А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Пасивний капітал

Пасивний капітал - це джерела майна (активного капіталу) організації; складається з власного та залученого капіталу.

Пасивний капітал будівельного підприємства характеризує джерела освіти його майна і включає в себе власний і позиковий капітал.

Розглянемо більш докладно складові пасивного капіталу будівельного підприємства.

При розгляді цього питання виникають різні поняття - капітал власний, залучений капітал, активний капітал і пасивний капітал.

Таким чином, в бухгалтерському обліку капітал як би умовно поділяється на активний капітал, що функціонує у вигляді майна та зобов'язань, і пасивний капітал, що відображає джерела формування та оплати чинного (функціонуючого) капіталу.

Запропоновані факторні моделі аналізу і оцінки використання власного і позикового капіталу дозволяють фінансовому аналітику зробити обґрунтований висновок про те, що подальший пошук нових показників аналізу пасивного капіталу необхідний, а можливості - невичерпні. Практика зумовлює потребу в розробці нормативних (оптимальних) значень цих показників, а прагнення до їх досягнення буде сприяти підвищенню ефективності використання власного і позикового капіталу і оцінці реальних можливостей по зміцненню фінансової стійкості і платоспроможності організацій-партнерів і навіть конкурентів.

Запропоновані факторні моделі аналізу і оцінки використання власного і позикового капіталу дозволяють фінансовому аналітику зробити обґрунтований висновок про те, що подальший пошук нових показників аналізу пасивного капіталу необхідний, а можливості - невичерпні. Практика зумовлює потребу в розробці нормативних (оптимальних) значень цих показників, а прагнення до їх досягнення буде сприяти підвищенню ефективності використання власного і позикового капіталу і оцінці реальних можливостей по зміцненню фінансової стійкості і платежеспо-соб ності організацій-партнерів і навіть конкурентів.

Ми можемо стверджувати, що, торгуючи рахунком на основі динамічного дроблення /ми проводимо страхування портфеля. В цьому випадку мінімум відомий заздалегідь і порівняно з початковим пасивного капіталу плюс ціна проведення страхування.

Це так, оскільки, якщо спочатку в роботі задіяні 20% капіталу, що становив спочатку 100000 дол. Мета полягає в тому, щоб довести активний капітал до 120000 долл. Оскільки пасивний капітал залишається рівним 80000 долл. Страхування портфеля прекрасно в теорії, але слабо на практиці. Як показав крах ринку акцій 1987 р біда портфельного страхування полягає в тому, що коли ціни падають в безодню, то ліквідності немає ні при якій ціні. Однак тут нас це не турбує, оскільки ми цікавимося співвідношенням між активним і пасивним капіталом і тим, наскільки математично це схоже на страхування портфеля.

В обліку єдине розуміння і тлумачення цього терміна відсутня. Існує кілька інтерпретацій терміна капітал, кожен з яких в конкретному контексті може бути вжито у власному значенні. Відзначимо деякі з трактувань: 1) різниця між позитивним і негативним майном (в природному обліку відповідає різниці між активами і пасивами); 2) саме позитивне і негативне майно (в цьому випадку можливий активний капітал і пасивний капітал); тут капітал виступає як синонім майна, саме в такому значенні він вживається у виразі кругообіг капіталу. Можливе використання терміна і в інших сенсах, на деяких з яких ми зупинимося трохи пізніше.