводу 2 за допомогою штока-рейки і зубчастого колеса. Після закінчення обробки валів і валів-роторів на всіх верстатах другої ділянки штанга /повертається на деякий кут. При повороті гачки 5 захоплюють вали-ротори 10 і піднімають їх на задану висоту.

Розрахунок техніко-економічних показників нової автоматичної лінії для обробки валів-роторів 3 - 5-го габаритів здійснений шляхом порівняння з основними техніко-економічними показниками існуючих ліній для обробки валів-роторів, виготовлених ЕНІМС.

На контрольному пункті К-1 здійснюється візуальний контроль шорсткості оброблених поверхонь валів-роторів і остаточна перевірка забракованих деталей.

Дані табл. 59 переконливо підтверджують раціональність застосування автоматичних ліній для обробки валів-роторів, робота яких протягом ряду років протікає стабільно.

У табл. 60 наведена коротка технічна характеристика автоматичних ліній для обробки валів-роторів електродвигунів.

У ЕНІМС були спроектовані побудовані та налагоджені лінії для обробки валів-роторів електродвигунів різних габаритних розмірів. Кожна лінія включає всі операції механічної обробки валів електродвигунів, контроль валів, запрессовку вала в ротор, остаточне обточування ротора в зборі з валом, контроль валів, балансування готового ротора.

На рис. 58 показана схема першої частини токарного ділянки автоматизованої лінії для валів-роторів електродвигунів. На цій ділянці лінії проводиться обробка ступеневої валу.

Так, вже в даний час ЕНІМС випробував ряд типових автоматизованих ліній для валів, валів-роторів, йшли-цевих валів, шестерень, які будуть ізготевляться заводами в різних економічних районах.

Техніко-економічні показники роботи автоматичних ліній характеризуються зменшенням кількості металорізальних верстатів, числа виробничих робітників, збільшенням середнього випуску валів-роторів на одного виробничого робітника і на одиницю обладнання, а також зниженням трудомісткості обробки.

Прикладами таких ліній можуть служити автоматична лінія для обробки десяти типорозмірів зубчастих коліс і автоматична лінія для обробки валів-роторів електродвигунів восьми типорозмірів.

Автоматичні лінії успішно застосовуються при великосерійному і Масовому виробництвах асинхронних двигунів потужністю до 100 кВт, де здійснюється механічна обробка валів-роторів, станин, щитів. У трансформаторобудуванні діють автоматичні лінії поздовжнього і поперечного розкрою стали. ряд автоматичних ліній впроваджений у виробництво масових хімічних джерел струму, у виробництво ізоляторів, кабелів і іншої електротехнічної продукції.

Транспорт другої ділянки лінії складається з: а) проміжного магазину; б) літаків для переміщення валів; в) лотків для переміщення валів-роторів між верстатами; г) живильників для роторів; д) повертається штанги з прапорцями і гачками; е) приводу транспорту; ж) розвантажувального магазину. На цій ділянці є два види літаків: вузькі - для переміщення валів до їх запресовування в пакети роторів і широкі - для переміщення валів після запресовування їх в пакети роторів. Для переміщення валів по вузькому лотка передбачені прапорці на штанзі для переміщення валів-роторів по) широкому лотку - гачки.

Розрахунок техніко-економічних показників нової автоматичної лінії для обробки валів-роторів 3 - 5-го габаритів здійснений шляхом порівняння з основними техніко-економічними показниками існуючих ліній для обробки валів-роторів, виготовлених ЕНІМС.

Як приклад, який наочно показує надійність гідроустаткування, можуть послужити спостереження за роботою і хронометраж простоїв двох автоматичних ліній: першої для обробки валів-роторів і другий для обробки вінців шестерень.

Станкоконструк-ція, при обробці валів-роторів 5-го габариту старої серії, які приблизно за розмірами співпадають з валами-роторами 4-го габариту нову єдину серію, дорівнювала 200 тис. валів-роторів в рік.

ЗНІМС продовжує удосконалювати лінії для валів-роторів. Нові лінії для валів-роторів п'ятого габариту, наприклад, мають такт, рівний 50 сек, в порівнянні з 67 сек перших ліній, причому Тривалість допоміжних операцій знижена до 20 сек.

Схеми компонувань автоматичних ліній для обробки валів.

В автоматизованих лініях для токарного оброблення застосовані багаторізцові автомати з гідроприводом. Технологічний процес виготовлення валів-роторів різних розмірів також уніфікований (рис. 261 У. Обробка проводиться в центрах, для затиску використовуються цангові патрони. Один з супортів має поздовжній хід і виробляє обробку ступеневої профілю, інший супорт є підрізним. Верстати оснащені твердосплавним інструментом і працюють на високих режимах різання.

Наочним прикладом автоматизації в умовах серійного виробництва служать виготовлені в 1949 - 1952 рр. заводами Станко-конструкція по проектам і робочими кресленнями ЕНІМС автоматичні лінії, призначені для виробництва валів електродвигунів, напрессовки на них роторів і механічної обробки роторів в зборі з валами . Кожна з чотирьох побудованих ліній налагоджена на виробництво валів-роторів декількох типорозмірів; таким чином, лінії допускають переналагодження для обробки валів різних розмірів в межах заданих габаритів.

на початку лінії встановлено магазин для подачі заготовок; далі заготовки переміщаються транспортером, розташованим вздовж всієї лінії; лінія закінчується розвантажувальним магазином, в який скочуються виготовлені вали-ротори. Проектна продуктивність ліній від 210000 до 250000 валів-роторів в рік, в залежності від завдань заводів, на яких встановлені лінії.

Рейнерная система була однією з перших і застосовується в даний час при обробці головним чином важких валів. Система бокового транспортування застосована, наприклад, в автоматичних лініях ЕНІМС для валів-роторів електродвигунів. Система наскрізного транспортування застосована в гамі автоматичних ліній типу МРЛ, які проектуються і будуються верстатобудівним заводом ім. Існують і інші конструкції.

Кожна з цих операцій виконується на спеціальних круглошлі-фовальних верстатах, виготовлених на базі верстата мод. Вони не мають передній і задній бабок. Обертання валів-роторів здійснюється від провідного гумового ролика, який котиться по зовнішній поверхні ротора під певним тиском. На кожному верстаті одночасно відбувається шліфування двох шийок двома шліфувальними кругами.

Схема роботи транспорту на другій ділянці обробки валів-роторів приведена на фіг. Штанга 1 поздовжнього транспортера отримує зворотно-поступальний рух від циліндра приводу 3 і повертається навколо своєї осі на деякий кут від циліндра приводу 2 за допомогою штока-рейки і зубчастого колеса. Після закінчення обробки валів і валів-роторів на всіх верстатах другої ділянки штанга /повертається на деякий кут. При повороті гачки 5 захоплюють вали-ротори 10 і піднімають їх на задану висоту.

Транспорт другої ділянки лінії складається з: а) проміжного магазину; б) літаків для переміщення валів; в) лотків для переміщення валів-роторів між верстатами; г) живильників для роторів; д) повертається штанги з прапорцями і гачками; е) приводу транспорту; ж) розвантажувального магазину. На цій ділянці є два види літаків: вузькі - для переміщення валів до їх запресовування в пакети роторів і широкі - для переміщення валів після запресовування їх в пакети роторів. Для переміщення валів по вузькому лотка передбачені прапорці на штанзі для переміщення валів-роторів по) широкому лотку - гачки.

Матеріал виходить вниз через розвантажувальний отвір, переріз якого може змінюватися заслінкою, що переміщується на великогабаритних машинах за допомогою гідроприводу. Оскільки машина не є самоочищається, її конструкція передбачає можливість швидкого демонтажу (розбирання) і очищення технологічного блоку. Для цього корпус робочої камери змішання може відкочуватися по напрямних станини і зніматися з нерухомих валів-роторів, переміщаючись до спеціального столу.

Крім того, потрібно було вирішити такі складні проблеми, як дроблення стружки, забезпечення розмірної стійкості ріжучих інструментів, швидка їх зміна і налагодження на розмір, переналагодження лінії з одного розміру вала-ротора на інший тощо. Стандартний технологічний процес обробки валів-роторів наведено нижче.

Схема транспортерів. Цей транспортер застосовується в тих випадках, коли потрібно захопити деталь тільки з певного боку і підняти його тільки вгору. На рис. 186 г представлений рейнерний транспортер, який здійснює захоплення заготовки /за допомогою шарнірного пристрою 2 піднесення її та переміщення на величину кроку. На рис. 186 д показаний штовхає транспортер. Штовхач 1 діє безпосередньо на деталь 2 переміщаючи її в горизонтальному напрямку. На рис. 186 е представлений ланцюгової транспортер. Деталі /при русі ланцюга 2 переміщаються на необхідну відстань. В автоматичних лініях застосовується і ряд інших конструкцій транспортних пристроїв. На рис. 191 показана схема транспортної системи автоматизованої лінії для обробки валів-роторів.