А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Патентний приклад

Патентні приклади, що описують отримання високомолекулярних олефінів на окіснохромових каталізаторах, зведені в таблиці гл.

Патентні приклади, що описують приготування твердих полімерів на нікелевих і окіснонікелсвих каталізаторах, наведені в таблицях гл. XIII, причому в таблиці не включені приклади, що стосуються отримання низько молекулярних полімерів.

Патентні приклади, що описують отримання високомолекулярних твердих полімерів на каталізаторах, що містять оксиди металів VA і VIA груп, наведені в таблицях гл. У ці таблиці не включені патентні приклади, що стосуються отримання низькомолекулярних мазеобразную полімерів. У таблиці не включені також дані по виходу і властивостями.

Патентні приклади, які стосуються отримання кристалічного полівініл хлориду і поліметилметакрилату на каталізаторах Циглера, докладно наведені в таблицях гл.

Патентні приклади, які стосуються отримання кристалічного полівінілхлориду і поліметилметакрилату на каталізаторах Циглера, докладно наведені в таблицях гл.

Патентні приклади, що описують отримання високомолекулярних олефінів на окіснохромових каталізаторах, зведені в таблиці гл.

Патентні приклади, що описують приготування твердих полімерів на нікелевих і окіснонікелевих каталізаторах, наведені в таблицях гл. XIII, причому в таблиці не включені приклади, що стосуються отримання низькомолекулярних полімерів.

Патентні приклади, що описують отримання високомолекулярних твердих полімерів на каталізаторах, що містять оксиди металів VA і VIA груп, наведені в таблицях гл. У ці таблиці не включені патентні приклади, що стосуються отримання низькомолекулярних мазеобразную полімерів. У таблиці не включені також дані по виходу і властивостями мазеобразную або низькомолекулярних полімерів навіть в тих випадках, коли вони утворюються спільно з високомолекулярними полімерами, оскільки в даному випадку для нас представляє інтерес вихід і властивості твердого полімеру.

Патентні приклади отримання стереорегулярних полімерів на металевому літії, використовуваному в якості каталізатора, наведені в таблицях гл.

В основу розташування патентних прикладів покладені не порядок їх появи, а природа процесу і розглянутого мономера і склад каталізатора. У таблицю включені відомості по отриманню і властивостям полімерів. Приклади, в яких не дано виходи полімерів або їх властивості (або і те й інше), в таблицю не включені. Опущені також численні приклади, в яких вказується, що каталізатор, що характеризується тільки його хімічним складом, дає результати, аналогічні тим, які виходять з раніше описаними каталізаторами, і разом з тим не дається ні умов полімеризації, ні властивостей полімерів, що утворюються з цими, по -видимому, еквівалентними каталізаторами. Чи не включені, як правило, в таблицю і ті патентні приклади, в яких яе описано отримання твердих полімерів.

В основу розташування патентних прикладів покладені не порядок їх появи, а природа процесу і розглянутого мономера і склад каталізатора. У таблицю включені відомості по отриманню і властивостям полімерів. Приклади, в яких не дано виходи полімерів або їх властивості (або і те й інше), в таблицю не включені. Опущені також численні приклади, в яких вказується, що каталізатор, що характеризується тільки його хімічним складом, дає результати, аналогічні тим, які виходять з раніше описаними каталізаторами, і разом з тим не дається ні умов полімеризації, ні властивостей полімерів, що утворюються з цими, мабуть, еквівалентними каталізаторами. Чи не включені, як правило, в таблицю і ті патентні приклади, в яких не описано отримання твердих полімерів.

У табл. 34 зібрані патентні приклади, що стосуються процесів полімеризації, що каталізують алкіл срібла.

Цікаво відзначити, що у всіх 24 патентних прикладах, що відносяться до полімеризації вініл хлориду, передбачено використання комплек-зметикували агентів, таких, як ефір, тетрагідрофуран, триетиламін або етилацетат. У всіх випадках нерозчинний полімер відокремлюють центрифугуванням, промивають тетрагідрофураном і спиртом, а потім висушують у вакуумі при кімнатній температурі протягом 16 год. Поливи-нілхлоріда, отриманий таким способом, дає рентгенограми, характерні для кристалічних полімерів.

З іншого боку, тільки 4 з 11 патентних прикладів відносяться до полімеризації метилметакрилату, передбачають використання комплексоутворюючих агентів, таких, як ефір або тетрагідрофуран. В інших патентних прикладах описані каталізатори на основі діетілмагнія в поєднанні з чотирьоххлористим титаном, хроматів калію, трьох-хлористим молібденом або хлористий марганцем, а також на основі тріізобутілалюмінія в поєднанні з різними сполуками хрому. У цих випадках комплексообразующие агенти не додають.

Специфічні патентні приклади підсумовані в таблицях гл.

Цікавим є і інший американський патент[39], В якому вказується на можливість використання борогідріда металів в якості промоторів реакцій, що протікають на окислах металів VA групи. У патентних прикладах описується застосування в якості промотора борогідріда літію і в якості каталізаторів пятиокиси ванадію без носія, пятиокиси ванадію на окису алюмінію або на силікагелі, окису танталу на силікагелі і окису ніобію на окису алюмінію або на силікагелі. У прикладах, що описують застосування борогідріда натрію в якості реакційного середовища, вказується толуол, а Б як каталізатор - п'ятиокис ванадію на окису алюмінію або на силікагелі. Ставлення промотора до каталізатора становить 0 5 і 1 0; зазвичай ж застосовується співвідношення в разі борогідріда натрію і літію лежить, згідно патенту, в межах 005 - 2 0 хоча в патентних прикладах вказується, що при використанні борогідріда натрію воно значно вище, ніж в разі борогідріда літію. Загальною характеристикою борогідріда, використовуваних при полімеризації на окислах металів VA групи, може служити те, що ефективними промоторами є два класи борогідріда. До першого класу відносяться борогідріда лужних металів, в тому числі борогід-Ріди літію, натрію, калію, заліза і цезію. У другий клас входять борогідріда магнію, берилію, алюмінію, торію, гафнію, цирконію та урану, які характеризуються своєю здатністю відновлювати солі багатовалентних металів і присутністю металу, електронний торгівельний якого не менше одиниці за шкалою Полінга. В цьому випадку ефективні речовини не можуть бути всі визначені і охарактеризовані однаковим чином.

В патентах фірми Ром енд Хаас[39]вказується, що загальні принципи, застосовні для отримання кристалізується полиметилметакрилата, застосовні також для отримання інших кристалізуються акрилових і метакрилових полімерів. У патентних прикладах описується отримання кристалізуються полімерів невизначеною структури шляхом додавання при низьких температурах мономера до толуолу, який містить ефірний розчин реактиву Гриньяра.

Цікавим є і інший американський патент[39], В якому вказується на можливість використання борогідріда металів в якості промоторів реакцій, що протікають на окислах металів VA групи. У патентних прикладах описується застосування в якості промотора борогідріда літію і в якості каталізаторів пятиокиси ванадію без носія, пятиокиси ванадію на окису алюмінію або на силікагелі, окису танталу на силікагелі і окису ніобію на окису алюмінію або на силікагелі. У прикладах, що описують застосування борогідріда натрію в якості реакційного середовища, вказується толуол, а в якості каталізатора - п'ятиокис ванадію на окису алюмінію або на силікагелі. Ставлення промотора до каталізатора становить 0 5 і 1 0; зазвичай ж застосовується співвідношення в разі борогідріда натрію і літію лежить, згідно патенту, в межах 005 - 2 0 хоча в патентних прикладах вказується, що при використанні борогідріда натрію воно значно вище, ніж в разі борогідріда літію. Загальною характеристикою борогідріда, використовуваних при полімеризації на окислах металів VA групи, може служити те, що ефективними промоторами є два класи борогідріда. До першого класу відносяться борогідріда лужних металів, в тому числі борогід-Ріди літію, натрію, калію, заліза і цезію. У другий клас входять борогідріда магнію, берилію, алюмінію, торію, гафнію, цирконію та урану, які характеризуються своєю здатністю відновлювати солі багатовалентних металів і присутністю металу, електронний торгівельний якого не менше одиниці за шкалою Полінга. В цьому випадку ефективні речовини не можуть бути всі визначені і охарактеризовані однаковим чином.

В патентах фірми Ром енд Хаас[39]вказується, що загальні принципи, застосовні для отримання кристалізується полиметилметакрилата, застосовні також для отримання інших кристалізуються акрилових і метакрилових полімерів. У патентних прикладах описується отримання кристалізуються полімерів невизначеною структури шляхом додавання при низьких температурах мономера до толуолу, який містить ефірний розчин реактиву Гриньяра.

З іншого боку, тільки 4 з 11 патентних прикладів відносяться до полімеризації метилметакрилату, передбачають використання комплексоутворюючих агентів, таких, як ефір або тетрагідрофуран. В інших патентних прикладах описані каталізатори на основі діетілмагнія в поєднанні з чотирьоххлористим титаном, хроматів калію, трьох-хлористим молібденом або хлористий марганцем, а також на основі тріізобутілалюмінія в поєднанні з різними сполуками хрому. У цих випадках комплексообразующие агенти не додають.

Патентні приклади, що описують отримання високомолекулярних твердих полімерів на каталізаторах, що містять оксиди металів VA і VIA груп, наведені в таблицях гл. У ці таблиці не включені патентні приклади, що стосуються отримання низькомолекулярних мазеобразную полімерів. У таблиці не включені також дані по виходу і властивостями.

Патентні приклади, що описують отримання високомолекулярних твердих полімерів на каталізаторах, що містять оксиди металів VA і VIA груп, наведені в таблицях гл. У ці таблиці не включені патентні приклади, що стосуються отримання низькомолекулярних мазеобразную полімерів. У таблиці не включені також дані по виходу і властивостями мазеобразную або низькомолекулярних полімерів навіть в тих випадках, коли вони утворюються спільно з високомолекулярними полімерами, оскільки в даному випадку для нас представляє інтерес вихід і властивості твердого полімеру.

Алюмогідрідом лужних металів, наприклад алюмогідрид літію, є, мабуть, особливо ефективними промоторами для реакцій полімеризації етилену і пропилену, що каталізують оксидами металів VA і VIA груп. особливо цікавим видається те, що як це випливає з ряду патентних прикладів[21, 22, 38], Поєднання комплексного металгідридних промотора і окіснометалліческого каталізатора дає при порівнянних умовах значно вищий вихід твердого поліетилену на грам окисного каталізатора, ніж кожен з індивідуальних компонентів окремо.

VII, VIII, XII вже вказувалося, що велика частина відомостей про отримання і властивості стереорегулярних полімерів є тільки в патентній літературі. Новим джерелом відомостей, що стосуються питання регулювання стадії росту ланцюга в реакції полімеризації, є порівняно важкодоступні бельгійські патенти. Щоб можна було вивчити і зіставити все це величезна кількість відомостей, в цьому розділі зроблена спроба звести в таблиці максимально можливе число патентних прикладів.

З тексту патентів слід, що аліфатичні кон'юговані діолефіни можуть бути сополімерізовани з великим числом різних мономерів, містять такі, наприклад, активні групи, як галоген, арил -, ацилокси -, карбокси -, ароілоксі -, алкокси -, арилокси -, заміщені аміно -, нітро -, ціано -, ароїл -, ацил - і гетероциклічні групи. У число згаданих мономерів входять вінілхлорид, вініліден-хлорид, стирол, а-метилстирол, хлоровані стироли, винилацетат, малеїнова кислота, метилметакрилат, вінілбензоат, вінілізобутіло-вий ефір, JN-винилпирролидон, N-вінілкарбазол, нітроетілен, акрило-нітрил, аллілацетат, метілвінілкетон, 2-вінілпіридину і 2-вінілфу-ран. У патенті описується отримання сополимера бутадієну і акрило-нітрилу, а також сополимера бутадієну і стиролу на окісномолібденовом каталізаторі, промотувати гидридом кальцію. Патентні приклади, що описують полімеризацію і сополімерізадію бутадієну на окіснометалліческіх каталізаторах, представлені в таблицях гл.

З тексту патентів слід, що аліфатичні кон'юговані діолефіни можуть бути сополімерізовани з великим числом різних мономерів, що містять такі, наприклад, активні групи, як галоген, арил -, ацилокси -, карбокси -, ароілоксі -, алкокси -, арилокси -, заміщені аміно -, нітро -, ціано -, ароїл -, ацил - і гетероциклічні групи . У число згаданих мономерів входять вінілхлорид, вініліден-хлорид, стирол, а-метилстирол, хлоровані стироли, винилацетат, малеїнова кислота, метилметакрилат, вінілбензоат, вінілізобутіло-вий ефір, N-винилпирролидон, N-вінілкарбазол, нітроетілен, акрило-нітрил, аллілацетат, метілвінілкетон, 2-вінілпіридину і 2-вінілфу-ран. У патенті описується отримання сополимера бутадієну і акрило-нітрилу, а також сополимера бутадієну і стиролу на окісномолібденовом каталізаторі, промотувати гидридом кальцію. Патентні приклади, що описують полімеризацію і сополимеризацию бутадієну на окіснометалліческіх каталізаторах, представлені в таблицях гл.

До категорії циклічних дієнів відносяться біцикло про -[2, 2, 1]- Гептадіен-255-метилен-бицикло - [2, 2, 1]- Гептилу-2 дициклопентадієн і димер метілціклопента-диена. Передбачається, що друга подвійна зв'язок не є перешкодою при полімеризації за подвійним зв'язком норборнена. В результаті утворюються полімери з високою молекулярною вагою, в основному лінійні, що володіють залишкової ненасиченістю. У патентних прикладах описані процеси приготування гомополімерів перерахованих вище мономерів, а також їх кополімерів з етиленом.

До категорії циклічних дієнів відносяться бицикло - [2, 2, 1]- Гептадіен-255-метилен-бицикло -[2, 2, 1]- Гептилу-2 дициклопентадієн і димер метілціклопента-диена. Передбачається, що друга подвійна зв'язок не є перешкодою при полімеризації за подвійним зв'язком норборнена. В результаті утворюються полімери з високою молекулярною вагою, в основному лінійні, що володіють залишкової ненасиченістю. У патентних прикладах описані процеси приготування гомополімерів перерахованих вище мономерів, а також їх кополімерів з етиленом.
 Проведення таких реакцій вінілірованія є небезпечним, якщо не застосовуються спеціальне обладнання і особливі методи роботи, розгляд яких не є метою цього огляду. Достатня розбавлення ацетилену і відсутність кисню є одними з необхідних запобіжних заходів для запобігання вибухів. Робота з ацетиленом під тиском взагалі є небезпечною. Слід мати на увазі, що в деяких випадках в патентних прикладах і в інших літературних джерелах описані вибухові суміші без відповідного попередження.

Цікавим є і інший американський патент[39], В якому вказується на можливість використання борогідріда металів в якості промоторів реакцій, що протікають на окислах металів VA групи. У патентних прикладах описується застосування в якості промотора борогідріда літію і в якості каталізаторів пятиокиси ванадію без носія, пятиокиси ванадію на окису алюмінію або на силікагелі, окису танталу на силікагелі і окису ніобію на окису алюмінію або на силікагелі. У прикладах, що описують застосування борогідріда натрію в якості реакційного середовища, вказується толуол, а Б як каталізатор - п'ятиокис ванадію на окису алюмінію або на силікагелі. Ставлення промотора до каталізатора становить 0 5 і 1 0; зазвичай ж застосовується співвідношення в разі борогідріда натрію і літію лежить, згідно патенту, в межах 005 - 2 0 хоча в патентних прикладах вказується, що при використанні борогідріда натрію воно значно вище, ніж в разі борогідріда літію. Загальною характеристикою борогідріда, використовуваних при полімеризації на окислах металів VA групи, може служити те, що ефективними промоторами є два класи борогідріда. До першого класу відносяться борогідріда лужних металів, в тому числі борогід-Ріди літію, натрію, калію, заліза і цезію. У другий клас входять борогідріда магнію, берилію, алюмінію, торію, гафнію, цирконію та урану, які характеризуються своєю здатністю відновлювати солі багатовалентних металів і присутністю металу, електронний торгівельний якого не менше одиниці за шкалою Полінга. В цьому випадку ефективні речовини не можуть бути всі визначені і охарактеризовані однаковим чином.

Цікавим є і інший американський патент[39], В якому вказується на можливість використання борогідріда металів в якості промоторів реакцій, що протікають на окислах металів VA групи. У патентних прикладах описується застосування в якості промотора борогідріда літію і в якості каталізаторів пятиокиси ванадію без носія, пятиокиси ванадію на окису алюмінію або на силікагелі, окису танталу на силікагелі і окису ніобію на окису алюмінію або на силікагелі. У прикладах, що описують застосування борогідріда натрію в якості реакційного середовища, вказується толуол, а в якості каталізатора - п'ятиокис ванадію на окису алюмінію або на силікагелі. Ставлення промотора до каталізатора становить 0 5 і 1 0; зазвичай ж застосовується співвідношення в разі борогідріда натрію і літію лежить, згідно патенту, в межах 005 - 2 0 хоча в патентних прикладах вказується, що при використанні борогідріда натрію воно значно вище, ніж в разі борогідріда літію. Загальною характеристикою борогідріда, використовуваних при полімеризації на окислах металів VA групи, може служити те, що ефективними промоторами є два класи борогідріда. До першого класу відносяться борогідріда лужних металів, в тому числі борогід-Ріди літію, натрію, калію, заліза і цезію. У другий клас входять борогідріда магнію, берилію, алюмінію, торію, гафнію, цирконію та урану, які характеризуються своєю здатністю відновлювати солі багатовалентних металів і присутністю металу, електронний торгівельний якого не менше одиниці за шкалою Полінга. В цьому випадку ефективні речовини не можуть бути всі визначені і охарактеризовані однаковим чином.

Зазначені системи каталізаторів особливо ефективні при полімеризації етилену і пропилену, хоча вони можуть вести полімеризацію і інших ненасичених сполук, наприклад изобутилена, бутена, бутадієну, стиролу і тетрафторетилену. Полімеризація може бути здійснена при атмосферному тиску, хоча більш придатні тиску в межах від 3 5 до 140 ати. Концентрація каталізатора коливається в межах від 0 1 до 5% від ваги мономера. Отриманий на цих каталізаторах поліетилен має питому в'язкість від 001 до 3 0 і більше. У патентних прикладах описується отримання поліетиленів з густиною 096 - 098 і в'язкістю розплаву 1 - Ю4 - 4 - 10е з.

Зазначені системи каталізаторів особливо ефективні при полімеризації етилену і пропилену, хоча вони можуть вести полімеризацію і інших ненасичених сполук, наприклад изобутилена, бутена, бутадієну, стиролу і тетрафторетилену. Полімеризація може бути здійснена при атмосферному тиску, хоча більш придатні тиску в межах від 3 5 до 140 ати. Концентрація каталізатора коливається в межах від 0 1 до 5% від ваги мономера. Отриманий на цих каталізаторах поліетилен має питому в'язкість від 001 до 3 0 і більше. У патентних прикладах описується отримання поліетиленів з густиною 096 - 098 і в'язкістю розплаву 1 - 104 - 4 - 10е пз.

В основу розташування патентних прикладів покладені не порядок їх появи, а природа процесу і розглянутого мономера і склад каталізатора. У таблицю включені відомості по отриманню і властивостям полімерів. Приклади, в яких не дано виходи полімерів або їх властивості (або і те й інше), в таблицю не включені. Опущені також численні приклади, в яких вказується, що каталізатор, що характеризується тільки його хімічним складом, дає результати, аналогічні тим, які виходять з раніше описаними каталізаторами, і разом з тим не дається ні умов полімеризації, ні властивостей полімерів, що утворюються з цими, по -видимому, еквівалентними каталізаторами. Чи не включені, як правило, в таблицю і ті патентні приклади, в яких яе описано отримання твердих полімерів.

В основу розташування патентних прикладів покладені не порядок їх появи, а природа процесу і розглянутого мономера і склад каталізатора. У таблицю включені відомості по отриманню і властивостям полімерів. Приклади, в яких не дано виходи полімерів або їх властивості (або і те й інше), в таблицю не включені. Опущені також численні приклади, в яких вказується, що каталізатор, що характеризується тільки його хімічним складом, дає результати, аналогічні тим, які виходять з раніше описаними каталізаторами, і разом з тим не дається ні умов полімеризації, ні властивостей полімерів, що утворюються з цими, по -видимому, еквівалентними каталізаторами. Чи не включені, як правило, в таблицю і ті патентні приклади, в яких не описано отримання твердих полімерів.